kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  5750 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 5731-5750

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kötetben, füzetben megjelent, önállóan vagy társszerzővel írt művek és adaptációk (magyar nyelven)

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Ill. Deák Ferenc. Buk., 1971, Kriterion Könyvkiadó, 245 p. [Rmk. // Alapkiadás = A0270.] 1971

♦ Misi, a csillagos homlokú. [2. kiadás] Az előszó és a jegyzetek Nagy Pál munkája. Kvár, 1972, Dacia Könyvkiadó, 366 p. /Tanulók könyvtára, 96./ [Lábjegyzet a 8. oldalon: „Jelen kötetünk a Tanulók könyvtára sorozat 69-70 számaként 1968-ban megjelent, hasonló című kötet (A0250) változatlan újrakiadása, s így bevezető tanulmánya Sütő András később megjelent köteteit nem érintheti. E hézag valamelyes pótlására az Anyám könnyű álmot ígér valamint a Rigó és apostol című kötetekről szóló tanulmányokból szemelvényeket közlünk, melyeket Kozma Dezső válogatott egybe.” Lásd a Függelékben: Sütő András újabb kötetei cím alatt.] Τ Tartalom: Nagy Pál: Előszó (5–27) • Hajnali győzelem /1948/ (29–52) • Bogár Zsuzsika búcsúzik /1952/ (53–65) • A hetedik /1952/ (66–76) • Háromnegyed ész /1952/ (77–99) • Egy pakli dohány /1953/ (100–114) • Virágot megette a kanyar /1953/ (115–125) • Az új bocskor /1953/ (126–167) • Októberi cseresznye /1954/ (168–176) • Az ismeretlen kérvényező /1954/ (177–195) • A dokumentum /1954/ (196–204) • Egy csupor zsír (205–212) • Misi, a csillagos homlokú (213–219) • Karikás költekezik /1959/ (220–229) • Zászlós Demeter ajándék-élete /1960/ (230–249) • Jön a tenger! [Rövidített változat. Ajánlás: „A vízierőművek építőinek ajánlom”.] /1961/ (250–261) • Szamár és pálmafa [Szövegváltozat.] /1965/ (262–271) • Tékozló szerelem. Vidám játék három felvonásban /1962/ (273–348). – Függelék (349): Életrajzi áttekintés (351–352) • Szemelvények bírálatokból, értékelésekből [Balogh Edgár, Geo Bogza, Kacsó Sándor, N. Tertulian, Marosi Péter, Radu Cosaşu, Gálfalvi Zsolt, Dinu Săraru, Szőcs István, B. Elvin] (353–356) • Sütő András újabb kötetei [szemelvények Hajdu Győző, Szőcs István, Gálfalvi Zsolt, Kocsis István, Kántor Lajos, Gáll Ernő, Veress Dániel 1970 utáni írásaiból] (357–362) • Sütő András: Önéletrajz helyett… /1963/ (363–366). ¤ Ismertető: S05810 (kormos gyula): Utunk, 1972. márc. 10. S05850 Rácz Albert: Könyvtári Szemle, 1972/2. S05950 Sz. I.: Fáklya, 1972. jún. 1. 1972

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 3. kiadás. Buk., 1972, Kriterion Könyvkiadó, 235 p. Pld.: 28.000 f. + 14.850 k. (= 42.850) [Adat a címnegyedívben: „22.350–65.200 pld.” (értsd: az első három kiadás összesen 65.200 példányban jelent meg; 42.850 + 22.350 = 65.200). // Alapkiadás = A0270.] 1972

♦ Pompás Gedeon. Vidám játék három felvonásban. Csíkszereda, 1972, Hargita Megyei Szocialista Művelődés és Nevelés Bizottság, Népi Alkotások és Műkedvelő Mozgalom Megyei Irányító Központja, soksz., 78 lap. 30 cm. /Színpadi füzetek, 3./ [Alapkiadás: A0260.] 1972

♦ Istenek és falovacskák. Esszék, újabb tűnődések. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó, 221 p. 20 cm. Pld.: 9700 f. + 4000 k. (= 13.700). [A szerző fülszövegével. // Kisebb-nagyobb eltérések az első közlések és az itteni szövegek között!] Τ Tartalom: Arcképvázlatok /cikluscím/ (5) • Ábel kacagása és szomorúsága [Tamási Áron] (7–19) • Tamási Áron rendes feltámadása (20–22) • Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben (23–40) • Nagy Imre égő csipkebokrai (Zsögöd I. + Zsögöd II. [első közlésben (Igaz Szó, 1963/5.): Laikus vázlat egy festő arcképéhez címváltozattal] + „Látván látám az én népemnek nyomorúságát”) (41–49) • Minden bilincs a szerzőé [szövegváltozatok: Sorok Nagy Istvánhoz (Igaz Szó, 1964/2.; Ember és mű összhangja (Igaz Szó, 1969/12.)] (50–54) • Az én egyetemem [első közlésben (Igaz Szó, 1971/1.) A Falvak Népe évfordulójára alcímmmel] (55–61) • Asztalos István fehér zsebkendői (Ne szóljatok! [rövidebb változata in: Igaz Szó, 1970/3.] + Anyajegyes irodalom. [első közlés: Utunk, 1973. márc. 2., Ceruzajegyzetek Asztalos Istvánról alcímmel]) (62–82) • Ablak egy koporsón [Szabó Pál halálára] (83–85) • Romlatlan hűség [Balogh Edgár 65 éves] (86–90) • Ölelkező párhuzamok [emlékezés Nicolae Tăutura] (91–96) • Atlaszok. Illyés Gyulának (97–105). – Beszélgetések /cikluscím/ (107) • Istenek és falovacskák. Beszélgetés Huszár Sándorral [első közlésben (Utunk, 1969. jún. 6.) rövid bevezetővel] (109–117) • Mi dolgunk a világon? Beszélgetés Hajdu Győzővel [első közlésben (Igaz Szó, 1970/8.) Négyszemközti beszélgetés helyett alcímmel ] (118–134) • A bölcsőhely parancsai. Válasz Beke György néhány kérdésére [vesd össze Igaz Szó, 1972/10.] (135–154). – Újabb úti tűnődések /cikluscím/ (155) • Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka [Tamási Áron; vesd össze Igaz Szó, 1972/2.] (157–162) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt (163–165) • A mecénás metamorfózisa. (Levett kalappal a marosvécsi úton. [Kemény János; vesd össze Igaz Szó, 1971/11., Forrás, 1972/4.] + Temetünk.) (166–176) • Tévelygés Adria lányával. Velence (177–185) • Péntek asszony kastélyában. Alvinc [első közlésben (Igaz Szó, 1970/11.) gazdagabb a szöveg és nincs alcím] (186–189) • Perzsák. Perszepolisz [első közlésben (Igaz Szó, 1973/2.) műfaji megjelölés a tartalomjegyzékben: úti tűnődések; kisebb szövegeltérés!] (190–206) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen Kollégium kapujában [első közlésben (Igaz Szó, 1972/4.) az alcím: A Bethlen Kollégium évfordulójára] (207–221). ¤ Ismertető: S06500 Szőcs István: Előre, 1973. aug. 18. S06510 Lászlóffy Aladár: Igazság, 1973. aug. 22. S06520 Rácz Győző: Utunk, 1973. aug. 24. S06530 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1973. aug. 31. S06540 Kuti Márta: Vörös Zászló, 1973. szept. 2. S06550 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1973. szept. 7. S06570 Szepesi Attila: Népszabadság, 1973. szept. 16. S06580 Tar Károly: Ifjúmunkás, 1973. szept. 20. S06590 Váli József: Hargita, 1973. szept. 23. S06600 Pomogáts Béla: Népszava, 1973. szept. 29. S06630 Lászlóffy Csaba: Korunk, 1973/10. S06640 Robotos Imre: Fáklya, 1973. okt. 7. S06650 Szekér Endre: Petőfi Népe, 1973. okt. 16. S06660 Fekete Judit: Magyar Nemzet, 1973. okt. 27. S06670 Kántor Lajos: Korunk, 1973/11. S06690 Bulla Károly: FiSziMu, 1973. nov. 3. S06700 Földesi József: Magyar Hírlap, 1973. nov. 10. S06720 Cseke Péter: Falvak Dolgozó Népe, 1973. nov. 28. S06770 Kovács Sándor Iván: Kritika, 1973. dec. S06780 Alexa Károly: Kortárs, 1973/12. S06790 Tánczos Gábor: Élet és Irodalom, 1973. dec. 8. S06810 Gion Nándor: Magyar Képes Újság (Zágráb), 1973. dec. 15. S06890 Ablonczy László: Forrás, 1974. febr. S06900 Csetvei Mária: Üzenet (Szabadka), 1974. febr. S06910 Iszlai Zoltán: Napjaink, 1974/2. S06930 Nagy Pál: Igaz Szó, 1974/2. S06950 Csordás Mihály: 7 Nap, 1974. febr. 22. S06980 Szakolczay Lajos: Tiszatáj, 1974. márc. S06990 Tolvaj Bertalan: Irodalmi Szemle, 1974. márc. S07000 *** Utunk, 1974. márc. 1. S07060 Takács Péter: Életünk, 1974/2. S07090 Tóth Sándor: Korunk, 1974/5. S07170 Görömbei András: Alföld, 1974/7. S07420 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1974. nov. 1. S07580 Lászlóffy Aladár: Igaz Szó, 1975/1. S07620 Gálfalvi György: Igaz Szó, 1975/1. S07830 Szabó Zoltán: Új Látóhatár, 1975/2. 1973

♦ Istenek és falovacskák. Esszék, újabb tűnődések. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó, 221 p. 20 cm. [Rmk. // A tartalom megegyezik az alapkiadáséval = A0360.] 1973

♦ Rigó és apostol. Úti tűnődések. 2. kiadás. Kvár, 1973, Dacia Könyvkiadó, 129 p. 18 cm. Pld.: 21.600 k. [A szerző fülszövegével. A 80–81. között képmelléklettel, a szerző jegyzeteivel (kézírás-hasonmás). // Alapkiadás = A0290.] Τ Tartalom: *** [S. A. címtelen bevezetője; utóbb adott cím: Előhang] (5–6) • Sírkövek. Pusztakamarás. (7–10) [Az első közlésben (Előre, 1969. nov. 16.): Kamarási kövek címmel.] • Rigó és apostol. (Marosvécs. + Naumburg, NDK.) (11–18) • Erdővidéki napló. (19–32) [Az első közlés (Utunk, 1969. jún. 20.) után módosított szöveg.] • Velencei képeslap (33–36) • Fekete rózsák (Sóskuti erdő. + Varsó – Auschwitz.) (37–49) • Római napok (Keressük a hírünket. + Egy tüzér nyomában. + Kövek és színek.) (50–62) [Az első közlésben (Előre, 1970. jan. 11. és jan. 18.) alcímek nélkül.] • Gond és jelkép. Segesvár (63–68) [Az első közlésben (Előre, 1969. nov. 23.) alcím nélkül.] • Kelet kapujában. (69–81) • Háfiz, nézz a csillagokba! (82–85) [Az első közlésben (Előre, 1969. dec. 28.) alcímmel: Shiráz.] • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc emlékház (86–90) [Az első közlésben (Előre, 1969. nov. 30.) a cím: Weimar, Liszt Ferenc emlékház.] • Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában (91–107). 1973

♦ Rigó és apostol. Úti tűnődések. 2. kiadás. Kvár, 1973, Dacia Könyvkiadó, 129 p. [Rmk. A tartalom megegyezik az alapkiadáséval.] // Alapkiadás = A0290.] 1973

♦ Rigó és apostol. Úti tűnődések. H. n., 1973, Kaláka Publishing, 110 p. 19 cm. [Ny.: International Printing Industries, Lyndhurst, New Jersey. // Az alapkiadás (= A0290) hasonmása.] 1973

♦ Nyugtalan vizek. Válogatott írások. Előszó Veress Dániel. Buk., 1974, Ion Creangă Könyvkiadó, 358 p. 17 cm. Pld.: 7800. [A fedőlapot tervezte Balázs Imre. // A szerző fényképét Erdélyi Lajos készítette.] Τ Tartalom: Veress Dániel: Sütő András költői világa [előszó] (3–8). – 1. rész A bölcsőhely parancsai /cikluscím/ (9) • Önéletrajz helyett… /1963/ (9–14) • Az új bocskor (15–69) • Egy csupor zsír (69–79) • Misi, a csillagos homlokú (79–87) • Virágot megette a kanyar (87–101). – 2. rész Jön a tenger /cikluscím/ (102) • Bogár Zsuzsika búcsúzik (102–119) • A hetedik (119–133) • Az ismeretlen kérvényező (133–158) • Szamár és pálmafa (158–170) • A dokumentum (171–181) • Jön a tenger [rövidebb ajánlással; rövidebb szövegváltozat] (182–196). – 3. rész Anyám könnyű álmot ígér (részletek) /1970/ (197) • Biztató (197–201) • Csalogató (201–205) • Tanulság és újabb elgondolás (205–212) • Holt-tenger (212–213) • Visszapillantás (214–215) • Nyugtalan vizek (215–220) • Jön az erdő (221–224) • A csitári hegyek alatt (225–226) • A vidámság bilincsei (226–228) • Beszélgetés lámpaoltás előtt (228–232) • Eső és csizmagond (232–238) • Látogatás gyümölcsoltó Gergelynél (239–244) • Egy halhatatlan színpadi alakítás (244–247) • Melyik vagy te, fiam? (247–255) • Egy különös látogató (255–264) • Reggeli újság (264–268) • Világítunk (268–278) • Jöhetsz, tél! (278–290) • Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária! (290–302) • Csonkaheti összegezés (302–305) • Mit is álmodtunk? (305–322) • Fulton Róbert nyomában (322–328) • Halál, hol a te fullánkod? (328–351) • Epilógus (352–356). – Halhatatlan testőreink [a szerző utószava] (357–358). ¤ Ismertető: S07020 Veress Dániel: Megyei Tükör, 1974. márc. 17. 1974

♦ Nyugtalan vizek. Válogatott írások. Előszó Veress Dániel. Buk., 1975, Ion Creangă Könyvkiadó, 357 p. Pld.: 13.000. /Beszélő tükör/ [A fedőlapot tervezte Balázs Imre. // A szerző fényképét Erdélyi Lajos készítette. // Rmk. // A tartalom megyezik az alapkiadáséval (A0410), csak az utolsó két szöveg oldalszámai különböznek: Epilógus (351–355) és Halhatatlan testőreink (356–357).] ¤ Ismertető: S08930 Bessenyei György: Népszava, 1976. jan. 17. 1975

♦ Félszárnyú asszonyok között. A szerző Anyám könnyű álmot ígér c. könyve alapján színpadra alkalmazta Znorovszky Attila. Buk., 1975, Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács, Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, 80 p. 16 cm. Pld.: 1500. /Játékszín/ [Lh: MvhMK, I. 8617; OSzK, OA 26.084] 1975

♦ Itt állok, másként nem tehetek… Két dráma. Buk., 1975, Kriterion Könyvkiadó, 152 p. 20 cm. Pld.: 12.000. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (5–65) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (67–152)] ¤ Ismertető: S08410 Hajdu Győző: Vatra, 1975. nov. S08490 Szőcs István: Utunk, 1975. dec. 5. S08860 Nagy Péter: Élet és Irodalom, 1976. jan. 10. S08950 Csordás Mihály: Magyar Szó, 1976. jan. 24. S09010 Kuti Márta: Művelődés, 1976/2. S09140 Réz Pál: Tiszatáj, 1976/3. S09150 Tarján Tamás: Színház, 1976. márc. S09170 Bata Imre: Új Írás, 1976/3. S09180 Bécsy Tamás: Új Írás, 1976/3. S09560 Rédey Pál: Evangélikus Élet, 1976. máj. 23. S09760 Ablonczy László: Forrás, 1976. szept. S17620 Tarján Tamás: Napjaink, 1982/12. 1975

♦ Itt állok, másként nem tehetek… Két dráma. Buk., 1975, Kriterion Könyvkiadó, 152 p. 20 cm. Pld.: 5000 (utánnyomás). 1975

♦ Itt állok, másként nem tehetek… Két dráma. Buk., 1975, Kriterion Könyvkiadó, 152 p. 20 cm. [Rmk. // A tartalom azonos az első kiadáséval.] 1975

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 4. kiadás. Buk., 1976, Kriterion Könyvkiadó, 235 p. 21 cm. Pld.: 13.000 f. + 12.000 k. [Az 1972-es, 3. kiadás utánnyomása, a borító Blaier Tamás Klára munkája. // Alapkiadás = A0270.] 1976

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 4. kiad. Buk., 1976, Kriterion Könyvkiadó, 235 p. 21 cm. [Rmk. // Alapkiadás = A0270.] 1976

♦ Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. Bp., 1976, Magvető Kiadó, 215 p. 19 cm. ISBN 963-270-319-7. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (5–90) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (91–215) // A szerző fülszövegével. // A védőborító Molnár Edit és Fábián József fotóinak felhasználásával készült. // Címváltozat a kiadvány gerincén: Sütő András drámái. // Lásd még: A0500.] 1976

♦ Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. 2. kiad. Bp., 1977, Magvető Kiadó, 185 p. 19 cm. /Magvető Zsebkönyvtár/ ISBN 963-270-486-X. ISSN 0324-5713. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (5–78) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (79–185) // A fedélen Molnár Edit és Fábián József felvétele. // Alapkiadás: A0490.] 1977

♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Buk., 1977, Kriterion Könyvkiadó, 175 p. 20 cm. Pld.: 20.000 f. + 16.800 k. [A szerző fülszövegével. // A borítón Molnár Edit felvétele. // Csak a címadó írást tartalmazza; tartalomjegyzék nélkül. // Lábjegyzet az ötödik folyóiratközléshez (Kortárs, 1977. dec.): „Sütő András könyvéből eddig négy nagyobb közlemény jelent meg: G06920 Igaz Szó, 1974. dec. (= G07010 Kortárs, 1975. febr.), G07560 Igaz Szó, 1977. jún. és G07670 1977. szept., valamint G07300 Tiszatáj, 1977. júl. (vesd össze: G07170 Korunk Évkönyv 1976.) A publikációk a most közölt részletekkel kerekednek kötetté.”] ¤ Ismertető: S10480 G. Kiss Valéria: Alföld, 1977/6. S11180 Alexa Károly: Kortárs, 1977/12. S11230 Szőcs István: Utunk, 1977. dec. 2. és 1977. dec. 23. S11240 Kézdi Markó Béla: Vörös Zászló, 1977. dec. 3. S11250 Cseres Tibor: Élet és Irodalom, 1977. dec. 17. S11260 Cs. Nagy Ibolya: Hajdú-Bihari Napló, 1977. dec. 25. S11320 Barabás István: Előre, 1978. jan. 20. S11350 Bánkuti Katalin: Somogy, 1978/2. S11370 N. G.: Könyv és Nevelés, 1978/2. S11430 Gál Sándor: Hét (Pozsony), 1978. febr. 11. S11540 Görömbei András: Tiszatáj, 1978/3. S11550 Nagy Pál: Művelődés 1978/3. S11800 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1978. márc. 24. S11890 Pomogáts Béla: Jelenkor, 1978/4.: S11980 Homoródi József: Dolgozók Lapja, 1978. ápr. 19. S12260 Berkes Erzsébet: Kritika, 1978. jún. S12380 Héra Zoltán: Népszabadság, 1978. jún. 4. S12640 Utasi Mária: Üzenet (Szabadka), 1978. szept. S12720 Ablonczy László: Forrás, 1978. okt. S12880 Harsányi Sándor: Nemzetőr, 1978. okt. 15. S12940 Molnár László: (Pozsony), 1978. okt. 13. S13380 Lukácsy András: Magyar Hírlap, 1979. jan. 7. S13680 Haas György: Katolikus Szemle, 1979/1. S14230 Mészárosné Varga Mária: Magyar Nyelvőr, 1979/2. S15750 Rádics Károly: Somogyi Néplap, 1980. szept. 10. S15770 Czine Mihály: Népszava, 1980. szept. 27. S15840 Pákovics Miklós: Kritika, 1980. dec. 1977

♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Buk., 1977, Kriterion Könyvkiadó, 175 p. 20 cm. [Rmk. // Sütő András szerint (Erki Edit kérdésére válaszolva, Tükör, 1978. febr. 19.) ez a kiadás 13.000 példányban jelent meg. // Alapkiadás: A0510.] 1977

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 226 p. 21 cm. ISBN 963-15-1122-7. [Kiadói fülszöveg. // A borító- és kötésterv Würtz Ádám munkája; a szerző fényképét Molnár Edit készítette. // Alapkiadás = A0270.] 1978

♦ Káin és Ábel – Anyám könnyű álmot ígér. Bp., 1978, Magvető Kiadó, 218 p. ISBN 963-270-879-2. [A Budapesti Nemzeti Színház előadásának szereposztásával. Rend. Marton Endre. // Tart.: Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltásban. (5–120. p.) • Anyám könnyű álmot ígér. Riportdráma két részben. Sütő András naplóregényét színpadra alkalmazta Szabó József. (121–218. p.) // Lelőhely: OSzK: MB 85390.] ¤ Ismertető: S13230 Husz Mária: Népszava, 1978. dec. 16. 1978

♦ Nagyenyedi fügevirág. Esszék, tűnődések. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 362 p. 19 cm. ISBN 963-15-1012-3. [A szerző fényképét Molnár Edit készítette. // A könyvjelzőn kiadói jegyzet és életrajzi adatok. // A kötet válogatás az Istenek és falovacskák valamint a Rigó és apostol írásaiból. Ezekhez társul a Tíz kérdés című interjú. // Lehetséges szövegromlások és -eltérések!] Τ Tartalom: Arcképvázlatok /cikluscím/ (5) • Ábel kacagása és szomorúsága (7–20) • Tamási Áron rendes feltámadása (21–23) • Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben (24–43) • Nagy Imre égő csipkebokrai (Zsögöd 1. + Zsögöd 2. + „Látván látám az én népemnek nyomorúságát” + Csíkzsögödi emlékcserepek [a Csíkzsögödi tükörcserepek c. írás változata]) (44–63) • Minden bilincs a szerzőé (64–69) • Az én egyetemem (70–77) • Asztalos István fehér zsebkendői (Ne szóljatok! + Anyajegyes irodalom.) (78–100) • Ablak egy koporsón (101–104) • Romlatlan hűség (105–110) • Ölelkező párhuzamok (111–117) • Atlaszok. Illyés Gyulának (118–127). – Beszélgetések /cikluscím/ (129) • Istenek és falovacskák. Beszélgetés Huszár Sándorral (131–141) • Mi dolgunk a világon? Beszélgetés Hajdu Győzővel (142–160) • A bölcsőhely parancsai. Válasz Beke György néhány kérdésére (161–185) • Tíz kérdés. Válasz Nádor Tamás kérdéseire [utóbb (Sárkány…: 7–16.) Tíz kérdés Sütő Andráshoz címváltozattal] (186–195). – Úti tűnődések /cikluscím/ (197) • Előhang [= a Rigó és apostol kötet korábban címtelen előszava] (199–200) • Sírkövek. Pusztakamarás (201–203) • Rigó és apostol (Marosvécs. + Naumburg, NDK) (204–210) • Erdővidéki napló (211–221) • Velencei képeslap (222–225) • Fekete rózsák (Sóskúti erdő. + Varsó – Auschwitz.) (226–236) • Római napok (Keressük a hírünket. + Egy tüzér nyomában. + Kövek és színek.) (237–247) • Gond és jelkép. Segesvár (248–252) • Kelet kapujában (+ Háfiz, nézz a csillagokba! [itt a Kelet kapujában alegységeként szerepel]) (253–267) • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc emlékház (268–271) • Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában (272–288) • Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka (289–295) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt (296–298) • A mecénás metamorfózisa (Levett kalappal a marosvécsi úton. + Tetemünk. [helyesen: Temetünk]) (299–311) • Tévelygés Adria lányával. Velence (312–321) • Péntek asszony kastélyában. Alvinc (322–325) • Perzsák. Perszepolisz (326–345) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen-kollégium kapujában (346–362). ¤ Ismertető: S12420 Cs. Varga István: Népújság, 1978. jún. 18. S12800 –teles– [Köteles Pál]: Hajdú-Bihari Napló, 1978. okt. 3. S13980 Izsák József: Vörös Zászló, 1979. ápr. 14. 1978

♦ Három dráma. Buk., 1978, Kriterion Könyvkiadó, 220 p. 20 cm. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja (5–63) • Csillag a máglyán (65–145) • Káin és Ábel (147–220). // A szerző fülszövegével. // Lásd még: A0570.] ¤ Ismertető: S12690 Oláh Tibor: A Hét, 1978. szept. 22. S12740 Kántor Lajos: Könyvvilág, 1978. okt. S13100 Sinkovits Péter: Magyar Szó, 1978. nov. 28. S18270 Lázok János: NyIrK, 1984/2. 1978

♦ Három dráma. Buk., 1978, Kriterion Könyvkiadó, 220 p. 20 cm. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja (5–63) • Csillag a máglyán (65–145) • Káin és Ábel (147–220). // A szerző fülszövegével. // Rmk. // Nem láttam, forrás: PIM katalóguscédula és Q040 GMJ: 5.] 1978

♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Bp., 1980, Magvető Kiadó, 218 p. ISBN 963-271-239-0. [Csak a címadó írást tartalmazza; tartalomjegyzék nélkül. // A szerző fülszövegével. // Alapkiadás: A0510.] 1980

♦ Évek – hazajáró lelkek. Cikkek, naplójegyzetek (1953–1978). Buk., 1980, Kriterion Könyvkiadó, 241 p. 20 cm. [A hátsó borítón olvasható szöveg: részlet az előszóból. // Az írások nagy részét apróbb betűvel nyomtatott szerzői jegyzetek kísérik. // Tartalomjegyzék csak a kötött példányokban. // Lásd még: A0610.] Τ Tartalom: S. A.: Előszó (1979. júl.) (5–8) • Böjtre fogott istenek /1955/ (9–12) • A mütilénei szerelmesek /1955/ [vesd össze: G03130 Utunk, 1957. jan. 26.] (12–16) • Naplórészlet (1955. június) (16–17) • Álmodozás az új Korunkról [jegyzetekkel; vesd össze: G03000 Utunk, 1956. aug. 31.] (17–22) • Jónás [jegyzetekkel; vesd össze: G03010 Utunk, 1956. okt. 12.] (24–26) • Gyomirtás és abszolút hangmagasság [a jegyzet szerint korábban nem jelent meg] /1956/ (28–32) • Hazai képek. Szilágyi András riportkönyvének margójára [jegyzetekkel; vesd össze: G02830 Igaz Szó, 1955/8. és G07920">G07920">G07920">G07920 Igaz Szó, 1978/10.] /1955/ (32–40) • A vélemények különbözősége teszi lehetővé például a lóversenyt is. (Pudingfejű Wilson naplójából) [az írást megírása idején a „közléstől eltanácsolták”] /1957/ (46–50) • Bulgáriai napló, 1953. (50–57) • Tomcsa úr [három rövid írás; jegyzetekkel; vesd össze: G07920">G07920">G07920">G07920 Igaz Szó, 1978/10.] /1957, 1958, 1973/ (57–62) • Eső elől tóba? Tűnődés magunk fölött I. [jegyzetekkel; vesd össze: G03280 Igaz Szó, 1958/1.] (62–70) • Közelebb a provinciához! Tűnődés magunk fölött II. [jegyzetekkel; vesd össze: G03290 Igaz Szó, 1958/1.] (70–75) • Találkozások Veres Péterrel [V. P. leveleivel és jegyzetekkel; vesd össze: G07920">G07920">G07920">G07920 Igaz Szó, 1978/10.] (75–111) • Lantosok és kritikusok [jegyzetekkel] /1957/ (111–114) • Egy kezdő drámaíró gondjaiból (117–118); Az utazó halála [Arthur Miller] /1960/ (118–121) • Bevezető egy szavalóesthez [Kovács György; Bajor Andor] /é. n./ (121–122) • A költő és a színész szövetsége [Kovács György; jegyzetekkel; vesd össze: G07200 Igaz Szó, 1976/1.] (122–125) • Az én Latinovits-ereklyém /1977/ (125–126) • Rejtelmek ha zengenek [vesd össze: G07290 Új Élet, 1976/14.] /1977/ (127–128) • Levélféle Kőszegi Margithoz (Elhangzott Kőszegi Margit fél évszázados színészi jubileumán (128–131) • Sorok egy levél margójára [+ Kós Károly levele 1960-ból] (131–138) [vesd össze: G06740 Igaz Szó, 1973/12; ua. in: Kortárs, 1973/42 és A0820 Omló…: 83–91.] • Itt élünk e földön… [két rövidebb írás] /1957, 1972/ (138–141) • Visszalopott arcok /1978/ (141–143) • Az idő kezében [első változat: G06300; utóbbi, átírt változatának címe: Az Idő markában; minden közlés különbözik az előzőtől] /1971/ (143–145) • Sepsiszentgyörgy felé menet – premier előtti várakozásban [Veress Dániel: Véres farsang] /1970/ (145–150) • Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére /1964/ (150–155) • Előszó egy hangjátékhoz [Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya; vesd össze: G07150 Új Élet, 1975/24.] /1975/ (155–157) • Orbán Balázs képei [Előszó zu: F090 Orbán Balázs: Székelyföld képekben (Buk., 1971) c. könyvéhez; az eredeti közlés hosszabb egy mondattal.] /1970/ (158–160) • Orbán Balázs kapui [Ablonczy 2002.: 444. szerint ebből formálta Az élet és halál kapui c. írást] /1978/ (160–164) • Ajánló sorok egy Forrás-kötethez [tervezett előszó Kincses Elemér: Bekötött szemmel c. kötetéhez; jegyzetekkel] (164–166) • Beszélgetés Szakolczay Lajossal a gyermekkor játékairól [vesd össze: Kórémuzsika, in: A0630 Gyermekkorom…] /1975/ (166–169) • A szellem Odüsszeusza. Németh László halálára /1975/ (169–171) • Levél Kardos Lászlónak [vesd össze: G07380 Új Tükör, 1976. dec. 26.] /1976/ (171–173) • Csíkzsögödi tükörcserepek [vesd össze: G07310 Utunk, 1976. aug. 27.; G07330 Igaz Szó, 1976/9. és G07370 Igaz Szó, 1976/12.] (173–184) • Hagyomány és újítás [vesd össze: G07190 Igaz Szó, 1976/1.] (184–185) • Az Utunk hívó hangjai /1976/ (186–189) • Apáczai Csere János emlékezete [vesd össze: G07060 Igaz Szó, 1975/6.] /1977/ (189–190) • Az örök emlékezet földje /1977/ (190–194) • Kormos István halálára [első közlés Fehér távirat címmel, in: G07700 Élet és Irodalom, 1977. okt. 15.] (194–196) • Búcsú Horváth Istvántól /1977/ (196–199) • Nagy István ravatalánál /1977/ (199–202) • A költő szívet hasogató Gondja [utóbb: Nagy László ravatalánál alcímmel; e sírbeszéd egyes részletei megtalálhatók in: Eltemették Nagy Lászlót. Népszabadság, 1978. febr. 7. és in: Végső búcsú Nagy Lászlótól. Népszava, 1978. febr. 7.] /1978/ (202–206) • Kötél – homokból. Beszélgetés Kántor Lajossal /1978/ (206–215) (vesd össze: S12430). • Sorok Illyés Gyuláról [utóbb: Sorsunk és a Költő címváltozattal] /1978/ (215–222) • Naplójegyzet befejezett drámákról [műhelyvallomás, zu: Egy lócsiszár…; Csillag a máglyán; Káin és Ábel] /1977/ (222–226) • Beszélgetés Sinkovits Péterrel /1978/ (226–229) • A tréfamester bánata [Bajor Andorról; vesd össze: G07680 Igaz Szó, 1977/9.] /1978/ (229–231) • Levél az otthoniakhoz, Pusztakamarásra (1978. szilveszter) (231–232) • Kányádi Sándor ötvenéves /1979/ (232–234) • Szabad-e a nyelvből kultuszt csinálni? Beszélgetés Mezei Andrással /1978/ (234–241) [Vesd össze: S12020 Élet és Irodalom, 1978. ápr. 29. és G07830 Élet és Irodalom, 1978. máj. 27.] ¤ Ismertető: S15870 Robotos Imre: Hajdú-Bihari Napló, 1980. dec. 21. S16050 Török László: Igaz Szó, 1981/3. S16580 Kedei Mózes: Keresztény Magvető, 1981/1. S16600 Robotos Imre: Igaz Szó, 1981/6. S16750 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1981. júl. 10. 1980

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 2. kiad. Bp., 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó, 226 p. ISBN 963-15-1944-9. [Az 1978-as kiadás utánnyomása. // Alapkiadás = A0270.] 1981

♦ Évek – hazajáró lelkek. Cikkek, naplójegyzetek (1953–1978). Buk., 1981, Kriterion Könyvkiadó, 241 p. 20 cm. [Az írásokat apróbb betűvel szedett szerzői jegyzetek kísérik. // Tartalma megegyezik az 1980-as alapkiadáséval (A0590). // Rmk.] ¤ Ismertető: S15940 Szakolczay Lajos: Népszabadság, 1981. jan. 11. S15990 Ruffy Péter: Magyar Nemzet, 1981. febr. 17. S16420 Kövesdi Károly: Hét (Pozsony), 1981/19. S16560 Görömbei András: Alföld, 1981/6. S16590 Mács József: Irodalmi Szemle, 1981. jún. S16790 Bolyki János: Reformátusok Lapja, 1981/30. S16870 Lengyel András: Somogyi Néplap, 1981. szept. 26. S16910 Szűcs Imre: Magyar Szó, 1981. okt. 3. S16920 Komáromi Attila: Petőfi Népe, 1981. okt. 11. S16940 Kovács Sándor: Dunántúli Napló, 1981. okt. 18. S17020 Varga Lajos Márton: Jelenkor, 1981/11. S17050 Nácsa Klára: Népszava, 1981. nov. 15. S17070 Dezső László: Dolgozók Lapja, 1981. nov. 28. S17080 Speidl Zoltán: Kelet-Magyarország, 1981. dec. 6. S17090 Szemes Béla: Zalai Hírlap, 1981. dec. 6. S17140 Annus József: Tiszatáj, 1982/1. S17150 Rácz-Székely Győző: Köznevelés, 1982/4. S17210 Olasz Sándor: Forrás, 1982. márc. S17230 Grezsa Ferenc: Új Írás, 1982/4. S17270 Csűrös Miklós: Kortárs, 1982/5. S17330 Melczer Tibor: Kritika, 1982. jún. 1981

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék