kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2007: 80 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-80

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sikaszói fenyőforgácsok. Cikkek, naplójegyzetek. [2. kiadás.] A szöveget gondozta Nagy Pál. Székelyudvarhely, 2007, Erdélyi Gondolat Kiadó, 169 p. ISBN-13 978-973-8320-48-2. [Alapkiadás: A0750 Bp., 1987.] Τ Tartalom: S. A.: Eligazító. (5) • Arcképvázlatok. /fejezetcím/ (75) • Gergely pápa futamodásban, avagy régi idők kötéltáncosai. (9–19) • Edgár és Rebeka. (+ A türelem ajándéka.) (20–23) • A keserű-szemű festő [Szécsi András]. (24–25) • Az orchidea példája. Bevezető Bálint Tibor szerzői estjén, Marosvásárhelyt. (26–30) • Bajor Andor humoráról. (31–32) • A kéklábú madár nyomában. Egy amerikai magyar költőről [Gyékényesi György]. (33–35) • Harangos tejtestvérek [Nagy Imre, Tamási Áron]. (36–40) • Tűzfelelősök. /fejezetcím/ (41) • Mai gond és hajdani örömhír. Beszélgetés Ablonczy Lászlóval [1979]. (43–50) • Hogy is volt? (51–52) • A népélet: a lélek univerzuma is. (53–55) • Közös ég alatt. (56–58) • Prológus. A temesvári Állami Magyar Színház 25. évfordulójára. (59–60) • A költő kérdései. (61–63) • Vércseppes ösvényen. Tamás Menyhért szerzői estje elé. (64–65) • Írások forrástájékáról. /fejezetcím/ (67) • Advent a Hargitán. (69–75) • Kenderinges tündérlányok. (76–80) • Azt írni, amit élünk. Beszélgetés Mikó Ervinnel. (81–87) • A nép genetikus szelleméről. Beszélgetés Kiss Károllyal [1979]. (88–92) • Nyelvi gondokról /fejezetcím/ (93) • A toleranciáról és Bábel örökségéről. Beszélgetés Kiss Horváth Józseffel. (95–100) • A csendháborító. (101–103) • Újabb kölcsönszavainkról. (104–106) • Anyám történeteiből. (107–108) • Jókai örökségéről. (109–111) • Újból gyászőrségben. /fejezetcím/ (113) • Gyászkalaposan. Harag György ravatalánál. (115–118) • Kötelesség-perzselten. Kacsó Sándor búcsúztatása (1984. febr. 21.). (119–123) • Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére [Szabó T. Attila]. (124–127) • A sajátosság méltósága. /fejezetcím/ (129) • Csipkerózsika [+ részletek a hozzászólásokból: Szász János, Szőcs István, Rácz Győző, Farkas Árpád, Deák Tamás, Gálfalvi Zsolt, Láng Gusztáv, Bajor Andor]. (131–150) • Úti napló. /fejezetcím/ (151) • Látogatóban Barcsay Jenőnél. (153–158) • Földi asztal, égi szék [Kemény János]. (159–164) • Sárkány alszik veled egy fedél alatt… [Beszélgetés Ablonczy Lászlóval.] (165–169) [Első közlés: FiSziMu, 1987. jún. 20.; Ua. in: Sárkány…: 352–356. Vesd össze Ablonczy jegyzete, in: Sárkány…: 506.] ¤ Ismertető: S36310 B. D.: Népújság, 2007. jún. 29. S36330 Zsidó Ferenc: Krónika, 2007. dec. 14. 2007

= R570">R570 In memoriam… = *** Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András. Oktatási segédkönyv. Vál., szerk., összeáll. Görömbei András. Sorozatszerk. Domokos Mátyás. Bp., 2007, Nap Kiadó, 394 p. /In memoriam/ ISBN 978-963-9658-27-1. [A teljes tartalmat lásd: R570">R570.] Τ Tart.: S. A.: Önéletrajz helyett… (7–10) [Lh: G04380 Igaz Szó, 1963. aug.] • S. A.: Az én egyetemem. (10–16) [Lh: G06230 Igaz Szó, 1971. jan.] • S. A.: Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Magyar Állami Magyar Színház előtt. (99–100) [Ex: A0360 Istenek…] • S. A.: Csipkerózsika. (195–211) [Ex: A0750 Sikaszói…] • Sütő András levele Sinkovits Imréhez. (243–248) [Első közlés: G09400 Magyar Nemzet, 1989. máj. 8.] • S. A.: Naplójegyzetek. (1984. júl. 31.; 1986. aug. 8.; 1987. febr. 13.; 1989. jún. 25., júl. 21., aug. 6., szept. 6.) (318–324) • S. A.: Kétszázötven törvénytelen advent. (327–329) [Első 2007

♦ Sütő András: Kardos vitéz. Nagy Gáspárnak, ötvenedik születésnapjára (1999. V. 28.). + Nagy Gáspárnak (Marosvásárhely, 2002. aug. 25.). /két levél/ Hitel, 2007. febr.: 15–17. [Itt is előfordul a ’létvégi hajrában’ szókapcsolat, vesd össze: S29470 Bóta Gáborral készült interjú (Magyar Hírlap, 1997. jún. 21.).] 2007

♦ Sütő András: Catherine Lalumiere főtitkár asszonynak (1992. aug. 18.) /levél; kézírás-hasonmás/ Hitel, 2007. febr.: 45–46. 2007

♦ Sütő András: Kő Pál öcsémuramnak (Marosvásárhely, 2003. V. 14.). /levél; kézírás-hasonmás/ Hitel, 2007. febr.: 113. 2007

♦ Sütő András: Kedves Ibolya és Béla (2002. XII. 20.). [Levél Cs. Nagy Ibolyának és Márkus Bélának.] /kézírás-hasonmás/ Hitel, 2007. febr.: 177–178. 2007

♦ Sütő András: Kedves Laci! [Levél Ablonczy Lászlónak.] (1987. VI. 12.) Hitel, 2007. febr.: 80–81. 2007

♦ Sütő András: Nota bene! [Levél Ablonczy Lászlónak.] Hitel, 2007. febr.: 120–121. [Sütő Pista (Dani) életéről és haláláról.] 2007

♦ Sütő András: Álomnapló. Hitel, 2007. jún.: 5–30. [Cs. Nagy Ibolya bevezetőjével, jegyzetekkel.] 2007

♦ Sütő András: Sorompós századunk. Hitel, 2007. jún.: 31–35. [Lábjegyzet: „Sütő András vallomása a Sorompók címmel 2002-ben készült tizenkét részes filmben elhangzott beszélgetés szerkesztett változata, amelyet Cselényi László rendezett, s a Duna Televízió sugárzott.”] 2007

♦ Sütő András: Utazás a Holttengeren. Hitel, 2007. jún.: 40–41. [Nagy Pál jegyzetével. // Első közlés: G00240 Erdély, 1945. karácsony; lásd még: G12630 Erdélyi Gyopár, 2006. nov.-dec.] 2007

♦ Sütő András levele Pintér Lajosnak. (2005. nov. 7.) Hitel, 2007. jún.: 42. 2007

♦ Sütő András: Harangos tejtestvérek. Népújság (Múzsa melléklet), 2007. jún. 16.: 2, 3. 2007

• Erdőcsinád, 2007. ápr. 7. *Árvácska színjátszó csoport* Rendezte: Szabó Rozália. ¤ Ismertető: S36160 Mihály Attila: Népújság, 2007. ápr. 4. S36170 Szucher Ervin: Krónika, 2007. ápr. 11. 2007

♦ Nagy Pál: Napló nélkül. Élet, irodalom, egyéb apróságok. Mvh., 2007, Mentor, 273 p. ISBN 973-599-234-5. [Az első közlések forráshelyével. // Tart.: Milyen a bárka? (59–63. // Első közlés: S33370 Látó, 2003/10.) • Változatlan szeretettel. (221–224. // Első közlés: S32380 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.) • A nagy mecénás: Kemény János. (235–237. // Első közlés: S32900 Az erdélyi kultúra nagy Mecénása címvált. in: Reformátusok Lapja, 2002. okt. 18.)] 2007

♦ *** A magyar irodalom történetei. [3. kötet] 1920-tól napjainkig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. Bp., 2007, Gondolat, 922 p. ISBN 978-963-693-009-7. [S. A. a névmutatóban: 904. p. // Tart.: Boka László: Dráma és történelem. (672–688. // tk. S. A. drámáiról.)] 2007

♦ *** A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László naplófeljegyzései (Diárium), önéletrajzai, válogatott levelezése. S. a. r., jegyz. Bartha Katalin Ágnes. Kvár, 2007, Komp-Press, 482 p. ISBN 978-973-9373-81-4. [S. A. a függelékben: 441 p. (előfordulási helyek és rövid életrajz) // Tart. 12 levél az 1955–58-as évekből. // Az egyik levél (kelt: Bukarest, 1955. jan. 27.) életrajzi adaléka: „… rövidesen leköltözünk Marosvásárhelyre. Az Igaz Szó valamiféle munkatársa leszek.” Szabédi még Bukarestbe címezte a választ (1955. febr. 13-án), Sütő következő levele 1955. ápr. 24-én már Marosvásárhelyen íródott; 1955. jún. 11-i levelét pedig az Igaz Szó szerkesztőségéből postázta. // Sütő 1958 márciusában írt levele már a Művészet c. folyóirat gondjairól szól.] 2007

♦ *** A sztálinizmus irodalma Romániában. Tanulmányok. Szerk. Balázs Imre József. Kvár, 2007, Komp-Press, 205 p. ISBN 978-973-9373-81-4 (sic! azonos az R550 tétel ISBN-számával!) [Névmutató nélkül. Sütőről a köv. oldalakon: 57, 66–71, 74, 76, 90.] 2007

= C810 In memoriam… = *** Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András. Oktatási segédkönyv. Vál., szerk., összeáll. Görömbei András. Sorozatszerk. Domokos Mátyás. Bp., 2007, Nap Kiadó, 394 p. /In memoriam/ ISBN 978-963-9658-27-1. [A korábbi közlések forráshelyeivel.] Τ Tartalom: A bölcsőhely parancsai. /fejezetcím/ (5) • Sütő András: Önéletrajz helyett… (7–10) [Lh: G04380 Igaz Szó, 1963. aug.] • Sütő András: Az én egyetemem. (10–16) [Lh: G06230 Igaz Szó, 1971. jan.] • Földes László: A0040 Emberek indulnak. (16–36) [Lh: S00740 Igaz Szó, 1953. okt.] • Veres Péter levelei Sütő Andráshoz. (36–38) [Lh: S04610 Igaz Szó, 1970. aug.] • Nagy Pál: Az idő hullámhosszán. (38–52) [Lh: S03760 Igaz Szó, 1967. okt.] • Szakolczay Lajos: Sütő András. (52–61) [Lh: S06490 Kortárs, 1973. aug.] • Bálint Tibor: Hétköznapok a keresztfán. (62–66) [Első közlé 2007

♦ *** Sütő András posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja. /ism/ Népújság (Múzsa melléklet), 2007. jan. 20.: 2. [A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-tól adja ezt a díjat: oklevél, ezüst kitűző, érem.] 2007

♦ [A számozás hibája miatt megszüntetett tételszám.] 2007

♦ Csoóri Sándor: Belső anyaország. Sütő Andrásról a harmadik napon. Hitel, 2007. febr.: 4–13. 2007

♦ Nagy Gáspár: Harmadik vers – sirató. /vers/ Hitel, 2007. febr.: 14. 2007

♦ Farkas Árpád: A csillagszemű. (2002) + Elment szavaink fejedelme. (2006) Hitel, 2007. febr.: 18–19. 2007

♦ Lászlóffy Aladár: Epitáfium. Hitel, 2007. febr.: 20. [Első közlés: S35440 Helikon, 2006. okt. 10.] 2007

♦ Nagy Pál: Halhatatlan. Hitel, 2007. febr.: 21–22. 2007

♦ Illyés Mária: Sütő András levelei Illyés Gyulához. Hitel, 2007. febr.: 23–29. [Illyés Gyula hagyatékából, jegyzetekkel.] 2007

♦ Dobos László: „… maradok, másként nem tehetek”. Hitel, 2007. febr.: 30–36. 2007

♦ Szakolczay Lajos: Sütő-érem. Hitel, 2007. febr.: 37–38. 2007

♦ Döbrentei Kornél: És támadt férfi megint. Sütő András halálára. /vers/ Hitel, 2007. febr.: 39–40. 2007

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék