kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2006: 135 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-135

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Létvégi hajrában. Esszék, jegyzetek, beszélgetések, levelek. Szerk., jegyz. Ablonczy László és Cs. Nagy Ibolya. Debrecen, 2006, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 386 p. ISBN 963-473-005-1. [A jegyzetanyagban az írások (keletkezéstörténete és) első közlési vagy lelőhelye. // A kötet S. A. közreműködésével készült, de csak a halála után jelent meg.] Τ Tartalom: Őrző lehettem a strázsán. (9–12) [G12250 Hitel, 2002. aug.] • Az emlékezés ideje /fejezetcím/ (13) • Haza a magasban és a mélyben. Karácsonyi tűnődés Illyés Gyula emlékére. (15–19) [G12100 Reformátusok Lapja, 2001. dec. 23/30. // A kötet jegyzeteiben tévesen: A Hét.] • Szellemi erődítményünk, magos Illyés vára. /2002/ (20–27) [G12290 Szabad Föld, 2002. nov. 1.] • Pistánk mosolya kísért. Levél Vörösváry Istvánnénak. (1999. VII. 21.) (28–29) [Magánlevél.] • Jöttem valahonnan… Horváth Istvánra emlékezve. /2001/ (30–32) [G10110 Szabadság, 2001. szept. 15., módosításokkal.] • Röpke levél Kövi Pálhoz. (2000. IV. 15.) (33–34) [Magánlevél.] • Égő szánkról a szó… Szépfalusi István emlékére. /2002/ (35–38) [G12300 A Hét, 2002. dec. 12.] • Antall Józsefre emlékezve… (2002. szept. 21.) (39–41) [Magánlevél.] • Közös kötés. Előszó a Kerek István Emlékkönyvhöz. /2002/ (42–43) [A könyv és az előszó címe: F340 Életmentő virrasztás.] • Az írás szabadságának védelmezője. Czine Mihály szobrának avatására. (Marosvásárhely, 2002. VIII. 29.) (44–45) [Magánlevél.] • Csőgör Lajos sírjánál. /2003/ (46–47) [Gyászbeszéd.] • „Álmodban feladnám a szemüvegedet…” Emlékezés Bözödi Györgyre. (48–59) [G12170 Hitel, 2002. jún.] • Vallani és vállalni. Kemény János öröksége. /2003/ (60–64) [G12390 Hitel, 2003. nov.] • Élők, éljetek! /fejezetcím/ (65) • Közös álomtemplomunk. Sylvester Lajos Julianus-díjas. /2003/ (67–70) [G12410 Háromszék, 2003. dec. 20.] • Kardos vitéz. Nagy Gáspárnak, ötvenedik születésnapjára. (1999. V. 28.) (71–72.) [Magánlevél.] • Sebeket gyógyító. Ajánlás Lauer Edith Magyar Örökség Díjához. (Marosvásárhely, 2001. szeptember 23.) (73–75) [Kéziratban.] • Faragó József szellemországa. (76–79) [G12130 A Hét, 2002. febr. 7.] • Tündérkertünk pusztulása. Beke György születésnapjára. (80–83) [G12260 Népújság, 2002. aug. 3.] • Kő Pál öcsémuramnak! Változatlan szívvel becsült barátomnak. (84–85) [G12440 Népújság, 2004. febr. 28.] • Kő Pál öcsémuramnak! Változatlan szívvel becsült barátomnak. Drága Palikám! (Marosvásárhely, 2003. V. 14.) (86) [Az előbbi levél szövegváltozata; kézirás-hasonmás.] • Példás mozdulat. Születésnapi levél Kántor Lajoshoz. (1997. augusztus 11.) (87–88) [Magánlevél.] • Dicséret és tanúskodás. Laudáció Nagy Pál Tamási Áron-díjához. /2001/ (89–92) [G12110 Hitel, 2002. jan.; cím nélkül.] • Költő az erdélyi télben. Farkas Árpád hatvanéves. /2004/ (93–99) [G12460 Hitel, 2004. jún.] • Kaktusz-ígéret. Történelmi emlékezetünket gyógyító barátunk, Hunyadi László! (100–103) [G12400 Népújság, 2003. nov. 15.] • Fehér holló feketében. Csoóri Sándor 75. születésnapjára. /2005/ (104–110) [G12490 Hitel, 2005. febr.] • A szellem várai. /fejezetcím/ (111) • Szellemvár az Őrhegy alatt. (113–116) [G12220 Hargita Népe, 2002. jún. 14.] • Iskolai Gond és remény. /2004/ (117–120) [G12420 Népújság, 2004. jan. 13.; Gond és remény címvált.] • Kincsünk és büszkeségünk. Előszó öregdiákok emlékező írásaihoz. (2000. VII. 22.) (121–122) [Az F350 Új világot teremteni a régiben c. kötet előszava.] • Könyvtárak gyásza és dicsérete. (123–125) [G12320 Új Kezdet, 2003. febr.] • Lábra kapott legenda? Levél Monsignore Jakab Gáborhoz. (126–128) [G12470 Szabadság, 2004. júl. 13.] • Nemzeti létünk gondjai. A Lármafa-találkozó résztvevőihez. (129–132) [Kézirat.] • Édes Néném, ne hagyj el! Pusztakamarási tűnődés anyanyelvünkről. (133–152) [G12560 Hitel, 2006. aug.] • Hétországos nemzet. /fejezetcím/ (153) • Drága, fiatal barátaim! (1990. március 17.) (155–158) [Levél a MISzSz kongresszusához. G09700 RMSz, 1990. ápr. 1.] • A tűrés határai. Beszélgetés az erőszakról, rettegésről és a toleranciáról. (Kántor Lajos interjúja.) /1990/ (159–172) [S23060 Korunk, 1990. aug.] • Az Esély esélye. Levél Domokos Gézának. (Marosvásárhely, ’98. IV.) (173–183) [Magánlevél.] •Trianon, a fájdalom viharzónája. (184–187) [G12010 Szabad Föld, 2001. jún. 1.] • Székelyföld a romániai magyarság belső anyaországa. Szatmári László interjúja. (188–191) [S32040 Hargita Népe, 2001. nov. 2.] • A nemzet részei vagyunk. (192–194) [G12070 Szabad Föld, 2001. nov. 9.] • Erdélyi változatlanságok. Cs. Nagy Ibolya interjúja. (197–212) [S31680 Hitel, 2001. jan.] • A Zsidó Világszövetség mintájára. Levél Fekete Gyulának. (2004. III. 28.) (213–214) [Magánlevél.] • A gordiuszi csomót nem elvágni kell. /2003/ (215–219) [G12330 Háromszék, 2003. febr. 3.] • Párizs poharai. (220–236) [G12350 Hitel, 2003. aug.] • Bertalan-éj a lelkünkön. (237–241) [G12510 Népújság, 2005. ápr. 21.] • Én maradok. Halász Csilla interjúja. (242–249) [S33620 Heti Válasz, 2004. dec. 23.] • Vegyük fel a tolerancia vallását. Válasz Szűcs László kérdéseire. (250–256) [S34590 Erdélyi Riport, 2006. jan. 5.] • Sirálybúcsú. /fejezetcím/ (257) • Tabajdi Csaba államtitkár úrnak. (Marosvásárhely, ’94. dec. 18.) (259–261) [Magánlevél.] • Levél Horn Gyulának. (Marosvásárhely, 1995. január 14.) (262–263) [Magánlevél.] • Sirálybúcsú. Erdős Irma emlékére. /2003/ (264–266) [F380 Erdős Irma emlékkönyv. Előszó.] • A szavakról és a pusztulásról. Négyessy Zita interjúja. (267–270) [S31710 Heves Megyei Népújság, 2001. jan. 27.] • Az ember több, mint csalódásainak összege. Válasz Ari-Nagy Barbara kérdéseire. (271–277) [S33070 Világszínház, 2003/1-2.] • Hálás köszönet Iglódi Istvánnak [a Balkáni gerle rendezőjének]. (Marosvásárhely, 2003. október 30.) (278–279) • Akivel a hűség van jelen. Sinkovits Imréről. (280–281) [F360 = P1750 Sinkovits Imre: „Vigasz-lámpácskák” c. kötetének előszava.] • Adventi tűnődés Sinkovits Imrével. (282–289) [G12090 Szabad Föld, 2001. karácsony.] • Csodás kívánság – a csodatevő Agárdy Gábornak. /2002/ (290–294) [Én jó Gábrielem! Agárdy Gábornak címvált., in: G12270 Hitel, 2002. szept.] • Röpke válaszok. /fejezetcím/ (295) • Sára Sándornak. (Marosvásárhely, ’96. nov. 28.) (297–298) [Magánlevél.] • Romsics Ignácnak. (Marosvásárhely, 2001. július 12.) (299–303) [Magánlevél.] • Cs. Nagy Ibolyának. (2000. VIII. 14.) (304–306) [Magánlevél.] • Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjainak. (307–308) [Lh: az iskola emlékfüzete.] • Gyógyító évtized. /2001/ (309–311) [G12150 Magyar Orvos, 2002. ápr.] • Pohárnyi köszöntő. Görömbei Andrásnak. (2004. november 30.) + … s még egy gyűszűnyi tószt… (2004. december 3.) (312–314) [Lh: C800 *** „Köszönő és megköszöntő ige” – Görömbei András hatvan évére. Debrecen, 2005.] • Püski Sándornak. (Marosvásárhely, 2002. nov. 11.) (315) [Magánlevél.] • Püski Sándornak. (316) [Az előbbi levél kézirás-hasonmása.] • Nagy Gáspárnak. (Marosvásárhely, 2002. aug. 25.) (317–318) [Magánlevél.] • Magyari Lajosnak. (Marosvásárhely, 2002. nov. 21.) (319) [Magánlevél.] • Magyari Lajosnak. (320) [Az előbbi levél kézírás-hasonmása.] • Pintér Lajosnak. (Mv. 2003. VII. 4.) (321–323) [Magánlevél.] • Szekér Endrének. (Mv. 2003. VII. 3.) (324–325) [Magánlevél.] • Bogdán Lászlónak. (Mv., 2003. VII. 3.) (326) [Magánlevél.] • Négyfelvonásos dráma. Levél Róna Évihez. (327–328) [Magánlevél. // Rövidítve in: F240 Róna Éva: Mi, az ikrek c. könyvének 2. kiadásában.] • Esteledik. /fejezetcím/ (329) • Muszáj visszafordulnom. (331–337) [G12180 Nyugati Jelen, 2002. jún.] • Csónakunk alól elmegy a tenger? Fodor István interjúja. (338–346) [S33000 Magyar Szó, 2002. dec. 24.] • Elfogyott a mitikus türelem. Stefka István interjúja. (347–352.) [S32680 Magyar Nemzet, 2002. jún. 29.] • Erdély tizenegyedik parancsolata. (353–358.) [G12200 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Képaláírások. (359–365) [S34570 Könyvjelző, 2005. dec.] • Énekeljetek, magyarok! (366–371) [G12310 Reformátusok Lapja, 2002. dec. 22/29.] • Jegyzetek. (373–386) ¤ Ismertető: S36050 Márkus Béla: Hitel, 2007. febr. 2006

♦ Volt egyszer egy édesszájú medve. Ill. Varga Tamás. S. l., 2006, Cerkabella Könyvkiadó, 61 p. ISBN 963-06-0091-9. Τ Tartalom: Róka Marci és Lúd-Milla. (3–11) • Tapsifülesből Tapsifületlen. (12–17) • Tapsifületlen a nyúlbírónál. (18–26) • Volt egyszer egy édesszájú medve… (27–40) • Fácánkrónika. (41–61). 2006

Marosi Barna: Bernády György városa. 2. bővített, javított kiadás. Előszó Sütő András. Mvh., 2006, Bernády Közművelődési Alapítvány, 162 p. [Tart.: Sütő András: Egy város szellemképe. (7–9) // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 268–270. // Lásd még: F220 (1. kiadás, 1993.)] 2006

♦ Sütő András: Fügedes a pokolban avagy Sáronnak nárcisza. Művelődés, 2006/6-9.: 105–111. [A kiadvány nem visel sorszámot! Alcíme: Játékszín – Egyfelevonásosok. Az éves tartalomjegyzékben ezt a füzetet 6-9. összevont számmal jelölik. // Ua. in: G06970 Utunk Évkönyv 1975. és G07040 Művelődés, 1975/4.] 2006

♦ Sütő András: Velencei képeslap /1970/. Népújság (Múzsa melléklet), 2006. jún. 17. [Ezzel az írással köszöntik a 79 éves írót. // Ex: A0290 Rigó…] 2006

♦ Sütő András: Édes néném, ne hagyj el! Pusztakamarási tűnődés anyanyelvünkről. Hitel, 2006. aug.: 3–15. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 133–152.] 2006

♦ Sütő András: Sinkovits Imre és Sík Ferenc. Premier, 2006. aug.-szept.: 64–65. [Emlékezés az elhunyt színészre és rendezőre.] 2006

♦ Sütő András: Engedjétek… (Részlet) + Sikaszói zúzmarás levélke. Prágai Tükör, 2006/4. [okt.]: 27–31. [Az elhunyt íróra való emlékezés jegyében.] 2006

♦ Sütő András: Jöjjön a buldózer! Naplójegyzetek a diktatúra alkonyévéből. Új Magyar Szó, 2006. okt. 3.: 21. [1989. máj. 7.–máj. 25.] 2006

♦ Sütő András: Édes néném, ne hagyj el! Pusztakamarási tűnődés anyanyelvünkről. Új Magyar Szó, 2006. okt. 3.: 22–24. [Részletek ex: G12560 Hitel 2006. aug. megjelent esszéből.] 2006

♦ Sütő András: Hány az óra – történelmileg? /részlet/ Népújság (Múzsa melléklet), 2006. okt. 7.: 4, 5. [Teljes szöveg in: A1090 Erdélyi…: 11–25.] 2006

♦ Sütő András: Erdély tizenegyedik parancsolata. + A gordiuszi csomót nem elvágni kell. (Elhangzott az RMDSz szatmárnémeti kongresszusán.) + Muszáj visszafordulnom… (Elhangzott Pusztakamaráson, 2002. jún. 16-án, a református templomban, a szerző 75. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen.) Hitel, 2006. nov.: 11–21. [Első közlések: G12200 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9. + G12330 Háromszék, 2003. febr. 3. + G12180 Nyugati Jelen, 2002. jún. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 353–358. + 215–219. + 331–337.] 2006

♦ Sütő András: Utazás a Holttengeren. (Első díjat nyert ifjúsági pályamunka.) Erdélyi Gyopár, 2006/6. (nov.-dec.): 24–26. [Az Erdélyi Kárpát Egyesület folyóirata ezzel az 1945-ös közléssel (lásd: G00240) emlékezik Erdély nagy írójára. // Az írást Váradi István vezeti be, felidézve az első közlés körülményeit. // Lásd még: G12720 Hitel, 2007. jún.] 2006

• Debrecen, 2006. március 11. *Horváth Árpád Stúdió Színház* Rendezte: Miske László. ¤ Ismertető: S34650 Erdei Sándor: Hajdú-Bihari Napló, 2006. ápr. 22. S34670 Farkas E. Zoltán: ÚMSz, 2006. jún. 2.: 6. S34680 K. K.: Erdélyben a Káin és Ábel, debreceni színészekkel. Népújság, 2006. jún. 8. 2006

♦ Fülöp Lídia: Harminchárom év az Irodalmi Körben 1972–2005. Lugos, 2006, Nagard Kiadó, 120 p. [1975 júniusában „tanulták be a Népszínház műkedvelő tagjai Sütő András: Fügedes a pokolban c. színművét Gergely Kálmán rendezésében”; 1975. dec.: „sikeresen játsszák a Gergely Kálmán rendezésében színre vitt Fügedes a pokolban című darabot. Zsúfolt ház! Szinte kéthetente van előadás a Népszínházban.” (16–17. p.)] 2006

♦ Láng Gusztáv: Látványok és szövegek. Tanulmányok és kritikák. Miskolc, 2006, Felsőmagyarország Kiadó, 301 p. /Vízjel/ ISBN 963-9530-41-1. [Tart.: Eszme és történelem (195–198. // Első közlés: S10420 Alföld, 1977/6. // Ua. in: R490 DTK: 122–124.) • Sütő-bemutató Sepsiszentgyörgyön (198–201. // Első közlés: S10230 Utunk, 1977. ápr. 1.)] 2006

♦ Pál-Antal Sándor: Áldozatok – 1956. A forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban. Mvh., 2006, Mentor, 428 p. [A levéltári és korabeli, máshol már publikált dokumentumokat tartalmazó kötet 2006 novemberében jelent meg. // Sütő András a névmutatóban: 405. p. // Tart.: Fazekas János elvtárs gyűlése a marosvásárhelyi írókkal (jegyzőkönyv, 1956. nov. 2., 224–246.) • G03030 *** Lelkiismeretünk parancsszava… (247–250. // Ex: Vörös Zászló, 1956. nov. 4.) // A korszakról lásd még: R530 *** Az 1956-os forradalom…] 2006

♦ Székely Ferenc: Krumplitábornok sosem esett el. Népi humor, igaz történetek, irodalmi anekdoták. Székelyudvarhely, 2006, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 79 p. ISBN 973-8320-38-0. [Tart. (2 anekdota): Ki volt Sütő András keresztanyja? (69) • Megérte! (69–71)] 2006

♦ Boka László: A divattól a kultuszig. Kanonizációs stratégiák Sütő András műveinek magyarországi recepciójában. Témavezető: dr. Szegedy-Maszák Mihály. Doktori disszertáció, 2006, ELTE BTK. (Kézirat az ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének könyvtárában.) 2006

♦ Bara Katalin – Csutak Judit: Irodalmi szöveggyűjtemény a XI–XII. osztály számára. 1. kötet (Líra, dráma). Kvár, 2006, Ábel Kiadó, 294 p. ISBN 973-114-000-X. [Tart.: Sütő András: Egy lócsiszár… (részletek) (230–240).] 2006

♦ *** Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959). Szerk. Bottoni Stefano et al. Csíkszereda, 2006, Pro-Print, 431 p. /Források a romániai magyarság történetéhez/ [A levéltári és korabeli, (esetleg) máshol már publikált dokumentumokat tartalmazó kötet 2006 októberében jelent meg. // S. A. a névmutatóban: 426. p. // A kötet tart.: A marosvásárhelyi értelmiségiek gyűlésének jegyzőkönyve (1956. okt. 24., 143–158.; nota bene: a 158. oldalon olvasható 23. sz. lábjegyzet téves adatokat is tartalmaz!). // A korszakról lásd még: P1920 Pál-Antal Sándor: Áldozatok – 1956.] 2006

♦ Szűcs László: Vegyük fel a tolerancia vallását. Beszélgetés Sütő Andrással írói gondokról és a politikai pankrációról. Erdélyi Riport, 2006. jan. 5.: 4, 5. [Ua. in.: Szabad Újság, 2006. febr. 1. // Részlet az interjúból: Erdélyi Riport, 2006. okt. 5.: 3. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 250–256.] 2006

♦ Szűcs László: Vegyük fel a tolerancia vallását. Beszélgetés Sütő Andrással írói gondokról és a politikai pankrációról. Szabad Újság, 2006. febr. 1. [Nem láttam; forrás: a kötetbeli közlés jegyzete. // Első közlés: Erdélyi Riport, 2006. jan. 5. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 250–256.] 2006

♦ Ablonczy László: Alvilágosodás kora. Töredékek a rendszerváltás személyes kisregényéből. Hitel, 2006. febr.: 66–96. [Több, Sütő Andrásra vonatkozó rész; tk. S. A. találkozása Szűrös Mátyással, Budapesten, 1987 decemberében.] 2006

♦ Nicolae Balotă: Sütő András. Hitel, 2006. márc.: 36–42. [Részlet a szerző Romániai magyar írók 1920–1980 c., 1981-ben román nyelven megjelent kötetéből. Ezt a közlést ford. Vallasek Júlia. // Vesd össze: P0550 és S17250.] 2006

♦ Vincze Gábor: A Lăncrănjan-ügy. Egy magyarellenes pamflet és fogadtatása Romániában, valamint Magyarországon, 1982-ben. Tiszatáj, 2006. márc.: 62–82. [Jegyzetekkel. – A Sütő Andrásra vonatkozó rész (69–70): „Május elején (…) Szőcs Géza költő és Marius Tabacu zenetanár összeállított egy tiltakozó beadványt, melyet rajtuk kívül még tízen írtak alá. Néhány nappal később Marosvásárhelyen Sütő András író (és KB-póttag) kezdeményezésére is készült egy – némileg terjedelmesebb – beadvány, amit Gálfalvi György és Markó Béla öntött végleges formába, majd összesen harminchatan láttak el a kézjegyükkel. (…) a »harminchatok« beadványa (…) Domokos Géza felesége révén – június első napjaiban – jutott el a KB titkárságára, ahonnan továbbították az »illetékesekhez« (…). A beadvány következményeként Enache agitprop-titkár fogadta a magyar értelmiség néhány képviselőjét, és »elhatárolta a párt álláspontját a Lăncrănjan-könyvben foglaltaktól.« A nyilvános elítélés azonban nem történt meg.” – A Lăncrănjan-üggyel kapcsolatban lásd még: Köteles Pál: Töprengés egy torzkép előtt. Tiszatáj, 1982/9.: 51–57. és S35590 Vincze Gábor: Látó, 2006. nov.: 76–100.] 2006

♦ Molnár Gusztáv: Felosztások. Geopolitikai szemle. Magyar Hírlap (online), 2006. márc. 24. [„… a haza bölcsének szerepében tetszelgő Sütő András…”] 2006

♦ Erdei Sándor: Szépen szavaló színház. Hajdú-Bihari Napló, 2006. ápr. 22. [Káin és Ábel, Debrecen.] 2006

♦ Nagy Gáspár: Végvári ének. Sütő András kapitány uramnak. /vers/ Hitel, 2006/6.: 14. 2006

♦ Farkas E. Zoltán: Káin és Ábel erdélyi színészekkel. Sütő András-drámával turnézik a debreceni színház. /ism/ ÚMSz, 2006. jún. 2.: 6. [Debreceni Csokonai Színház (?); rend. Miske László. Fellépés Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Nagybányán.] 2006

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék