kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2004: 37 tétel lapozás: 1-30 | 31-37

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Heródes napjai. Naplójegyzetek az erdélyi magyarok exodusáról 1984–1987. Második, bővített kiadás. Csíkszereda, 2004, Neptun Könyvkiadó, 423 p. + képmelléklet. /Száműzött könyvek [2]/ ISBN 973-8663-4-8 (sic!) [Az első kiadáshoz (A0950) képest több helyen (főleg 1987-ben!) törlés, szövegmódosulás, dátum-módosítások! Az 1987. aug. 10. naplójegyzet 90%-ban más szövegű.] Τ Tartalom: S. A.: Prológus (5–8) • 1984. [Február 22., 23.; Március 1., 6.; Április 11., 30.; Május 2., 4., 7., 12., 15., 18., 22., 26.; Június 1., 9. 10.; Július 14.; Augusztus 20., 28.; Szeptember 4.; Október 4., 10., 12., 16., 17., 20., 28.; November 8., 16., 26.; December 5., 7., 9. (2x), 11., 13., 19., 21., 24., 31.] (9–67) • 1985. [Január 8., 14., 16., 17., 21., 24.; Március 26., 31.; Április 3., 7., 9., 13., 17., 21., 24.; Május 7.; Június 25-26.; Július 31.; Augusztus 15., 19., 20.; Szeptember 4., 13.; Október 6., 11.; November 14., 18., 23., 27.; December 4., 10., 13., 20., 24., 26., 31.] (69–121) • 1986. [Január 2., 5., 10., 12., 13., 15., 16., 28., 30.; Február 1., 2., 6., 13., 15., 19., 26.; Március 2., 4., 5., 6., 9., 13., 18., 21., 23.; Április 10., 14., 16., 21., 27.; Május 1., 6., 9., 19., 21., 22.; Június 5., 9., 11., 22., 28.; Július 1.; Augusztus 8.; Szeptember 4., 9., 16., 17., 20., 21., 22. (+ jegyzet 1994-ből), 24., 26., 27., 29.; Október 6., 8., 11., 12., 13., 18., 19., 23., 24., 26.; November 4., 5., 7., 8., 9., 10., 17., 18., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29.; December 2., 5., 7., 19., 24-25., 26., 28.] (123–252) • 1987. [Január 2., 5., 7., 8., 14., 15., 22., 25.; Február 3., 8., 15., 23.; Március 1., 2., 3., 7., 17., 18., 19., 21., 26.; Április 1., 3., 4., 7., 9., 10., 13., 23., 25., 29., 30.; Május 2., 7., 8., 10., 14., 16., 17., 25. (Közbeszólás 1994-ből: „Uram, ezek a banditák…!” – Nagy Imre galibáiból.), 26., 27.; Június 2., 4., 6., 9., 12., 14., 15., 21., 22., 23., 25., 26., 29.; Július 6., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 22., 23., 26., 27., 29.; Augusztus 2., 3., 9. (3x), 10. (szövegváltozat!)] (253–423). 2004

♦ Advent a Hargitán. Három játék. Bev. a szerző. Csíkszereda, 2004, Neptun Könyvkiadó, 287 p. + képmelléklet. /Száműzött könyvek [3]/ Τ Tartalom: S. A.: Előszó (5) • Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása (7) • Ablonczi László beszélgetése Sütő Andrással (1987, részlet) (101) • Egy vidám játék komédiája (108) [A Pompás Gedeon sepsiszentgyörgyi előadásáról; 1984-ből, utólagos kiegészítéssel.] • Advent a Hargitán (115) • Egy színdarab forrástájékáról (180) • Levél Sík Ferenchez (187) • Kétszázötven törvénytelen Advent (1993, részlet; jegyzettel) (189) • Előszó Az ugató madárhoz (192) • Az ugató madár (195) • Képmelléklet (289) 2004

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp., 2004, Európa Könyvkiadó, 243 p. /Európa diákkönyvtár/ ISBN 963-07-7692-8. ISSN 1215-4989. 2004

♦ *** Ahogy lehet. Szabó Pál emlékezete. Vál., szerk. N. Pál József. Bp., 2004, Nap Kiadó. ISBN 963-9402-52-4. [Tart.: Sütő András: Ablak egy koporsón. (209–211) // Ex: A0360 Istenek…: 83–85.] 2004

♦ Sütő András: Gond és remény. Üzenet az erdélyi magyar középiskolai igazgatók tanácskozásának résztvevőihez. (Marosvásárhely, 2004. jan. 10.) Népújság, 2004. jan. 13.: 7. [Ua. Iskolai Gond és remény címvált., in: A1190 Létvégi…: 117–120.] 2004

♦ Sütő András: Kedves Erdőszentgyörgyi Figyelő! Népújság, 2004. jan. 23.: 2. [A Bodor Péter Művelődési Egyesület havilapját köszöntő rövid írás, a lapból átvéve (2004. jan.); Bölöni Domokos ismertetőjével. A tízsoros írás mellett a lap címoldalának fénymásolata.] 2004

♦ Sütő András levele Kő Pál szobrászművésznek. (Elhangzott a marosvásárhelyi Bernády Házban, a 2004. február 21-i tárlatnyitón.) Népújság (Múzsa melléklet), 2004. febr. 28. [Ua. kötetben, Kő Pál öcsémuramnak! Változatlan szívvel becsült barátomnak címvált., in: A1190 Létvégi…: 84–85.] 2004

♦ Sütő András: A Bethlen-kollégium kapujában. (Részlet) Népújság (Múzsa melléklet), 2004. máj. 15.: 8. 2004

♦ Sütő András: Költő az erdélyi télben. Farkas Árpád hatvanéves. Hitel, 2004. jún.: 24–27. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 93–99.] 2004

♦ Sütő András: Lábra kapott legenda? Levél Monsignore Jakab Gáborhoz. Szabadság, 2004. júl. 13. [A téma: eltérítették-e a hatóságok – annak idején – Tamási Áron koporsóját Lupényra vagy sem? Jakab Gábor válaszát lásd: S33560 Szabadság, 2004. júl. 15. // Lásd még: G11330. // S. A. levele kötetben, in: A1190 Létvégi…: 126–128.] 2004

♦ Sütő András: Mit szól hozzánk Bethlen Gábor! /cikk/ Népújság, 2004. nov. 23. [Választás előtt az ország; az RMDSz a mi reménységünk. // Ua. in: Szabadság, 2004. nov. 24.; RMSz, 2004. nov. 25.] 2004

• Kecskemét, Üzemszínház = 2004. január 30. Rendezte és a díszletet tervezte: Ádám Tamás. Jelmez: Dőry Virág. (Vendégjáték: Bp., 2004. ápr. 4. [Pesti Műsor, 2004. ápr. 1.-7.]) 2004

♦ Dienes Ottó: Theiosz Antróposz. Válogatott írások. Székesfehérvár, 2004, Árgus Kiadó – Vörösmarty Társaság, 600 p. [Tart. 2 kvism: A0750 S. A.: Sikaszói fenyőforgácsok. (35–38. // Első közlés: S20650 Új Aurora, 1988/1. // Ua. in: P1080">P1080 D. O.: A megsemmisítő beteljesedés misztériuma. Székesfehérvár, 1991.: 69–72.) • „Szavaink kicsi kápolnája.” A0780 S. A.: A lőtt lábú madár nyomában. (58–61. // Ua. in: P1080">P1080 D. O.: A megsemmisítő …: 93–97.)] 2004

♦ Domokos Géza: Apályban. Napló – ezerkilencszáznyolvannyolc. Csíkszereda, 2004, Pallas–Akadémia Könyvkiadó, 363. [Névmutató nélkül. Adalékok Sütő Andrásról a köv. old.: 55, 151, 155, 232, 299.] 2004

♦ Hajdu Győző: Együtt. Ötvenöt év szerkesztőségi asztalok mellett. Kétnyelvű antológia. Buk., 2004, Együtt – Impreună Művelődési és Baráti Társaság, 155 p. [Az 1991-ben alapított Együtt = Împreună c. havilap írásaiból válogatva. // Fotókkal, névmutató nélkül. // S. A. a köv. oldalakon: 31, 61, 65, 96, 97.] 2004

♦ Nagy Pál: Forgatagos időkben. Pályák, művek, arcok, emlékek. Mvh., 2004, Mentor Kiadó, 331 p. ISBN 973-599-096-2. [Az első közlések forráshelyével. // S. A. a névmutatóban: 330. p. // Tart. 5 kvism.: S. A.: Anyám könnyű álmot ígér. (245–247. // Első közlés: S04380 Tanúskodásképpen címvált. in: Vörös Zászló, 1970. ápr. 19.) • Rigó és apostol. (247–251. // S05370 Első közlés: Haza és nagyvilág címvált. in: Utunk, 1971. júl. 23.) • Engedjétek hozzám jönni a szavakat. (251–253. // Első közlés: S11550 Művelődés, 1978/3.) • Évek – hazajáró lelkek. (254–256. // Itt jelenik meg először.) • A lőtt lábú madár nyomában. (256–264. // Első közlés: S24750 „Az idő markában” címvált. in: Látó, 1992. márc.)] 2004

♦ Szávai Géza: Torzmagyar. Helyzettudatok és irodalmunk egyetemessége. Bp., 2004, Pont Kiadó, 376 p. ISBN 963-7265-03-1. [Tart.: Kőtáblák és kritikák – Csíkszentweimari illúziók. (23–58) // A fejezet tartalmazza a Veress Dániel-vita 3 cikkét (Sz. G.: Jegyzet az illusztráló történelmi drámáról és kötelességéről. A Hét, 1974. dec. 13.; S. A.: G06990 Csíkszentweimari kőtáblák. A Hét, 1975. jan. 24.; S07670 Sz. G.: Válasz Sütő Andrásnak. A Hét, 1975. jan. 31.), a szerkesztőség vitazáróját, Szávai jegyzeteit és a vita eddig még nem publikált utóéletét (Huszár Sándor levele Szávaihoz, 1995-ből, Huszár naplójegyzete 1974. dec. 12-én és Huszár levele Sütőhöz, Sütő válasza Huszárnak, valamint Méliusz Anna és Méliusz József levele). // Interneten is elérhető: www.szavaigeza.hu. // A szűkebb vitát lásd még in: P0630 Sz. G.: Szinopszis. Buk., 1981.] 2004

♦ *** Magyar–román kapcsolatok, 1956. január–1958. január. Dokumentumok. Az iratokat gyűjtötte, vál., s. a. r. és bev. Lipcsey Ildikó. Bp., 2004, Paulus Publishing Bt. – Nagy Imre Alapítvány, 400 p. [Névmutató a 392. oldalon, téves életrajzi adatokkal: „1958-tól az Új Élet munkatársa, 1971–1989 között főszerkesztője. {Helyesen: a Művészet (1958–1959), majd az Új Élet (1959–1989) kinevezett főszerkesztője; 1989 júniusában lemondott.} (…) egy időben a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának parlamenti képviselője volt.” {Az MNDT-nek nem voltak ’parlamenti’ képviselői! Parlament sem volt, csak Nagy Nemzetgyűlés.} – Részlet a 115. sz. dokumentumból: „Kovács György, Hajdu Zoltán és Hajdu Győző (…) már az első naptól kezdve más hangot ütött meg. Ők (…) ellenforradalomnak nevezték a magyarországi eseményeket és ilyen értelmű táviratot küldtek a Szabad Népnek. A táviratot más magyar írók is aláírták, de Sütő András és Gálfalvi Zsolt, a távirat feladása előtt kérték, hogy az ő nevüket húzzák ki, mert ők a magyar ifjúsággal éreznek.” Ehhez kapcsolódik a 259. sz. lábjegyzet: „Sütő András elismerte, hogy többen részt vettek a nyilatkozat megszövegezésében, de látva, milyen fordulatot vettek az események Magyarországon, kérték nevük törlését. Jordáky Lajos naplójában megerősítette ezt az állítást. Ő maga (értsd: J. L.) is erre hivatkozva utasította el Balogh Edgárt, aki felkereste, hogy írja alá a nyilatkozatot.”] 2004

♦ Bögözi Attila: A jelentéstevő avagy a 80 éves Nagy Pál köszöntése. RMSz, 2004. jan. 20. [A könyvbemutatóval összekötött ünnepségen a kritikus életútját Sütő András méltatta.] 2004

♦ Nagy Botond: Irodalmi fordulatok hűséges krónikása. Népújság, 2004. jan. 26.: 1, 2. [Nagy Pál: Forgatagos időkben c. könyvének bemutatóján Sütő András köszöntötte a szerzőt.] 2004

♦ *** Ma este mutatják be: Káin és Ábel. /hír/ Petőfi Népe, 2004. jan. 30. [Kecskemét, Üzemszínház.] 2004

♦ (nk) [Nagy Miklós Kund]: Kő Pál bronzcsodái, rajzai a Bernády Házban. Népújság, 2004. febr. 23.: 2. [A művészt S. A. is köszöntötte; lásd a febr. 28-i lapszámban.] 2004

♦ Mózes Edit: [S. A. részvételével] Ülésezett az RMDSz Szövetségi Képviselők Tanácsa. Népújság, 2004. febr. 23.: 1, 7. 2004

♦ Mózes Edit: Az áldozatokra emlékeztek. Népújság, 2004. márc. 22.: 2. [S. A. és az 1990-es marosvásárhelyi pogrom áldozatainak hozzátartozói az RMDSz szövetségi elnökével találkoztak.] 2004

♦ N. M. K. [Nagy Miklós Kund]: Egy nap Reményik Sándorral. Népújság, 2004. márc. 23.: 5. [A konferencián részt vett S. A. is.] 2004

♦ Papp Annamária: Érdemdíj az érdemtelen Hajdu Győzőnek. Elismerésben részesültek a romániai magyar alkotók. Szabadság, 2004. ápr. 6. [10 hazai magyar író részesül állami érdemdíjban (havi 220 eurónak megfelelő lej), köztük S. A. is; az „érdemesek” között szerepel Hajdu Győző is, akit a közvélemény érdemtelennek tart a megtiszteltetésre.] 2004

♦ *** Érdemdíjat kapott Hajdu Győző is. RMSz, 2004. ápr. 7. [A Művelődési és Kultuszminisztérium érdemdíjat adott néhány hazai írónak, művésznek, tk. Sütő Andrásnak is. Tíz magyar író szerepel a listán tk. Hajdu Győző is. – A hír folyománya: Gálfalvi Zsolt tiltakozása (H. Gy.-t nem az Írószövetség javasolta! RMSz, 2004. ápr. 9.)] 2004

♦ Mádl Ferenc elnöki laudációja. Népújság (Múzsa melléklet), 2005. ápr. 16.: 2. [Elhangzott a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje átadási ünnepségén 2005. ápr. 7-én, a Sándor-palotában.] 2004

♦ Vörös László: A „röstellt” versek természetrajza. Kányádi Sándor pályakezdéséről. Tiszatáj, 2004/5.: 69–78. [Tk. Sütő András is idézve. // A negyvenes évek végének korrekt jellemzése.] 2004

♦ Benkő Levente: Ellenvéleményeket szült az érdemdíj. Krónika, 2004. máj. 13. [Tíz hazai magyar író részesül állami érdemdíjban (havi 220 eurónak megfelelő lej), köztük S. A. is; az „érdemesek” között szerepel Hajdu Győző is, akit Adrian Păunescu javasolt, ezért az „ellenvélemény”.] 2004

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék