kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2003: 69 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. – Káin és Ábel. Szerk., a függeléket összeáll. Nagy Pál. Mvh., 2003, Mentor Kiadó, 229 p. [A szerző fényképét Molnár Edit készítette 1974-ben. // A drámák szövegén – a Sütő András munkái sorozatban megjelent változat óta – még javított a szerző! // ISBN 973-599-089-X.] Τ Tartalom: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán (5–62) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban (63–141) • Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltásban (143–217) • Függelék (218–229) [Minden drámáról azonos szerkezetű jegyzetek: az ősbemutató helye és dátuma; Szerző a darab forrásvidékéről; Szemelvények a megjelent kritikákból (1. Kántor Lajos, Ablonczy László, Szekrényesy Júlia, Pálfy G. István, Bertha Zoltán; 2. Jókai Anna, Láng Gusztáv, Gálfalvi Zsolt, Lázok János, Tarján Tamás; 3. Marosi Péter, Görömbei András, Gáll Ernő, Bretter György.)] 2003

♦ Fülesek és fejszések között. Naplójegyzetek 1987–1992. Harmadik, bővített kiadás. Csíkszereda, 2003, Neptun Könyvkiadó, 226 p. + képmelléklet. /Száműzött könyvek [1]/ ISBN 973-85916-3-5. [Lásd még: A1030 és A1080.] Τ Tartalom: Sütő András: Száműzött könyveimről. (5–6) • Sütő András: Előszó. (7–8) • Naplójegyzetek (9–111) • 1987. aug. 10. [a hosszabbik változat] (9–17) • 1989. ápr. 30., máj. 3., 7., (Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez /20–25/), máj. 9., 12., 15., 22., 25., 27., 29., 31., jún. 12., 13., 14., 25., 30., júl. 3., 5., 7., 8., 9., 10-11., 12., 14., 18., 20., (Levél sikaszói betörők ügyében Emil Bobu elvtársnak /48–50/), júl. 22., 25., 27., 30., aug. 3., 4., 6., 9., 11., 12., 13., 24., 26., 27., 28., szept. 5., 6., 9., 12., 16., 25., okt. 1. (Magyar eredetű románok lettünk? Levél Vincze Jánosnak. /67–91/), okt. 5., 17., 18., 29., 31., nov. 1., 2., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 18., 22., 23., 24., 28., dec. 5., 6., 7., 9., 13., 15., 16-17., 21. • Visszapillantás (113–208) [1989. dec. 22-től az 1990 márciusi eseményekig.] • Életmentő orvosaimról (209–218) • Kerek István: 15 óra Sütő András életéből. Fölszáll a magyar gép. (219–221) [Idézet P1540 Szűts Pál: Bukaresti napló (Bp., 1998) c. könyvének 290–292. oldalairól.] • Az együttérzés távirata. (223–224) • Füles kalandok ideiglenes berekesztése. (225–226). 2003

♦ *** Édesanyámnak szeretettel. Vál., szerk. Sinkó Ferenc. 3. kiadás. Bp., 2003, M-érték Kiadó, 171 p. ISBN 963-9519-06-5. [Tart.: S. A.: Anyám… (részlet) // Első kiadás: C460 (1989, Móra Ferenc kiadó).] 2003

♦ *** Az „Állj fel” torony árnyékában. Magyarok francia földön. Egy század tükörcserepei. Szerk. A. Szabó Magda és Ablonczy László. Bev. Mádl Ferenc. Veszprém, 2003, Új Horizont Kiadó, 628 p. ISBN 963-8246-16-2. [Tart.: Sütő András: Párizs – 1980. (515–517) • Strasbourg – Párizs 1990. (553–555) • A Harmadik. (563–564. // E három szöveg együtt adja a Párizs poharai c. írást. // Ua. in: G12350 Hitel, 2003. aug. // Ua. kötetben: A1190 Létvégi…: 220–236.) • Sütő András franciországi kapcsolatairól. (623–624.) (Szerkesztői jegyzet. Ebből egy részlet: A Csillag a máglyán „francia fordítását Farkas Jenő is elkészítette /Palamart, 1999, 2001/, Perzsák c. esszéjét Rozsa Millet fordításában a Szende Tamás által szerkesztett Mai magyar írók c. antológia közölte franciául /In Fine – Corvina, 1996/.”) – Ez utóbbi kötetet nem láttam – K. P.] 2003

♦ *** Erdélyi magyar drámaírók 1918–2002. Vál. Dávid Gyula. 1–3. kötet. Kvár, 2003, Kalota Könyvkiadó, 559+531+597 p. ISBN 973-8544-29-7. [Tart.: Sütő András: Csillag a máglyán. (3. kötet, 299–402)] 2003

*** Erdős Irma emlékkönyv. Előszó Sütő András. Mvh., 2003, Prisma Kiadó, 470 p. ISBN 973-8302-16-1. [Tart.: Sütő András: Sirálybúcsú. Erdős Irma emlékére. (451–453) // Ua. in: G12230 Népújság, 2002. jún. 25. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 264–266.] 2003

♦ Sütő András: Könyvtárak gyásza és dicsérete. Új Kezdet, 2003. febr. [Elhangzott 2003. jan. 12-én a Vártemplomban, ahol S. A. jelképesen átadta megőrzésre-használatra az Új Élet 3800 kötetes könyvtárát a Kántor-Tanítóképző Főiskolának. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 123–125.] 2003

♦ Sütő András: A gordiuszi csomót nem elvágni kell. (Elhangzott az RMDSz 7., szatmárnémeti kongresszusán, 2003. febr. 2-án.) Háromszék, 2003. febr. 3. [Ua. in: G12620 Hitel, 2006. nov. és in: Hargita Kalendárium 2004.: 21–22. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 215–219.] 2003

♦ Sütő András: Röpke vallomás színdarabomról. Népújság, 2003. ápr. 24.: 5. [Egy lócsiszár…; MÁMSz. // Két nappal a bemutató előtt. // Ugyanott: szereposztás + fotó.] 2003

♦ Sütő András: Párizs poharai. /napló/ Hitel, 2003. aug.: 5–15. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 220–236. és in: C760.] 2003

♦ Sütő András: Könyvajánló – Erdélyország mit vétettem? Népújság (Múzsa melléklet), 2003. aug. 16.: 8. [A1100] 2003

♦ Sütő András ünnepi beszéde [a Kemény János-centenárium rendezvényén, szept. 6-án]. Népújság, 2003. szept. 9.: 5. 2003

♦ Sütő András: Századszor a Balkáni gerle. Népszava, 2003. okt. 31. [Az író üzenetét Agárdy Gábor olvasta föl a Pesti Magyar Színházban.] 2003

♦ Sütő András: Vallani és vállalni. Kemény János öröksége. (Elhangzott 2003. szept. 6-án, Marosvásárhelyen, a Kemény János születésének 100. évfordulójára rendezett emlékünnepségen.) Hitel, 2003. nov.: 52–55. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 60–64.] 2003

♦ Sütő András levele: Történelmi emlékezetünket gyógyító barátunk, Hunyadi László. Népújság (Múzsa melléklet), 2003. nov. 15.: 3. [A 70 éves szobrász köszöntése.] 2003

♦ Sütő András: Közös álomtemplomunk. – Sylvester Lajos Julianus-díjas. Háromszék, 2003. dec. 20. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 67–70.] 2003

• Marosvásárhely, 2003. április 27. *MÁMSz* Rendezte: Béres Attila. Díszlet: E. Kiss Piroska. Jelmez: László Ildikó. Zene: Hencz József. ¤ Ismertető: S33190 Kiss Éva-Evelyn: Népújság, 2003. ápr. 24. /előzetes/ S33240 Csiha N. Botond: Népújság, 2003. máj. 24. 2003

• Budapest, 2003. * ferencvárosi Leövey Klára Gimnázium* ¤ Ismertető: S33200 Farkas Réka: Krónika, 2003. ápr. 29. 2003

♦ Darvay Nagy Adrienne: Állandóan változékonyan. [A Temesvári Magyar Színház 50 éve.] Mvh., 2003, Mentor Kiadó, 151 p. ISBN 973-599-062-8. [Tart.: a TÁMSz 50 évének játékrendje: 109–119.] 2003

♦ Gáll Ernő: Napló. 1. kötet (1977–1990). + 2. kötet (1990–2000). Sajtó alá rendezte Gáll Éva és Dávid Gyula. Kvár, 2003, Polis. [Névmutató: 501, 593. p. + Jegyzet a Csipkerózsika-vitáról (a vita bibliográfiája), 1. kötet: 400.] 2003

♦ Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. Bp., 2003, Nap Kiadó. [Tart.: Erdélyi változatlanságok. (358–367) // Zu: A1090. // Első közlés: S31940 Hitel, 2001. okt. // Ua. in: R490 DTK: 378–383. és R570 In memoriam…] 2003

♦ Huszár Sándor: Irodalom-alapítók és utódaik. Az erdélyi magyar irodalom dilemmái. Bp.–Sepsiszentgyörgy, 2003, Pont Kiadó – Pontfix Kiadó, 184 p. ISBN 963-9312-88-6; ISBN 973-85870-8-5. [Tart.: Istenek és falovacskák. /interjú Sütő Andrással/ (147–152.) // Első közlés: S04100 Utunk, 1969. jún. 6.)] 2003

♦ Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek. Bp., 2003, Széphalom. [Tart.: Végvári ének. (137–138) // Első közlés: S32260 Hitel, 2002. jún. // Ua. in: R570 In memoriam…] 2003

♦ Szekér Endre: A stílus – az író. Bécs–Kecskemét, 2003, Integratio Kiadó, 276 p. ISBN 3-9501662-1-11. [Tart.: Sütő András nagyenyedi és sikaszói tűnödései. (225–227)] 2003

♦ *** Magyar Nagylexikon. Bp., 2003, Magyar Nagylexikon Kiadó. [Sütő András szócikke a 16. kötet 347. oldalán. Téves adatok: „1958-tól az Új Élet havilap munkatársa, 1971–89 között főszerkesztője. 1965–1977 között nemzetgyűlési képviselő. Az 1980-as években politikai okok miatt írásai nem jelenhettek meg, darabjait nem mutatták be.”] 2003

RMK3 = *** Romániai magyar könyvkiadás 1990–1998. Szerk. Szigethy Rudolf. Kvár, 2003, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 378 p. /Romániai magyar bibliográfiák, 3./ 2003

♦ Faragó József: Sütő Andrásnak régi barátja… Helikon, 2003. jan. 10.: 3. [Elhangzott Székelyudvarhelyen, 2002. nov. 30-án a 75 éves Sütő Andrást köszöntő írók baráti körében.] 2003

♦ *** Könyvadomány és vallásos könyvbemutató. /előzetes/ Népújság, 2003. jan. 11. [Sütő András és Lázok János az Új Élet / Erdélyi Figyelő könyveit a Kántortanító-képző Főiskola könyvtárának adományozta.] 2003

♦ (lokodi) [Lokodi Imre]: Névsor egy majdani műemlék alapkövénél. Népújság, 2003. jan. 13. [Jan. 12-én került sor a könyvek átadására. // A cikk címe egy másik rendezvényre utal!] 2003

♦ Barabás István: „Elsiették a dolgukat, akik csak zenekritikusnak könyvelték el.” Beszélgetés Pintér Lajos újságíróval. A Hét, 2003. jan. 16.: 3, 4. és jan. 23.: 3, 4. [Említve Sütő András is.] 2003

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék