kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2002: 128 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-128

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ *** Sütő András 75 éves. Mvh., 2002, Mentor Kiadó, 81 p. + képmelléklet. 21 cm. ISBN 973-599-036-2. [A kiadvány a marosvásárhelyi zártkörű ünnepi est (2002. jún. 21.) tiszteletére készült és tartalmazza a soproni (2002. jún. 10.) valamint a pusztakamarási (2002. jún. 16.) ünnepségen készült néhány fényképet. // A szövegek lelőhelyeivel.] Τ Tartalom: A 75 éves Sütő András köszöntése /fejezetcím/ (5) • Csiha Kálmán: „Szemeimet a hegyekre emelem.” (7–8) [S32330 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Farkas Árpád: A csillagszemű. (9–10) [S32480 Háromszék, 2002. jún. 15.] • Pomogáts Béla: Az író: közösségi lelkiismeret. Sütő András születésnapjára. (11–12) • Pálfy G. István: Barátság a határok fölött. (13–14) [S32360 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Csoóri Sándor: Az elmulasztott utak. /vers/ (15) [S32370 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Nagy Pál: Változatlan szeretettel. (16–19) [S32380 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Fodor Sándor: Pohárköszöntő. (20–21) • Markó Béla: A magyarság, erdélyiség, bátorság példája. (22–24) • Magyari Lajos: Szavak. Sütő Andrásnak. /vers/ (25) • Sylvester Lajos: Hozzánk jöttek a szavak. (26–28) • Kötő József: Legyen folytatása. (29–30) • Vetési László: Szülőföldféltő sorok a Mezőségről. (31–33) [S32350 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Cs. Nagy Ibolya: A Hargita térde: Sikaszó. (34–39) [S32390 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.] • Farkas Árpád: Az árnyalatokért. /vers/ (40) • Cornel Moraru: O mare conştiinţă a timpului nostru. (41–42) • Cornel Moraru: Korunk nagy lelkiismerete. (43–44) [Az előbbi szöveg magyar fordítása.] • Gálfalvi Zsolt: Köszöntő. (45) • Csató Béla: Boldog ember. (46–47) • *** Születésnapi képek. (49–52) • Az életmű… /fejezetcím/ (53) • Bogdán László: A Sütő András címtár. + Mellékdal. /vers/ (55–56) • Borító-bibliográfia. (57–80) [Sütő-kötetek borítóinak reprodukciói, színes képeken; az összeállítás 96 tételt tartalmaz, köztük a monográfiák borítóit is.] • A borító-bibliográfia hiányzó egyedei. (81) [További 20 tétel, szöveges leírásban. A fotók és a szöveges rész együttesen sem eredményezi az életmű addigi teljes leltárát.] • … és vonzata – képekben [Képmelléklet, számozatlan oldalakon (32 kép, 16 oldalon).] 2002

♦ *** Életmentő virrasztás. Kerek István emlékkönyv. Sütő András előszavával. Mvh., 2002, Mentor Kiadó, 191 p. [Tart.: Kerek István: 15 óra Sütő András életéből. (51–65.) // Első közlés: S23340 RMSz, 1990. aug. 23.] 2002

♦ *** Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945–1955). Volum editat de Andreea Andreescu, Lucian Nastasă, Andrea Varga. Coordonator Lucian Nastasă. Cluj, 2002, Centrul de resurse pentru diversitate etnoculturală, 919 p. [Korabeli dokumentumok gyűjteménye, ro. és m. nyelven. // S. A. a névmutatóban: 911. p.] 2002

DTK = *** Tanulmányok Sütő Andrásról. Szerk. Görömbei András. Debrecen, 2002, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 411 p. [A tanulmányok lelőhelyeit (Lh.) a 409. oldalon kezdődő listából vettem át, több helyen kiegészítettem. // DTK a debreceni tanulmánykötet munkacímből rövidítve.] Τ Tartalom: A bölcsőhely parancsai /fejezetcím/ (5) • Nagy Pál: Felfedező nyugtalanság. (7–22) [Lh: A0250 N. P.: Előszó, in: S. A.: Misi, a csillagos homlokú. Kvár, 1972.] • Cs. Nagy Ibolya: A bölcsőhely parancsai. Sütő András novelláiról. (23–28) [Lh: S10460 Alföld, 1977/6.] • Bertha Zoltán: Félrejáró Salamon és társai. (29–34) [Lh: Q060">Q060 B. Z.: Sütő András. 1995.: 54–61] • Anyám könnyű álmot ígér /fejezetcím/ (35) • Czine Mihály: Anyám… Sütő András könyve. (37–40) [Lh: P0580">P0580 Cz. M.: Nép és irodalom. Bp., 1981. 2. kötet: 147–151.] • Bálint Tibor: Hétköznapok a keresztfán. (41–44.) [Lh: P0260 B. T.: Kenyér és gyertyaláng. Kvár, 1975.: 110–116.] • Gáll Ernő: „Holt-tengeri” jelentés. (45–47.) [Lh: P0390 G. E.: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Bp., 1978.: 192–195.] • Féja Géza: Műfaj születik. (48–50.) [Lh: P0380 F. G.: Törzsek, hajtások. Bp., 1978.: 184–189.] • Gálfalvi Zsolt: Vallomás az elkötelezettségről. (51–61.) [Lh: P0340">P0340 G. Zs.: Az írás értelme. Buk., 1977.: 179–194.] • Pomogáts Béla: Költészetben elbeszélt szociográfia. (62–68.) [Lh: P1010 P. B.: Kisebbség és humánum. Bp., 1989.: 173–186.] • Görömbei András: Anyám… (69–83.) [Lh: Q030 G. A.: Sütő András. 1986.: 136–166.] • Veress Dániel: Szélfútta ágon fészek. Mozgógépek Sütő András műhelyéről. (84–104.) [Lh: S06070 Tiszatáj, 1972/10.: 34–48.] • Itt állok, másként nem tehetek /fejezetcím/ (105.) • Gálfalvi Zsolt: Drámák humánuma – avagy a humánum drámái. (107–113) [Lh: P0340">P0340 G. Zs.: Az írás értelme. Buk., 1977.: 195–204.] • Pálfy G. István: A hitvitázó. (114–121) [Lh: S10410 Alföld, 1977/6.: 36–42.] • Láng Gusztáv: Eszme és történelem. (122–124) [Lh: S10420 Alföld, 1977/6.: 42–43.] • Réz Pál: Itt állok, másként nem tehetek. Sütő András két drámája. (125–131) [Lh: S09140 Tiszatáj, 1976/3.: 90–95.] • Gáll Ernő: A „felemelt fő” dramaturgiája és filozófiája. (132–145) [Lh: P0730 G. E.: A sajátosság méltósága. Bp., 1983.: 97–121.] • Szakolczay Lajos: A vélekedés szabadsága. Arcok és helyzetek Sütő András színpadán. (146–160) [Lh: P0830">P0830 Sz. L.: Dunának, Oltnak. Bp., 1984.: 297–320.] • Kántor Lajos: „… meg nem maradhatunk az alázat porában”. Sütő András drámaírói útja. (161–165) [Lh: P0510 K. L.: Korunk: avantgarde és népiség. Bp., 1980.: 495–503.] • Tarján Tamás: Itt állok… (166–181) [Lh: P0760 T. T.: Kortársi dráma. Bp., 1983.: 134–158] • Bretter György: A hegyen túl is hegy van. (182–186) [Lh: P0430 B. Gy.: Itt és mást. Buk., 1979.: 473–479.] • Pécsi Györgyi: Az ember szabadsága. Rend és rendetlenség Sütő András drámáiban. (187–196.) [Lh: P1270 P. Gy.: Olvasópróbák. Miskolc, 1994.: 199–211.] • Lázok János: Trilógia vagy tetralógia? (197–205) [Lh: Q080 L. J.: Sütő András drámatrilógiája. Mvh., 1997.: 85–95.] • Márkus Béla: Fájdalmas farsangi játék. Sütő András új darabja. (206–212) [Lh: S10490 Alföld, 1977/6.: 60–64.] • Engedjétek hozzám jönni a szavakat /fejezetcím/ (213) • Illyés Gyula: Sütő András nagy úton. Sütő András köszöntése 50. születésnapján. (215) [Lh: S10370 Tiszatáj, 1977/6.: 3–6.] • Czine Mihály: Sütő András küldetése. (216–220) [Lh: P0580">P0580 Cz. M.: Nép és irodalom. Bp., 1981. 2. kötet: 140–146.] • Szakolczay Lajos: Esszéítélet. (221–225) [Lh: P0830">P0830 Sz. L.: Dunának, Oltnak. Bp., 1984.: 281–287.] • Alexa Károly: Sütő András: Istenek és falovacskák. (226–230.) [Lh: S06780 Kortárs, 1973/12.: 2033–2037.] • Farkas Árpád: Pusztakamarási körtevirág. (231–237) [Lh: P0720 F. Á.: Asszonyidő. Buk., 1983.: 91–99.] • Kovács Sándor Iván: Tűnődések a fennmaradás módozatain. Jegyzetek Sütő András két könyvéről. (A0290 Rigó…; A0360 Istenek…) (238–244) [Lh: P0400 K. S. I.: Jelenlévő múlt. Bp., 1978.: 400–409.] • Alexa Károly: Maros menti Parainesis. (A0510">A0510 Engedjétek…) (245–249) [Lh: P1550 A. K.: A szerecsen komornyik. Bp., 1999.: 100–104.] • G. Kiss Valéria: Ahol véget ér a szó… (A0510">A0510 Engedjétek…) (250–253) [Lh: S10480 Alföld, 1977/6.: 57–60.] • Bertha Zoltán: „Maradok, másként nem tehetek”. Az esszéíró Sütő Andrásról. (254–263) [Lh: P1680 B. Z.: Sorstükör. Miskolc, 2001.: 316–329.] • Hatalom és téboly /fejezetcím/ (265) • Ablonczy László: A Nagy Romlás alatt. (267–278.) [Lh: Q100">Q100 A. L.: Nehéz álom. Bp., 1997.: 345–361.] • Bertha Zoltán: Hatalom és téboly: A szuzai menyegző; Álomkommandó. (279–288) [Lh: Q060">Q060 B. Z.: Sütő András. 1995.: 174–191.] • Elek Tibor: A lehetetlen kísértése. (Álomkommandó.) (289–300) [Lh: P1250 E. T.: Szabadságszerelem. Kalligram, 1994.: 83–96.] • Sándor Iván: A tetthiány némasága. Esszé Az álomkommandóról. (301–308) [Lh: S20750 Alföld, 1988/2.] • Nagy Gáspár: „Ararátlanul”. (A lőtt lábú madár nyomában.) (309–310) [Lh: S20880 Könyvvilág, 1988/5.] • Görömbei András: Tűnődés Sütő András naplójegyzeteinek olvasása közben – kitérőkkel. (311–320) [Lh: P1330 G. A.: A szavak értelme. Bp., 1996.: 311–320.] • Az elveszített szem fényei /fejezetcím/ (321) • Csoóri Sándor: Az elveszített szem fényei. (323–325) [Lh: P1240 Cs. S.: Tenger és diólevél. Bp., 1994. 1. kötet: 518–520.] • Ablonczy László: „S kezdék nevetni a sírás helyett”. (326–336) [Lh: Q100">Q100 A. L.: Nehéz álom. Bp., 1997.: 459–474.] • Cs. Nagy Ibolya: Út a méltóságától megfosztott emberig. (Balkáni gerle) (337–350) [Lh: R430 *** Nemzetiségi magyar irodalmak… Debrecen, 2000.: 81–89.] • Ablonczy László: Vásárhelyi lakodalmas. (351–362) [Lh: S32270 Hitel, 2002/6.] • Cs. Nagy Ibolya: A1070 Kalandok könyve. (363–377) [Lh: S32290 Hitel, 2002/6.] • Görömbei András: Erdélyi változatlanságok. S. A. könyve. (378–383) [Lh: S31940 Hitel, 2001/10.] • Márkus Béla: A szolgák felelősségével. (Erdélyi változatlanságok.) (384–394) [Lh: S32730 Tiszatáj, 2002/7.] • Pomogáts Béla: Kisebbségi sors és kisebbségi írópálya. (395–407) [Lh: P1640 P. B.: Leletmentés. Bp., 2000.: 8–24.] 2002

♦ Bősze Balázs: A hűség írója a hűség városában. Naplórészlet. Soproni Füzetek, 2002.: 66–71. [Tk. Sütő Andrásról.] 2002

♦ Porkoláb Judit, [B.] – Boda István Károly: A szavak mint konnektorok egy irodalmi szövegben. (Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat.) /tan/ Magyar Nyelvjárások, 2002.: 115–126. [Nem láttam; forrás: OSzK online cikkbibliográfia (IKER adatbázis).] 2002

♦ Görömbei András: Az anyanyelv védelmének változatai a kisebbségi magyar irodalmakban. (A Jyveskylében, 2001. aug. 8-án, az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadás szövege.) Hitel, 2002. jan.: 108–117. [Tk. Sütő Andrásról.] 2002

♦ Cs. Nagy Ibolya: A toll vigasza. /kvism/ Reformátusok Lapja, 2002. jan. 6.: 5. [Sinkovits Imre: „Vigasz-lámpácskák” c. könyvéről; Sütő András is említve.] 2002

♦ *** Erdélyben is várják a magyar igazolványt. Szabadság, 2002. jan. 14. [Egy körkérdésre válaszolva Sütő András is azt mondta: kérni fogja a magyar igazolványt.] 2002

♦ Máté Erzsébet: Anyaországi támogatás Pusztakamarásnak. Szabadság, 2002. jan. 28. [Egy színes televíziót kapott a falu magyar lakossága; az ünnepségen Sütő András is részt vett.] 2002

♦ Görömbei András: A népi írók esszéiről. /tanulmány/ Alföld, 2002/2.: 69–84. [Tk. Sütő Andrásról is.] 2002

♦ Lokodi Imre: Sütő András: Óvó napokra gondolok. – Dr. Faragó József köszöntése [a Kemény Zsigmond Társaság rendezvényén]. /ism/ Népújság, 2002. febr. 1.: 12. [Sokat idéz Sütő beszédéből. // Vesd össze: S. A.: Dr. Faragó József szellemországa, in: A1190 Létvégi…: 76–79.] 2002

♦ Cs. Nagy Ibolya: Levélféle – olvasóknak. Reformátusok Lapja, 2002. febr. 3.: 5. [A Nemzeti Színház körüli gondokról. Sütő András idézve többször.] 2002

♦ Nagy Pál: Kamarási antenna. Reformátusok Lapja, 2002. febr. 17.: 4. [A Duna televízióért Alapítvány parabola-antennát ajándékozott a pusztakamarási ref. egyházközségnek. Sütő András is megemlítve.] 2002

♦ Vetési László: Felfelé néző idők. Reformátusok Lapja, 2002. febr. 17.: 4. [Elhangzott Pusztakamaráson, 2002. jan. 26-án. Sütő András is megemlítve.] 2002

♦ Szász Edit: Irodalmi est Sütő Andrásról. Népújság, 2002. febr. 23. [A szászrégeni ünnepségen az író betegsége miatt nem vehetett részt.] 2002

♦ *** Kemény János-emlékkönyv bemutató [lesz március 7-én]. Népújság, 2002. márc. 1.: 5. [Az est vendége Sütő András.] 2002

♦ Lokodi Imre: A Mecénás – Kemény János és a Helikon. Népújság, 2002. márc. 12.: 5. [A könyvbemutatóval egybekötött ünnepség ismertetése. Sütő András is felszólalt.] 2002

♦ Nagy Pál: Baráti búcsú Veress Dánieltől. Népújság (Múzsa melléklet), 2002. ápr. 13. [Az írásban nem szerepel Sütő András neve, de a mellékelt fotón Németh László és Veress Dániel társaságában látható. A fénykép 1970. febr. 21-én készült Marosvásárhelyen.] 2002

♦ Bölöni Domokos: Tiszteletbeli szellemi főkonzulunk. Népújság, 2002. máj. 14. [Szász István Tas szerzői estjén Sütő András méltatta a Leányfaluban élő orvos írót.] 2002

♦ Bertha Zoltán: Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből”. [Portré] Sütő Andrásról. Hitel, 2002. jún.: 15–18. 2002

♦ F. Z. [Fónod Zoltán]: Köszöntő. Irodalmi Szemle, 2002/6.: 34. [S. A. 75 éves.] 2002

♦ L. Erdélyi Margit: Sütő András drámájának interpretációja. Irodalmi Szemle, 2002/6.: 34–46. [Egy lócsiszár…] 2002

♦ Nagy Gáspár: Végvári ének. Sütő András kapitány uramnak. /vers/ Hitel, 2002. jún.: 14. [Ua. kötetben, in: P1811 N. G.: Ezredváltó, sűrű évek. Bp., 2003.: 137–138. és in: R570 In memoriam…] 2002

♦ Ablonczy László: Vásárhelyi lakodalmas. (Fejezet a Nehéz álom – Sütő András 75 éve című monográfiából.) Hitel, 2002. jún.: 19–29. [Ua. kötetben: 478–493. // Ua. in: R490 DTK: 351–362.] 2002

♦ Nemes Rita: A sorsvállalás magatartáskényszere Sütő András dramatikus szövegeiben. Hitel, 2002. jún.: 30–41. [Drámáiról, köteteiről.] 2002

♦ Cs. Nagy Ibolya: A1070 Kalandok könyve. /tanulmány/ Hitel, 2002. jún.: 42–55. [S. A. meséiről. // Ua. kötetben, in: P1770 Cs. N. I.: Kérdez az idő. Miskolc, 2002.: 164–182. és R490 DTK: 363–377. és R570 In memoriam… // Vesd össze: Cs. Nagy írása szintén a mesékről, in: S19540 Alföld, 1987. jún.] 2002

♦ Máriás József: „Művedben lélegzik a lét reménye”. Hitel, 2002. jún.: 56–62. [S. A. 1970 utáni köteteiről.] 2002

♦ (N. M.): Sütő András hetvenöt éves. Magyar Nemzet, 2002. jún. 4. [A soproni születésnapi ünnepség (jún. 10.) előzetese.] 2002

♦ Gálfalvi Zsolt: Köszöntő. A Hét, 2002. jún. 6.: 7. [A 75 éves író köszöntése.] 2002

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék