kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2002: 128 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-128

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM13">M13/1 és SAM13">M13/2 Erdélyország mit vétettem? Esszék, cikkek, beszélgetések. 1–2. köt. Csíkszereda, 2002, Neptun Impex Rt., 347, 324 p. 19 cm. /Sütő András munkái [13.]/ ISBN 973-99832-5-1. [Második, bővített kiadás a Debreceni Kossuth Egyetemi Kiadónál Erdélyi változatlanságok címmel, Cs. Nagy Ibolya jegyzeteivel és szerkesztésében 2001-ben megjelent kötet alapján. // Az első közlések forráshelye nélkül. // Az A1090">A1090 Erdélyi változatlanságokhoz képest csak eggyel több írást tartalmaz (lásd alább: 1. kötet 11–17). A többi írás forráshelyét lásd az A1090">A1090 tételszámnál!] Τ Tartalom: 1. kötet: Az Olvasóhoz (5–6) • Hogy orcánk ne piruljon /cikluscím/ (7) • Mert minden madár… (9–10) • Erdély tizenegyedik parancsolata (11–17. // Ez az egyetlen írás, amely nem szerepel az alapkiadásban! // Első közlés: G12200 Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.) • Hány az óra – történelmileg? (18–33) • Színpadi gondok és kalandok (34–40) • Ha majd emlékké válik a pentaton dallam (41–46) • Mikor Genfbe elindultam… (47–52) • Száll az emlék – Kolozsvárra (53–56) • Karácsonyok fehérben és gyászban (57–62) • Hol vagytok, ti csillag játszótársak? (63–68) • Szabadulás az éjszakából (69–71) • „Fiaim, csak énekeljetek!” (72–77) • Az Ember-Isten földi éjszakái (78–88) • Voltak, sírba hulltak (89–90) • Virágvasárnapi remény (91–94) • Fájdalmat enyhítő kísérlet (95–99) • Hogy orcánk ne piruljon… (100–106) • Szókertjeink művelése (107–112) • Hogy és mint vagyunk, feleim? (113–118) • Millenniumi gond és remény (119–122) • Új magyar égbolt (123–127) • Öt szál ünnepi gyertya (128–131) • Magyarok vigasza (132–138) • Szent István fehér kövei (139–143) • „Utólszor még Isten nevében…” (Kemény Zsigmond) (144–146) • Kalandos kegyelet (Naplójegyzet Petőfiről) (147–153) • Késik halálod (Ady Endre) (154–156) • Ábel hűségéről (157–158) • „Emberek! Mind magyarok vagyunk!” (Tamási Áron 100. születésnapjára) (159–164) • Jégtörő gondolatok bátor hirdetője (Tamási Áron) (165–172) • Tamási Áron esete Groza Péterrel (173–187) • A Hitel halhatatlan fővédnöke (Illyés Gyula) (188–198) • Emlékszilánkok Harag Györgyről (199–209) • Kovács Györgyről, akinek szerzője lehettem (210–218) • Fegyenclázadás (Szőcs Kálmán) (219–220) • Hazanéző szomorúság (Csőgör András) (221–223) • Hol a biztonság mostanában? (224–227) • Drámákról, sorokban /cikluscím/ (228) • Töredéksorok (Az ugató madár) (228) • Magyarok három felvonásban (229–230) • Vigyorgó búbánat (231) • Két évtizedes kapcsolat (232–233) • Tíz év múltán… (234–236) • Ködök országában fölfénylő remekmű (237–241) • Taps, fényváltás, rendszerváltás (242) • Lohinszky-régió (243–245) • Jó estét, Nemzeti! (246–249) • Képzelt asztal és koccintás (250–251) • Ideje van az újjászületésnek /cikluscím/ (253) • Óceáni följegyzések (255–257) • Szolgák felelőssége és a humánum parancsa (258–259) • Maradunk, ahol voltunk és leszünk, ahol vagyunk (260–262) • Mindennek rendelt ideje van (263–266) • Egységes küzdelmet az ártatlanul elítéltekért! (267–270) • Életmentő szolidaritás (271–273) • Segélykiáltás iskoláinkért (274–275) • Közelítő messzeségek (276–278) • Nem a szavak szépségversenye (279–282) • Magyarok Transzjordániában (283–284) • Hírünk és hamvunk (285–288) • Syn-dromos (289–292) • „… szikrányi vigasz…” (293–294) • Gond és üdvözlet a Múzsának (295–297) • Marosvásárhely szellemképe (299–300) • Rendőri álomfeladat (301–303) • Volt egyszer egy magyar egyetem (304–305) • Önismeret – honismeret (306–307) • Az emlékezés is küzdelem (308–310) • Ünnepi köszöntés – szelíd füstölgéssel (311–313) • Karácsonyok /cikluscím/ (314) • Ünnepi éjszakák (314–315) • Szentséges éj (316–317) • Ál-pálfordulás (318–319) • Alvadtvér-színű a táj (320–321) • Üzenet Erdélyből (322) • Szenteste a lövészárokban (323–324) • Üzenem… /cikluscím/ (325) • Levél Bernből (Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem konferenciájának résztvevőihez. Bern, 1989 márciusában) (325–326) • Levél Szász Jánosnak (Mvh., 1991. szept. 19.) (327–329) • Csoóri Sándornak, a Magyarok Világszövetsége elnökének (Mvh., 1991. dec. 27.) (330) • Levél Csoóri Sándornak (Mvh., 1992. aug. 1.) (331–332) • Születésnapi sorok Agárdy Gáborhoz (333) • Tapsos áldás a belépőre (334–335) • Tévedett-e Tőkés László (Levél Szász Jánoshoz; Mvh., 1993. márc. 30.) (336–343) • Kék szárnyú sirálymadarak (Levél Csoóri Sándorhoz; Mvh., 1993. máj. 22.) (344–347). – 2. kötet: Ideje van az újjászületésnek (5–10) • Domokos Gézának, a Kriterion volt igazgatójának, sors- és bajtársamnak a kisebbségi küzdelemben (11–13) • Levél Kabós Évához (14–16) • Hatalmas, virrasztó szellemünk (17–21) • Levél a Pusztakamarásra látogató magyartanárokhoz (22–24) • Születésnapi levél Dobos Lászlónak (25–29) • Gyászőrségben /cikluscím/ (30) • Üzenet Galló Árpádnak (30–31) • Antall József koporsója előtt (32–36) • Gyilkos perc áldozatáról (Sík Ferenc) (37–38) • Egy színész halálára (Héjja Sándor) (39–40) • Páll Árpád halálára (41–42) • Búcsúlevél Vita Zsigmondhoz (43–45) • Könyörgés Czine Mihályért (46–54) • Sinkovits Imre halálára (55–56) • Sorsával szembe szaladó (Sinkovits Imre ravatalánál) (57–59) • Sorsunk és jellemünk – Beszélgetések /cikluscím/ (61) • Sors és írás (63–65) • Ugrás a semmibe (Kiss Zsuzsa, 1991) (66–86) • Hétköznapi beszélgetés – a megmaradásról (Marosi Barna, 1991) (87–94) • Hatszázharminc álmatlan éjszaka után (Kiss János, 1992) (95–101) • Rémképünk a romániai magyarság megsemmisülése (Frigyesy Ágnes, 1992) (102–105) • Új advent költözött Erdélybe (Szendrei Lőrinc, 1992) (106–115) • A lehetetlen ostroma (Dudás Károly, 1992) (116–120) • Megszentségtelenítik a székelység szent hegyét (Lengyel András György, 1992) (121–124) • Meg kell maradni! (Komoróczy György, 1992) (125–129) • Földközelben – beszélgetés faluról, megmaradásról (Makkay József, 1992) (130–137) • „A romániai magyar oktatás követelményeit a román államnak kell megoldania” (Miksa Lajos, 1992) (138–147) • A kényszerűségnek kínja és gyakorisága (Lőcsei Gabriella, 1993) (148–154) • A közös asztal reménye (Frigyesy Ágnes, 1993) (155–164) • Könyvek – hazajáró lelkek (Marosi Barna, 1993) (165–171) • Állapotunk: Csáky szalmája (Tófalvi Zoltán, 1994) (172–173) • Nyári beszélgetés – a Heródes napjai okán is. (Cs. Nagy Ibolya, 1994) (174–181) • Sérülések (Sütő András a közérzetéről, a megosztottságról és a kisebbségi sorsról) (B. E.–K. D., 1994) (182–185) • Skandalum-e, ha egy magyarországi író hazavágyódik Romániába? (Válasz a mi sorsunk útját járó ifjú barátom, Czigány Zoltán egyetlen kérdésére; Czigány Zoltán, 1994) (186–189) • A bizantin képmutatás bajnokai kiszorulnak az európai emberi jogi fórumokról (Lőcsei Gabriella, 1995) (190–194) • Visszája helyett nézzük a színét! (Pintér Dezső, 1995) (195–201) • Adventi beszélgetés – a várakozásról (Cs. Nagy Ibolya, 1995) (202–210) • Beszélgetés a Káin és Ábelről (Nagy Miklós Kund, 1996) (211–216) • Irodalomról, gyarmati sorsról, létünk csodáiról, remélt rendes feltámadásunkról (Beke Mihály András, 1997) (217–223) • Be nem gyógyuló seb… (Vígh Árpád, 1997) (224–231) • Ki vagy te, Sütő András? (Farkas László, 1997) (232–234) • Őrszem a Hargitán (Fenyvesi Félix Lajos, 1997) (235–238) • „Uram, maradj velünk, mert esteledik” (Ablonczy László, 1998) (239–257) • Élet és mű egysége (Nádor Tamás, 1998) (258–262) • Régi gondok – új paradigmák (Földessy Dénes, 1998) (263–264) • Élj sokáig, s halj meg hamar! (Csépe Krisztina, 1998) (265–271) • Sorsunk és jellemünk (Raffai István, 1998) (272–277) • Igyekeztem fehéren, tisztán hordani az anyanyelv köntösét (Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván, 1999) (278–291) • Kálvin… Petőfi… (Ablonczy László, 1999) (292–296) • Párizsban Sütő Andrással (Ablonczy László, 1999) (297–302) • Magyarok néma vonulása (Mózes Edit, 2000) (303–305) • Az alamizsna nem elég (Tibori Szabó Zoltán, 2000) (306–316) • Tíz év múltán – egy véres éjszakáról (Mózes Edit, 2000) (317–324). ¤ Ismertető: S33220 Sylvester Lajos: Háromszék, 2003. máj. 3. 2002

♦ Sütő András. Vál., szerk., bev. és jegyz. Bertha Zoltán. Pécs, é. n. [2002], Alexandra, 361 p. 18 cm. /Kossuth-díjas írók/ ISBN 963-368-255-X; ISSN 1587-1967. (Online-adatbázisban: 1588–8088.) [A kötet címe a szerző neve! // Sorozatszerk. Turczi István. // Kiadói fülszöveg. // Az OSzK online-adatbázisa szerint a kiadás éve: 2002.] Τ Tartalom: Bertha Zoltán: Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből”. (Sütő Andrásról) (5–13) • Egy csupor zsír /1954/ (15–22) • Szárnyas szeptember /1956/ (23–36) • Kék álhalál (részletek) /1974/ (37–48) • Anyám könnyű álmot ígér (részletek) /1970/ (49–76) • Anyám történeteiből /1986/ (77–79) • Hogy is volt? /1975/ (81–82) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen-kollégium kapujában (részletek) /1972/ (83–97) • Az Idő markában (részletek) /1972/ (99–100) • Az örök emlékezet földje (részletek) /1977/ (101–104) • Előhang (A Rigó és apostol kötethez) /1970/ (105–106) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt /1967/ (107–109) • Pompás Gedeon (részletek) (111–118) • Egy lócsiszár virágvasárnapja (részlet) /1974/ (119–125) • Csillag a máglyán (részletek) /1975/ (127–137) • Káin és Ábel (részletek) /1977/ (139–146) • Naplójegyzet befejezett drámákról /1977/ (147–152) • Perzsák (részlet) /1971/ (153–164) • A szuzai menyegző (részlet) /1980/ (165–169) • Egy színdarab forrástájékáról [Advent…] /1985/ (171–179) • Advent a Hargitán (részletek) /1985/ (181–184) • Örökké tartó Advent (részlet) /1988/ (185) • Kétszázötven törvénytelen Advent (részlet) /1993/ (187) • Tíz év múltán… /1996/ (189–191) • Az álomkommandó (részletek) /1987/ (193–196) • Jegyzet (Az álomkommandóhoz; részlet) /1987/ (197–199) • Töredéksorok. Az ugató madár /1993/ (201) • Magyarok három felvonásban /1993/ (203–204) • Az ugató madár (részletek) /1993/ (205–210) • Engedjétek hozzám jönni a szavakat (részletek) /1977/ (211–235) • A lőtt lábú madár nyomában (részletek) /1988/ (237–240) • Mert ahová te mégy, oda megyek… (részlet) /1988/ (241–247) • Naplórészletek /1987/ (249–257) • Előszó (A lőtt lábú madár nyomában kötethez) /1988/ (259–260) • Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez /1988/ (261–267) • Az élet és halál kapui. Olasz Ferenc Székelykapuk című könyve elé /1989/ (269–278) • Apáczai Csere János emlékezete /1977/ (279–280) • Földi asztal, égi szék /1985/ (281–287) • Ábel hűségéről /1989/ (289–291) • A szellem Odüsszeusza. Németh László halálára /1975/ (293–295) • Sorok Illyés Gyuláról (részletek) /1978/ (297–300) • A költő szivet hasogató Gondja. Nagy László ravatalánál /1978/ (301–306) • Az én Latinovits-ereklyém /1977/ (307–308) • Sorsával szembe szaladó. Sinkovits Imre ravatalánál /2001/ (309–311) • Visszapillantás (részletek) /1992/1999/ (313–331) • A tűrés határa. Interjúrészletek /1990/ (333–339) • Előszó (a Szemet szóért kötethez) /1993/ (341–342) • Életmentő szolidaritás /2000/ (343–345) • Syn-dromos /1994/ (347–351) • Mert minden madár… /1992/ (353–355) • Sütő András művei [válogatott könyvészet] (357–360) • Tájékoztató irodalom [válogatott könyvészet] (361). 2002

♦ *** Lassított lónézés. Erdélyi magyar elbeszélők 1918–2000. Vál., bev. Demény Péter. Kvár, 2002, Kalota Könyvkiadó, 540 p. /Erdélyi magyar olvasókönyv, 2./ ISBN 973-8544-23-8. [Tart.: Sütő András: Szárnyas szeptember. (137–146. // Első közlés: G09150 Új Tükör, 1987. ápr. 19.)] 2002

♦ *** Nem menekülhetsz. In memoriam Illyés Gyula. Vál., összeáll. Domokos Mátyás. Bp., 2002, Nap Kiadó. ISBN 963-9402-08-7. [Tart.: Sütő András gyászbeszéde. (396–398) // Ua. in: C320.] 2002

*** Életmentő virrasztás. Kerek István emlékkönyv. Vál. Marosi Barna és Szepessy László. Szerk. Kuti Márta. Előszó Sütő András. Mvh., 2002, Mentor Kiadó, 191 p. [Az előszó címe: Életmentő virrasztás. // Ua. Közös kötés címvált. in: A1190 Létvégi…: 42–43.] 2002

♦ Sütő András laudációja a Tamási Áron-díjas Nagy Pálról. (Elhangzott az ünnepélyes díjátadáson, az Országos Széchényi Könyvtárban, 2001. nov. 5-én.) Hitel, 2002. jan.: 77–79. [Ua. Örök szolgálatban címvált. in Népújság (Múzsa melléklet), 2002. jan. 26. // Ua. kötetben Dicséret és tanúskodás címvált., in: A1190 Létvégi…: 89–92. // Vesd össze: G12080.] 2002

♦ Sütő András: Az örök emlékezet földje. /részlet/ Reformátusok Lapja, 2002. jan. 20.: 5. 2002

♦ Sütő András: Faragó József 80 éves. A Hét, 2002. febr. 7.: 7. [Ua. Faragó József szellemországa címvált., in: Új Horizont, 2002. jún. (3. sz.): 55–57. és kötetben, in: A1190 Létvégi…: 76–79.] 2002

♦ Sütő András: Könyvek és cellák. Balogh Edgár emlékére. Reformátusok Lapja, 2002. márc. 31.: 5. [Emlék 1945-ből, amikor a Ref. Kollégiumból elvitték, több napig fogva tartották, kihallgatták, majd kiengedték, de megdorgálták, hogy „miért nem mondtam, hogy Balogh Edgár főszerkesztő és miegyéb mellett dolgozom a Világosságnál”.] 2002

♦ Sütő András: Gyógyító évtized. Magyar Orvos, 2002. ápr. [Nem láttam, a kötetbeli közlés jegyzete. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 309–311.] 2002

♦ Sütő András ünnepi beszéde [a pusztakamarási születésnapi ünnepségen]. Irodalmi Jelen, 2002. jún.: 1–4. 2002

♦ Sütő András: „Álmodban feladnám a szemüvegedet…” (Emlékezés Bözödi Györgyre.) Hitel, 2002. jún.: 6–13. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 48–59. // Vesd össze: S33080 Cseke Péter: Bözödi és a román Gulág. Korunk, 2003/2.] 2002

♦ Sütő András: Muszáj visszafordulnom… (Elhangzott Pusztakamaráson, 2002. jún. 16-án, a református templomban, a szerző 75. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen.) Nyugati Jelen, 2002. jún. [Ua. in: G12620 Hitel, 2006. nov. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 331–337.] 2002

♦ Sütő András: Istenem, Bözödi Gyurka! A Hét, 2002. jún. 6.: 6, 7. [„Az írás – a szerző kívánságával összhangban – egy időben jelenik meg a budapesti Hitel júniusi számában és lapunkban.”] 2002

♦ Sütő András: Erdély tizenegyedik parancsolata. Reformátusok Lapja, 2002. jún. 9.: 1, 3. [Ua. in: G12620 Hitel, 2006. nov. // Részlet az írásból, in: Népújság (Múzsa melléklet), 2002. jún. 15.: 3. // Ua. kötetben, in: A1100 Erdélyország… 1.: 11–17. és A1190 Létvégi…: 353–358.] 2002

♦ Sütő András: Életmentő virrasztás. Népújság, 2002. jún. 13. [A Kerek István-emlékkötet (F340) előszava.] 2002

♦ Sütő András: Szellemvár az Őrhegy alatt. Hargita Népe, 2002. jún. 14.: 5. [Elhangzott a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium évfordulós ünnepén. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 113–116.] 2002

♦ Sütő András: Sirálybúcsú. Erdős Irma emlékére. Népújság, 2002. jún. 25.: 5. [= Előszó zu: F380 Erdős Irma emlékkönyv. Mvh., 2003. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 264–266.] 2002

♦ Sütő András: [Pintér Lajosnak] Testvéremnek a gondban és reményben. A Hét, 2002. jún. 27.: 1. [„Pintér Lajos (1953), a Kecskeméten élő költő versben köszöntötte Sütő Andrást. A kéziratban olvasott költeményre a címzett levélben válaszolt. A két írás – a szerzők jóváhagyásával – egy időben jelenik meg a Tiszatájban és ezeken a hasábokon.” // Ua. in: Tiszatáj, 2002/7.: 65. // Pintér Lajos versét lásd: S32710 Tiszatáj, 2002/7.] 2002

♦ Sütő András: Őrző lehettem a strázsán. /vallomás/ Hitel, 2002. aug.: 22–23. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 9–12.] 2002

♦ Sütő András: Beke György születésnapjára. (Marosvásárhely, 2002. aug. 1.) Népújság (Múzsa melléklet), 2002. aug. 3.: 2. [Ua. in: Reformátusok Lapja, 2002. szept. 8. // Ua. kötetben, Tündérkertünk pusztulása címvált., in: A1190 Létvégi…: 80–83.] 2002

♦ Sütő András: Én jó Gábrielem! Agárdy Gábornak. Hitel, 2002. szept.: 3–5. [Ua. kötetben Csodás kívánság – a csodatevő Agárdy Gábornak címvált., in: A1190 Létvégi…: 290–294.] 2002

♦ Sütő András: Naplójegyzet. Forrás, 2002. szept.: 14. 2002

♦ Sütő András: Magas Illyés vára. (Részletek egy emlékiratból.) A Hét, 2002. okt. 31.: 7. [100 éve született Illyés Gyula. // Részlet az írásból in: Népújság, 2002. nov. 16. // Ua. Szellemi erődítményünk magos Illyés vára címvált. in: Szabad Föld, 2002. nov. 1.: 17. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 20–27.] 2002

♦ Sütő András: Égő szánkról a szó… Szépfalusi István emlékére. A Hét, 2002. dec. 12.: 7. [Elhangzott az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány irodalmi estjén, 2002. nov. 30-án. Ugyanott köszöntötték a kerek évfordulós írókat is, tk. a 75 éves Sütő Andrást. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 35–38.] 2002

♦ Sütő András: Énekeljetek, magyarok! Reformátusok Lapja, 2002. dec. 22/29.: 5. [Ua. in: Népújság, 2003. dec. 24.: 6. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 366–371.] 2002

Sorompók. Rendező Cselényi László. Duna Televízió, 2002. (Vesd össze: G12710 Sütő András: Sorompós századunk. Hitel, 2007. jún.) 2002

♦ Cs. Nagy Ibolya: Kérdez az idő. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Miskolc, 2002, Felsőmagyarország Kiadó, 509 p. ISBN 963-9280-70-4. [Tart.: Harag György színháza. (60–71. // S26040 Első közlés: Hitel, 1993. ápr.) • A bölcsőhely parancsai. S. A. novelláiról. (147–154. // Első közlés: S10460 Alföld, 1977. jún.) • „Engedjétek hozzám a szavakat.” S. A. tízparancsolata. /1977/ (155–157) • Mese – mesén túli üzenettel. (Kalandozások…) (158–163. // Első közlés: S19540 Alföld, 1987. jún.) • Kalandok könyve. /2002/ (164–182. // Első közlés: S32290 Hitel, 2002. jún.) • Út a méltóságától megfosztott emberig (Balkáni gerle). (183–200. // Első közlés: S31100 Hitel, 1999. dec. // Vesd össze: S30890 Reformátusok Lapja, 1999. aug. 1. // Ua. in: R430 *** Nemzetiségi magyar irodalmak… Debrecen, 2000.: 81–89. és R490 DTK: 337–350.) • Szellemi kalandozások. Nagy Pál könyveiről. (346–352. // Első közlés: S30850 Hitel, 1999. júl.) • Nyári beszélgetés Sütő Andrással – a Heródes napjai okán is. (438–444. // Első közlés: S27650 Hitel, 1994. okt. // Ua. kötetben, in: A1090">A1090 S. A.: Erdélyi…: 470–477.) • Adventi beszélgetés Sütő Andrással – a várakozásról. /1995/ (445–452. // Első közlés: S28460 Hajdú-Bihari Nap, 1995. dec. 23.) // Ua. kötetben: A1090">A1090 S. A.: Erdélyi…: 495–502. • Erdélyi változatlanságok. Beszélgetés Sütő Andrással. (453–468. // Első közlés: S31680 Hitel, 2001. jan.)] ¤ Ismertető: S32770 Ablonczy László: Reformátusok Lapja, 2002. júl. 21. 2002

♦ Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. Bp., 2002, Nap Kiadó, 356 p. [Tart.: Pünkösdi lélekkel. S. A.: Erdélyi… (254–260). // Első közlés: S31830 Reformátusok Lapja, 2001. jún. 3. // Vesd össze: M. B.: A szolgák felelősségével címvált. in: S32730 Tiszatáj, 2002/7. • Ablonczy László tripartituma… és a negyedik. (261–280. // Első közlés: S30670 „Mintha mindig ugyanabban a dologban járna.” Ablonczy László tripartituma… és a negyedik. Hitel, 1999. ápr. // A. L. köteteiről: Q100 Nehéz álom. + P1420 A szivárvány alatt. + P1490 Megélt színház. + P1480 Jelentés a völgyből.) • Paradox döntéshelyzetek. (Q080 Lázok János: Sütő András drámatrilógiája c. kötetéről. (280–285. // Első közlés: S29650 Születésnapi köszöntők élén címvált. in: Hitel, 1997. aug.) • Egy merész monográfus (Q060 Bertha Zoltán: Sütő András). (286–289. // Vesd össze: S30000 Confessio, 1998/1.)] ¤ Ismertető: S32990 Ablonczy László: Reformátusok Lapja, 2002. dec. 15. 2002

♦ Ablonczy László: Nehéz álom. Sütő András 75 éve. Második javított, bővített kiadás. Bp., 2002, k.n., 546 p. + képmelléklet. ISBN 963-85814-17. 2002

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék