kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2001: 79 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-79

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp., 2001, Európa Könyvkiadó, 243 p. /Európa diákkönyvtár/ [ISBN 963-07-6903-3. ISSN 1215-4989.] 2001

SAM12 Kalandok könyve. (Hargitai vadászkalandok. + Vigyorgó búbánat.) Csíkszereda, 2001, Pallas-Akadémia, 262 p. /Sütő András munkái [12.]/ ISBN 973-8079-38-1. Τ Tartalom: Hargitai vadászkalandok. Igaz mesék és csodás történetek. /cikluscím/ (5) • Róka Marci és Lúd-Milla. (7–13) • Tapsifülesből Tapsifületlen. (14–17) • Tapsifületlen a nyúlbírónál. (18–23) • Volt egyszer egy édesszájú medve… (24–33) • Fácánkrónika. (34–49) • Hargitai vadászkalandok. (50–162) • Vigyorgó búbánat. (Kalandozások Ihajcsuhajdiában – átdolgozott kiadás.) (163–262). ¤ Ismertető: S32020 Kiss Edit: Krónika, 2001. nov. 1. S32030 Kozma Mária: Hargita Népe, 2001. nov. 2. S32290 Cs. Nagy Ibolya: Hitel, 2002. jún. 2001

♦ Fülesek és fejszések között. Naplójegyzetek 1987–1992. Második, javított kiadás. Csíkszereda, 2001, Pallas–Akadémia Könyvkiadó, 218 p. [A szerző előszavával és jegyzetével. // Tartalma megegyezik az első kiadáséval (A1030). // Szövegváltozatok és szövegromlás, 16 tételes corrigenda.] ¤ Ismertető: S31880 Győrffy Gábor: Helikon, 2001. aug. 25. 2001

♦ Erdélyi változatlanságok. Esszék, cikkek, beszélgetések. Szerk., jegyz. Cs. Nagy Ibolya. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó, 623 p. ISBN 963-472-534-1. [A szerző előszavával, az első közlések forráshelyeivel.] Τ Tartalom: Az Olvasóhoz (5–6) • Hogy orcánk ne piruljon /cikluscím/ (7) • Mert minden madár… (9–10. // Első közlés: G10310 Kortárs, 1992/5.) • Hány az óra – történelmileg? (Nagy Miklós Kundnak ajánlom, aki marosvásárhelyiek emlékeiről szerkeszt könyvet, új magyar krónikát. // Részlet in: G12610.) (11–25) • Színpadi gondok és kalandok (26–32. // Első közlés: Személyes vallomás az életemről címvált., kérdések nélküli önvallomás, in: G10880 Heti Újság, 1993. nov. 18.) • Ha majd emlékké válik a pentaton dallam (33–37. // Első közlés in: C600 *** Sokszemközt. Stockholm, 1995.: 274–278.) • Mikor Genfbe elindultam… (38–43. // Első közlés: G11890 Reformátusok Lapja, 2000. júl. 23.) • Száll az emlék – Kolozsvárra (44–47. // Kézirattöredék, 1984-ből.) • Karácsonyok fehérben és gyászban (48–52. // Első közlés: G11470 Szabad Újság, 1997. dec. 17.) • Hol vagytok, ti csillag játszótársak? (53–58. // Első közlés: G11700 Reformátusok Lapja, 1998. dec. 20-27.) • Szabadulás az éjszakából (59–61. // Első közlés: G11950 Népújság, 2000. dec. 23.) • „Fiaim, csak énekeljetek!” (62–66. // Kézirat, 1998.) • Az Ember-Isten földi éjszakái (Nagyenyedi szilencium) (67–76. // Első közlés: G11750 Reformátusok Lapja, 1999. ápr. 4.) • Voltak, sírba hulltak (77–78. // Első közlés: címtelen ajánlás az A0990 Anyám…, 1996. c. kötet, borító 4.) • Virágvasárnapi remény (79–81. // Első közlés: G11990 Reformátusok Lapja, 2001. ápr. 15.) • Fájdalmat enyhítő kísérlet (82–86. // Első közlés: G10900 Magyar Nemzet, 1993. dec. 11.) • Hogy orcánk ne piruljon… (87–92. // Első közlés: G11150 Háromszék, 1995. júl. 28.) • Szókertjeink művelése (93–97. // Rövidített első közlés, címvált., in: G11900 Népújság, 2000. aug. 12.) • Hogy és mint vagyunk, feleim? (98–102. // „Az írás a Magyarország 2000 tanácskozás küldötteinek /1998. febr./ szánt kötetbe készült.”) • Millenniumi gond és remény (103–106. // „Elhangzott 1996. máj. 28-án, a Magyarok Világtalálkozóján, Budapesten. A címet a kötetbeli közlés számára adta a szerző.”) • Új magyar égbolt (107–111. // Elhangzott 1996. jún. 16-án, Budapesten, az MVSz küldöttgyűlésén. A cím a kötetbeli közlés számára született.) • Öt szál ünnepi gyertya (112–115. // Első közlés: G11480 Magyar Nemzet, 1997. dec. 20.) • Magyarok vigasza (116–122. // Első közlés: G11790 Magyar Szemle, 1999/7-8.) • Szent István fehér kövei (123–127. // Első közlés: G11630 Reformátusok Lapja, 1998. aug. 16.) • „Utólszor még Isten nevében…” (Kemény Zsigmond) (128–130. // Első közlés, Történelmi emlékeztető címvált., in: G11620 Népújság, 1998. jún. 30.) • Kalandos kegyelet (Naplójegyzet Petőfiről) (131–136. // Első közlés: Kö(ny)veknek sorsa Erdélyben címváltozattal, in: G11100 Magyar Nemzet, 1995. márc. 14.) • Késik halálod (Ady Endre) (137–139. // Első közlés: G07690 Igaz Szó, 1977/10.) • Ábel hűségéről (140–141. // Első közlés: G09430 Tiszatáj, 1989. szept.) • „Emberek! Mind magyarok vagyunk!” (Tamási Áron 100. születésnapjára) (142–147. // Első közlés: G11440 Hargita Népe, 1997. szept. 23.) • Jégtörő gondolatok bátor hirdetője (Tamási Áron) (148–154. // Székfoglaló beszéd, elhangzott a KZsT ülésén Marosvásárhelyen, 1997. nov. 28-án. // Első közlés: G11540 Szabad Újság, 1998. jan. 14.) • Tamási Áron esete Groza Péterrel (155–168. // Első közlés: G11960 Magyar Szemle, 2001. febr.) • A Hitel halhatatlan fővédnöke (Illyés Gyula) (169–178. // Első közlés: G11680 Hitel, 1998. nov.) • Emlékszilánkok Harag Györgyről (179–188. // Első közlés: G11040 Európai Utas, 1995/1.) • Kovács Györgyről, akinek szerzője lehettem (189–196. // Első közlés: G11090 Korunk, 1995/3.) • Fegyenclázadás (Szőcs Kálmán) (197–198. // Első közlés: előszó F250 Szőcs Kálmán: Küldj milliárd palackot c. kötetéhez.) • Hazanéző szomorúság (Csőgör András) (199–201. // Első közlés: előszó F290 Csőgör András: Versek c. kötetéhez.) • Hol a biztonság mostanában? (202–205.; kézirat 2000-ből) • Drámákról, sorokban /cikluscím/ (206) • Töredéksorok (Az ugató madár) (206.; szövegváltozat, 1993.) • Magyarok három felvonásban (207–208. // Első közlés: G10820 Népújság, 1993. okt. 14.) • Vigyorgó búbánat (209) • Két évtizedes kapcsolat (210–211. // Első közlés: G11660 Hargita Népe, 1998. okt. 15.) • Tíz év múltán… (212–214. // Első közlés: G11170 Magyar Nemzet, 1995. dec. 16.) • Ködök országában fölfénylő remekmű (A Magyar Dráma Napján) (215–218. // Első közlés: G11430 Magyar Nemzet, 1997. szept. 20.) • Taps, fényváltás, rendszerváltás (A mai magyar dráma helyzetéről) (219. // Első közlés: G11640 Magyar Nemzet, 1998. szept. 19.) • Lohinszky-régió (220–221) • Jó estét, Nemzeti! (222–224. // Első közlés: G11940 Reformátusok Lapja, 2000. nov. 19.) • Képzelt asztal és koccintás (225–226. kézirat, 2001-ből) • Ideje van az újjászületésnek /cikluscím/ (227) • Óceáni följegyzések (229–230. // Első közlés: Példázat a kék bálnáról címvált., in: G09830 A Hét, 1990. nov. 1.) • Szolgák felelőssége és a humánum parancsa (231–232. // Első közlés: G09490 Hargita Népe, 1989. dec. 31.) • Maradunk, ahol voltunk és leszünk, ahol vagyunk (233–235. // Első közlés: G10150 Hitel, 1991. nov. 13.) • Mindennek rendelt ideje van (236–238. // Első közlés: G10030 RMSz, 1991. máj. 25.) • Egységes küzdelmet az ártatlanul elítéltekért! (239–242. // Első közlés: G10390 RMSz, 1992. júl. 16.) • Életmentő szolidaritás (243–245. // Első közlés: G11840 Népújság, 2000. márc. 18.) • Segélykiáltás iskoláinkért. (246–247) • Közelítő messzeségek (248–250. // Első közlés: G11320 Népújság, 1996. dec. 31.) • Nem a szavak szépségversenye (251–253. // Első közlés: G11350 Népújság, 1997. febr. 4.) • Magyarok Transzjordániában (254–255. // Első közlés: G11500 Vasárnapi Hírek, 1997. dec. 28.] • Hírünk és hamvunk (256–258. // Első közlés: G11000 Magyar Nemzet, 1994. nov. 3.] • Syn-dromos (259–262. // Első közlés: G10930 Magyarság és Európa, 1994/1.] • „… szikrányi vigasz…” (263–264) • Gond és üdvözlet a Múzsának (265–267. // Első közlés: G10760 Népújság, 1993. jún. 10.) • Marosvásárhely szellemképe (268–270. // Előszó Marosi Barna: Bernády György városa c. könyvéhez) • Rendőri álomfeladat (271–273) • Volt egyszer egy magyar egyetem (274–275. // Előszó F270 A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerképzés 50 éve c. könyvhöz.) • Önismeret – honismeret (276–277. // Előszó az F280 *** Erdély – Székelyföld. Korond és vidéke c. kötethez) • Az emlékezés is küzdelem (278–280) • Ünnepi köszöntés – szelíd füstölgéssel (281–283. // Első közlés: G11740 RMSz, 1999. márc. 12.) • Karácsonyok /cikluscím/ (284) • Ünnepi éjszakák (284–285. // Első közlés: G09880 A Hét, 1990. dec. 20.) • Szentséges éj (286–287. // Első közlés: G09900 Népszava, 1990. dec. 23.) • Ál-pálfordulás (288–289. // Első közlés: Szép szavak a szerelemről címváltozattal, in: G10180 Magyar Fórum, 1991. dec. 19.) • Alvadtvér-színű a táj (290–291. // Első közlés Sütő András karácsonya címmel, Csáky Zoltán telefoninterjúja, S24480 Új Magyarország, 1991. dec. 21.) • Üzenet Erdélyből (292. // Első közlés: G11200 Magyar Nemzet, 1995. dec. 23.) Szenteste a lövészárokban (293–294. // Első közlés: G11490 Magyar Nemzet, 1997. dec. 24.) • Üzenem… /cikluscím/ (295) • Levél Bernből (Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem konferenciájának résztvevőihez. Bern, 1989 márciusában) (295–296) • Levél Szász Jánosnak (Mvh., 1991. szept. 19.) (297–299. // Első közlés: G10130 RMSz, 1991. szept. 24.) • Csoóri Sándornak, a Magyarok Világszövetsége elnökének (Mvh., 1991. dec. 27.) (300. // Korábbi közlés: G10210 RMSz, 1992. jan. 8.) • Levél Csoóri Sándornak (Mvh., 1992. aug. 1.) (301–302) • Születésnapi sorok Agárdy Gáborhoz (303) • Tapsos áldás a belépőre (304–305. // kézirat, 2000-ből) • Tévedett-e Tőkés László (Levél Szász Jánoshoz; Mvh., 1993. márc. 30.) (306–312. // Első közlés: G10670 RMSz, 1993. ápr. 4.) • Kék szárnyú sirálymadarak (Levél Csoóri Sándorhoz; Mvh., 1993. máj. 22.) (313–316. // Első közlés: G10740 Magyar Nemzet, 1993. máj. 25.) • Ideje van az újjászületésnek (Levél az RMDSz III. kongresszusának küldötteihez) (317–322. // Első közlés: Levél az RMDSz 3. Kongresszusának küldötteihez címvált., in: G10600 Népújság, 1993. jan. 19.) • Domokos Gézának, a Kriterion volt igazgatójának, sors- és bajtársamnak a kisebbségi küzdelemben (323–325. // Első közlés: G11030 RMSz, 1994. dec. 22.) • Levél Kabós Évához (326–327. // F300 Kabós Éva: Volt egyszer egy kút c. kötetének bevezetője.) • Hatalmas, virrasztó szellemünk (Sinkovits Imre születésnapjára) (328–332. // Első közlés: G11650 Magyar Nemzet, 1998. szept. 21.) • Levél a Pusztakamarásra látogató magyartanárokhoz (333–334. // Első közlés: G11580 Reformátusok Lapja, 1998. ápr. 26.) • Születésnapi levél Dobos Lászlónak (Mvh., 2000. okt. hava) (335–338. // Első közlés: G11930 Szabad Újság, 2000. nov. 1.) • Gyászőrségben /cikluscím/ (339) • Üzenet Galló Árpádnak (339–340) • Antall József koporsója előtt (1993. dec. 18.) (341–345) • Gyilkos perc áldozatáról (Sík Ferenc) (346–347. // Korábbi közlés: G11070 Magyar Nemzet, 1995. jan. 27.) • Egy színész halálára (Héjja Sándor) (348–349. // Első közlés: G11290 Népújság, 1996. nov. 21.) • Páll Árpád halálára (350–351. // Első közlés: G11360 Népújság, 1997. márc. 12.) • Búcsúlevél Vita Zsigmondhoz (352–354. // Első közlés: G11550 Népújság, 1998. jan. 16.) • Könyörgés Czine Mihályért (355–362. // Első közlés: G11730 Hitel, 1999/3.) • Sinkovits Imre halálára (363–364. // Elhangzott 2001. jan. 19-én a Bukaresti Rádió m. adásában) • Sorsával szembe szaladó (Sinkovits Imre ravatalánál) (365–367. // Első közlés: A történelmi időtől várhatunk vigaszt címváltozattal, in: G11970 Magyar Nemzet, 2001. febr. 3.) • Sorsunk és jellemünk – Beszélgetések /cikluscím/ (369) • Sors és írás (371–372. // Első közlés: G10000 A Hét, 1991. ápr. 25.) • Ugrás a semmibe (Kiss Zsuzsa, 1991) (373–391. // Az írás tartalmazza Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség kiáltványa c. szöveget [lásd: G09350 Hitel, 1988/2. és G10090 RMSz, 1991. aug. 10.], valamint Kiss Zsuzsa interjúját Sütővel. A kötetbeli jegyzet szerint (619.) az interjú címét Sütő adta, az interjú szövegét kéziratból vették át.) • Hétköznapi beszélgetés – a megmaradásról (Marosi Barna, 1991) (392–398. // első közlés: S24090 RMSz, 1991. máj. 11.) • Hatszázharminc álmatlan éjszaka után (Kiss János, 1992) (399–404. // Első közlés: S24660 Családi Tükör, 1992/2.) • Rémképünk a romániai magyarság megsemmisülése (Frigyesy Ágnes, 1992) (405–408. // Első közlés: S24850 Új Magyarország, 1992. márc. 23.) • Új advent költözött Erdélybe (Szendrei Lőrinc, 1992) (409–417. // Első közlés: S25130 Magyar Nemzet, 1992. jún. 5.) • A lehetetlen ostroma (Dudás Károly, 1992) (418–421. // Első közlés: S25760 7 Nap, 1992. nov. 13.) • Megszentségtelenítik a székelység szent hegyét (Lengyel András György, 1992) (422–425. // Első közlés: S25830 Magyar Hírlap, 1992. dec. 8.) • Meg kell maradni! (Komoróczy György, 1992) (426–430. // Első közlés: S25850 Hargita Népe, 1992. dec. 31.) • Földközelben – beszélgetés faluról, megmaradásról (Makkay József, 1992) (431–437. // A 620. oldalon található forrás-jelölés szerint az első közlés helye: Erdélyi Gazda, 1992; ez képtelenség, ui. az Erdélyi Gazda 1993 novemberében indult; vesd össze: S26010 Szabadság, 1993. márc. 12.) • „A romániai magyar oktatás követelményeit a román államnak kell megoldania” (Miksa Lajos, 1992) (438–446. // Első közlés: S25030 Köznevelés, 1992/26.) • A kényszerűségnek kínja és gyakorisága (Lőcsei Gabriella, 1993) (447–452. // Első közlés: S26380 Magyar Nemzet, 1993. júl. 3.) • A közös asztal reménye (Frigyesy Ágnes, 1993) (453–461. // Első közlés: S25900 Világszövetség, 1993. jan. 19.) • Könyvek – hazajáró lelkek (Marosi Barna, 1993) (462–467. // Első közlés: S26510 RMSz, 1993. aug. 11.) • Állapotunk: Csáky szalmája (Tófalvi Zoltán, 1994) (468–469. // Első közlés: Visszafogott remények címvált. in: S27150 Erdélyi Napló, 1994. jan. 12.) • Nyári beszélgetés – a Heródes napjai okán is. (Cs. Nagy Ibolya, 1994) (470–477. // Első közlés: S27650 Hitel, 1994. okt.] • Sérülések (Sütő András a közérzetéről, a megosztottságról és a kisebbségi sorsról) (B. E.–K. D., 1994) (478–481. // Első közlés: S27690 Népszabadság, 1994. okt. 1.) • Skandalum-e, ha egy magyarországi író hazavágyódik Romániába? (Válasz a mi sorsunk útját járó ifjú barátom, Czigány Zoltán egyetlen kérdésére; Czigány Zoltán, 1994) (482–484. // F230 Cz. Z.: Zendülés az idő ellen c. kötetének előszava) • A bizantin képmutatás bajnokai kiszorulnak az európai emberi jogi fórumokról (Lőcsei Gabriella, 1995) (485–488. // Első közlés: S28330 Magyar Nemzet, 1995. szept. 16.) • Visszája helyett nézzük a színét! (Pintér Dezső, 1995) (489–494. // Első közlés: S28470 Magyar Hírlap, 1995. dec. 23.) • Adventi beszélgetés – a várakozásról (Cs. Nagy Ibolya, 1995) (495–502. // Első közlés: S28460 Hajdú-Bihari Nap, 1995. dec. 23.) • Beszélgetés a Káin és Ábelről (Nagy Miklós Kund, 1996) (503–507. // Első közlés: S28660 Népújság, 1996. márc. 8.) • Irodalomról, gyarmati sorsról, létünk csodáiról, remélt rendes feltámadásunkról (Beke Mihály András, 1997) (508–513. // Első közlés: S29260 Szabad Újság, 1997. jún. 11.) • Be nem gyógyuló seb… (Vígh Árpád, 1997) (514–520. // Első közlés: S29190 Hitel, 1997. jún.) • Ki vagy te, Sütő András? (Farkas László, 1997) (521–523. // Első közlés: S30720 Lyukasóra, 1997. máj.) • Őrszem a Hargitán (Fenyvesi Félix Lajos, 1997) (524–527. // Első közlés: S29370 Új Magyarország, 1997. jún. 14.) • „Uram, maradj velünk, mert esteledik” (Ablonczy László, 1998) (528–543. // Első közlés: S30030 Reformátusok Lapja, 1998. ápr. 12., máj. 10., máj. 24.) • Élet és mű egysége (Nádor Tamás, 1998) (544–547. // Első közlés: S30240 Könyvhét, 1998. szept. 24.) • Régi gondok – új paradigmák (Földessy Dénes, 1998) (548–549. // Első közlés, Forrongó művészetek… címváltozattal, in: S30250 Napi Magyarország, 1998. szept. 25.] • Élj sokáig, s halj meg hamar! (Csépe Krisztina, 1998) (550–556. // Első közlés: S30380 Demokrata, 1998. okt. 15.) • Sorsunk és jellemünk (Raffai István, 1998) (557–562. // Első közlés: S29941 Új Horizont, 1998. különszám.) • Igyekeztem fehéren, tisztán hordani az anyanyelv köntösét (Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván, 1999) (563–574. // Lh: S31110 Tiszatáj, 1999. dec.) • Kálvin… Petőfi… (Ablonczy László, 1999) (575–579. // Első közlés: „Petőfi: Erdély vigasza is” címvált., in: S30970 Reformátusok Lapja, 1999. aug. 22.) • Párizsban Sütő Andrással (Ablonczy László, 1999) (580–584) • Magyarok néma vonulása (Mózes Edit, 2000) (585–587. // Első közlés: Későbbi küzdelmek erőforrása lett címváltozattal, in: S31220 Népújság, 2000. febr. 10.) • Az alamizsna nem elég (Tibori Szabó Zoltán, 2000) (588–597. // Első közlés: S31320 Népszabadság, 2000. márc. 18.) • Tíz év múltán – egy véres éjszakáról (Mózes Edit, 2000) (598–604. // Első közlés: S31310 Népújság, 2000. márc. 18.). Jegyzetek (605–623). ¤ Ismertető: S32700 Szakolczay Lajos: Kortárs, 2002/7. S32730 Márkus Béla: Tiszatáj, 2002/7. S33110 Takács Miklós: Alföld, 2003/3. 2001

♦ *** Az ember. Vallomások Sinkovits Imréről. Szerk. Spangel Péter. Bp., 2001, Tinta Kiadó, 227 p. ISBN 963-93072-19-6. [Tart.: Sütő András: Boldog esték tükörcserepei (144–154. // Volt egyszer egy tizedes. + Perrin, a genfi lázadó. + Ella asszony vacsoravendégei. + Ars poetica. + Öröklött példát élni és éltetni. + Imrus, te Janus. + Imé, kitárva látod Kánahánt! + Egyke és egy se. + A száján termett szó a szívében fogant. + Írom levelemet Transzszilvániába.) • Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez, kelt Marosvásárhelyt, 1988 szeptemberében. (155–157) • Sinkovits Imre halálára. (Elhangzott 2001. január 19-én, a bukaresti rádió magyar nyelvű adásában.) (216–217)] 2001

= P1670">P1670 ♦ Sütő András – Cenner Mihály – Gervai András – Bóta Gábor: Sinkovits. Bp., 2001, Hungalibri Kiadó, 304 p. ISBN 963-9163-40-6. [Tart.: Sütő András: Fényévek kezdetén. (7–8) • A sorsával szembeszaladó /cikluscím/ (257) • Végső búcsú Sinkovits Imrétől. (259–260) • Kétféle ember egy lélekben. Sinkovits Imre hetvenedik születésnapjára. (261–265) • Kétszázötven törvénytelen advent. (266–267) • Száz képeslap. (269–270) • Búcsúbeszéd (Elhangzott Sinkovits Imre temetésén). (271–273) // A Sütőre vonatkozó írásokat lásd in: P1670">P1670] ¤ Ismertető: *** Népújság, 2001. jún. 9. 2001

= R460">R460 ♦ *** Volt jövőkbe nézve. Válogatás a Múzsa irodalmi anyagából (1991–2001). Szerk. Nagy Miklós Kund. Mvh., 2001, Impress Kiadó, 255 p. ISBN 973-9351-33-6. [Tart.: Sütő András: Visszapillantás. (136–138) (Részlet: az RMDSz székház ostroma.) // A Sütőre vonatkozó írásokat lásd in: R460">R460.] 2001

= P1600Kincses Előd: Martie negru la Tîrgu-Mureş. Előszó Sütő András. Mvh., 2001, Juventus Kiadó, 171 p. + képmelléklet. ISBN 973-85030-4-3. [Alapkiadás: F320 = P1590. // S. A. több helyen említve. // Tart.: Cuvînt înainte la prima ediţie în limba maghiară. (6)] 2001

= P1750">P1750 Sinkovits Imre: „Vigasz-lámpácskák”. Válogatott írások 1981–2000. Előszó Sütő András. Bp., 2001, Kairosz Kiadó, 171 p. ISBN 963-9406-21-X. [Tart.: Sütő András: Akivel a hűség van jelen. (5–6) // Ua. in: A1190 Létvégi…: 280–281. // A kötetben Sütőről szóló írások is vannak, lásd P1750">P1750.] 2001

♦ *** A Mecénás. Kemény János és a Helikon. Az író halálának 30. évfordulójára. Mvh., 2001, Helikon–Kemény János Alapítvány [Gondozta a Lyra Kiadó], 117 p. + képmelléklet. Válogatta Marosi Ildikó és Adamovits Sándor. Előszó Sütő András. ISBN 973-837-02-X [sic!]. [Tart.: Sütő András: Előszó. (7–8) ● Sütő András: A Mecénás metamorfózisa. (113–117) // A kiadványból változatlan szövegű utánnyomás készült 2003-ban, 2001. kiadási évvel, más borítóval.] ® Ismertető: Nagy Pál, Reformátusok Lapja, 2002. okt. 18. 2001

♦ Sütő András: Tamási Áron esete Groza Péterrel. Magyar Szemle, 2001. febr. (10. évf. 1-2. sz.): 35–50. [Tart.: Czikó Nándor: Sütő Andrásnak Marosvásárhelyre. (Levél.) //Ua. in: A Hét, 2001. márc. 29. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 155–168.] 2001

♦ Sütő András: A történelmi időtől várhatunk vigaszt. Magyar Nemzet, 2001. febr. 3. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 365–367., Sorsával szembe szaladó (Sinkovits Imre ravatalánál) címvált. // Nem láttam, forrás: a kötetbeli közlés jegyzete.] 2001

♦ Sütő András: Virrasztó lélek volt. Népújság (Múzsa melléklet), 2001. febr. 24.: 6. [Sinkovits Imre búcsúztatója.] 2001

♦ Sütő András: Virágvasárnapi remény. /jegyzet/ Reformátusok Lapja, 2001. ápr. 15.: 5. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 79–81.] 2001

♦ Sütő András: Erdélyi változatlanságok. (Részletek a Kossuth Egyetemi Kiadónál a Könyvhétre megjelenő kötetből.) Hitel, 2001. máj.: 3–14. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: Szolgák felelőssége és a humánum parancsa. (231–232) + Szent István fehér kövei. (123–127) + Az Ember-Isten földi éjszakái. (67–76) + Hol a biztonság mostanában? (202–205)] 2001

♦ Sütő András: Trianon, a fájdalom viharzónája. Szabad Föld, 2001. jún. 1.: 3. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 184–187.] 2001

♦ Sütő András: Szellemvár az Őrhegy alatt. Reformátusok Lapja, 2001. aug. 19.: 5. [A nagyenyedi Bethlen Kollégiumról.] 2001

♦ *** Nemzeti sors és irodalom. A Magyarózdi Találkozó zárónyilatkozata. (2001. szept. 1.) Szabadság, 2001. szept. 15.: 7. [A nyilatkozatot S. A. is aláírta.] 2001

♦ Sütő András: Boldog esték tükörcserepei. Hitel, 2001. okt.: 3–14. [Emlékek Sinkovits Imréről: Volt egyszer egy Tizedes. + Perrin, a genfi lázadó. + Ella asszony vacsoravendégei. + Ars poetica. + Öröklött példát élni és éltetni… + Imrus, te Janus! + „Ímé, kitárva látod Kánahánt!” + Egyke és egy se. + A száján termett szó a szívében fogant. + Írom levelemet Transzszilvániába.] 2001

♦ Sütő András: Földi asztal, égi szék. (Részlet) Népújság (Múzsa melléklet), 2001. okt. 13.: 2, 3. [Előcím: Harminc éve hunyt el Kemény János. // A szerk. bevezető szerint „az írást bukaresti cenzori engedély nélkül Fekete Sándor közölte Budapesten, 1985-ben (helyesen: 1986-ban) az Új Tükörben.” // Lásd: G08850 Új Tükör, 1986. jan. 12.] 2001

♦ Sütő András: Pusztakamarási hitvallás. Reformátusok Lapja, 2001. okt. 28.: 1. [„Elhangzott a Történelmet hazudni lehet c. portréfilm befejezéseképpen a pusztakamarási templomban. Beszélgetőtárs Pálfy G. István, rendező Cselényi László; Duna Televízió, 2001.”] 2001

♦ Sütő András: A nemzet részei vagyunk. Szabad Föld, 2001. nov. 9.: 3. [Ua. in: Népújság, 2001. dec. 24. // Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 192–194.] 2001

♦ Sütő András: Nagy Pál hűsége. Reformátusok Lapja, 2001. nov. 18.: 4. [A Tamási Áron-díjat kapott Nagy Pál köszöntése. // Vesd össze: G12110.] 2001

♦ Sütő András: Adventi tűnődés Sinkovits Imrével. Szabad Föld, 2001. dec. 21.: 39. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 282–289.] 2001

♦ Sütő András: Haza a magasban és a mélyben. Karácsonyi tűnődés Illyés Gyula emlékére. Reformátusok Lapja, 2001. dec. 23/30. [Ua. kötetben, in: A1190 Létvégi…: 15–19.] 2001

Vigyorgó búbánat. Mesejáték. Első közlés: A1070 Kalandok könyve. Csíkszereda, 2001. Előzményei: H01300 Ördögűző tarisznya; H00250 Csillagvitéz; H02700 Kalandozások Ihajcsuhajdiában. 2001

• Eger, Harlekin Bábszínház = 2001. január 20. Rendezte: Sziki Károly. 2001

Történelmet hazudni lehet. Portréfilm. Beszélgetőtárs Pálfy G. István, rendező Cselényi László. Duna Televízió, 2001. (Vesd össze: G12060 Sütő András: Pusztakamarási hitvallás. Reformátusok Lapja, 2001. okt. 28.) 2001

= C710">C710 ♦ Sütő András – Cenner Mihály – Gervai András – Bóta Gábor: Sinkovits. Bp., 2001, Hungalibri Kiadó, 304 p. ISBN 963-9163-40-6. [Tart.: Cenner Mihály: Sinkovits és Sütő. (37–40) // Sütőnek e kötetben megjelent írásait lásd: C710">C710.] 2001

♦ Bertha Zoltán: Sorstükör. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó, 627 p. ISBN 963-9280-39-9. [Névmutató nélkül, S. A. több helyen is említve. Az első közlések forrása megadva. // Tart.: A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében. (301–315. Első közlés: S28510 Tiszatáj, 1996/1.) • „Maradok, másként nem tehetek”. Az esszéíró Sütő Andrásról. (316–329. // Első közlés: S29590 Tiszavirág, 1997. júl. és Múzeumi Kurír 70. Kéve. Különszám. Debrecen, 1997. // Ua. in: R490 DTK: 254–263.) • A levert fészek. Sütő András új drámája. (Balkáni gerle.) (330–332. // Első közlés: S30990 Új Könyvpiac, 1999. aug.-szept.) • Könyvek Sütő András drámavilágáról. (Q070 Péter Orsolya és Q080 Lázok János egy-egy monográfiájáról.) (333–343)] 2001

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék