kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  2000: 86 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-86

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ *** Nyilatkozat. RMSz, 2000. jan. 13. és Népújság, jan. 13. [Az RMDSz több tagja amiatt tiltakozott, hogy tetszőlegesen kiválasztott személyeknek osztják az ’alapító tagok’-nak kijáró kitüntetést. Szepessy László tisztázta, hogy az Aranytulipánt az RMDSz első Ideiglenes Intézőbizottsága tagjai kapják (tk. Sütő András is).] 2000

♦ Bogdán Tibor: Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte az RMDSz. Magyar Hírlap, 2000. jan. 17.: 3. [A marosvásárhelyi ünnepségen az Aranytulipán kitüntetést adták át azoknak a politikusoknak – tk. Sütő Andrásnak –, akik részt vettek az első intézőbizottságban.] 2000

♦ Mózes Edit: Hangulatos ünnepségen emlékezett 10 éves évfordulóján az RMDSz. /ism/ Népújság, 2000. jan. 17.: 1, 2. [Részt vett Sütő András is.] 2000

♦ *** Sütő András Szféra Globus díjas. /hír/ RMSz, 2000. jan. 24. 2000

♦ *** Szféra-díjeső az Operában. /hír/ Magyar Hírlap, 2000. jan. 24.: 17. [Sütő Andrást Szféra Glóbus-díjjal tüntették ki.] 2000

♦ *** Sütő András Szféra Globus Díjat kapott. /hír/ Pesti Műsor, 2000. jan. 27.-febr. 2. 2000

♦ Cs. Nagy Ibolya: Út a méltóságától megfosztott emberig. A Hét, 2000. jan. 27.: 7, 8. [S. A. műveiről. Részlet ex S31100 Hitel 1999/12.] 2000

♦ Ablonczy László: Sinkovits Imre nyakkendővel és lámpással. Népújság, 2000. febr. 3.: 9. [A Koboznak pöngése cikksorozatban. // Sütő András is említve.] 2000

♦ Fenyvesi Félix Lajos: Sütő András drámája [Csillag a máglyán] franciául. Napi Magyarország, 2000. febr. 10. [Az Írószövetségben, febr. 8-án, a szerző jelenlétében mutatták be a francia fordítást. Ford. Farkas Jenő, Marie Vrinat-Nikolov.] 2000

♦ Mózes Edit: Sütő András: „Későbbi küzdelmek erőforrásává lett”. /interjú/ Népújság, 2000. febr. 10. [Emlékezés az 1990-es könyves-gyertyás tüntetésre. // Ua. kötetben, Magyarok néma felvonulása címváltozattal, in: Erdélyi változatlanságok: 585–587. // „… jó érzés tíz év után arra gondolnunk, hogy az RMDSz Maros megyei szervezetének nevében elhangzott toborzóm oly hatalmas visszhangot keltett.”] 2000

♦ Fejtő Ferenc: Fegyvere a szó. (Elhangzott a párizsi Magyar Intézetben, az 1999. okt. 21-i Sütő-est bevezetőjeként.) Hitel, 2000. márc.: 3–4. [Sütő Andrásról. // Ua. in: A Hét, 2000. ápr. 6.: 7.] 2000

♦ Rózsa-Flores Eduardo: Interjú Sütő Andrással a vitatott és hallgatásra ítélt író, drámaíróval, a romániai magyar kisebbség legismertebb irodalmi képviselőjével. Kapu, 2000. márc.: 62–63. [Az interjú 1989. szept. 3-án jelent meg a barcelonai S21360 La Vanguardia c. spanyol ny. napilapban; ez az első magyar nyelvű közlés – Wolff-Prónay Sonja fordítása. A 64. oldalon: az interjú keletkezésének körülményeiről (idézet A0910 S. A.: Szemet szóért c. kötetéből: 251–252. p.; az 1989. aug. 12. bejegyzés).] 2000

♦ Vincze Hanna Orsolya: Szó és te(st/tt). Egy lócsiszár virágvasárnapja – három olvasat. /tanulmány/ Lkkt, 2000/1.: 2–6. 2000

♦ Láng Zsolt: Szó és tett. Kohlhaas Mihály története. (Elhangzott 1999. dec. 6-án a kolozsvári BBTE Irodalomtudományi Tanszéke által rendezett Tudományos Diákköri Konferencián.) /tanulmány/ Lkkt, 2000/1.: 6–9. [Egy lócsiszár virágvasárnapja.] 2000

♦ Nagy S. Attila: A szubjektum terepe. (Kleist novellája és Sütő drámája.) /tanulmány/ Lkkt, 2000/1.: 9–13. [Egy lócsiszár virágvasárnapja.] 2000

♦ Selyem Zsuzsa: Kohlhaas, hol történsz? Metafora és képlet három Kohlhaas-történetben. /tanulmány/ Lkkt, 2000/1.: 14–17. [Egy lócsiszár virágvasárnapja.] 2000

♦ *** Búcsúztak a Krónikától. RMSz, 2000. márc. 17. [A napilap szerkesztőtanácsa – köztük S. A. – lemondott a tanácsi tagságról.] 2000

♦ *** Lemondott a Krónika szerkesztőtanácsa. /hír/ Népújság, 2000. márc. 17.: 1, 3. [A tanács tagjai: Gálfalvi Zsolt, Kántor Lajos, Kányádi Sándor, Sütő András.] 2000

♦ Mózes Edit: Tíz év múltán – egy véres éjszakáról. Beszélgetés Sütő Andrással. Népújság, 2000. márc. 18.: 4, 5. [1990. márc. események évfordulója. // Ua. kötetben: Erdélyi változatlanságok: 598–604.] 2000

♦ Tibori Szabó Zoltán: Az alamizsna nem elég. Beszélgetés Sütő Andrással Marosvásárhely véres napjairól, az okokról és tanulságokról. (Marosvásárhely, 2000. március) Népszabadság, 2000. márc. 18.: 21, 25. [Ua. kötetben: A1090 Erdélyi…: 588–597.] 2000

♦ *** Szerkesztőtanács nélkül maradt a Krónika. /hír/ Magyar Hírlap, 2000. márc. 20. [A tanács tagjai lemondtak (Sütő András is).] 2000

♦ Tibori-Szabó Zoltán: [Egy] Ortodox pap azt üzente, megbocsájtja bűneimet. Beszélgetés Sütő András íróval Marosvásárhely véres napjairól. Szabadság, 2000. márc. 20.: 1, 3. 2000

♦ *** Marosvásárhelyi mementó. Szabadság, 2000. márc. 21. [A cikkíró a Curierul Naţionalt idézi, miszerint tk. Sütő András is felelős az 1990-es marosvásárhelyi eseményekért.] 2000

♦ Lokodi Imre: Emlékezés Marosvásárhely fekete márciusára. – A képek visszapörögnek. Népújság, 2000. márc. 21.: 1, 4. [Tk. Sütő Andrásról.] 2000

♦ Gózon István: Egy erdélyi lapindítás nehézségei. RMSz, 2000. márc. 22. [Cikk a Krónika szerkesztőtanácsa lemondása ürügyén.] 2000

♦ Lokodi Imre: Találkozás a Költővel. Csoóri Sándor mindig szélben. Népújság, 2000. márc. 24.: 1, 2. [A vártemplomi ünnepségen Sütő András köszöntötte a vendéget; idézet a beszédből.] 2000

♦ Máthé Éva: Csoóri Sándor Marosvásárhelyen. RMSz, 2000. márc. 24. [A Vártemplom költő-vendégét Sütő András köszöntötte.] 2000

♦ *** Megalakult a Helikon – Kemény János Alapítvány. Nyugati Jelen, 2000. márc. 28. [Tb. elnöke: Sütő András.] 2000

♦ Komoróczy György: Sütő is támogatja. RMSz, 2000. ápr. 1. [Sütő András a Bardóczy Csaba ellen indított lejáratási kampány miatt tiltakozik.] 2000

♦ Máthé Éva: Mit kell tudni az Anyanyelvi Konferenciáról? RMSz, 2000. máj. 24. [Pomogáts Béla a következő Anyanyelvi Konferencia előkészítésére érkezett Marosvásárhelyre, s fölkereste Sütő Andrást is.] 2000

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék