kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1999: 79 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-79

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Fülesek és fejszések között. Szerk. Nagy Pál. Mvh., 1999, Impress Kiadó, 184 p. 19 cm. ISBN 973-9351-11-5. [A szerző előszavával és fülszövegével. // Részletek a A0850 Naplójegyzetek (Buk., 1990.) és a A0910 Szemet szóért (Debrecen, 1993.) c. kötetekben található naplójegyzetekből, dokumentumok másolataival. // Gyakori szövegromlás! // 36 tételes corrigenda. // A Visszapillantás – 1992 c. rész rövidített változatát lásd in: A0920 Az élet és halál kapuiban c. kötetben. // Lásd még: A1080 és A1130.] Τ Tartalom: S. A.: Előszó. (5–6) • Naplójegyzetek. [1987. augusztus 10. /a hosszabb változat/; 1989. április 30.; május 3., 7. (7–16) • Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez. (1988. szept.) (17–22) • május 9., 12., 15., 22., 25., 27., 29., 31., június 12., 13., 14., 25., 30.; július 3., 5., 7., 9., 10-11., 12., 14., 18., 20. (23–42) • Levél sikaszói betörők ügyében Emil Bobu elvtársnak… (43–44) • július 22., 25., 27., 30., augusztus 3., 4., 6., 9., 11., 12., 13., 24., 26., 27., 28.; szeptember 5., 6., 9., 12., 16., 25., október 1., (45–59) • Magyar eredetű románokká lettünk? Vincze Jánosnak… (60–81) • október 5., 17., 18., 29., 31., november 1., 2., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 18., 22., 23., 24., 28.; december 5., 6., 7., 9., 13., 15., 16-17., 21. (82–99) • Visszapillantás – 1992. (a folyamatos szövegben dátumokhoz kapcsolt történések: 1990. febr. 8., 10., március 15., 17., 19., 20.) (100–184).] 1999

♦ Anyám könnyű álmot ígér. – Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Utószó Eckler Andrea. Szekszárd, 1999, Babits Kiadó, 400 p. /Korjellemző magyar próza 1945–1990/ [Sorozatszerk. Kollega Tarsoly István. // ISBN 963-9015-88-1. ISSN 1419-2934.] Τ Tartalom: Anyám könnyű álmot ígér. (5) [Az ismert fejezetcímekkel; lásd A0990.] • Jegyzetek hómezőn és porban. (197) [Lásd A0960">A0960.] • Levelek a fehér toronyból. (319) [Az ismert fejezetcímekkel; lásd A0960">A0960.] • Eckler Andrea: Utószó. (387) • Bibliográfia. (393–400) [Válogatott könyvészet, sok hibával.] ¤ Ismertető: S30740 Kozma Mária: Hargita Népe, 1999. máj. 8. 1999

SAM11 Balkáni gerle. Bp., 1999, Helikon Kiadó, 205 p. 19 cm. /Sütő András munkái [11.]/ ISBN 963-208-528-0. [Jegyzetek nélkül.] Τ Tartalom: Balkáni gerle. Menyegzőnek színe és fonákja két részben. (5–104) • Napló. (107–205) [Címtelen bevezetővel. // 1987. aug. 14., 18., 22., 23., 24., 28.; szept. 2., 6. (2x), 7., 8., 9., 10., 11., 14., 18., 22., 23., 26.; okt. 4., 5., 12., 17., 20., 26., 28.; nov. 1., 3., 10. (2x), 11., 15., 16. // 1988. febr. 2.] ¤ Ismertető: S30890 Cs. Nagy Ibolya: Reformátusok Lapja, 1999. aug. 1. S30990 Bertha Zoltán: Új Könyvpiac, 1999. aug.-szept. S31100 Cs. Nagy Ibolya: Hitel, 1999. dec. 1999

♦ Stern auf dem Scheiterhaufen. [= Csillag a máglyán.] Drama in drei Akten. Aus dem Ungarischen überstzt [Ford.:] Martha Szépfalusi-Wanner. Vorwort [Előszó:] von Paul Kruntorad. Bp., 1999, Littera Nova, 134 p. 19 cm. ISBN 963-9212-08-3. [Német nyelvű fordítás. Nem láttam, forrás: OSzK online-adatbázis. // A könyvet a Frankfurti Könyvvásáron mutatták be.] 1999

♦ Étoile au bûcher. [= Csillag a máglyán.] Drame en trois actes. Traduit et adapté du hongrois par [Ford.] André Doms, Árpád Vígh. Postface [utószó]: László Ablonczy. Bp., 1999, Balassi Kiadó, 120 p. 18 cm. /Publications de L’Institut Hongrois – Littérature/ ISBN 963-506-292-3. [Francia nyelvű fordítás; életrajzi jegyzetek a 103. oldalon. Utószó: 105–120. p.] ®Ismertető: S31700 *** Magyar Nemzet, 2001. jan. 20. 1999

♦ Une étoile au bûcher. [= Csillag a máglyán.] Drame en trois actes. Ford. Farkas Jenő és Christian Doumet. Bp., 1999, Palamart, 142 p. ISBN 963-03-8123-0. [Francia nyelvű fordítás; életrajzi jegyzetek a 138–142. oldalon.] 1999

♦ *** Édesanyámnak. Köszönet mindenért, amit értem tettél. Bp., 1999, Marfa–Mediterrán Kiadó, 221 p. ISBN 963-9164-16-X (OSzK online-adatbázis szerint). [Tart.: Sütő András: A0270 Anyám… /részletek: Biztató. (7–10) • Csalogató. (11–14) • Tanulság és újabb elgondolás. (14–19) • Beszélgetés lámpaoltás előtt. (137–140) • Eső és csizmagond. (140–145) • Egy különös látogató. (146–152)/] 1999

♦ *** In honorem Czine Mihály. Debrecen, 1999, Kossuth Egyetemi Kiadó, 336 p. ISBN 963-472-329-2. [Tart.: Sütő András: Könyörgés Czine Mihályért. (9–14) // Vesd össze: G11720 Reformátusok Lapja, 1999. jan. 31. és G11730 Hitel, 1999. márc. // Ua. in: A1090 Erdélyi…: 355–362.] 1999

♦ Sütő András: Lélekerősítő újdonság. Népújság (Múzsa melléklet), 1999. jan. 23.: 5. [Ajánló sorok Ablonczy László írásához: Jelentés a völgyből.] 1999

♦ Sütő András: Könyörgés Czine Mihályért. Reformátusok Lapja, 1999. jan. 31.: 1, 3. [Az írás még a reménykedés napjaiban íródott, de csak Czine M. halála (1999. jan. 21.) után jelent meg. – „Részlet egy hosszabb írásból, mely teljes terjedelmében a Hitel áprilisi (végül a márciusi számban jelent meg: G11730), ill. a Czine Mihály 70. születésnapjára c. kötetben (helyesen: C680 *** In honorem Czine Mihály. Debrecen, 1999.) lát napvilágot.”] 1999

♦ Sütő András: Könyörgés Czine Mihályért. Hitel, 1999. márc.: 3–7. [Kelt: Marosvásárhely, 1999. jan. 15. + utóirat, 1999. jan. 21. Köszöntő, amely nekrológgá vált. // Egy részlet az írásból, in: G11720 Reformátusok Lapja, 1999. jan. 31. // Kötetben, in: C680 *** In honorem Czine Mihály és A1090 Erdélyi…: 355–362.] 1999

♦ Sütő András: Ünnepi köszöntés, szelíd füstölgéssel. RMSz, 1999. márc. 12. [Az RMSz 3000. lapszámának megjelenése alkalmából. // Ua. in: A Hét, 1999. márc. 18.: 5. és kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 281–283.] 1999

♦ Sütő András: Az Ember-Isten földi éjszakái. Reformátusok Lapja, 1999. ápr. 4.: 1, 8. [Húsvéti emlékezés. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 67–76.] 1999

♦ Sütő András: Szárnyas szeptember. + Perzsák. (részlet) Lyukasóra, 1999. máj. [A Kicsoda az az én? c. különfűzött melléklet 3–7. oldalán. // Vesd össze: S30720 Lyukasóra, 1999. máj.] 1999

♦ Sütő András: Ferenczes Istvánnak, a Székelyföld főszerkesztőjének. Székelyföld, 1999/5.: 130–132. [Válasz S30620 Székely János: A bűntudat természetrajza c. írására (Székelyföld, 1999/3.) // Vesd össze: G03300 Igaz Szó, 1958/3.] 1999

♦ Sütő András: Kis könyvem hazatér. Népújság, 1999. jún. 22.: 2. [Ajánlás a A1030 Fülesek és fejszések között c. kötet vásárlóinak.] 1999

♦ Sütő András: Magyarok vigasza. Magyar Szemle, 1999/7-8.: 39–46. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 116–122.] 1999

♦ Sütő András: Kalandos kegyelet. Naplójegyzet – 1987[-ből; Petőfiről]. Népújság, 1999. júl. 30.: 1, 5. [Első közlés: G11100 Kö(ny)veknek sorsa Erdélyben címvált., in: Magyar Nemzet, 1995. márc. 14. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 131–136.] 1999

♦ Sütő András: Din tainele Dunării. (Jurnalul Deltei.) Fragment. Trad. Kocsis Francisko. Vatra, 1999. aug.: 41–44. [A Duna titkaiból.] 1999

♦ Sütő András: Részlet a Naplójegyzetek c. fejezetből. Reformátusok Lapja, 1999. aug. 1.: 4. [A Balkáni gerle c. kötetből.] 1999

♦ Alexa Károly: A szerecsen komornyik. Művek, életművek. Bp., 1999, Kortárs Kiadó, 267 p. ISBN 963-8464-86-0. [Tart.: Megtartó gondolatok könyve. (A0360 Istenek és falovacskák. (96–99. // Első közlés: S06780 Kortárs, 1973/12. // Ua. in: R490">R490 DTK: 226–230.) • Maros menti Parainesis. (A0510 Engedjétek…) (100–104. // Első közlés: S11180 Kortárs, 1977/12. // Ua. in: R490">R490 DTK: 245–249.)] 1999

♦ Grezsa Ferenc: Vonzások és vallomások. Szeged, 1999, 411 p. /Tiszatáj könyvek/ (Téves! ISBN 963-9496-06-1. Javított:) ISBN 963-8496-06-1.) [Tart.: A0820 Sütő András: Omló egek alatt. (322–327. // Első közlés: S23790 Kortárs, 1991/1.) • „A megmaradás esztétikája”. Görömbei András Sütő-monográfiájáról (zu: Q030). (396–401)] 1999

♦ Horváth Arany: Elrabolt méltóság. Kvár, 1999, Tinivár Kiadó, 183 p. ISBN 973-9323-31-6. [Tart.: Elnémult szirének. (Sütő-interjú.) (131–148. // Első közlés: S25020 Művelődés, 1992. jún.) // Lásd még: S29950 Beszélő, 1998. jan.] ¤ Ismertető: S30750 Bölöni Domokos: Népújság (Múzsa melléklet), 1999. máj. 15. 1999

♦ Ráduly János: Tündéri perpatvar. Irodalmi anekdoták. Székelyudvarhely, 1999, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 52 p. ISBN 973-9269-35-4. [Tart.: Sütő a kibédi színpadon. (1978. máj. 14., Kibéd, szerzői est.) (17–18)] 1999

♦ Pethes József: Balkáni gerle. Sütő András olvasmánya [sic!] a Nemzetiben. Szabad Föld, 1999. jan. 26. 1999

♦ (dósa): Látó-est. – A közösségi ember. /ism/ Népújság, 1999. febr. 1.: 2. [A 75 éves Nagy Pált Sütő András köszöntötte.] 1999

♦ Lokodi Imre: Domokos Géza Marosvásárhelyen. Esély – az emlékirat útja. /ism + fotó/ Népújság, 1999. febr. 8.: 2. [D. G. kötetének bemutatója; a szerző beszélgetőtársa Sütő András volt.] 1999

♦ Cs. Nagy Ibolya: Jelentés a völgyből. Reformátusok Lapja, 1999. febr. 28.: 3. [Ablonczy László hasonló c. kötetének ismertetése. Tk. Sütő András is említve.] 1999

♦ Székely János: A bűntudat természetrajza. Székelyföld, 1999. márc. [Tk. Sütő Andrásról. // Első közlés: S27250 Árgus, 1994. jan.-febr. // Vesd össze: G03300 és G11770.] 1999

♦ a. l. [Ablonczy László]: Nagy Pál köszöntése. /ism/ Reformátusok Lapja, 1999. márc. 7.: 7. [A 75 éves kritikust, írót tisztelői köszöntötték Marosvásárhelyen, tk. Sütő András is.] 1999

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék