kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1998: 100 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-100

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM10 Napló. [Heródes napjai. (Napló 1984–1987. aug. 10.) + Szemet szóért.] Bp., 1998, Helikon Kiadó, 632 p. 19 cm. /Sütő András munkái [10.]/ ISBN 963-208-512-4. [Szövegváltozatok és törlések a korábbi közlésekhez képest!] Τ Tartalom: Heródes napjai (7–268) // 1984. [február 22., 23.; március 6.; április 11., 30.; május 2., 4., 7., 12., 15., 18., 22., 26.; június 1., 10.; július 14.; augusztus 20., 28.; szeptember 4.; október 4., 10., 12., 17., 20., 28.; november 8., 16., 26.; december 5., 7., 9. (2x), 11., 13., 19., 24., 31.] (7–54) • 1985. [január 8., 14., 16., 21., 24.; március 26., 31.; április 3., 7., 9., 13., 17., 21., 24.; május 7.; június 25-26.; július 31.; augusztus 15., 19., 20.; szeptember 4., 13.; október 6., 11.; november 14., 18., 23.; december 4., 13., 20., 26., 31.] (55–93) • 1986. [január 2., 5., 10., 12., 13., 28., 30.; február 1., 2., 6., 13., 15., 19., 26.; március 2., 4., 6., 9., 13., 18., 21., 23.; április 14., 16., 21., 27.; május 6., 9., 19., 21., 22.; június 5., 9., 22., 28.; július 1.; augusztus 8.; szeptember 4., 9., 16., 20., 22., 26., 27.; október 6., 8., 11., 12., 13., 19., 23., 24., 26.; november 4., 7., 8., 9., 17., 21., 26., 27., 28., 29.; december 5., 19., 24-25., 26., 28.] (94–169) • 1987. [január 2., 5., 7., 14., 15., (Párhuzam I.–IX.), január 22.; február 3., 15., 23.; március 1., 2., 3., 17., 18., 19., 21., 26.; április 1., 4., 7., 23., 25., 29.; május 2., 7., 8., 16., 17., 25., 26., 27.; június 2., 6., 9., 21., 22., 23., 25., 26., 29.; július 6., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 22., 23., 26., 27., 29.; augusztus 2., 9., 10.] (170–268). • Szemet szóért (269–532) • Visszapillantás (1992) (533–627). 1998

♦ Hargitai vadászkalandok. Igaz mesék, csodás történetek. Ill. Csillag István. Második kiadás. Csíkszereda, 1998, Pallas–Akadémia, 150 p. ISBN 973-9287-26-3. [Tőzsér József szóbeli közlése szerint az első kiadás egy magyarországi kiadvány volt, amit a szerzőtől kapott, de nem jegyezte le a kiadvány bibliográfiai adatait. Nem találtam az „első kiadást”.] Τ Tartalom: Róka Marci és Lúd-Milla. (3–9) • Tapsifülesből Tapsifületlen. (10–12) • Tapsifületlen a nyúlbírónál. (13–18) • Volt egyszer egy édesszájú medve… (19–27) • Fácánkrónika. (28–42) • Hargitai vadászkalandok. (43–150). 1998

♦ *** Új könyvműhely. Ötéves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Szerk. Kozma Mária. Csíkszereda, 1998, Pallas-Akadémia 174 p. + képmelléklet. ISBN 973-9287-20-4. [Tart.: Kozma Mária: Megkérdeztük szerzőinket. (13–38) /Válaszolt Sütő András is./ • Sütő András: Az élet és halál kapui. Olasz Ferenc Székelykapuk c. könyve elé. (40–45) // Vesd össze: G09440 és F181.] 1998

♦ *** Domokos Géza emlékkönyv. Csíkszereda, 1998. [Nem láttam, forrás: RMSz, 1998. máj. 14.: 1. „Hajdú Áron a Kriterion Alapítvány ügyvezető igazgatója nyújtotta át az ünnepeltnek a 70. születésnapja alkamából kiadott emlékkönyvet. A száz, számozott példányban megjelent, az íróhoz címzett leveleket és neki ajánlott rajzokat tartalmazó kötetben 17 író – tk. Sütő András, Kányádi Sándor, Fodor Sándor – köszönti Domokost, aki május 18-án lesz 70 éves.”] 1998

♦ *** Szigetek a holttengerben. Mezőségi antológia. Vál., előszó Nagy Pál. Ill. Debreczeni László. Mvh., 1998, Mentor Kiadó, 231 p. ISBN 973-9263-67-4. [Tart.: S. A.: Mert ahová te mégy, oda megyek… (195–222)] 1998

Ion Creangă: Mesék. Csíkszereda–Bukarest, 1998, Pallas-Akadémia Kiadó – Ion Creangă Kiadó, 246 p. Ford.: Sütő András. /Nagyapó mesefája, új sorozat, 2./ ISBN 973-9287-69-7. [Nem láttam, forrás: KEK, katalóguscédula.] 1998

♦ [Sütő András válasza.] Új Horizont, 1998. különszám: 125–127. [A Sorsunk és jellemünk – Kortársak otthonról, szabadságról, jövőről c. interjú-sorozatban (89–136.). // Ua. kötetben, Sorsunk és jellemünk címváltozattal, in: A1090 Erdélyi…: 557–562.] 1998

♦ Sütő András vallomása új könyvéről. Beszélő, 1998. jan.: 83. [A0270 Anyám könnyű álmot ígér. // Részlet a G06050 Megyei Tükör, 1970. ápr. 25-i számában közölt írásból. // Az 1970-es évről készült összeállítás keretében.] 1998

♦ Sütő András: Jégtörő gondolatok bátor hirdetője. Szabad Újság, 1998. jan. 14. [Székfoglaló beszéd, elhangzott a Kemény Zsigmond Társaság ülésén Marosvásárhelyen, 1997. nov. 28-án. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 148–154. // Nem láttam, forrás: a kötetbeli közlés jegyzete.] 1998

♦ Sütő András: Míg Bethlen Gábor vára áll. Búcsú Vita Zsigmondtól. Népújság (Múzsa melléklet), 1998. jan. 16.: 2. [Ua. in: Magyar Napló, 1998. márc. és Reformátusok Lapja, 1998. márc. 22.: 5. // Ua. kötetben, Búcsúlevél Vita Zsigmondhoz címváltozattal, in: A1090 Erdélyi…: 352–354.] 1998

♦ Sütő András: Tűzfelelősök. + A Bethlen-kollégium kapujában (részlet). Reformátusok Lapja, 1998. febr. 22.: 4. [E két írást Az enyedi kohó c. összeállításban idézték. // A Tűzfelelősök c. írás a Hogy is volt? c. írás változata!] 1998

♦ Sütő András: Balkáni gerle. Színjáték két részben. Hitel, 1998. ápr.: 3–31. és 1998. máj.: 6–44. [Jegyzet: „A budapesti Nemzeti Színház drámapályázatának díjnyertes műve, melyet a színház ősszel mutat be.”] 1998

♦ Sütő András: Levél a Pusztakamarásra látogató magyartanárokhoz (1998. ápr. 3.). Népújság (Múzsa melléklet), 1998. ápr. 11.: 4. [Ua. in: Reformátusok Lapja, 1998. ápr. 26.: 6. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 333–334.] 1998

♦ Sütő András: Óceáni följegyzések. Népújság (Múzsa melléklet), 1998. ápr. 11.: 5. 1998

♦ Sütő András: A Művelődés szerkesztőihez. Művelődés, 1998/5-6.: 16. [Ua. in: G10830 Művelődés, 1993/10.: 2.] 1998

♦ Sütő András: Hazanéző szomorúság. Népújság (Múzsa melléklet), 1998. máj. 16.: 4. [Ua. előszó, in: F290 Csőgör András: Versek. Bp., 1997.] 1998

♦ Sütő András: Történelmi emlékeztető. Népújság, 1998. jún. 30.: 5. [Emlékbeszéd Kemény Zsigmond pusztakamarási síremlékének avatásán. // Ua. kötetben „Utólszor még Isten nevében…” címvált., in: A1090 Erdélyi…: 128–130.] 1998

♦ Sütő András: Szent István fehér kövei. /esszé/ Reformátusok Lapja, 1998. aug. 16.: 5. [Ua. in: Népújság, 1998. aug. 20.: 1, 4. és kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 123–127.] 1998

♦ Sütő András: Taps, fényváltás, rendszerváltás (A mai magyar dráma helyzetéről) Magyar Nemzet, 1998. szept. 19. [Válasz egy körkérdésre. // Ua. kötetben: A1090 Erdélyi…: 219. // Nem láttam, forrás: a kötetbeli közlés jegyzete.] 1998

♦ Sütő András: Sinkovits Imre születésnapjára. Magyar Nemzet, 1998. szept. 21. [Ua. in: A Hét, 1998. okt. 8.: 5. és Hatalmas, virrasztó szellemünk címvált. in: Szín-Világ, 1998. nov. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 328–332. ] 1998

♦ Sütő András: Két évtizedes kapcsolat. Hargita Népe, 1998. okt. 15.: 5. [Ajánlás a Balkáni gerle c. Nemzeti Színház-beli bemutatójához. // Ua. in: Népújság (Múzsa melléklet), 1998. okt. 24.: 3. és Szín-Világ, 1998. okt. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 210–211.] 1998

♦ Sütő András: Balkáni gerle. (Részlet a II. rész 8. jelenetéből.) Hargita Népe, 1998. okt. 15.: 5. 1998

♦ Sütő András: A Hitel halhatatlan fővédnöke. Hitel, 1998. nov.: 19–24. [A Hitel 1982-es alapítási szándékáról és Illyés Gyuláról. Vesd össze Lakatos István dr. cikkével, in: Hitel, 1998. nov. // Ua. in: A Hét, 1998. dec. 10.: 6. és kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 169–178.] 1998

♦ Sütő András: Tapsifülesből Tapsifületlen. Népújság (Múzsa melléklet), 1998. nov. 14.: 4, 5. 1998

♦ Sütő András: Hol vagytok, ti csillag játszótársak? Reformátusok Lapja, 1998. dec. 20/27.: 1, 11. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 53–58.] 1998

Balkáni gerle. Színjáték két részben. (Alcím-változat: Menyegzőnek színe és fonákja két részben.) Első közlés: G11570 Hitel, 1998. ápr. Kötetben: A1050 Balkáni gerle. Bp., 1999. 1998

• Budapest, 1998. október 2. *Nemzeti Színház* Rendezte: Iglódi István. Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Tordai Hajnal. Dramaturg: Bereczky Erzsébet, Gecsényi Gyöngyi. ¤ Ismertető: S30290 –be: Pesti Műsor, 1998. okt. 1-7. /előzetes/ S30300 (devich): Magyar Nemzet, 1998. okt. 2. /előzetes/ S30320 Magyar Judit Katalin: Népszava, 1998. okt. 5. S30330 Takács István: Napi Magyarország, 1998. okt. 5. S30350 Györffy Miklós: Magyar Nemzet, 1998. okt. 9. S30340 *** Kis Újság, 1998. okt. 9. S30360 Zappe László: Népszabadság, 1998. okt. 12. S30400 Nagy Pál: Népújság, 1998. okt. 24. S30470 Vadas Zsuzsa: Nők Lapja, 1998. nov. 18. S30410 Berkes Erzsébet: Mozgó Világ, 1998. nov. S30510 Hochenburger Ágnes: Criticai Lapok, 1998/12. S30580 Pethes József: Szabad Föld, 1999. jan. 26. S30760 Zsehránszky István: RMSz, 1999. máj. 20. S30930 Váradi Krisztina: Békés Megyei Hírlap, 1999. aug. 11. S30940 *** Napi Magyarország, 1999. aug. 12. S30950 Sass Ervin: Békés Megyei Nap, 1999. aug. 14. S30960 Váradi Krisztina: Békés Megyei Hírlap, 1999. aug. 14. 1998

♦ Ablonczy László: Jelentés a völgyből. Barangolás szellemutakon. Bp., 1998, Reformátusok Lapja Könyvek, 136 p. ISBN 963-03-6548-0. [A Reformátusok Lapjában megjelent cikksorozat kiadása. Névmutató nélkül. Sütő Andrásról több helyen. // A kötet második kiadása 1999-ben jelent meg, tkp. (kissé javított) utánnyomás. ISBN 963-03-7414-5.] ¤ Ismertető: Cs. Nagy Ibolya: Reformátusok Lapja, 1999. febr. 28. • P1780 Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. Bp., 2002.: 261–280. 1998

♦ Ablonczy László: Megélt színház. Bp., 1998, Püski, 302 p. ISBN 963-9040-76-2. [Tart.: Varázsköreim. (5–40. // Interjú Sütő Andrással; első közlés: S17440 Tiszatáj, 1982/2.) • Egy lócsiszár… (40–44. // Kaposvári színház; kézirat.) • Az álmatlanság álmai. (44–47. // Első közlés: S09760 Forrás, 1976/9.) • Csillag a máglyán. (47–49. // Első közlés: S09110 Alföld, 1976/3.) • Kristályfák áhítása. Káin és Ábel. (49–54. Első közlés: S13500 Tiszatáj, 1979/2.) • A vesszőzés módozatai. Vidám sirató… (54–57. // Első közlés: S12550 Alföld, 1978/7.) • Hófúvásos időben. Advent… (58–64. // Első közlés: S19020 Tiszatáj, 1986/3.) • A tízesztendős Szuzai menyegző. (64–68. // Első közlés: S23420 Tiszatáj, 1990/10.) • Az Álomkommandó. (68–71. // Első közlés: S20780 Confessio, 1988/1.) • „S kezdék nevetni a sírás helyett”. Az ugató madár. (72–72. // Első közlés: S26750 Tiszatáj, 1993/11.) • Megélt színház. (83–96. // Első közlés: S15360 Tiszatáj, 1980/4.) • Út a bitóhoz. A lócsiszár Kolozsvárott. (96–97. // Kézirat. Ua. in: R440 Rendezte Harag György. Bp., 2000.) • Lépni kell. Beszélgetés Harag Györggyel. (109–114. // Első közlés: S18520 Magyar Ifjúság, 1985. jún. 7. // Ua. in: R350.) – Megj.: a kötetben szereplő forráshelyek közül négy hibás, itt és most korrigáltam azokat.] ¤ Ismertető: P1780 Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. Bp., 2002.: 261–280. 1998

♦ Darvay Nagy Adrienne: Bohócruhában. Kolozsvári és szatmárnémeti magyar színjátszás 1965–1989. Mvh., 1998, Mentor Kiadó, 251 p. [Tart.: „Ott kezdődik az ember!” – Harag György és a Sütő-trilógia. (97–118); jegyzetekkel.] 1998

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék