kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1997: 122 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-122

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Pomogáts Béla: Között. Irodalom és közélet. Miskolc, 1997, Felsőmagyarország Kiadó, 262 p. ISBN 963-7687-84-X. [Tart.: Erdélyi magyar irodalom. (51–57. // Tk. Sütő Andrásról is. // Első közlés: S26210 Korunk, 1993/6.)] 1997

♦ Robotos Imre: Pengeváltás. A csapdákat nem lehet elkerülni. Nagyvárad, 1997, Literator Könyvkiadó, 277 p. [Az Előre hajdani főszerkesztőjének szubjektív (és gyakorta hiteltelen!) visszaemlékezése. Az 1956-os magyarországi események kapcsán említve Sütő András is: 180, 183.; az író Sütőről és Csillag a máglyán c. drámájáról: 257–263.] 1997

♦ Péter Orsolya: Csillagok a máglyán. Sütő-drámák elemzése. Bp., 1997, Nemzeti Tankönyvkiadó, 237 p. 16 cm. /Irodalmi Zsebkönyvek/ ISBN 963-18-8072-9. Τ Tartalom: Bevezetés (5–24) • Egy lócsiszár virágvasárnapja (25–46) • Csillag a máglyán (47–80) • Káin és Ábel (81–106) • A szuzai menyegző (107–128) • Advent a Hargitán (129–152) • Az Álomkommandó (153–180) • Az ugató madár (181–220) • Nyelv és stílus (221–226) • Utószó (227–230) • Jegyzetek (231–237). 1997

Lázok1 = Lázok János: Sütő András drámatrilógiája. Mvh., 1997, Custos–Mentor, 121 p. 20 cm. ISBN 973-9263-24-0. [Egy lócsiszár virágvasárnapja; Csillag a máglyán; Káin és Ábel. // Tájékoztató könyvészettel.] ¤ Ismertető: P1780 Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. Bp., 2002.: 280–285. 1997

Lázok2 = Lázok János: Sütő András bibliográfia. Drámaírói munkássága 1974–1980 között. A hetvenes években írt színművek és előadásaik fogadtatása (1974–1996). Mvh., 1997, Custos, 25 p. 30 cm. [„Az Erdélyi Figyelő különszáma alapító főszerkesztőjének 70. születésnapjára.”] 1997

♦ Ablonczy László: Nehéz álom. Sütő András 70 éve. Bp., 1997, 499 p. + képmelléklet. ¤ Ismertető: P1780 Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. Bp., 2002.: 261–280. 1997

♦ *** 7 x 7 híres mai magyar regény. Bp., 1997, Móra Ferenc Könyvkiadó. [Tart.: Vasy Géza: Anyám könnyű álmot ígér. (148–156)] 1997

♦ Lázok János: A hetvenes évek Sütő-drámáinak világképe. /tanulmány/ Hungarológia, 11. sz. füzet (1997): 220–224. [Káin és Ábel.] 1997

♦ Bertha Zoltán: „Maradik, másként nem tehetek!” – Az esszéíró Sütő Andrásról. Múzeumi Kurír, [1997] 70. sz.: 41–54. [A debreceni Déri Múzeum kiadványa.] 1997

♦ Bertha Zoltán: Körkép a mai magyar irodalomról. Helikon, 1997. jan. 25.: 1, 2. [Tk. Sütő Andrásról.] 1997

♦ N. Pál József: A szavak értelme. Görömbei András tanulmánykötetéről. Új Forrás, 1997/2.: 47–54. [G. A.: A szavak értelme c. kötetéről. // S. A. is említve.] 1997

♦ Máthé Éva: Volt egyszer egy fekete március. Megbékélés – ellenszélben. Népújság, 1997. márc. 19.: 1, 4. [Emlékezés az 1990. márciusi eseményekre.] 1997

♦ Sinkovits Imre: Egy ünnepelt hősi élőhöz. [A hetvenéves Sütő András köszöntése.] Szín-Világ, 1997. ápr.-máj.: 25. [Ua. kötetben, in: P1750 S. I.: „Vigasz-lámpácskák”. Bp., 2001.: 128–129.] 1997

♦ Bertha Zoltán: Sütő András – az „Anyanyelv Nagyfejedelme” – 70 éves. Hajdú-Bihari Őszike, 1997. máj. 12. 1997

♦ *** Szász János şi Sütő András – 70. (Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996; Premiul Opera Omnia.) Luceafărul, 1997/23.: 3. [Megkapta a RÍSz Opera Omnia díját.] 1997

♦ Balogh F. András: Most hát vágjuk ki a kelevényt? Korunk, 1997/6.: 108–110. [Márkus Béla: A betokosodott kudarc (Bp., 1996) c. könyvéről. „Márkus felfogásában Sütő kicsinyes, mert ellenségeit durva hangon támadja és önkörében mozogva nem mutat kiutat a nemzetiség sérelmeiből (mintha lenne valaki, aki új megváltást hozna), s legvégül, mintegy betetézve e gondolatmenetet, a személyiség integritását és autonómiáját kéri számon Sütő Andrástól, mivel az író egy időben szidta a diktátor házaspárt és vállalt póttagságot a Központi Bizottságban. (…) a szerző demitizálja az ellenállás héroszai jelenséget, Sütőt, de Kányádi Sándort is. Keményen kimondja, hogy Sütő tetszeleg saját poziciójában.”] 1997

♦ Vígh Árpád: Be nem gyógyuló seb… Beszélgetés Sütő Andrással. Hitel, 1997. jún.: 3–7. [Lábjegyzet: Az interjú 1996. aug. elején készült, a kanadai Nuit Blanche c. irodalmi magazin számára, s abban jelenik meg a közeljövőben Ezerszáz éve idejöttünk, és itt maradunk címmel. // Ua. kötetben: A1090 Erdélyi…: 514–520.] 1997

♦ Ablonczy László: Romlatlan fügevirág. Sütő András születésnapjára. Hitel, 1997. jún.: 8–16. [S. A. műveiről, közös emlékekről. // Ua. kötetben: P1420 A. L.: A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 1997.: 343–355.] 1997

♦ *** Sütő András 70 éves. Horn Gyula a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át születésnapja alkalmából a romániai magyar írónak. /hír + fotó/ Magyar Hírlap, 1997. jún. 6.: 5. [Ua. hír in: Népszabadság, 1997. jún. 6.] 1997

♦ *** Kitüntették Sütő Andrást. Szabadság, 1997. jún. 7. [A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét Horn Gyula nyújtotta át jún. 5-én a 70. születésnapját ünneplő írónak.] 1997

♦ *** Sütő András kitüntetése. /hír/ Népújság, 1997. jún. 7.: 1. [Göncz Árpád átnyújtotta a 70 éves írónak a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét; a miniszterelnök (Horn Gyula) köszöntőjében kiemelte, hogy a kitüntetés egyaránt kifejezi a kormány megbecsülését és az olvasók elismerését.] 1997

♦ Földessy Dénes: Harang a szélben. Vasárnapi interjú a hetvenesztendős Sütő Andrással. Blikk, 1997. jún. 8. [Az írót a Várszínházban ünnepelték. // A Harang a szélben egy befejezetlen regény címe. // Sütő András: „A magyarság legnagyobb drámája, hogy háromnegyed évszázada szenvedi Trianon következményeit.”] 1997

♦ *** Sütő András köszöntése. /hír/ Népújság, 1997. jún. 10.: 1. [A Látó Irodalmi Színpadának 50., ünnepi estjén, a Kultúrpalotában, jún. 14-én, a 70 éves írót köszöntik.] 1997

♦ Beke Mihály András: Irodalomról, gyarmati sorsról, létünk csodáiról, remélt rendes feltámadásunkról. /interjú/ Szabad Újság, 1997. jún. 11. [Ua. kötetben: Erdélyi változatlanságok: 508–513. // Nem láttam; forrás: a kötetbeli közlés jegyzete.] 1997

♦ Bodnár Dániel: Hitel. Új Magyarország, 1997. jún. 11. [A Hitel 1997. jún. számának ismertetője; a lapban Sütő Andrásról több írás is megjelent.] 1997

♦ *** A Látó Irodalmi Színpadának ünnepi estjén… /előzetes/ Népújság, 1997. jún. 12.: 5. 1997

♦ Imreh Ernő: Igaz-e, Andris? /köszöntő/ Népújság, 1997. jún. 12.: 1, 5. [Imreh Ernő az Új Élet munkatársa volt.] 1997

♦ *** Tévénapló. Egy kanapé és ami mögötte van. Magyar Hírlap, 1997. jún. 13.: 8. [„Sütő András 70. születésnapja kapóra jött a műsor készítőinek (…), mert az író születésnapi köszöntőjének helyszínén a Nemzeti Színházban rögtön felvehettek egy másik anyagot is.”] 1997

♦ Nagy Pál: Köszöntjük a 70 éves Sütő Andrást! – Szavaink Nagyfejedelme. Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jún. 13.: 2. 1997

♦ Albert Stickler: Költemény Sütő Andrásnak (Strasbourg, 1990). Ford. Piller Tamás Ferenc. /v/ Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jún. 13.: 2. 1997

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék