kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1997: 122 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-122

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM9 Kék álhalál. Elbeszélések. Vál., s. a. r., jegyz. Ablonczy László. Bp., 1997, Akadémiai Kiadó, 261 p. 19 cm. /Sütő András munkái [9.]/ ISBN 963-05-7426-8. [Jegyzet a 261. oldalon: „Válogatásunk a novellák végleges szövegváltozatát tartalmazza.”] Τ Tartalom: Egy csupor zsír. (1954) (7–13) • A dokumentum. (1954) (15–22) • Félrejáró Salamon. (1955) (23–105) • Szárnyas szeptember. (1956) (107–119) • Misi, a csillagos homlokú. (1959) (121–126) • Karikás költekezik. (1959) (127–136) • Zászlós Demeter ajándék élete. (1960) (137–154) • Jön a tenger! [A hosszabbik változat.] (1961) (155–166) • Szamár és pálmafa. (1965) (167–175) • A Duna titkaiból. Delta-napló. (1970. szept. 20.–okt. 10.) (177–212) • Kék álhalál. (1974) (213–229) • Szökevény harangocska. Kortyintások egy téli napból. (1986) (231–259) • Jegyzetek. (261). 1997

♦ *** Egy kisebbség kisebbségei. Stockholm, 1997, Erdélyi Könyv Egylet, 231 p. /Erdély kövei, 7./ ISBN 91-972038-8-2. [Tart.: Sütő András: Kovács Györgyről, akinek szerzője lehettem. (136–143. // Első közlés: G11090 Korunk, 1995. márc.)] 1997

♦ *** Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron. Szerk. Tamás Menyhért. Bp., 1997, Nap Kiadó, 358 p. ISBN 963-8116-23-4. [Tart.: Sütő András levele (1957. május 5.) (242–243) • Sütő András: Ábel kacagása és szomorúsága. (307–316. // Első közlés: G05580 Korunk, 1968/7.) • Sütő András: Tamási Áron rendes feltámadása. /1971/ (325–327) // Vesd össze: G06310.] 1997

Csőgör András: Versek. Előszó Sütő András. Bp., 1997, Balassi Kiadó, 80 p. 18 cm. ISBN 963-506-146-3. [Tart.: Sütő András: Hazanéző szomorúság. (5–7. // Utóbbi közlés: G11610. Népújság, 1998. máj. 16.) // Ua. kötetben: A1090 Erdélyi…: 199–201.] 1997

Kabós Éva: Volt egyszer egy kút. Visszaemlékezések. Előszó Sütő András. Csíkszereda, 1997, Pallas-Akadémia, 271 p. [Tart.: Sütő András levele (1996. augusztus 4.) in: K. É.: Előszó helyett. (5–7). // Ua. kötetben, Levél Kabós Évához címvált. in: A1090 Erdélyi…: 326–327.] 1997

Nagy Pál: Visszanéző. Mvh., 1997, Impress Kiadó, 188 p. ISBN 973-96875-7-1. [Tart.: Sütő András: Nagy Pál könyvéről. (borító 4.)] 1997

♦ Sütő András: Tamási Áron végleges hazajöveteléről. Hargita Kalendárium 1997.: 45–47. [Vesd össze: Sütő András vitája Jakab Gáborral S33560 és G12470.] 1997

♦ Sütő András: Találkozások Veres Péterrel. Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jan. 17.: 2. [Részlet A0920 Az élet és halál kapuiban c. kötetből.] 1997

♦ Sütő András: Tisztelt közgyűlés! Népújság, 1997. febr. 4.: 1, 3. [Beszéd az RMDSz Maros megyei szervezetének tisztújító közgyűlésén. // Ua. kötetben Nem a szavak szépségversenye címvált., in: A1090 Erdélyi…: 251–253.] 1997

♦ Sütő András: Páll Árpád halálára. Népújság, 1997. márc. 12.: 2. [Ua. in: Szín-Világ, 1997. ápr.-máj.: 23. és kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 350–351.] 1997

♦ Sütő András: Önvallomás. Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jún. 13.: 4. 1997

♦ Sütő András: Sírkövek – Pusztakamarás (1969). Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jún. 13.: 5. 1997

♦ Sütő András: A Bethlen-kollégium kapujában. Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jún. 13.: 6. 1997

♦ Sütő András: Visszapillantás [1990 márciusára]. Népújság (Múzsa melléklet), 1997. jún. 13.: 7. [Részlet A0920 Az élet és halál kapuiban c. kötetből.] 1997

♦ Sütő András beszéde. Reformátusok Lapja, 1997. jún. 22.: 3. [Részlet a várszínházi születésnapi ünnepségen elmondott köszönő szavakból. Rövid idézet: „Ha igyekezetemnek és álmatlan éjszakáim írott gyötrelmeinek csak oly zsenge nyoma, emléke marad bár, mint friss havon a fölszálló madáré – ez talán már mentség arra, hogy kis ideig én is itt voltam a földön, veletek, sorstársaimmal együtt, egy térkép mögé kényszerült Nagyfejedelemségben, amelyet oly sokszor jártunk be közösen az emberi igazság, méltányosság, a félelem és megaláztatás nélküli élet vágyának, az emlékezés örök jogának álomfogatán.”] 1997

♦ Sütő András levele Méliuszhoz (1979. szept. 15.). Látó, 1997/7. [In: Méliusz József levelesládájából. Közzéteszi Szász János. Látó, 1997/7.: 64–89.] 1997

♦ Sütő András: Ködök országában fölfénylő remekmű. Köszöntő a Magyar Dráma Napján. Magyar Nemzet, 1997. szept. 20. [A várszínházi Tamási-díszelőadás beköszöntőjét Sinkovits Imre olvasta fel. // Ua. Köszöntő a Magyar dráma napján címvált., in: Magyar Kultúra, 1997/2.: 2, 3. és in: Szín-Világ, 1997. okt.-nov.: 18–19. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 215–218.] 1997

♦ Sütő András: „Emberek! Mind magyarok vagyunk!”Hargita Népe, 1997. szept. 23.: 5. [Elhangzott Farkaslakán, 1997. szept. 19-én, a Tamási Áron 100. születésnapjára rendezett ünnepségen. // Ua. in: Magyar Nemzet, 1997. okt. 4.: 18. és Átalvető, 1997. dec. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 142–147.] 1997

♦ Sütő András: Erkölcsi megújulást! Népújság (Múzsa melléklet), 1997. szept. 26.: 3. [Rövid emlékezés a száz éve született Tamási Áronra.] 1997

♦ Sütő András levele Ablonczy Lászlónak. Reformátusok Lapja, 1997. nov. 23.: 5. [Kimenti magát, hogy nem vehet részt a könyvbemutatón (Q100 Ablonczy László: Nehéz álom. Sütő András 70 éve).] 1997

♦ Sütő András: Karácsonyok fehérben és gyászban. Szabad Újság, 1997. dec. 17. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 48–52. // Nem láttam, forrás: a kötetbeli közlés jegyzete.] 1997

♦ Sütő András: Öt szál ünnepi gyertya. Magyar Nemzet, 1997. dec. 20. [Elhangzott a budapesti Vigadóban, 1997. dec. 15-én a Duna Televízió megalapítása 5. évfordulójának ünnepségén. // Ua. in: Háromszék, 1997. dec. 24. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 112–115.] 1997

♦ Sütő András: Szenteste a lövészárokban. Magyar Nemzet, 1997. dec. 24. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 293–294.] 1997

♦ Sütő András író [sorai arról, hogy Romániát nem Magyarországgal együtt veszik fel az Európai Unióba]. Vasárnapi Hírek, 1997. dec. 28. [Válasz egy körkérdésre. // Ua. kötetben, Magyarok Transzjordániában címmel, in: A1090 Erdélyi…: 254–255.] 1997

♦ Sütő András: Rész az Egésznek sorsában. Népújság, 1997. dec. 31.: 6. [A Díszpolgárok Marosvásárhely jövőjéről c. összeállításban.] 1997

• Budapest, 1997. december 2. *Szkéné Színház* Átdolgozta, a díszleteket és a jelmezeket tervezte, valamint rendezte: Tóth Mónika. (Pesti Műsor, 1997. nov. 27.-dec. 3.) 1997

♦ Ablonczy László: A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 1997, Háromszék Lap- és Könyvkiadó, 362 p. /Kaláka könyvek/ [Jegyzetekkel és az első közlések forráshelyével. // Tart.: Egy kordé előtt… (95–102. // Első közlés: S12490 Tiszatáj, 1978/7.) • Sepsiszentgyörgyi töredékek. Színházi kollokvium – 1980. (103–116. // kézirat) • „A kakasülők gyülekezetére tekintve”. Beszélgetés Sylvester Lajossal. (130–137. // Első közlés: S17220 Tiszatáj, 1982/4.) • Megélt színház. (148–165. // Első közlés: S15360 Tiszatáj, 1980/4.) • Nagelschmidt. (200–201. // Első közlés: S21410 FiSziMu, 1989. nov. 18.) • Most is aggódom… Szűrös Mátyással tegnapi küzdelmekről és mai kétségekről. (217–250. // Első közlés: S22650 Tiszatáj, 1990. jún.) • A kisebbségi lét nem tűri a szétforgácsolódást. /interjú/ (266–271. // Első közlés: S21550 Népszava, 1990. jan. 2.) • Sütő András kálváriái. (288–293. // Első közlés: S22020 Népszava, 1990. márc. 24.) • A gyertya könnye. (324–340. // Első közlés: S23750 Magyar Fórum, 1990. dec. 22., 1991. jan. 3. és jan. 10.) • Romlatlan fügevirág. Sütő András születésnapjára. (343–355. // Első közlés: S29200 Hitel, 1997/6.).] ¤ Ismertető: *** Népújság (Múzsa melléklet), 1998. febr. 6.; P1780 Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. Bp., 2002.: 261–280. 1997

♦ Bakonyi István: Nemzedékek kézfogása. Miskolc, 1997, Felsőmagyarország Kiadó, 139 p. ISBN 963-7687-81-5. [Tart.: Írónk és kora. Vázlat Sütő Andrásról. (94–100) // Első közlés: S24460 Új Forrás, 1991/12.] 1997

♦ Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. Sors és irodalom. Bp., 1997, Püski, 311 p. [Tart.: Sütő András ünnepe. (215–217) // Első közlés: S25600 Magyar Nemzet, 1992. okt. 29.] 1997

♦ Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945–1990). Debrecen, 1997, Kossuth Egyetemi Kiadó, 329 p. ISBN 963-472-208-3. [A P1180 G. A.: Napjaink kisebbségi magyar irodalma (Bp., 1993.) c. kötet 2. kiadása. A tartalma változatlan, lásd ott.] 1997

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék