kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1996: 93 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-93

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM8 Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp., 1996, Akadémiai Kiadó, 259 p. 19 cm. /Sütő András munkái [8.]/ ISBN 963-05-7387-3. [A borító 4-en olvasható címtelen ajánlás Voltak, sírba hulltak címváltozattal megjelent in: A1090 Erdélyi…: 77–78. // Alapkiadás: A0270.] 1996

SAM8 Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Csíkszereda, 1996, Pallas-Akadémia, 259 p. 19 cm. /Sütő András munkái [8.]/ ISBN 973-96702-9-6. [A borító 4-en olvasható címtelen ajánlás Voltak, sírba hulltak címváltozattal megjelent in: A1090 Erdélyi…: 77–78. // Alapkiadás: A0270.] Τ Tartalom: Biztató. (5–8) • Csalogató. (8–10) • Tanulság és újabb elgondolás. (11–15) • Holt-tenger. (16) • Visszapillantás. (16–18) • Nyugtalan vizek. (18–22) • Jön az erdő. (22–25) • A csitári hegyek alatt. (25–26) • A vidámság bilincsei. (26–35) • Beszélgetés lámpaoltás előtt. (35–38) • Eső és csizmagond. (39–44) • Látogatás gyümölcsoltó Gergelynél. (44–49) • Egy halhatatlan színpadi alakítás. (49–52) • Melyik vagy te, fiam? (53–59) • Egy különös látogató. (59–65) • Reggeli újság. (65–68) • Világítunk. (68–75) • Jöhetsz, tél! (75–84) • Piros bölcső az ég peremén. (84–96) • Félszárnyú asszonyok. (96–119) • Hétköznapok a keresztfán. (119–148) • Szemirámisz függőkertjei. (Változatok két hangra) (148–169) • Fecskemadár, mikor lesz nyár? (170–187) • Sógor, maga ezt nem érti! (187–198) • Időt vegyenek! (198–205) • A szerencse nyomában. (205–212) • Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária! (212–220) • Csonkaheti összegzés. (221–222) • Mit is álmodtunk? (223–235) • Fulton Róbert nyomában. (235–239) • Halál! hol a te fullánkod? (240–256) • Epilógus. (256–259). 1996

♦ *** Szavainkban a kincs. Tanulmányok a nemzet jövőjéről. Bp., 1996, Inter Leones Kiadó, 251 p. ISBN 963-8270-12-8. [Tart.: Sütő András: Trianon-szindróma. (185–195) (= Syn-dromos. + Hogy orcánk ne piruljon.)] 1996

Czigány Zoltán: Zendülés az idő ellen. Fiatalkori írások. Előszó Sütő András. Bp., 1996, Határon Túli Magyarok Hivatala. ISBN 963-02-9929-1. [Tart.: Sütő András: Erdélyi levél a mi sorsunk útjait járó ifjú barátomhoz Czigány Zoltánhoz. (7–9. // Ua. Skandalum-e, ha egy magyarországi író hazavágyódik Romániába? címvált. in: A1090 Erdélyi…: 482–484.) ● Czigány Zoltán: Egyetlen kérdés Sütő Andráshoz. /publicisztika/ (137–138) // Lásd még: 1. kiadás, 1994. (F230)] 1996

♦ *** A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerképzés 50 éve. Sorozatszerk. Diószegi László és Fejős Zoltán. Előszó Sütő András. Budapest, [1996], Teleki László Alapítvány, 473 p. /A Magyarságkutatás könyvtára, 18./ [Tart.: S. A.: Előszó (7–8.). // Ua. kötetben, in: Volt egyszer egy magyar egyetem címvált. in: A1090 Erdélyi…: 274–275. // Lásd még: G11240.] ® Ismertető: *** Magyar Hírlap, 1996. jún. 29. 1996

Váradi Péter Pál – Gaál Anikó: Erdély – Székelyföld. Korond és vidéke. Előszó Sütő András. Bp., 1996, Közdok. ISBN 963-552-305-X. [Tart.: S. A.: Ajánlás. (5) // Ua. Önismeret – honismeret címvált. in: A1090 Erdélyi…: 276–277.] 1996

♦ Sütő András: Bírósági ítélet a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány megszüntetéséről (Marosvásárhely, 1996. márc. 4.). Népújság, 1996. márc. 5.: 1, 3. [Szerkesztőségi bevezető: Egy viharos ügy végkifejlete címmel; S. A. ismertetőjét követően Ábrahám Dezső: Közlemény (Bp., 1996. márc. 1.) c. írása olvasható. // A cikket átvette: RMSz, 1996. márc. 6.] 1996

♦ Sütő András: Földi asztal, égi szék. Népújság (Múzsa melléklet), 1996. jún. 14.: 2, 3. [A0920 Az élet és halál kapui c. kötetből.] 1996

♦ Sütő András: Nem felfelé török, Uram, hanem lefelé. Somogy, 1996. júl.-aug. (4. sz.): 349–359. [Az MTV riportfilmjének (szerk. Major Sándor, bemutatták 1982. jún. 17.) szövege. A szöveg nemcsak Sütő András, hanem a többi megszólaló szavait is tartalmazza. // A szerk. szerint a szöveg először jelenik meg nyomtatásban, de ez téves adat! Vesd össze: G08500 Látóhatár, 1982. szept.] 1996

♦ Sütő András: Volt egyszer egy magyar egyetem. Népújság, 1996. júl. 12.: 4. [Első közlés: Előszó zu: F270 *** A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerképzés 50 éve. Bp., 1996. // Ua. in: A1090 Erdélyi…: 274–275.] 1996

♦ Sütő András: Akiknek a kudarc a fejükbe szállt. Népújság, 1996. szept. 28.: 1, 3. [Előcím: Hullámokat vet a TKT szeptember 21-i döntése. // Az RMDSz jelöltállítási vitája nagyobb visszhangot keltett, lásd a következő napok-hetek cikkeit.] 1996

♦ Sütő András: Zonda Attilának, RMDSz Maros megyei szervezet (Marosvásárhely, 1996. szept. 22.). Népújság, 1996. szept. 28.: 3. [Levél a jelöltállításról.] 1996

♦ Sütő András: „Vétkesek közt cinkos, aki néma.” Népújság, 1996. okt. 1.: 1. [Előcím: „Sütő András lemondott tiszteletbeli elnöki tisztségéről.”] 1996

♦ Sütő András: Gáspárik Attila színművésznek, közügyeinkben is a tiszta beszéd emberének. Kedves Barátom! Népújság, 1996. okt. 9.: 5. 1996

♦ Sütő András: Egy színész halálára (Héjja Sándor). Népújság, 1996. nov. 21.: 2. [Ua. in: Szín-Világ, 1997. jan.: 25–26. és kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 348–349.] 1996

♦ Sütő András: A rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni. – Egy nyílt levél szerzőihez (Marosvásárhely, 1996. december 18-án). Népújság, 1996. dec. 20.: 1, 3. [A nyílt levél dec. 10-én jelent meg; a megyei RMDSz ügyeiről.] 1996

♦ Sütő András: Boldog felvirradást! Népújság, 1996. dec. 24.: 1. [Karácsonyi köszöntő.] 1996

♦ Sütő András: Közelítő messzeségek. Népújság, 1996. dec. 31.: 1, 4. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 248–250.] 1996

• Dunaújváros, 1996. január 12. *Bartók Kamaraszínház iskolaszínházi társulata* ¤ Ismertető: S28440 *** Mai Nap, 1995. dec. 21. /előzetes/ 1996

• Marosvásárhely, 1996. március 10. *MÁMSz* Rendezte: Kincses Elemér. Díszlet, jelmez: Labancz Klára. Zene: Csíky Csaba. ¤ Ismertető: S28730 Metz Katalin: Új Magyarország, 1996. márc. 20. S28740 Lázok János: Népújság, 1996. márc. 22. S28610 Lázok János: Erdélyi Figyelő, 1996. márc. S28910 Lőcsei Gabriella: Magyar Nemzet, 1996. aug. 12. S28920 Stuber Andrea: Népszava, 1996. aug. 22. S28940 Zappe László: Népszabadság, 1996. aug. 26. 1996

♦ Bajor Andor: Betűvetők becsülete. Cikkek, esszék, tanulmányok. Kvár, 1996, Gloria Kiadó – Kriterion Kiadó, 494 p. /Bajor Andor válogatott művei, 1./ ISBN 973-9203-051. [Tart.: Sütő leleményei. (333–335. // Első közlés: S10540 Igaz Szó, 1977. jún. // Ua. kötetben, in: R570">R570 In memoriam…) • Gondok doktora. (335–336. // Első közlés: S10361 Korunk, 1977. jún. // Ua. kötetben, in: R570">R570 In memoriam…)] 1996

♦ Domokos Géza: Esély. Visszaemlékezés 1989–1992. 1–3. kötet. Csíkszereda, 1996, 1997, 1998. Pallas–Akadémia Könyvkiadó. [S. A. a névmutatóban: 343, 299, 333. p.] 1996

♦ Görömbei András: A szavak értelme. Bp., 1996, Püski, 459 p. ISBN 963-8256-86-9. [Tart.: G. A.: A naplóforma mai változatai (292–298). (Tk. Sütő Andrásról. // Első közlés: S25950 Alföld, 1993/2.) • Tűnődés Sütő András naplójegyzeteinek olvasása közben – kitérőkkel (311–320. // Első közlés: S24210 Alföld, 1991/8. // Ua. in: R490 DTK: 311–320.)] ¤ Ismertető: N. Pál József: Új Forrás, 1997/2. 1996

♦ Indig Ottó: Arca az időnek. Kritikák, tanulmányok, portrévázlatok. Nagyvárad, 1996, Literator Kiadó. [Nem láttam; forrás: Buda Attila szíves közlése. // Tart.: Művedben lélegzik a lét reménye. (75–78. // Első közlés: S19820 Fáklya, 1987. jún. 21. és jún. 23.)] 1996

♦ Katona Szabó István: Marosvásárhelyi krónika, 1900–1990. Bp., 1996, Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány és a Tessedik Sámuel Alapítvány kiadása, 526 p. ISBN 963-04-6501-9. [Sütő András több helyen említve.] 1996

♦ Kincses Előd: Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig. (Válogatás az emigrációs évek cikkeiből, interjúiból.) Előszó Méray Tibor. Kvár, 1996, Minerva Könyvek, 232 p. ISBN 973-95-7195-6. [S. A. a névmutatóban: 231. p.] 1996

♦ Márkus Béla: A betokosodott kudarc. Esszék, tanulmányok. Bp., 1996, Széphalom Könyvműhely, 261. p. ISBN 963-8277-70-X. [Tart.: A betokosodott kudarc. Sütő András: Heródes napjai /1994/ (77–87). // Első közlés: S27660 Hitel, 1994/10.] ¤ Ismertető: Balogh F. András: Most hát vágjuk ki a kelevényt? Korunk, 1997/6.: 108–110.; Görömbei András: M. B.: A betokosodott kudarc. Tiszatáj, 1997/9.: 91–94. 1996

♦ Oláh Tibor: Thália vonzásában. Mvh., 1996, Impress, 167 p. ISBN 973-96875-4-7. [Tart.: Anyám… – Váradon. (1975, NÁMSz) (61–62. // Első közlés: S08280 Vörös Zászló, 1975. szept. 20.) • Káin igaza. (Káin és Ábel, SzISzI) (69–71. // Első közlés: S14900 A Hét, 1980. jan. 11.) • Ifjú Sütő redivivus. (Pompás Gedeon, SÁMSz) (86–88.) • Az Álomkommandó – itthon. (MÁMSz) (121–123. // Első közlés: S24620 A Hét, 1992. jan. 16.) • Sütő András – Harag György. (151–152. // Első közlés: S08110 Vörös Zászló, 1975. jún. 14.)] 1996

♦ Reményi József Tamás – Tarján Tamás: Magyar irodalom, 1945–1995. Műelemzések. Bp., 1996, Corvina, 236 p. (A köteten: ISBN 963-13-4238-7. Javított:) ISBN 963-13-4102-X.) [Tart.: R. J. T.: Sütő Andrásról. (147) • S. A.: Anyám… (részlet) (148–151. // Ex: A0270: 174–176)] 1996

♦ Scridon, Gavril: Istoria literaturii maghiare din România 1918–1989. Cluj-Napoca, 1996, Ed. Sfinx, 609 p. ISBN 973-97377-7-3. [Tart.: S. A. a névmutatóban: 600. p. // Prózájáról: 438–446., drámáiról: 516–518.] 1996

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék