kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1994: 103 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-103

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Az utolsó köntös. A szerző válogatása életművéből. Bp.–Ungvár, [1994], Trikolor – Intermix Kiadó, 315 p. 20 cm. /Örökségünk/ ISBN 963-8129-78-6! (OSzK online-adatbázisban javított szám: 963-8352-40-X.) [Válogatás a köv. kötetekből: Mese és reménység; A lőtt lábú madár nyomában; Anyám könnyű álmot ígér; Csiperózsika ébresztése; Omló egek alatt; Szemet szóért.] Τ Tartalom: Egy csupor zsír. (5–11) • Kék álhalál. (12–26) • Mese és reménység. (27–34) • Mert ahová te mégy, oda megyek… (35–62) • A lőtt lábú madár nyomában. (63–75) • Szökevény harangocska. Kortyintások egy téli napból. (76–101) • A Duna titkaiból. Deltanapló. (102–133) • Nyugtalan vizek. (134–137) • Jön az erdő. (138–140) • A csitári hegyek alatt. (141) • Egy halhatatlan színpadi alakítás. (142–144) • Világítunk. (145–151) • Piros bölcső az ég peremén. (152–158) • Hétköznapok a keresztfán. (részlet) (159–162) • Epilógus. (163–166) • Barangolások. (167–194) • Sikaszói zúzmarás levélke. (195–199) • Látogatóban Barcsay Jenőnél. (200–205) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen kollégium kapujában. (206–223) • Gergely pápa futamodásban, avagy régi idők kötéltáncosai. (224–233) • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc-emlékház. (234–237) • Földi asztal, égi szék. (238–243) • Perzsák. Perszepolisz. (244–261) • Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez. (262–267) • Visszapillantás. (268–311) • Az örök emlékezet földje. (312–315) 1994

♦ Vadpávamenyegző. Igaz mesék, csodás történetek. H. n., 1994, Tellér Kiadó, 208 p. [Ny.: START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda Üzeme.] ISBN 963-8178-07-8. [Fényképekkel illusztrálva; gyakori szövegromlással.] Τ Tartalom: Sütő András: Előszó. (7) • Vadpávamenyegző (Sikaszó, 1988.). (9–113) • Róka Marci és Lúd-Milla. (115–120) • Tapsifülesből Tapsifületlen. (121–123) • Tapsifületlen a nyúlbíróná.l (125–130) • Nyáresti medvenézőben. (131–141) • Volt egyszer egy édesszájú medve… (143–151) • A Duna titkaiból. Deltanapló. (1970. szept. 20.–okt. 10.) (153–183) • Fácánkrónika. (185–198) • Azok a pisztrángos napok… (199–207) • Ritkábban használatos kifejezések jegyzéke (208). ¤ Ismertető: S28020 Kászoni Zoltán: RMSz, 1995. febr. 20. 1994

♦ Heródes napjai. Naplójegyzetek az erdélyi magyarok exodusáról 1984–1987. Debrecen, 1994, Csokonai Kiadó, 462 p. ISBN 963-260-068-1. [Az 1987. aug. 10-i naplójegyzet azonos az A0960 Engedjétek… (Bp., 1994.) c. kötetben közölttel, de nem azonos a A1140">A1140 Heródes napjai 2004-es kiadásában közölt változattal! // A 2. kiadásban (Csíkszereda, 2004.) szövegváltozatok, törlések, új dátumok! // Lásd még: A1140">A1140.] Τ Tartalom: S. A.: Előszó (5–6) • 1984. [február 22., 23.; március 1., 6.; április 11., 30.; május 2., 4., 7., 12., 15., 18., 22., 26.; június 1., 9., 10.; július 14.; augusztus 20., 28.; szeptember 4.; október 4., 10., 12., 16., 17., 20., 28.; november 8., 16., 26.; december 5., 7., 9. (2x), 11., 13., 19., 21., 24., 31.] (7–66) • 1985. [január 8., 14., 16., 17., 21., 24.; március 26., 31.; április 3., 7., 9., 13., 17., 21., 24.; május 7.; június 25-26.; július 31.; augusztus 15., 19., 20.; szeptember 4., 13.; október 6., 10., 11., 15.; november 14., 18., 23., 27.; december 4., 10., 13., 20., 26., 31.] (69–120) • 1986. [január 2., 5., 10., 12., 13., 15., 16., 28., 30.; február 1., 2., 6., 13., 15., 19., 26.; március 2., 4., 5., 6., 9., 13., 18., 21., 23.; április 10., 14., 16., 21., 27.; május 1., 6., 9., 19., 21., 22.; június 5., 9., 11., 22., 28.; július 1.; augusztus 8.; szeptember 4., 9., 16., 17., 20., 21., 22. (+ jegyzet 1994-ből), 24., 26., 27., 29.; október 6., 8., 11., 12., 13., 18., 19., 23., 24., 26.; november 4., 5., 7., 8., 9., 10., 17., 18., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29.; december 2., 5., 7., 19., 24-25., 26., 28.] (121–254) • 1987. [január 2., 5., 7., 8., 11., 14., 15., 22., 25.; február 3., 8., 15., 23.; március 1., 2., 3., 7., 17., 18., 19., 21., 26.; április 1., 3., 4., 7., 9., 10., 13., 23., 25., 29.; május 2., 7., 8., 14., 16., 17., 25. (Közbeszólás 1994-ből: „Uram, ezek a banditák…!” – Nagy Imre galibáiból.), 26., 27.; június 2., 4., 6., 9., 12., 21., 23., 25., 26., 29.; július 6., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 22., 23., 26., 27., 29.; augusztus 2., 3., 9. (2x), 10.] (255–462). ¤ Ismertető: S27640 *** Népújság, 1994. szept. 22. S27650 Cs. Nagy Ibolya: Hitel, 1994. okt. S27710 Kiss Gy. Csaba: Népszabadság, 1994. okt. 1. 1994

SAM6 Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. – Levelek a fehér toronyból. Vál., s. a. r. Ablonczy László. Bp., 1994, Akadémiai Kiadó, 269 p. 19 cm. /Sütő András munkái [6.]/ ISBN 963-05-6751-2. [A szerző előszavával; Alexa Károly fülszövegével.] Τ Tartalom: [S. A.: Előszó] (5–6) // Cím nélküli előszó, aláírás nélkül; ua. mint A lőtt lábú… c. kötetben.] • Jegyzetek hómezőn és porban. [Tkp.: Engedjétek…] (7–175) • Levelek a fehér toronyból. /cikluscím/ (177) • Sikaszói zúzmarás levélke. (179–184) • Nyáresti medvenézőben. (185–196) • Azok a pisztrángos napok… (197–206) • Mese és reménység. (207–214) • A lőtt lábú madár nyomában. (215–228) • Mert ahová te mégy, oda megyek… (229–257) • Följegyzés 1987. augusztus 10-én. (258–268) [Az e dátumhoz kapcsolódó szövegnek két változata van! Vesd össze: A0950 Heródes napjai (1994 és 2004.) és A1010 Napló (Bp., 1998.)] • Illyés Gyula: Lőtt lábú madár. [Vers. Kézírás-hasonmás.] (269). 1994

Czigány Zoltán: Zendülés az idő ellen. Fiatalkori írások. Előszó Sütő András. Szekszárd, 1994, Babits Kiadó, 219 p. ISBN 963-495-006-X. [Tart.: Sütő András: Erdélyi levél a mi sorsunk útjait járó ifjú barátomhoz Czigány Zoltánhoz. (7–9.) // Ua. Skandalum-e, ha egy magyarországi író hazavágyódik Romániába? címvált. in: A1090 Erdélyi…: 482–484. // Lásd még: F260 2. kiadás, 1996.] 1994

♦ Sütő András: Levél Zöld Ferenchez arról, hogy mi lesz itt? (Marosvásárhely, 1994. március) AK Magazin, 1994/1.: 3. [Levél a magyar könyvkiadás sanyarú helyzetéről.] 1994

♦ Sütő András: Sorok Illyés Gyuláról. Európai Utas, 1994/1.: 40–43. [A szöveg egy részlete átvétel ex: A0900 Csipkerózsika…: 57–65.] 1994

♦ Sütő András: Syn-dromos. Magyarság és Európa, 1994/1. [Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 259–262. // Nem láttam, forrás: a kötetbeli közlés jegyzete.] 1994

♦ Sütő András: Az Erdélyi Figyelő szerkesztőihez. Erdélyi Figyelő, 1994/2.: 3–5. [Lemond a szerkesztőbizottság elnöki tisztségéről.] 1994

♦ Sütő András: Visszapillantás. Részlet a Szemet szóért c. kötetből. Magyar Nemzet, 1994. márc. 14.: 7. [A0910.] 1994

♦ Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Harmadik felvonás. Helikon, 1994. ápr. 28.: 11–15. 1994

♦ Sütő András: Istenem, Szárazajta! Naplójegyzetek (1986. szept. 22.) Magyar Nemzet, 1994. máj. 7. [Részlet a rövidesen megjelenő A0950 Heródes napjai c. kötetből.] 1994

♦ Sütő András: Anyanyelvünk. Népújság (Múzsa melléklet), 1994. jún. 16.: 3. [Rövid idézet ex: A0590 Évek…] 1994

♦ Sütő András: Naplójegyzetek (1986. szept. 22.) Népújság (Múzsa melléklet), 1994. szept. 22.: 2, 3. [Részlet a A0950 Heródes napjai c. kötetből. // Uo. rövid ismertető.] 1994

♦ Sütő András: Hírünk és hamvunk. Magyar Nemzet, 1994. nov. 3. [A Tamási Áron-díjas Marosi Ildikóról mondott laudáció. // Ua. in: Népújság, 1994. nov. 29.: 1, 3. és Hitel, 1995. jan.: 9–11. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 256–258.] 1994

♦ Sütő András: Advent a Hargitán (Marosvásárhely, 1994 novemberében). Szín-Világ, 1994. dec.: 19. [„… miként lehetséges, hogy míg az én adventi történetem Budapesten a 275-ik előadást is megérte: – Marosvásárhelyt avagy bármelyik magyar színházban a bemutató szándékáig sem jutott el…”] 1994

♦ Sütő András levele az OBKE kuratóriumához. Udvarhelyi Híradó, 1994. dec. 20. [Nem láttam, forrás: utalás e cikkre, in: G11050 RMSz, 1995. jan. 5.] 1994

♦ Sütő András: Domokos Gézának, a Kriterion volt igazgatójának, sors- és bajtársamnak a kisebbségi küzdelemben. RMSz, 1994. dec. 22.: 3. [Ua. in: Transsylvania, 2003/2. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 323–325.] 1994

• Újvidék, 1994. május 5. *Magyar Színház* Rendezte: Babarczy László. Díszlet: Znamenák István. Jelmez: Cselényi Nóra. ¤ Ismertető: S27470 Gerold László: Híd, 1994. máj.-jún. S27550 Darvay Nagy Adrienne: A Hét, 1994. jún. 24. S27580 Gerold László: Criticai Lapok, 1994. júl.-aug. S27670 Tasnádi István: Színház, 1994/10. 1994

♦ Bertha Zoltán: Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből. Bp., 1994, Széphalom Könyvműhely, 239 p. [Javított:] ISBN 963-8277-13-0. [Névmutató nélkül. Tart.: Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években. (110–131) (Tk. Sütő Andrásról is. // Első közlés: S21770 Tiszatáj, 1990/3.) • Monográfia Sütő Andrásról. (Görömbei András monográfiájáról.) (177–180)] 1994

♦ Csilla Bertha – Donald E. Morse: Worlds Visible and Invisible. Essays on Irish Literature. Debrecen, 1994, Kossuth Lajos Egyetem. [Tart.: Bertha Csilla: Tragedies of National Fate: A Comparison between Brian Friel’s Translations and its Hungarian Counterpart, András Sütő’s A szuzai menyegző. (153–167.) [Nem láttam, forrás: Lázok János szíves közlése. // Első közlés: S19350 Irish University Review, 1987, Autumn. // Ua. magyarul: S19340 Acta Academiae Paedagogicae Agriensis – Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1987.] 1994

♦ Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1961–1994. 1–2. kötet. Bp., 1994, Püski, 1278 p. (Folytatólagos oldalszámozás.) [S. A. a névmutatóban: 1274. p. // Tart.: Az elveszített szem fényei. (518–520. // Első közlés: S23620 Hitel, 1990. nov. 28. // Ua. in: S25070 Művelődés, 1992/6. és S30060 Művelődés, 1998/5-6. // Ua. in: R490 DTK: 323–325.)] 1994

♦ Elek Tibor: Szabadságszerelem. Magatartások és formák a nyolcvanas évek kisebbségi magyarok irodalmaiból. Pozsony, 1994, Kalligram, 181 p. ISBN 80-7149-068-7. [Tart.: A lehetetlen kísértése. (Az Álomkommandó.) (83–96) // Ua. in: R490 DTK: 289–300.] 1994

♦ Kántor Lajos – Kötő József: Magyar színház Erdélyben (1919–1992). Buk., 1994, Kriterion, 271 p. ISBN 973-26-0331-5. [Névmutató nélkül. S. A. több helyen (pl. 61, 113–118.). // A színházak játékrendjével.] ¤ Ismertető: Rostás István: Szabadság, 1994. jún. 2. 1994

♦ Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Miskolc, 1994, Felsőmagyarország Kiadó, 211 p. ISBN 963-7687-18-1. [Tart.: Az ember szabadsága. Rend és rendetlenség Sütő András drámáiban. (A tetralógiáról.) (199–211. // Első közlés: S21390 Napjaink, 1989/10.) // Ua. in: R490 DTK: 187–196.] 1994

♦ Szakolczay Lajos: Kötél homokból. Bp., [1994], Tevan Kiadó, 327 p. ISBN 963-7900-51-9. [S. A. a névmutatóban: 324. p. // Tart.: Egy lócsiszár… S. A. drámájának ősbemutatója Kaposvárott. (134–135. // Első közlés: S07530 Utunk, 1974. dec. 13.) • Csillag a máglyán. S. A. drámája Budapesten és Kolozsvárott. (136–143. // Madách Színház, KÁMSz. // Első közlés: P0830">P0830 Sz. L.: Dunának, Oltnak. Bp., 1984.) • A szuzai menyegző Kolozsvárott és Budapesten. (144–149. // KÁMSz, Nemzeti Színház. // Vesd össze: P0830">P0830 Sz. L.: Dunának, Oltnak. Bp., 1984.) • Budapesti kísérletek. S. A.: Egy lócsiszár… és Advent… (150–155. // Vesd össze: S19110 Vigilia, 1986. máj.) • Vidám sirató… S. A. komédiája a Szegedi Kisszínházban. (209–211. // Első közlés: S12400 Utunk, 1978. jún. 16.) • Anyám… S. A. regénye színpadon. (212–216. // Veszprémi Színház. // Vesd össze: S18510 Színház, 1985. jún.) • Káin és Ábel. S. A. drámája Kolozsvárott. (252–263. // Első közlés: S12760 Színház, 1978. okt.) • Sütő András csillagai. A Káin és Ábel Budapesten és Sepsiszentgyörgyön. (264–271. // Vesd össze: S12130 Utunk, 1978. máj. 5.).] 1994

♦ Bara Katalin et al.: Magyar irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. Buk., 1994, EDP, 232 p. ISBN 973-30-3447-9. [Tart.: Sütő András (160–171 p.) // A Sütő-szócikk az előző (1993-as) kiadáshoz képest lényegesen átdolgozva! Még láttam: az 1995-ös és 1997-es (ISBN 973-30-5779-4) kiadást, ezek az 1994-es kiadás változatlan utánnyomásai.] 1994

♦ *** Magyar Larousse. Paris, 1979, Libraire Larousse – Bp., 1994, Akadémiai Kiadó. [S. A. szócikke a 3. kötet 654. oldalán.] 1994

♦ *** Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., 1994, Akadémiai Kiadó. 1–3. kötet. [S. A. szócikke a 3. kötet 1852–1853 oldalain.] 1994

♦ Soós Manea Károly, osztályszervező: Úgy tegyünk, hogy örömkönnyeink legyenek és ne a szomorúságé. Remény, 1994. 4. sz.: 7–10. [A Remény az Apáczai Csere János Baráti Társaság értesítője, a kolozsvári hajdani református fiú- és leánygimnáziumok tagjainak időszakos kiadványa. Az írás (keltezése: 1993. júl.-aug.) az 1993-as, kerekévfordulós érettségi találkozóról szól. Soós Károly a hajdani Református Kollégiumban érettségizett, 1948-ban, abban az osztályban, amelybe Sütő is járt. Az emlékezés szemlét tart a megjelent és a hiányzó diákok fölött. Sütő András hiányzott a találkozóról: „Érdekes, de névsor szerint utolsónak maradtál, éppen Te, akit oly sokra értékeltünk diákkorunkban és további életeden keresztül, aggódtunk érted és féltettünk, mert drámairodalmunk »Nagy Kincse« vagy, Sütő András. Mindezek ellenére nehezen igazoltuk hiányzásod, hisz körlevelünkre nem válaszoltál, nem üzentél semmit a marosvásárhelyi osztálytársainkkal. Ne feledd soha, hogy osztálytársak voltunk, egy pár évig. Tanúbizonyság az érettségi emléktabló. Andris, kedves, kötelez az »Alma Mater«, valamint Tanáraink szelleme. Bármikor szeretettel vár az Apáczai Csere János Baráti Társaság. Ígérd meg, hogy öt év múlva ott leszel az 50 éves találkozón.” – Az 1998-as találkozóról nincs hírem, viszont a 2003-as kerekévfordulós találkozóra már eljutott Sütő András, miként azt a Remény 2003/19-20. száma 13. oldalán lévő lista is tanúsítja.] 1994

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék