kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1993: 183 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-183

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM5 Csipkerózsika ébresztése. Arcképvázlatok, esszék, úti tűnődések (2.). Vál., s. a. r. Ablonczy László. Bp., 1993, Szépirodalmi Könyvkiadó, 353 p. 19 cm. /Sütő András munkái [5.]/ ISBN 963-15-4417-6; életmű: ISBN 963-15-4100-2. [Jegyzetek nélkül.] Τ Tartalom: S. A.: Bevezető helyett. (5–8) • Nagyenyedi fügevirág. /fejezetcím/ (9) • Levél az otthoniakhoz, Pusztakamarásra. (1978. szilveszter) (11–12) • A költő kérdései. (1982) (13–15) • Újabb kölcsönszavainkról. (1978) (16–19) • A csendháborító. (1982) (20–22) • Babilon falai. Emlékezés egy bolyongó porszemre. (1980/1985) (23–32) • Hogy is volt? (1975) (33–34) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen Kollégium kapujában. (1972) (35–53) • Mondd! /fejezetcím/ (55) • Sorok Illyés Gyuláról. (1978) (57–65) • Visszalopott arcok. (1972) (66–68) • Edgár és Rebeka! (1981) + A türelem ajándéka. (1982/1987) (69–72) • Ceruzarajzok (Anyám történeteiből. + A keserű-szemű festő. + Bajor Andor humoráról. + A tréfamester bánata. (1986/1985/1978) (73–81) • Az orchidea példája. Bevezető Bálint Tibor szerzői estjén, Marosvásárhelyt. (1981) (82–86) • A kéklábú madár nyomában. Egy amerikai magyar költőről. (1973) (87–89) • Vércseppes ösvényen. Tamás Menyhért szerzői estje elé. (1985) (90–91) • Ölelkező párhuzamok. (1973) (92–98) • A félszárnyú csoda. Flóra asszony köszöntése. (1992) (99–103) • Czine Mihály születésnapjára. (1989) (104–106) • Prológus. A Temesvári Állami Magyar Színház 25. évfordulójára. (1978) (107–109) • Hubay Miklós köszöntése. (Három születésnapi kívánság. + Nyitott lélekkel, replikára készen.) (1993) (110–117) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt. (1967) (118–120) • Gergely pápa futamodásban. /fejezetcím/ (121) • Az Idő markában. (1972) (123–125) • Az örök emlékezet földje. (1977) (126–130) • Jókai örökségéről. (1986) (131–133) • A népélet: a lélek univerzuma is. Válasz egy körkérdésre, mely így szólt: Hogyan vélekedik Ön a Móricz-revizióról? (é.n.) (134–136) • Böjtre fogott istenek. (1955) (137–141) • Egy vidám játék komédiája. (1984) (142–150) [A Pompás Gedeon sepsiszentgyörgyi előadásáról.] • Gyomirtás és abszolút hangmagasság. (1956) (151–156) • Csipkerózsika. [+ idézetek a hozzászólásokból] (1978/1985) (157–179) • Gergely pápa futamodásban, avagy régi idők kötéltáncosai. (1982) (180–191) • Földi asztal, égi szék. /fejezetcím/ (193) • Előhang. (195–196) • Sírkövek. Pusztakamarás. (1969) (197–200) • Péntek asszony kastélyában. Alvinc. (1970) (201–205) • Erdővidéki napló. (1969) (206–218) • Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka. (1972) (219–225) • Velencei képeslap. (1970) (226–229) • Fekete rózsák. (Pusztakamarás. Sóskúti-erdő. + Varsó – Auschwitz.) (1957/1960) (230–240) • Római napok. (1970) (241–252) • Tévelygés Adria lányával. Velence. (1970) (253–263) • Gond és jelkép. Segesvár. (1969) (264–268) • Kelet kapujában. (1969) (269–284) • Rigó és apostol. (Marosvécs. + Naumburg.) (1970) (285–291) • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc-emlékház. (1969) (292–296) • Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában. (1970) (297–314) • Az élet és halál kapui. Olasz Ferenc Székelykapuk című könyve elé. (é.n.) (315–323) • Földi asztal, égi szék. (1985) (324–329) • Perzsák. /fejezetcím/ (331) • Perzsák. Perszepolisz. (1971) (333–353). 1993

♦ Szemet szóért. Dokumentumok – naplójegyzetek. Debrecen, 1993, Csokonai Kiadó, 435 p. ISBN 963-260-09-056-8 (sic!) (OSzK online-adatbázisban javítva: 963-260-060-6.) [A borító 4. oldalán a szerző ajánlása.] Τ Tartalom: S. A.: Előszó. (5–6) • Jogtiprók összekacsintása. (7–16) • Imamalom. (17–21) • Legyen végre Nemzetiségi Statútum! (22–26) • Volt egyszer egy Pedagógiai Főiskola. (27–33) • Tóth János esete a román nyelvtudással. (34–37) • Jegyzőkönyvelt kálvária. (38–44) • Székely seriffek, román hercegecskék. (45–55) • Az örökös újrakezdés kényszerében. (56–75) • Meghallgatás helyett lehallgatás. /fejezetcím/ (76) [3 írás: 76–99.] • Irodalmi szakemberek a kémelhárításban. (76–87) • 1956 októberi éjszakáinak aknamezején. (87–94) • Az együttérzés hatalmáról. (94–99) • Emlékezés egy BÉBÉEMKÁ-ra. (Bárók, Börtönviseltek és Máshonnan Kirúgottak Társasága) (100–113) • Kézfogások Illyés Gyulával. /fejezetcím/ (114) [5 írás: 114–149.] • „Osztályvonal és nemzeti irányzat”. (114–120) • Lázongás befelé, üzenet kifelé. (120–125) • „Király idióta! Kádár zsidó disznó!” (N. Ceauşescu ő üvöltéseiből.) (125–131) • A nagy ijedelmekben visszavont költő. (131–138) • Nyugati kalandozások – láthatatlan fülesekkel. (138–149) • Egy uszító könyvről. (150–167) • Süket egek alatt. (+ Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség kiáltványa. /Hitel, 1988. 2. sz./) (168–178) • Helységnévháború. (179–183) • A nagyvilág megtévesztése. (184–191) • Naplójegyzetek. (1989. ápr. 30.; máj. 3., 7.) (192–195) • Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez. (1988. szept.) (196–202) • Naplójegyzetek. (1989. máj. 9., 12., 15., 16., 22., 25., 27., 29., 31.; jún. 1., 8., 12., 13., 14., 25., 28., 30.; júl. 3., 5., 7., 9., 10-11., 12., 14., 18., 20.) (203–236) • Levél sikaszói betörők ügyében. (237–239) • Naplójegyzetek. (1989. júl. 21., 22., 25., 27., 30.; aug. 3., 4., 6., 9., 11., 12., 13., 16., 24., 26., 27., 28.; szept. 5., 6., 9., 12., 16., 23., 25.; okt. 1.) (240–268) • Magyar eredetű románokká lettünk? (Levél Vincze Jánosnak.) (269–295) [Erdélyi Figyelő, 1989, 1-2. sz.; szövegváltozat!] • Naplójegyzetek. (1989. okt. 5., 8., 17., 18., 29., 31.; nov. 1., 2., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 18., 20., 22., 23., 24., 28.; dec. 5., 6., 7., 9., 13., 15., 16-17., 21.) (296–332) • Visszapillantás. (333–435) [Első közlés: (részben:) RMSz, 1993. febr. 17.–ápr. 24/25.; Hargita Népe, 1989. dec. 31.; szövegváltozat!] ¤ Ismertető: S26580 Bogdán László: A Hét, 1993. szept. 17. S27190 Bertha Zoltán: Magyar Élet, 1994. febr. 1993

♦ Az élet és halál kapuiban. Csíkszereda, 1993, Pallas–Akadémia, 456 p. [Ny: Bp. // E kötet a Pallas–Akadémia román–magyar vegyes vállalat csíkszeredai könyvesboltjának megnyitására jelent meg. // Görömbei András fülszövegével.] Τ Tartalom: Gond és jelkép. /fejezetcím/ (5) • Előhang. (7) • Sírkövek. Pusztakamarás. (1969) (8–10) • Péntek asszony kastélyában. Alvinc. (1970) (11–14) • Erdővidéki napló. (1969) (15–23) • Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka. (1972) (24–28) • Velencei képeslap. (1970) (29–31) • Fekete rózsák (Pusztakamarás. Sóskúti erdő. + Varsó – Auschwitz.) (1957/1960) (32–40) • Római napok. (Keressük a hírünket. + Egy tüzér nyomában. + Kövek és színek.) (1970) (41–49) • Tévelygés Adria lányával. Velence. (1970) (50–57) • Gond és jelkép. Segesvár. (1969) (58–61) • Kelet kapujában. (+ Háfiz, nézz a csillagokba!) (1969) (62–73) • Rigó és apostol. (Marosvécs. + Naumburg, NDK.) (1970) (74–78) • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc-emlékház. (1969) (79–82) • Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában. (1970) (83–95) • Az élet és halál kapui. Olasz Ferenc Székelykapuk című könyve elé (é.n.) (96–102) • Földi asztal, égi szék. (1985) (103–107) • Atlaszok. /fejezetcím/ (109) • Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben. (111–126) • Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére. (127–131) • Ábel kacagása és szomorúsága. (132–142) • Tamási Áron rendes feltámadása. (143–145) • Harangos tejtestvérek. (146–149) • Nagy Imre égő csipkebokrai. (Zsögöd I. + Zsögöd II. + „Látván látám az én népemnek nyomorúságát”. (150–157) • Csíkzsögödi tükörcserepek. (158–167) • Sorok egy levél margójára [+ Kós Károly levele]. (1973) (168–174) • Találkozások Veres Péterrel [+Veres Péter levelei]. (175–210) • Ablak egy koporsón. (211–213) • Tomcsa úr. (214–219) • A mecénás metamorfózisa. (Levett kalappal a marosvécsi úton. + Temetünk.) (220–229) • Az én egyetemem. (230–235) • Asztalos István fehér zsebkendői. (Ne szóljatok! + Anyajegyes irodalom.) (236–254) • Minden bilincs a szerzőé. (255–259) • Romlatlan hűség. (260–264) • Látogatóban Barcsay Jenőnél. (265–269) • Atlaszok. Illyés Gyulának. (270–277) • Sorsunk és a költő. (278–284) • Búcsú Illyés Gyulától. (285–287) • Búcsú Horváth Istvántól. (288–290) • Nagy István ravatalánál. (291–293) • A költő szívet hasogató gondja. Nagy László ravatalánál. (294–297) • Fehér távirat. Kormos István halálára. (298–299) • Gyászkalaposan. Harag György ravatalánál. (300–302) • Kötelességperzselten. Kacsó Sándor búcsúztatása. (303–306) • Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére. (307–310) • Babilon falai. Emlékezés egy bolyongó porszemre. (1980/1985) (311–318) • A félszárnyú csoda. Flóra asszony köszöntése. (1992) (319–322) • Az Idő kútjában. /fejezetcím/ (323) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt. (1967) (325–327) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen Kollégium kapujában. (1972) (328–341) • Gergely pápa futamodásban, avagy régi idők kötéltáncosai. (1982) (342–350) • Perzsák. Perszepolisz. (1971) (351–365) • A gyertya könnye. /fejezetcím/ (367) • Egy uszító könyvről. (1985) (369–383) • Egy paranoiás elme garázdálkodásaiból. Beszélgetés Tófalvi Zoltánnal (1990. febr. 8.). (384–391) • „Az omlásnak ez csak a kezdete”. Beszélgetés Fejér Gyulával. (1989) (392–399) • „… Van esélyünk az újrakezdéshez”. Beszélgetés Balázs Ádámmal (1989) (400–403) • Visszapillantás. [A A1030 Fülesek és fejszések között (1999) c. kötetben megjelent Visszapillantás – 1992 c. írás részlete, kisebb eltérésekkel.] (404–428) • Lángot fúj a sárkány. Cselényi László interjúja (429–433) • „A csónak alól elmegy a tenger…” Beszélgetés Kiss Zsuzsával (1990. júl. 26.). (434–439) • A gyertya könnye. Strasbourgi beszélgetés Sütő Andrással [Ablonczy László]. (1990) (440–455). ¤ Ismertető: S26800 Nagy Pál: A Hét, 1993. nov. 12. 1993

♦ The Wedding Feast at Suza. [= A szuzai menyegző.] A Play in Three Acts by András Sütő. Translated by Csilla Bertha and Donald E. Morse. Royal Holloway, University of London, 1993, soksz., 83 p. 21 cm. /Sutherland House Text, 17./ [Angol nyelvű fordítás. Lh: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Angol tanszék könyvtára.] 1993

♦ *** Kék álhalál. Mai magyar elbeszélők. Stockholm, 1993, Erdélyi Könyv Egylet, 270 p. /Erdély kövei, 3./ ISBN 91-972038-0-7. [Tart.: S. A.: Kék álhalál. (183–197. // Vesd össze: G06790 Utunk, 1974. márc. 1. és G06940 Kortárs, 1974. dec.)] ¤ Ismertető: S26220 Népújság, 1993. jún. 3. 1993

Marosi Barna: Bernády György városa. Előszó Sütő András. Mvh., 1993, Bernády Közművelődési Alapítvány és Maros megyei RMDSz, 57 p. + képmelléklet. ISBN 973-95943-6-0. [Tart.: S. A.: Egy város szellemképe. (7–9.) // Ua. kötetben: A1090 Erdélyi…: 268–270. // Lásd még: 2. kiadás, 2006. (F410)] 1993

♦ Sütő András: Egyetlen vérző seb. Buzásbesenyő, 1992. okt. 24. (Elhangzott a Marosvásárhelyi Rádió 1992. okt. 26-i adásában.) Erdélyi Figyelő, 1993/1.: 3–5. [Beszéd Buzásbesenyőn, a falu halottai emlékoszlopának állításakor. Az ünnepségről lásd Martin Ferenc beszámolóját, in: S25590 RMSz, 1992. okt. 28.] 1993

♦ Sütő András: Levél a küldöttekhez. Kedves Barátaim! Új Ezred, 1993. jan. 15. (1.évf. 1.sz.): 1, 12. [Az RMDSz brassói kongresszusának küldötteihez. // Vesd össze G10600.] 1993

♦ Sütő András levele Csoóri Sándornak (Marosvásárhely, 1992. aug. 1.) Világszövetség, 1993. jan. 19.: 2. [A tb. elnökségről.] 1993

♦ Sütő András: Levél az RMDSz 3. Kongresszusának küldötteihez. Népújság, 1993. jan. 19.: 1, 3. [Vesd össze: G10580 és S25890. // Ua. kötetben, Ideje van az újjászületésnek címvált., in: A1090 Erdélyi…: 317–322. = A1100 Erdélyország…2.: 5–10.] 1993

♦ Sütő András: Nyitott lélekkel, replikára készen. Európai Utas, 1993/2.: 54. [Születésnapi köszöntő Hubay Miklósnak. // Ua. G1066, G10720.] 1993

♦ Sütő András: Naplórészletek. RMSz, 1993. febr. 10.–ápr. 24. [Számozatlan, rendszertelen folytatásokban. A napló folytatja a korábbi közlésnél (RMSz, 1990. febr.–márc.), 1989. nov. 22-én megszakadt eseménysort. A febr. 10-i részlet címváltozata: Naplójegyzetek; ebben a részben az író összeköti a két közlés eseményeit (az írás kötetben nem szerepel). A hírlapbeli közlés rövidebb és néhány helyen eltér a későbbi, kötetbeli közléstől (lásd a A0910 Szemet szóért kötetben: 1989. nov/dec. történéseit és a Visszapillantás c. részt). // Lásd még in: A1030 Fülesek…, és részletek in: A0920 Az élet…] 1993

♦ Sütő András: Az élet vizéről – nádszál reménységgel. (Elhangzott a Marosvásárhelyi Vártemplomban, az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem tanácskozásán. Lejegyezte Kelemen Ferenc.) Erdélyi Figyelő, 1993/3.: 14–15. 1993

♦ Sütő András: Kedves rádiós barátaim! RMSz, 1993. márc. 5. [Jegyzet: „35 évvel ezelőtt kezdett műsort sugározni a marosvásárhelyi területi rádió. Az évfordulóról kedden emlékeztek meg a vásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében, ahol Sütő András ünnepi szavai elhanzottak.”] 1993

♦ Sütő András: Marosvásárhelyi napló. Látó, 1993/4.: 52–70. [Lábjegyzet: „Részletek a szerzőnek rövidesen megjelenő kötetéből, melynek kiadója a torontói Vörösváry Publishing Co.” // A kötet nem a Vörösváry kiadónál jelent meg, vesd össze: G10510! // A napló dátumai: 1986. nov. 22., 25., 26., 27., 28., 29.; dec. 2., 5., 7., 19., 24-25., 26., 28.] 1993

♦ Sütő András: Nyitott lélekkel, replikára készen. A Hét, 1993. ápr. 2. [Ua. G10610, G10720.] 1993

♦ Sütő András: Levél Szász Jánosnak – Egy tévedés tagadásának ügyében (Marosvásárhely, 1993. márc. 30.). RMSz, 1993. ápr. 3/4.: 1, 7. [Lásd Szász János két írását: S26030 RMSz, 1993. márc. 24. + S26080 RMSz, 1993. ápr. 14. // Utóközlés (Szász János első írásával és duplikájával együtt): G10730 Magyar Nemzet, 1993. máj. 15. // Kötetben Tévedett-e Tőkés László? címvált., in: A1090 Erdélyi…: 306–312. és A1100 Erdélyország…1.: 336–343.] 1993

♦ Sütő András: Legyen hű kifejezője a gondolati szabadságnak. RMSz, 1993. ápr. 9. [Az országos napilap 1000. számát köszöntő sorok.] 1993

♦ Sütő András: Kézfogások Illyés Gyulával (1). Tíz éve halt meg Illyés Gyula. A Hét, 1993. ápr. 16.: 8, 9. [A szerző Naplójának a debreceni Csokonai Könyvkiadó gondozásában rövidesen megjelenő kötetéből.] 1993

♦ Sütő András: Kézfogások Illyés Gyulával (2). A nagy ijedelmekben visszavonult költő. A Hét, 1993. ápr. 23.: 8, 9. [A szerző Naplójának a debreceni Csokonai Könyvkiadó gondozásában rövidesen megjelenő kötetéből.] 1993

♦ Sütő András: Meghallgatás helyett lehallgatás. (Részlet Sütő Andrásnak a Csokonai Kiadónál megjelenő könyvéből.) Hitel, 1993. máj.: 29–40. [Ua. in: A0910 Szemet szóért: 76–99.] 1993

♦ Sütő András: Nyitott lélekkel, replikára készen. Szín-Világ, 1993. máj.: 10. [Hubay Miklós 75. születésnapjára. // Korábbi közlések: G10610, G10660.] 1993

♦ Sütő András: Levél Szász Jánosnak – Egy tévedés tagadásának ügyében (Marosvásárhely, 1993. márc. 30.). Magyar Nemzet, 1993. máj. 15.: 17. [Első közlés: G10670 RMSz, 1993. ápr. 3/4. // Kötetben lásd Tévedett-e Tőkés László? címvált., in: A1090 Erdélyi…: 306–312. // A Magyar Nemzetben Sütő levele mellett Szász János első írása és válasza is olvasható (lásd: S26070).] 1993

♦ Sütő András: Kék szárnyú sirálymadarak. Levél Csoóri Sándorhoz (Marosvásárhely, 1993. május 22.). Magyar Nemzet, 1993. máj. 25.: 11. [A Duna Tévé érdekében. // Ua. in: RMSz, 1993. jún. 1., Világszövetség, 1993. jún. 8.: 3.; kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 313–316. = A1100 Erdélyország…1.: 344–347.] 1993

♦ Sütő András: Értelmetlen vita helyett. Levél a Romániai Magyar Szó szerkesztőihez. RMSz, 1993. máj. 27.: 1, 3. [Bíró Béla cikke (S26120 RMSz, 1993. máj. 12.) ürügyén.] 1993

♦ Sütő András: Gond és üdvözlet a Múzsának. Népújság (Múzsa melléklet), 1993. jún. 10.: 2. [A Múzsa 100. számának köszöntése. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 265–267.] 1993

♦ Sütő András: Ne hagyjuk börtönben elpusztulni az ártatlanokat! A marosvásárhelyi pogrom „törvényes” áldozatai. Magyar Nemzet, 1993. jún. 12.: 12. [Nyílt levél Cseresznyés Pál ügyében. // Vesd össze: G10390 RMSz, 1992. júl. 16.] 1993

♦ Sütő András: Mégis, mégis! Népújság (Múzsa melléklet), 1993. jún. 17. [A Magyarországot járó – marosvásárhelyi művészek alkotásait bemutató – vándorkiállítás katalógusának szövege. Előtte szerkesztői ismertető.] 1993

♦ Sütő András: Az ugató madár. (Részlet: Kilencedik jelenet.) Magyar Nemzet, 1993. júl. 3.: 19. 1993

♦ Sütő András: Képzelt búcsúbeszéd Nagy Imre ravatal mellett – 1976. /részlet/ Népújság (Múzsa melléklet), 1993. júl. 29. [A 100 éve született Zsögödi Nagy Imre c. összeállításban.] 1993

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék