kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1992: 188 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-188

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM4 Színművek. S. a. r. Ablonczy László. Bp., 1992, Szépirodalmi Könyvkiadó, 310 p. 19 cm. /Sütő András munkái [4.]/ ISBN 963-15-4401-X; életmű: ISBN 963-15-4100-2. Τ Tartalom: Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltásban. (5–92) • A szuzai menyegző. Dráma három felvonásban. (93–197) • Az álomkommandó. Dráma három felvonásban. (199–298) • Jegyzetek [a 3 drámáról, külön-külön.] (299–310). ¤ Ismertető: S25490 Tarján Tamás: Vigilia, 1992. okt. 1992

♦ *** Két kos között. A magyar líra fesztiválja, Gyula 1992. [aug. 22–23.] Békéscsaba, 1992, 134 p. [Tart.: Szokolay Sándor: Három dal Faragó Laurának. (118–125) (Kotta + szöveg.) // Sz. S. az egyik dalt Sütő András Kórémuzsika c. írásának 8 sorára komponálta. („Aki nem tud énekelni… – Azt mondanám én is: ne hagyjátok cserben az Éneket!”) // Lh: OSzK, MB 141.966.] 1992

♦ *** Százszorszép novellák. 2. kötet. Vál., szerk. Berkes Erzsébet. Bp., 1992, Móra Ferenc Könyvkiadó, 253 p. ISBN 963-11-6854-9. [„Készült a Móra Könyvklub tagjainak, könyvárusi forgalomba nem kerül.” // Tart.: Sütő András: Jön a tenger! (183–194) – a rövidebb változat, ajánlás nélkül!] 1992

♦ *** Ötágú síp. A határokon túli magyar irodalom antológiája. Bp., 1992, Móra Ferenc Könyvkiadó. /Diákkönyvtár/ ISBN 963-11-7005-5. [Tart.: Sütő András: Anyám… /részletek: Biztató. (22–25) • Hétköznapok a keresztfán. (25–31)/ • Mese és reménység. (31–38.)] 1992

*** Zsögödi Nagy Imre kiállítása – Vármegye Galéria. [Kiállítási katalógus.] Bev. Sütő András és Hajdú Demeter Dénes. Bp., 1992, Erdély Művészetéért Alapítvány, 48 p. ISBN 963-04-1999-8. [Nem láttam, forrás: OSzK online-adatbázis.] 1992

♦ Sütő András két levele a Magyarok Világszövetségének tisztújító közgyűlése alkalmából. (Komlós Attilának, ill. Csoóri Sándornak.) RMSz, 1992. jan. 8.: 3. [S. A. tb. elnökségi tisztje ügyében. A két levél keltezése: 1991. dec. 9. és dec. 27. // Szerk. jegyzet szerint az első levelet a Magyar Nemzet korábban már közölte. (Nem láttam.) // A Csoórihoz címzett levél kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 300.] 1992

♦ Sütő András: Ünnepi jókívánságok… Esti Hírlap, 1992. jan. 9. [Üzenet a kivándorlás ellen. // Első közlés: RMSz, 1991. dec. 31.] 1992

♦ Sütő András: „… a mi életünkből szakadt ki, és a mi életünkbe tér vissza”. Sütő András beszéde Reményik Sándorra emlékezve. (A kolozsvári Állami Magyar Színházban 1992. jan. 22-én elhangzott, hangszalagra rögzített beszéd.) RMSz, 1992. jan. 31.: 7. 1992

♦ Sütő András: Bizakodással, reménységgel. Népújság (Múzsa melléklet), 1992. jan. 31. [Részlet a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány által Kolozsvárott rendezett Reményik Sándor-emlékesten elmondott beszédből. Szerkesztőségi bevezetővel.] 1992

♦ Sütő András: Szívem egész melegével. Népújság, 1992. febr. 5.: 3. [Az író az RMDSz jelöltjeit köszönti, a helyhatósági választás előtt.] 1992

♦ Sütő András tb. elnök és Katona Ádám ügyvezető elnök: Támogassuk az Orbán Balázs Közművelődési Egyesületet! /felhívás/ Népújság, 1992. febr. 18.: 2. 1992

♦ Sütő András: Iskolarendszerünk bűnei. A tudathasadás tudatos előkészítése. (1978) Erdélyi Figyelő, 1992/3.: 5, 6. [Módosító javaslatok az 1978-as tanügyi törvénytervezethez. //Vesd össze: S. A. véleménye az 1968-as törvénytervezetről: G05560.] 1992

♦ Sütő András: Vigasztaló hármas találkozás – Sütő András mondta az Advent a Hargitán dicsőszentmártoni bemutatója után. Népújság (Múzsa melléklet), 1992. márc. 13. 1992

♦ Sütő András: Cáfolat Király Károly szóvétéséről (Marosvásárhely, 1992. ápr. 25.). RMSz, 1992. ápr. 30. [A Magyar Hírlap, 1992. ápr. 3-i számában közölt Király Károly-interjú egyik állításának – miszerint Kányádi Sándor és Sütő András úgy vélekedtek, hogy a Magyar Autonóm Tartomány nem hozott semmi jót a romániai magyarság számára – cáfolata. Sütő András kijelenti: „Létrehozatalától kezdve a Maros–Magyar Autonóm Tartomány mellett foglaltam állást szóban és írásban egyaránt.”] 1992

♦ Sütő András: „Uram, ezek a banditák…!” Nagy Imre galibáiból. (1992. febr. 24.) Erdélyi Figyelő, 1992/4-5.: 28–30. [Lásd még: G10360.] 1992

♦ Sütő András: Mert minden madár… Kortárs, 1992. máj.: 100–101. [Ua. in: A Hét, 1992. máj. 14.; kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 9–10.] 1992

♦ Sütő András: Hívó szavak történelmi órában. Népújság, 1992. máj. 21.: 1, 3. [Üzenet a város lakóinak a polgármester-választás küszöbén.] 1992

♦ Sütő András: Kisebbségi színházi kollokvium [Sepsiszentgyörgyön]. Művelődés, 1992/6.: 3. [Részlet a köszöntő beszédből.] 1992

♦ Sütő András: Napló. Látó, 1992/6.: 3–25. [A napló dátumai: 1984. febr. 22., 23., 24.; márc. 1., 6.; ápr. 11., 30.; máj. 2., 4., 7., 12., 15., 18., 22., 26.; jún. 1., 9., 14.; aug. 20., 28.; szept. 4.; okt. 4., 10., 12., 16., 17., 20., 28.] 1992

♦ Sütő András: Orbán Balázs kapui. RMSz, 1992. jún. 17.: 5. [Az író 65. születésnapját köszöntő összeállításban; az írás átvétel ex A0590 Évek…: 160–164. // A közlés mellett egy fénykép és S. A. pár sora az anyanyelvről.] 1992

♦ Sütő András: „Uram, ezek a banditák…!” – Nagy Imre galibáiból (Marosvásárhely, 1992. febr. 24.). RMSz, 1992. jún. 20.: 3. [A szerk. jegyzet szerint: 1992 tavaszán a budapesti Vármegye Galériában Zsögödi Nagy Imre kiállítást rendezett az Erdély Művészetéért Alapítvány, az ottani ’műsorfüzetből’ (értsd: katalógus) vettük át az írást. // Lásd még: G10300 Erdélyi Figyelő, 1992/4-5. // Ua. kötetben: „Közbeszólás 1994-ből” (adalék) az 1987. május 25-i feljegyzéshez, in: A0950 Heródes…: 387–392. = A1140: 366–369.] 1992

♦ Sütő András: Földi asztal, égi szék. RMSz, 1992. jún. 20.: 5. 1992

♦ *** A marosvásárhelyi pogrom újabb meghamisítása. RMSz, 1992. júl. 10.: 3. [Válasz Szabó Gyula cikkére (RMSz, 1992. jún. 27.). A cikket 16 személy írta alá, tk. Sütő András.] 1992

♦ Sütő András: Egységes küzdelmet az ártatlanul elítéltekért! RMSz, 1992. júl. 16.: 1. [A márciusi eseményeket követően kizárólag magyarokat és cigányokat börtönöztek be, pl. Cseresznyés Pált; az ő kiszabadításukat követeli az író. // Ua. in: Hargita Népe, 1992. júl. 18.; Új Magyarország, 1992. júl. 21.; G10770 Magyar Nemzet, 1993. jún. 12. // Ua. kötetben, in: A1090 Erdélyi…: 239–242. és A1100 Erdélyország…1.: 267–270.] 1992

♦ *** Már tizenöt éve, hogy magunkra maradtunk. Kalotaszeg, 1992/8.: 3. [Kántor Lajos, Sütő András, Balogh Edgár, Balázs Péter, Szakolczay Lajos, Debreczeni László emlékezése Kós Károlyra.] 1992

♦ Sütő András: „Törvényt veszek figyelembe…” RMSz, 1992. aug. 28. [S. A. levelét Csoóri Sándor olvasta föl az MVSz 3. Világkongresszusának utolsó napján. // „A levél felolvasása után Sütő Andrást egyhangúan megválasztották az MVSz tb. elnökévé”.] 1992

♦ Sütő András: Napló. Látó, 1992/9.: 5–22. [A napló dátumai: 1986. okt. 6., 8., 11., 12., 13., 18., 19., 23., 24., 26.; nov. 4., 5., 7., 8., 9.] 1992

♦ Sütő András: Napló (1984. okt. 20.). Háromszék, 1992. okt. 20. [Az újság ezzel a publikációval (is) köszönti – a marosvásárhelyi ünnepség napján – a 65 éves írót. // Ua. kötetben, in: A0950 Heródes…: 38–42.] 1992

♦ Sütő András: A félelem és megaláztatás nélküli élet álomfogatán. RMSz, 1992. okt. 22.: 1. [Az író vallomása a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott ünnepi esten (okt. 20.). Az ünnepséget a Marosvásárhelyi Írói Egyesület, a KZsT és a Látó szerkesztősége szervezte a 65. évét júniusban betöltött író köszöntésére. // S25550 Marosi Barna bevezetőjével. // Vesd össze: G10450 és G10460.] 1992

♦ Sütő András: A félelem és megaláztatás nélküli élet álomfogatán. Népújság (Múzsa melléklet), 1992. okt. 29.: 5, 6. [Sütő András szerzői estje a marosvásárhelyi Kultúrpalotában; részlet az 1992. okt. 20-i rendezvényen elhangzottakból, hangfelvételről. Az író válasza a köszöntőkre. // Vesd össze: G10440 és G10460. // A köszöntőket lásd: S25640.] 1992

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék