kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1990: 292 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-292

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM2 Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tűnődések; gyászőrségben. S. a. r. Ablonczy László. Bp.–Bk., 1990, Szépirodalmi Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó, 272 p. 19 cm. /Sütő András munkái [2.]/ ISBN 963-15-4246-7; életmű: ISBN 963-15-4100-2. Τ Tartalom: Az én egyetemeim. /cikluscím/ (5) • Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben. (7–28) • Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére. (29–34) • Ábel kacagása és szomorúsága. (35–49) • Tamási Áron rendes feltámadása. (50–52) • Harangos tejtestvérek. (53–57) • Nagy Imre égő csipkebokrai. (Zsögöd I. + Zsögöd II. + „Látván látám az én népemnek nyomorúságát.”) (58–68) • Csíkzsögödi tükörcserepek. (69–82) • Sorok egy levél margójára. [Kós Károly.] (83–91) • Találkozások Veres Péterrel. (92–139) • Ablak egy koporsón. (140–143) • Tomcsa úr. (144–151) • A mecénás metamorfózisa. (Levett kalappal a marosvécsi úton. + Temetünk.) (152–164) • Az én egyetemem. (165–172) • Asztalos István fehér zsebkendői. (Ne szóljatok! + Anyajegyes irodalom.) (173–197) • Minden bilincs a szerzőé. (198–203) • Romlatlan hűség. (204–209) • Látogatóban Barcsay Jenőnél. (210–216) • Atlaszok. Illyés Gyulának. (217–227) • Sorsunk és a költő. (228–236) • Gyászőrségben. /cikluscím/ (237) • Búcsú Illyés Gyulától. (239–242) • Búcsú Horváth Istvántól. (243–246) • Nagy István ravatalánál. (247–250) • A költő szívet hasogató Gondja. Nagy László ravatalánál. (251–256) • Fehér távirat. Kormos István halálára. (257–258) • Gyászkalaposan. Harag György ravatalánál. (259–262) • Kötelességperzselten. Kacsó Sándor búcsúztatása. (263–267) • Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére. (268–272). ¤ Ismertető: S22680 Filep Tamás Gusztáv: Könyvvilág, 1990. jún. S23790 Grezsa Ferenc: Kortárs, 1991/1. S24130 Barota Mihály: Omló egek alatt. Életünk, 1991/6. S24650 Czine Mihály: Forrás, 1992. febr. 1990

♦ A lőtt lábú madár nyomában. 2. kiad. Buk., 1990, Kriterion Könyvkiadó, 298 p. 30.000 pld. ISBN 973-26-0247-3. [Fűzve. // Alapkiadás: A0780.] Τ Tartalom: Sütő András: Előszó. (5–6) • Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. (7–156) • Levelek a fehér toronyból. /cikluscím/ (157) • Azok a pisztrángos napok… (159–167) • Nyáresti medvenézőben. (168–178) • Kék álhalál. (179–192) [Szövegváltozat!] • Mese és reménység. (193–199) • A Duna titkaiból. Deltanapló (1970. szept. 20.–okt. 10.). (200–229) • A lőtt lábú madár nyomában. (230–242) • Mert ahová te mégy, oda megyek… (243–268) • Sikaszói zúzmarás levélke. (269–273) • Szökevény harangocska. Kortyintások egy téli napból. (274–298). ¤ Ismertető: S23960 Bogdán László: A Hét, 1991. febr. 28. és márc. 7. 1990

♦ A lőtt lábú madár nyomában. 2. kiad. Buk.[–Bp.], 1990, Kriterion Könyvkiadó – Szépirodalmi Könyvkiadó, 298 p. ISBN 963-15-4075-8. [Nem láttam, forrás: OSzK online-adatbázis. // Rmk. // Tart. mint az előbbi tételnél.] 1990

♦ Naplójegyzetek (1989. április 30.–december [sic!] 22.) Buk., 1990, Romániai Magyar Szó, 149 p. /RMSz zsebkönyvek/ [Szerk. Marosi Barna és Cseke Gábor. // Szerkesztői jegyzetekkel. // A naplójegyzetek november 22-i dátummal érnek véget. // Első közlés: folytatásokban, in: RMSz, 1990. márc. 4.–márc. 28.] Τ Tartalom: Fekete szalag a bika szarván. /fejezetcím/ (7) • Csak hazamehetnék már. (9–13) [Részlet az Engedjétek… c. kötetből] • Fekete szalag a bika szarván. (13–16) [Részlet az Anyám… c. kötetből] • Naplójegyzetek (amelyek november 22-vel váratlanul megszakadnak). (17–119) [1989. április 30.; Május 3., 7., 9., 12., 15., 16., 22., 25., 27., 29., 31.; Június 1., 8., 12., 13., 14., 25., 28., 30.; Július 3., 5., 7., 9., 10-11., 12., 14., 18., 20., 21., 22., 25., 27., 30.; Augusztus 3., 4., 6., 9., 11., 12., 13., 16., 24., 26., 27., 28.; Szeptember 5., 6., 9., 12., 16., 23., 25.; Október 1., 5., 8., 17., 18., 29., 31.; November 1., 2., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 18., 20., 22. [A kötet címe félrevezető, a fejezetcím közlése a helyes: a feljegyzések a nov. 22-i dátummal érnek véget. // A 118–119. oldalon közölt szerkesztői jegyzet részlet Marosi Barna: Ecce homo c. írásából (S22100 RMSz, 1990. márc. 28.)] • A folytatást a jelen írja. (Dokumentumok az 1990 márciusi marosvásárhelyi eseményekről). (120–149) [A szerkesztők összeállítása, az első közlés lelőhelye nélkül.]: A Nemzeti Szövetség Ideiglenes Tanácsának… [Az RMDSz Megyei és Municípiumi Intéző Bizottságának levele, 1990. márc. 17.; aláírja: Sütő András elnök] (120–122) • Marosi Barna: Március 19.: a terror napja Marosvásárhelyen. Sütő András is súlyosan megsebesült. (123–127) [S21940 RMSz, 1990. márc. 21.] • Mircea Iosifescu: Így hát akasszatok fel engemet is! (128–129) • Bögözi Attila: Véres kedd Marosvásárhelyen. (130–134) [1990. március 20.; az események kronológiája.] • Román Győző: Gyógyulást, Sütő András! (135–136) [S21970RMSz, 1990. márc. 22.] • Cseke Gábor: Közelítések egy betegágyhoz. (137–141) [S22170 RMSz, 1990. márc. 30.] • Sütő András cáfol és vádol. A mácius 30-i tv-interjú szövege. (142–147) [Elhangzott az MTV főműsorában.] • Életjel az Operencián túlról. (148–149) [S22440 RMSz, 1990. ápr. 27. = Ifjabb Sütő András dr. levele, Veszprém, 1990. ápr. 18. + Melléklet: az Amerikai Pen Klub levele, aláírja: Larry McMurtry, Faith Sale, Rose Styron.] ¤ Ismertető: S23940 Bretter Zoltán: Beszélő, 1991. febr. 9. [Ua. = S24000.] S24210 Görömbei András: Alföld, 1991/8. S27190 Bertha Zoltán: Magyar Élet, 1994. febr. 1990

♦ A szúzai mennyegző [sic!]. Dráma két részben. Bp., 1990, Prológus kft., 80 p. /A Magyar Dráma Fóruma, 2./ ISBN 963-0283-41-7. ISSN 0866-031X. [Tart.: A szúzai mennyegző (sic!) (5–69) • Részletek a korábbi előadások kritikai visszhangjából. (70–80) [Barta András (S16400 Magyar Nemzet, 1981. ápr. 26.), Vinkó József (S16800 Színház, 1981/8.), Mészáros Tamás (S16350 Magyar Hírlap, 1981. ápr. 19.) írásaiból // A dráma szövegromlással!] 1990

♦ *** Szép magyar novella. Vál., szerk. Mátyás István. Bp., 1990, Új Idő, 351 p. 20 cm. ISBN 963-7950-04-4. [Tart.: Sütő András: A hetedik. (79–86. // Első közlés: G02060 Utunk, 1952. ápr. 11.)] 1990

Oltványi Ottó – Oltványi Tamás: A vég. Bp., 1990, Szféra, 159 p. /Magyarság-könyvek/ ISBN 963-02-7684-4. ISSN 0865-3615. [Tart.: S. A.: Előszó (Marosvásárhely, 1990. január 8.) (5–6.) // Ua. in: G09570 Képes Újság, 1990. jan. 20.] 1990

= P1030Kincses Előd: Marosvásárhely fekete márciusa. Előszó Sütő András. Bp., 1990, Püski, 105 p. ISBN 963-784-537-2. [Tart.: Sütő András: cím nélküli előszó a 3. oldalon; ua. a borító 4. oldalán. // A szövegben többször említve Sütő András. // Lásd 2. (F320) és ro. ny. kiadás (F330).] 1990

♦ Sütő András: Lividly blue. (Short story) Translated by Eszter Molnár. New Hungarian Quarterly, 1990/118. sz.: 40–48. [Kék álhalál. (?)] 1990

♦ Sütő András: Egy színdarab forrástájékáról. Művelődés, 1990/1.: 7–8. [Advent a Hargitán. // Lásd: G08830.] 1990

♦ Sütő András levele Sinkovits Imréhez. (Kelt Marosvásárhelyt, 1988 szeptemberében.) A Hét, 1990. jan. 4.: 7. [A szellemi ellenállás irodalmából rovatcímmel. Közölve a G09400 Magyar Nemzet, 1989. máj. 9. alapján, a szerző engedélyével.] 1990

♦ S. A.: Jó reggelt, Károly bátyám! Helikon, 1990. jan. 12.: 3. [Kós Károlyról.] 1990

♦ Sütő András: Földi asztal, égi szék. Helikon, 1990. jan. 12.: 3. 1990

♦ Sütő András: Szolgák felelőssége és a humánum parancsa (1989. dec. 30.). Kis Újság, 1990. jan. 18. [Nem láttam, forrás: A1090 Erdélyi…: 612. // Első közlés: G09490 Hargita Népe, 1989. dec. 31.] 1990

♦ Sütő András: Az élet és halál kapui. Erdélyi Figyelő, 1990/1-2.: 6–7. [Lábjegyzet: „A fenti esszé Olasz Ferenc Székelykapuk című, nemrég megjelent szép albumának bevezetője.” Ua. kötetben: A0920 Az élet…: 96–102.] 1990

♦ Sütő András: Kedves Ottó! Képes Újság, 1990. jan. 20.: 6. [Bangó Éva: Mégsem volt sivatag c., a könyvet ismertető cikke mellett. // Előszó zu: F190 Oltványi Ottó – Oltványi Tamás: A vég.] 1990

♦ Sütő András: Advent a Hargitán. Színjáték két részben. Művelődés, 1990/2.: 15–32. 1990

♦ Sütő András: A közös véráldozat parancsa. A Hét, 1990. febr. 1.: 1. [Az Adevărul felkérésére íródott, megjelent uott: 1990. jan. 30.] 1990

♦ Sütő András: Drága barátaim és testvéreim! Népújság, 1990. febr. 13.: 1. [Megköszöni Marosvásárhely magyar közösségének, hogy olyan szép számban és fegyelmezetten vett részt a febr. 10-én lezajlott könyves–gyertyás tüntetésen, ahol a magyar nyelvű oktatásért tüntettek.] 1990

♦ Sütő András és Kincses Előd nyilatkozata. Népújság, 1990. febr. 15.: 1. [Vincze János, a Független Magyar Párt elnökének nyilatkozatával kapcsolatban.] 1990

♦ Sütő András: Látogatóban Barcsay Jenőnél. A Hét, 1990. febr. 22.: 3. 1990

♦ Sütő András: Az álomkommandó. Dráma három felvonásban. Látó, 1990/3.: 227–269. + Jegyzet. (269–273.) 1990

♦ Sütő András: Naplójegyzetek (1989. április 30.–december [!] 22.). RMSz, 1990. márc. 4.–márc. 28. [Folytatásban. // A naplójegyzetek november 22-ével érnek véget! // A folytatás utolsó része után Marosi Barna: Ecce homo c. írása olvasható. // Ua. kötetben, in: A0850 Naplójegyzetek. // Utánközlés: G09750 Magyar Szó (Újvidék), 1990. ápr.–máj.] 1990

♦ *** Nyilatkozat. Népújság, 1990. márc. 13.: 1. [Magyarországi adományozóktól egy-egy számítógépes szövegszerkesztő-rendszert kapott az Erdélyi Figyelő és a Vatra c. irodalmi folyóirat. A nyilatkozatot aláírja: Cornel Moraru, Sütő András és Fülöp G. Dénes.] 1990

♦ Sütő András: Üzenet a szatmári magyar társulatnak. Népújság, 1990. márc. 17.: 4. [A SzÁMSz bemutatta az Egy lócsiszár…-t. A szerkesztőségi bevezető után idézik S. A. üzenetét, amelyet a szatmári műsorfüzet számára írt.] 1990

♦ Sütő András [az RMDSz Megyei és Municípiumi Intéző Bizottsága nevében]: A Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsának, Bukarest (Marosvásárhely, 1990. márc. 17-én). Népújság, 1990. márc. 20.: 1. [A városban kialakult feszült etnikai helyzetről.] 1990

♦ Sütő András, az RMDSz Megyei és Municípiumi Intéző Bizottsága elnöke: A Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsának, a Nemzeti Egység Ideiglenes Maros megyei és Marosvásárhelyi Municípiumi Tanácsának (Marosvásárhely, 1990. márc. 17.) RMSz, 1990. márc. 20. [Intézkedést kér a márc. 16–17-i események utáni feszült helyzet enyhítésére.] 1990

♦ Sütő András: Évek – hazajáró lelkek. (Részlet.) Népújság, 1990. márc. 31.: 4. 1990

♦ Sütő András: Levél a MISzSz kongresszusához (Marosvásárhely, 1990. márc. 17.). RMSz, 1990. ápr. 1.: 1, 3. [Ua. kötetben: Drága, fiatal barátaim! címvált., in: A1190 Létvégi…: 155–158.] 1990

♦ Sütő András magnóba diktált naplójegyzete a marosvásárhelyi pogromról. Közreadja Cselényi László. Magyar Nemzet, 1990. ápr. 7.: 11. [Amerikai gyógykezelésre utaztában, Budapesten készült a felvétel.] 1990

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék