kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1989: 80 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-80

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SAM1 Színművek. S. a. r. Ablonczy László. Bp., 1989, Szépirodalmi Könyvkiadó, 282 p. 19 cm. /Sütő András munkái [1.]/ ISBN 963-15-4106-1; életmű: ISBN 963-15-4100-2. [Lásd még: A0800.] Τ Tartalom: Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. Vidám játék négy felvonásban. (5–111) • Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (113–184) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (185–282) ¤ Ismertető: S21090 Cs. Nagy Ibolya: Erdélyi Tükör, 1989/2. S21210 T. T.: Könyvvilág, 1989. máj. 1989

♦ Színművek. S. a. r. Ablonczy László. Bp.–Pozsony, 1989, Szépirodalmi Könyvkiadó – Madách Könyvkiadó, 282 p. 19 cm. Pld.: 500. /Sütő András munkái [1.]/ ISBN 963-15-4102-9. [A magyar-csehszlovák közös könyvkiadási egyezmény keretében. // Tart. mint az alapkiadásnál (A0790). // Nem láttam, forrás: OSzK online-adatbázis.] 1989

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 3. kiad. Az utószót írta Ablonczy László. Bp., 1989, Népszava Kiadó Vállalat, 232 p. /Híres könyvek/ ISBN 963-322-817-4. ISSN 0283-3144. [Tart.: Anyám könnyű álmot ígér. (5–226) • Ablonczy László: Utószó. Sütő András nehéz álmai szellemében. (227–232)] 1989

♦ *** Édesanyámnak szeretettel. Vál., szerk. Sinkó Ferenc. Bp., 1989, Móra Kiadó, 169 p. [Tart.: S. A.: Anyám… (részlet) // Lásd még: C750 (3. kiadás, 2003.)] 1989

♦ *** Erdélyi magyar olvasókönyv. Összeáll. Pomogáts Béla. Bp., 1989, Magyar Világ Kiadó, 221 p. ISBN 963-7815-02-3. [Tart.: Sütő András: Epilógus. (169–171) // Részlet ex: A0270 Anyám… // Életrajzi jegyzetekkel.] 1989

♦ Kántor László: Túlélő képek. 34 erdélyi író vallomása. Bp., 1989, Héttorony Kiadó, 168 p. 24 cm. ISBN 963-7855-01-7. [Fényképek és írói szövegrészek. // Tart.: Sütő András: A vámosok mindig éberek, ha sírhant rejlik a kézitáskában… Lh: Magyar Hírek, 1987. június. // Mind a cím, mind a lelőhely téves! Helyesen: G09230 A vámosok mindig éberek, ha valaki sírhantot rejteget a kézitáskájában… Magyar Hírek, 1987. júl. 25. // A téves címmel és forrás-megjelöléssel lásd még: G09980 Székely Útkereső, 1991/1-2.] 1989

♦ *** Körkép ’88. Huszonhét mai magyar elbeszélés. Bp., 1989, Magvető, 628 p. ISSN 0454-4242. [Tart.: Sütő András: Levél a fehér toronyból. (511–520)] ¤ Ismertető (forrás: MIB88: 122.): Rónay László: Könyvvilág, 1988/5.: 3.; Széky János: Élet és Irodalom, 1988. jún. 3.: 11.; Bálint B. András: Magyar Hírlap, 1988. jún. 3.: 9.; Torma Tamás: Új Tükör, 1988/24.: 2. 1989

♦ *** Meddig tart még? Magyar írók történelmi elbeszélései. Sorozatszerk. Verbai Lajos. Vál. Czére Béla. Utószó Pomogáts Béla. Bp., 1989, Népszava Kiadó, 366 p. 20 cm. /Híres könyvek/ ISBN 963-322-860-3. ISSN 0283-3144. [Tart.: Sütő András: Szökevény harangocska. (335–362. // Részlet ex: A0780 A lőtt lábú… // Az utószóban tk. Sütő Andrásról is szó esik.] 1989

♦ *** Rivalda 87–88. Bp., 1989, Magvető Kiadó, 530 p. ISSN 0133-8757. [Tart.: Sütő András: Álomkommandó. Dráma három felvonásban. (325–347. // Első közlés: G09170 Alföld, 1987/6. // A Vígszínház bemutatójának szereposztásával, 1987. szept. 25./] ¤ Ismertető (forrás: MIB89: 91.): Róna Katalin: Könyvvilág, 1989/5.: 2. 1989

♦ *** A vers szószólói. (Antológia.) Vál., szerk., bev. Böhm Edit. Bp., 1989, Múzsák Kiadó, 307 p. ISBN 963-564-310-1. [Tart.: S. A.: A költő és a színész szövetsége. (Rövid részlet a hasonló c. írásból, ex: A0590 Évek…: 122–125)] 1989

Ion Creangă: Gyermekkorom emlékei. Válogatott írások. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő, Sütő András és Vigh Károly. Előszó Constantin Cubleşan. Kvár, 1989, Dacia Könyvkiadó, 319 p. ISBN 973-35-0060-7. Τ Tartalom (S. A. fordításai): Egy anyósnak három menye. (132–140) • A kecske és a három gidó. (140–150) • Kukurikú, nagy bojár! (150–156) • Karó Dani. (156–171) • Sztán, akinek ördög volt a szolgája. (187–211) • Fehér Szerecsen. (212–271) • Tarisznyás Iván. (278–296) • A kicsitű és a nagyverő. (306–309). 1989

Olasz Ferenc: Székelykapuk. Fényképezte és összeáll. ~. Bev. Sütő András. Bp., 1989, Hunnia Filmstúdió, 180 p. [Tart.: Sütő András: Az élet és halál kapui. (Előszó.) // Ua. in: G09440 Tiszatáj, 1989/11.] 1989

♦ Sütő András: A hűség jelenléte. (A negyvenedik évadját élő sepsiszentgyörgyi színháznak.) FiSziMu, 1989. febr. 11. 1989

♦ Sütő András: Mert másképp nem tehetünk. (Kelt: Marosvásárhely, 1988 szeptemberében.) Irodalmi Szemle, 1989. ápr.: 393–395. [A Maradok, másként nem tehetek! Levél Sinkovits Imréhez c. szöveg rövidített változata. // Vesd össze: G09400.] 1989

♦ Sütő András: Czine Mihály születésnapjára. Népszava, 1989. ápr. 5.: 5. 1989

♦ Sütő András levele Sinkovits Imréhez (Marosvásárhely, 1988 szeptemberében). Magyar Nemzet, 1989. máj. 8.: 7. [Ua. in: Magyar Szó (Újvidék), 1989. máj. 20.; Nyugati Magyarság, 1989/5-6.: 7, 10.; Látóhatár, 1989. aug.: 54–59.; G09520 A Hét, 1990. jan. 4. // Ua. kötetben, in: R570 In memoriam…] 1989

♦ Sütő András: Csipkerózsika. Tiszatáj, 1989/7.: 19–29. [Jegyzetekkel és a hozzászólásokból vett idézetekkel. // Vesd össze: G09120 Alföld, 1987/4.] 1989

♦ Sütő András levele a Tiszatáj szerkesztőinek (Marosvásárhely, 1989 májusán). Tiszatáj, 1989/8.: 3. [Kézírás-hasonmás.] 1989

♦ Sütő András: Ábel hűségéről. Tiszatáj, 1989. szept.: 3–4. [Tamási Áronról. // Ua. kötetben: A1090 Erdélyi…: 140–141.] 1989

♦ Sütő András: Az élet és halál kapui. Bevezető sorok Olasz Ferenc [F181 Székelykapuk c.] könyvéhez. Tiszatáj, 1989/11.: 13–17. [Q110 Ablonczy 2002.: 444. szerint az Orbán Balázs kapui c. írásból formálva.] 1989

♦ Sütő András levele Vincze Jánosnak, a Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Országos Tanácsa alelnökének, Bukarest. (Kelt Marosvásárhelyt, 1988 szeptemberében.) Hitel, 1989. dec. 20.: 4–9. [Lásd még: G09480; kötetben, in: A0910 Szemet szóért: 269–295.] 1989

♦ Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. (Részlet) Népújság, 1989. dec. 26.: 3. 1989

♦ *** A Barátság Platformja Marosvásárhelyen. Népújság, 1989. dec. 26.: 3. [Aláírja tk. Sütő András is.] 1989

♦ Sütő András: Amiről nem lehet hallgatni. Levél Vincze Jánoshoz, a Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Országos Tanácsa alelnökéhez. (1988. szept.) Erdélyi Figyelő, 1989/1-2.: 10–14. [A folyóirat első, összevont száma 1989. dec. 23. után jelent meg! // A szerző bevezetőjével. // Első közlés: G09450 Hitel, 1989. dec. 20. Ua. kötetben, kisebb módosításokkal: Magyar eredetű románokká lettünk? címvált. in: A0910 Szemet szóért: 269–295.] 1989

♦ Sütő András: Szolgák felelőssége és a humánum parancsa (Kelt Marosvásárhelyt, 1989. dec. 30.). Hargita Népe, 1989. dec. 31.: 2. [Ua. in: G10620 Naplórészletek. RMSz, 1993. márc. 6. // Ua. kötetben, in: A0910 Szemet…: 366–367.; A1030 Fülesek…: 125–126.; A1090 Erdélyi…: 231–232. = A1100 Erdélyország1.: 258–259.] 1989

• Komárom, 1989. március 17. *Magyar Területi Színház (MATESZ)* Rendezte: Takáts Emőd. Díszlet, jelmez: Platzner Tibor. ¤ Ismertető: S21130 –y –f: Új Szó, 1989. márc. 20. S21140 Dusza István: Új Szó, 1989. márc. 23. S21160 F-a: Hlas l’udu, 1989. ápr. 8. S21170 Miklósi Péter: Hét, 1989. ápr. 14. S21240 Kiss Péntek József: Új Ifjúság, 1989. máj. 17. S21380 Nánay István: Színház, 1989/10. 1989

• Kőszeg, Várszínház = 1989. július 6. Rendezte: Merő Béla. Díszlet: Kondákor Tamás. Jelmez: Cselényi Nóra. Dramaturg: Duró Győző. ¤ Ismertető: S21380 Nánay István: Színház, 1989/10. S21290 B. J.: Vasárnapi Hírek, 1989. júl. 9. S21300 hes–: Vas Népe, 1989. júl. 10. S21310 Zappe László: Népszabadság, 1989. júl. 12. S21320 *** Vas Népe, 1989. júl. 13. S21340 Fábián László: FiSziMu, 1989. aug. 5. S21370 Stuber Andrea: Új Tükör, 1989. szept. 10. 1989

Ararátlanul. Hungaroton-hanglemez. ¤ Ismertető: S21460 K. T. [Koltai Tamás]: Képes 7, 1989. dec. 16. 1989

♦ Balázs Mihály: Forrásvidék. Írók, költők, gyermek- és ifjúkora. 1. kötet. Bp., 1989, Tankönyvkiadó, 526 p. ISBN 963-18-1604-4. [Tart.: Sütő András: „Vissza azok közé, akik könnyeikkel egész rózsakertet nevelhetnének…” (394–410. // Portré, benne Sütő-idézetek.)] 1989

♦ Fejér Gyula: Mi magyarul vagyunk emberek. Beszélgetések a magyarságtudatról itthon és a nagyvilágban. Bp., 1989, Hírnök Kiadó, 180 p. ISBN 963-02-6848-5. [Tart.: Sütő András (beszélgetés az íróval): 145–149. // Ua. „Az omlásnak ez csak a kezdete…” címvált., in: A0880 Sárkány…: 405–414.] 1989

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék