kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1988: 64 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-64

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ A lőtt lábú madár nyomában. Bp., 1988, Szépirodalmi Könyvkiadó, 384 p. ISBN 963-15-3725-0. [A borító 4. oldalán: Illyés Gyula: Lőtt lábú madár c. versének kézírás-hasonmása. // Lásd még 2. kiadás: Bukarest, 1990. (A0830).] Τ Tartalom: S. A.: Előszó. (5–6) • Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. (7–201) • Levelek a fehér toronyból. /cikluscím/ (203) • Azok a pisztrángos napok… (205–216) • Nyáresti medvenézőben. (217–230) • Kék álhalál. (231–248) [Szövegváltozat!] • Mese és reménység. (249–257) [Első közlés: Levél a fehér toronyból címvált., in: G09000 Új Tükör, 1986. aug. 24.] • A Duna titkaiból. Deltanapló (1970. szept. 20.–okt. 10.). (258–296) [Első közlés: G09280 Alföld, 1988/2.] • A lőtt lábú madár nyomában. (297–312) • Mert ahová te mégy, oda megyek… (313–346) • Sikaszói zúzmarás levélke. (347–352) [Első közlés: G08730 Utunk, 1984. dec. 28.] • Szökevény harangocska. Kortyintások egy téli napból. (353–384). ¤ Ismertető: S20820 Hajnal László Gábor: Új Látóhatár, 1988/4. S20880 Nagy Gáspár: Könyvvilág, 1988. máj. S20970 Balogh Ernő: Népszabadság, 1988. jún. 11. S20990 Rónay László: Magyar Hírlap, 1988. júl. 20. S21000 Czine Mihály: Magyar Ifjúság, 1988. szept. 16. S21030 Nagy Gáspár: Tárogató, 1988/10. S21150 Görömbei András: Életünk, 1989/1-2. 1988

♦ *** Erdélyi csillagok. Romániai magyar írók antológiája. Vál., utószó Czine Mihály. Bp., 1988, Népszava Kiadó Vállalat, 530 p. ISBN 963-322-807-7. [Tart.: Sütő András: Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen-Kollégium kapujában. (388–406) // Vesd össze: G06390 Igaz Szó, 1972/4.] 1988

♦ *** A hírügynök. Írók a tömegtájékoztatásról. Szerk. Pelle János. Bp., 1988, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 258 p. /Membrán könyvek, 21./ ISBN 963-333-059-9. ISSN 0209-4606. [Tart.: Sütő András: Egy különös látogató. (49–53) // Részlet ex: A0270 Anyám…] 1988

♦ *** Szemelvények Szabó Pálról. Kortársak vallomásai, méltatásai. Szerk. Mikita István. Biharugra–Szeghalom, 1988, Sárréti Múzeum Baráti Kör. [Tart.: Sütő András (cím nélküli szöveg, 52–53.); az Ablak egy koporsón c. írás részlete. // Ua. in: A0360 Istenek…: 83–85.] 1988

♦ *** Stăpîn pe-al său destin, poporul! 40 de ani de la înfăptuirea actului revoluţionar al naţionalizării. Buc., 1988, Editura Eminescu, 687 p. 21 cm. [Antológia tk. Nagy István, Sütő András, Szemlér Ferenc, Horváth Imre, Szász János írásaival. // Tart.: Sütő András: Comoara. (311–314) Ford.: Nic. A. Străvoiu. // Első közlés: G03930 A Holt-tenger kincsei. Előre, 1961. jan. 7. // Ua.: G04210 Comoara. Gazeta literară, 1962. nov. 15.] 1988

♦ Sütő András: „Az anyanyelvet is tanulni kell!” Édes Anyanyelvünk, 1988/2.: 10. [Nem láttam, forrás: MIB88: 32.] 1988

♦ Sütő András: A Duna titkaiból. Delta-napló. (1970. szept. 20.–okt. 10.) Alföld, 1988/2.: 3–21. [Ua. kötetben, in: A0780 A lőtt lábú…: 258–296.] 1988

♦ Sütő András az anyanyelvről. Kincskereső, 1988/3: 39–41. [Részletek S. A. írásaiból, az Édes anyanyelvünk rovatban.] 1988

♦ Sütő András levele Márkus Bélához (Kelt 1987. dec. 9-én). Alföld, 1988/3.: 44. [’A kölcsönhatások a film és az irodalom kapcsolatában’ c. összeállítás elején olvasható levélben Sütő a Debreceni Irodalmi Napok rendezvényeiről való távolmaradását indokolja meg. Az ugyanott található jegyzetből arról értesülünk, hogy az író megkapta az Alföld 1987-es nívódíját; a levél erre is kitér.] 1988

♦ Sütő András: Jegyzet. Kútfő, 1988. márc.: 100–102. [Az álomkommandó c. drámához írt jegyzet. // Ebből a szövegből részlet in: A1110 Sütő András: 197–199.] 1988

♦ Sütő András: Örökké tartó advent. FiSziMu, 1988. máj. 21.: 15. [A szerző levele az Advent a Hargitán 100. előadása közönségének, felolvasta Sinkovits Imre. – Ugyanott fotó: a Nemzeti Színház színpadán a szerző megköszöni a közönség tapsát, 1987. nov. 20-án.] 1988

♦ Sütő András: Szavak függöny előtt. Magyar Ifjúság, 1988/27.: 16. [Ajánlás a Vidám sirató… nagyváradi bemutatójához. // Nem láttam, forrás: MIB88: 478.] 1988

♦ Sütő András: Európai szellemi közösségben. Délsziget, 1988/10. [Nem láttam, forrás: MIB89: 499. // A Herder-díj átvételekor elmondott rövid szöveg. // Első közlés: G08070 Utunk, 1979. júl. 20.] 1988

♦ [Sütő András:] Erdélyi segélykiáltás. Hitel, 1988/2. [nov.] [Vesd össze: G10090 Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség kiáltványa (1987), in: RMSz, 1991. aug. 10. (Az 1991-es közlésben fedik föl a kiáltvány írójának kilétét.) // Ua. kötetben: (kommentárral), in: A0910 Szemet szóért: 172–176. és (jegyzettel és interjúval kiegészítve, Ugrás a semmibe címvált.), in: A1090 Erdélyi…: 373–391.] 1988

♦ Sütő András: Egy vidám játék komédiája. FiSziMu, 1988. dec. 24.: 12–13. [A Pompás Gedeon sepsiszentgyörgyi előadásáról; 1984-ből, utólagos kiegészítéssel. // Ua. in: Látóhatár, 1989. márc.: 44–50.; kötetben, in: A0900 Csipkerózsika…: 142–150. és in: A1150 Advent…: 108–114.] 1988

• Kecskemét, 1988. márc. 9. *Katona József Színház Ciróka bábegyüttese* Rendezte: Seprődi Kiss Attila. Díszlet, bábok: Hoppál Judit. Zene: Orbán György. ¤ Ismertető: S20810 zs. m.: Fejér Megyei Hírlap, 1988. márc. 26. S20850 (a) [Ablonczy László]: FiSziMu, 1988. ápr. 2. 1988

♦ Bodor Pál: Az olvasás ihlete. Irodalmi napló. Bp., 1988, Magvető Könyvkiadó, 382 p. ISBN 963-14-1276-8. [Tart: B. P.: Sütő András: Az idő markában. (128–130) // Első közlés: S18430 Magyar Nemzet, 1985. febr. 1.] 1988

♦ Gálfalvi Zsolt: Prospero szigetén. Színházi jegyzetek. Buk., 1988, Kriterion, 273 p. [Tart.: Dráma és színész. Sütő-bemutató (Egy lócsiszár…) a Bulandra Színházban. (145–147. // Első közlés: S15290 Előre, 1980. márc. 16.) // Névmutató nélkül; S. A. még előfordul a 11, 29, 48, 49, 58. oldalakon is.] 1988

♦ Nádor Tamás: Első olvasásra. Bp., 1988, Múzsák, 281 p. ISBN 963-564-358-6. [Tart.: Az Idő markában. /interjú/ (212–215. // Első közlés: S18000 Könyvvilág, 1984. febr.)] 1988

♦ Pálfy G. István: Jó hazát teremteni. Bp., 1988, Magyar Ifjúság Szerk., 226 p. ISBN 963-02-5409-3. [Tart.: Főhajtás Sütő Andrásnak. (131–134.) // Első közlés: S19590 Magyar Ifjúság, 1987. jún. 12.] 1988

♦ Dienes Ottó: Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. /kvism/ Új Aurora, 1988/1.: 121–122. [Zu: A0750. // Nem láttam; forrás: MIB88: 477. // Ua. kötetben, in: P1080 D. O.: A megsemmisítő beteljesedés misztériuma. Székesfehérvár, 1991.: 69–72. és P1830 D. O.: Theiosz Antróposz. Székesfehérvár, 2004.: 35–38.] 1988

♦ Földes Anna: A veszteség is fegyver. A tizedik Lócsiszár – Sütő András drámája Egerben. Színház, 1988. jan.: 10–18. [Az előző előadásokról (Kaposvár; Bp., Nemzeti, József Attila Színház; Komárom; Szabadka; Mvh. román színház; Buk., Bulandra) és kritikákról is.] 1988

♦ Márkus Béla: Vonások Görömbei András portréjához. Somogy, 1988/1.: 28–33. [Az írásban szó esik G. A. két kötetéről, a Ki viszi át… c. esszékötetről és a Sütő-monográfiáról.] 1988

♦ *** Sütő András a Vígszínházban megtekintette az Álomkommandót, majd a főszereplőkkel megköszönte a közönség tapsát. /hír + fotó/ Új Tükör, 1988. jan. 3. 1988

♦ Kalmár Zoltán: Döntött a közönség. A Hét, 1988. jan. 14. [Vidám sirató…, NÁMSz. Vendégjáték Nagyszebenben.] 1988

♦ Márkus Csaba: [Álomkommandó. Vígszínház.] Kárpáti Igaz Szó, 1988. jan. 17. [Nem láttam; forrás: MIB88: 477.] 1988

♦ (–): Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. /kvism/ Népszava, 1988. jan. 30.: 10. [Zu: A0750. // Nem láttam; forrás: MIB88: 477.] 1988

♦ Stuber Andrea: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Kritika, 1988. febr.: 41. [Egri Gárdonyi Géza Színház.] 1988

♦ T. Páll Árpád: Vidám sirató egy bolyongó porszemért. Új Élet, 1988/4.: 14. [KÁMSz.] 1988

♦ Sumonyi Zoltán: Sütő András koszorúja. (1987. jún. 2.) /vers/ Alföld, 1988/2.: 22–23. 1988

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék