kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1987: 166 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-166

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp., 1987, Magvető, 266 p. /Gyorsuló idő/ ISBN 963-14-1014-5. [Névmutató nélkül, Sütő András több helyen említve, főleg a drámatörténeti részben; pl. a Mezítlábas menyasszonyról: „a korszak sematikus szemléletének és dramaturgiájának bélyegét viseli magán, ma már nem jelent többet, mint drámatörténeti dokumentumot”.] ¤ Ism.: Határ Győző: Irodalomtörténet. Bp., 1991, Tevan Kiadó: 309–311.; P1650 Szakolczay Lajos: Korforduló. Bp., 2000.: 260–266. 1987

GMJ = Gáspárné Monostori Judit: Sütő András. Válogatott személyi bibliográfia. (Lezárva: 1986. dec. 31.) Gépirat, 1987, 356 lap. [Egyik lelőhely: a budapesti Teleki László Intézet Könyvtára.] 1987

Fegó = *** Sütő András irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. Gáspárné Monostori Judit készülő bibliográfiájának felhasználásával összeállította és kiegészítette Fegó Lajos. Pécs, 1987, Állami Gorkij Könyvtár – Baranya Megyei Könyvtár, 54 p. ISBN 963-01-8233-5. [Tart.: Csorba Győző: A szavak. A hatvanéves Költőnek. /vers/ (5–6.) // (Korántsem teljes) hibajegyzékkel!] ¤ Ismertető: S20510 Botlik József: Napjaink, 1987/12.; S21440 Szakolczay Lajos: Hungarológiai Értesítő, 1989/3-4. 1987

♦ *** Germanistisches Jahrbuch DDR–UVR 1987. [Germanisztikai Évkönyv NDK–MNK 1987.] Herausgeben von [Szerk.] Sabine Dallmann. VI. Jahrgang. [Évfolyam.] Lektorat für Deutsche Sprache und Literatur beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Budapest. [Az NDK Művelődési és Információs Központja Budapesten – A német nyelv és irodalom lektorátusa.] 293 p. [Tart.: Magdolna Balkányi (Kossuth Lajos Tudományegyetem): Das Kohlhaas-Thema bei Heinrich von Kleist und András Sütő (A Kohlhaas-téma Heinrich von Kleistnál és Sütő Andrásnál). (19–32.) // Jegyzetekkel. A Három dráma, Buk., 1978 alapján.] 1987

♦ Bertha Csilla: Nemzeti sorstragédiák. Párhuzamok Sütő András és Brian Friel drámájában. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis – Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1987, Tom. 18/1.: 51–70. [A szuzai menyegző. // Különnyomatban is. // Ua. angolul in: S19350 Irish University Review, 1987, Autumn: 207–222.] 1987

♦ Bertha Csilla: Tragedies of National Fate: A Comparison between Brian Friel’s Translations and its Hungarian Counterpart, András Sütő’s A szuzai menyegző. Irish University Review (A Journal of Irish Studies, Vol. 17. No. 2.) 1987, Autumn: 207–222. [Ua. magyarul in: S19340 Acta Academiae Paedagogicae Agriensis – Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1987. // Az angol nyelvű tanulmány még megjelent, in: P1230 Csilla Bertha and Donald E. Morse: Worlds Visible and Invisible. Debrecen, 1994. (153–167.) // Nem láttam, forrás: MIB88: 188.; az angol közlemény ismertetése in: S25860. Kisebbségkutatás, 1992/93. és Lázok János szíves közlése.] 1987

♦ Czine Mihály: Kalandozások Ihajcsuhajdiában. Sütő András mesejátéka. /kvism/ Népszava, 1987. jan. 17.: 10. [A0740 Kalandozások…] 1987

♦ Ablonczy László: Ihajcsuhajdia avagy tűnődés mesejátékok sorsáról. /kvism/ FiSziMu, 1987. jan. 31.: 18. [A0740 Kalandozások…] 1987

♦ Pálfy G. István: Kalandozások Ihajcsuhajdiában. /kvism/ Kritika, 1987. febr.: 7. [Nem láttam; forrás: MIB87: 424.] [A0740 Kalandozások…] 1987

♦ Nógrádi Gábor: Kalandozások Ihajcsuhajdiában. /kvism/ Új Tükör, 1987. febr. 1.: 2. [A0740 Kalandozások…] 1987

♦ Pálfy G. István: Boldogságfelügyelet. /kvism/ Magyar Ifjúság, 1987. febr. 20.: 7. [A0740 Kalandozások…] 1987

♦ Magyar Imre: Zengő, új ábécé. Sütő András 60 éves. Bécsi Napló, 1987/4.: 8. [Nem láttam; forrás: MIB87: 425.] 1987

♦ Tarján Tamás: Sütő András: Advent a Hargitán. [Bp., 1987.] /kvism/ Könyvvilág, 1987. máj.: 6. [Zu: A0760. // Nem láttam; forrás: MIB87: 423.] 1987

♦ Földes Anna: Kalandozások Ihajcsuhajdiában. Sütő András mesejátéka kicsiknek és nagyoknak. /kvism/ Magyar Nemzet, 1987. máj. 4.: 6. [Zu: A0740.] 1987

♦ Pomogáts Béla: Advent a Hargitán. Sütő András színművei. /kvism/ Új Tükör, 1987. máj. 31.: 2. [Zu: A0760.] 1987

♦ Csoóri Sándor: Az elmulasztott utak. Sütő Andrásnak. /vers/ Alföld, 1987/6.: 3. 1987

♦ Görömbei András: Hogy megmaradjatok, hogy megmaradjunk. Alföld, 1987/6.: 4–6. [Portré a 60 éves íróról.] 1987

♦ Olasz Sándor: Kalandozások Ihajcsuhajdiában. Sütő Andrásról – mesejátéka ürügyén. Kincskereső, 1987/6.: 44–45. 1987

♦ Oltyán Béla: Máglyák és csillagok. Sütő András etikája. Tiszatáj, 1987/6.: 3–12. [Pályakép a 60 esztendős íróról.] 1987

♦ P. B. [Pomogáts Béla]: Nagy Károly előadása Sütő Andrásról. /ism/ Nyelvünk és Kultúránk, 1987. jún. (67. sz.): 109–110. [Nagy Károly: A kimondás joga. Előadás az Advent a Hargitán c. drámáról a Modern Language Association of America ’Magyar film és dráma’ címmel rendezett konferenciáján. (New York, 1986. dec. 27–30.)] 1987

♦ Szerdahelyi István: A feldobott pénzdarab pillanatában. Sütő András hatvanéves. Kritika, 1987. jún.: 18–20. [Általános értékelés a műveiről.] 1987

♦ Vasy Géza: Nemzetiség az emberiség szintjén. Görömbei András monográfiája Sütő Andrásról. Forrás, 1987. jún.: 85–88. 1987

♦ Veöreös Imre: Sütő András hatvanadik születésnapjára új drámával ajándékozott meg… Diakónia, 1987/2.: 93. [Az álomkommandó; cím nélküli rövid ismertető.] 1987

♦ Sík Ferenc: Kegyelmi kérvény. Alföld, 1987/6.: 50–51. [Az Álomkommandó.] 1987

♦ Cs. Nagy Ibolya: Mese – mesén túli üzenettel. Alföld, 1987/6.: 52–55. [Zu: A0740 Kalandozások Ihajcsuhajdiában; vesd össze: Cs. Nagy írása szintén a mesékről, in: S32290 Hitel, 2002/6. // Ua. kötetben: P1770 Cs. N. I.: Kérdez az idő. Miskolc, 2002.: 158–163.] 1987

♦ *** Sütő András-ősbemutató lesz Gyulán. /hír/ Magyar Nemzet, 1987. jún. 7. [Az álomkommandó.] 1987

♦ Polgárdy Géza: A vigasz és a reménység élő klasszikusa. Köszöntjük a 60 éves Sütő Andrást. Reformátusok Lapja, 1987. jún. 7.: 4. 1987

♦ Cseres Tibor: Levél a hatvanéves Sütő Andrásnak. Élet és Irodalom, 1987. jún. 12: 1. 1987

♦ Illés Jenő: Sütő András és Harag György találkozása. Élet és Irodalom, 1987. jún. 12.: 5. [Közös munkáikról: trilógia. // Ua. kötetben (részlet): R350 *** Harag György színháza. Bp., 1992.] 1987

♦ Pálfy G. István: Főhajtás Sütő Andrásnak. Magyar Ifjúság, 1987. jún. 12.: 14–15. [A 60 éves író köszöntése. // Ua. kötetben: P0940 P. G. I.: Jó hazát teremteni. Bp., 1988.: 131–134.] 1987

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék