kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1987: 166 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-166

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sikaszói fenyőforgácsok. Cikkek, naplójegyzetek. Vál., s. a. r. Ablonczy László. Bp., 1987, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat – Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 182 p. ISBN 963-422-852-6. [A borító Szervátiusz Tibor betűinek felhasználásával készült. // Az író hatvanadik születésnapja alkalmából kiadja az ~. // Lásd még 2. kiadás, Székelyudvarhely, 2007.] Τ Tartalom: S. A.: Eligazító. (3) • Arcképvázlatok. /fejezetcím/ (5) • Gergely pápa futamodásban, avagy régi idők kötéltáncosai. (7) • Edgár és Rebeka. (+ A türelem ajándéka.) (19–22) • A keserű-szemű festő [Szécsi András]. (23–24) • Az orchidea példája. Bevezető Bálint Tibor szerzői estjén, Marosvásárhelyt. (25–29) • Bajor Andor humoráról. (30–31) • A kéklábú madár nyomában. Egy amerikai magyar költőről [Gyékényesi György]. (32–34) • Harangos tejtestvérek [Nagy Imre, Tamási Áron]. (35–39) • Tűzfelelősök. /fejezetcím/ (41) • Mai gond és hajdani örömhír. Beszélgetés Ablonczy Lászlóval [1979]. (43–51) • Hogy is volt? (52–53) • A népélet: a lélek univerzuma is. Válasz egy körkérdésre, mely így szólt: Hogyan vélekedik ön a Móricz-revízióról? (54–56) • Közös ég alatt. (57–59) • Prológus. A temesvári Állami Magyar Színház 25. évfordulójára. (60–62) • A költő kérdései. (63–65) • Vércseppes ösvényen. Tamás Menyhért szerzői estje elé. (66–67) • Írások forrástájékáról. /fejezetcím/ (69) • Advent a Hargitán. (71–78) • Kenderinges tündérlányok. (79–84) • Azt írni, amit élünk. Beszélgetés Mikó Ervinnel. (85–92) • A nép genetikus szelleméről. Beszélgetés Kiss Károllyal [1979]. (93–97) • Nyelvi gondokról /fejezetcím/ (99) • A toleranciáról és Bábel örökségéről. Beszélgetés Kiss Horváth Józseffel. (101–107) • A csendháborító. (108–110) • Újabb kölcsönszavainkról. (111–114) • Anyám történeteiből. (115–117) • Jókai örökségéről. (118–120) • Újból gyászőrségben. /fejezetcím/ (121) • Gyászkalaposan. Harag György ravatalánál. (123–127) • Kötelesség-perzselten. Kacsó Sándor búcsúztatása (1984. febr. 21.). (128–132) • Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére [Szabó T. Attila]. (133–137) • A sajátosság méltósága. /fejezetcím/ (139) • Csipkerózsika [+ részletek a hozzászólásokból: Szász János, Szőcs István, Rácz Győző, Farkas Árpád, Deák Tamás, Gálfalvi Zsolt, Láng Gusztáv, Bajor Andor]. (141–162) • Úti napló. /fejezetcím/ (163) • Látogatóban Barcsay Jenőnél. (165–171) • Földi asztal, égi szék [Kemény János]. (172–177) • Sárkány alszik veled egy fedél alatt… [Beszélgetés Ablonczy Lászlóval]. (178–182) [Első közlés: S19810 FiSziMu, 1987. jún. 20.; Ua. in: A0880 Sárkány…: 352–356. Vesd össze Ablonczy jegyzete, in: Sárkány…: 506.] ¤ Ismertető: S20500 (–): Magyar Ifjúság, 1987/51. S20520 Kiss Dénes: Könyvvilág, 1987. dec. S20610 Tarján Tamás: Népszabadság, 1987. dec. 11. S20630 Kenessei András: Magyar Hírlap, 1987. dec. 24. S20650 Dienes Ottó: Új Aurora, 1988/1. S20710 (–): Népszava, 1988. jan. 30. S20800 Földes Anna: Magyar Nemzet, 1988. márc. 7. S20830 Szentmihályi Viktor: Köznevelés, 1988/12. S20930 Bakonyi István: Új Forrás, 1988/6. S21060 Szabó B. István: Új Írás, 1988/11. 1987

♦ Advent a Hargitán. Három játék. S. a. r., jegyz. Ablonczy László. Weöres Sándor verseivel. Bp., 1987, Szépirodalmi, 305 p. ISBN 963-15-3387-5. [A borító 2. oldalán Sütő András levele Ablonczy Lászlóhoz. Kézírás-hasonmás. // Fotók az eddigi előadásokról: borító 1. és 4., valamint 21, 57, 77, 97, 139, 151, 167, 253, 269. p.] Τ Tartalom: Vidám siratók. Sütő András beszélgetése Ablonczy Lászlóval. (5–20) [S19030 Tiszatáj, 1986/3.] • Vidám sirató egy bolyongó porszemért. Színjáték két részben. (23–103) • Babilon falai. Emlékezés egy bolyongó porszemre. (1980/1985) (105–112) [G08950 Tiszatáj, 1986/6.] • Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. Vidám játék négy felvonásban. (113–210) • Advent a Hargitán /cikluscím/ (211) • Egy színdarab forrástájékáról. (213–219) [G08830 FiSziMu, 1985/50.] • Advent a Hargitán. Színjáték két részben. (221–290) • Ablonczy László: Jegyzetek. (291–305) [A Vidám sirató… genezise; a marosvásárhelyi, szegedi, galaci és temesvári bemutatók adatai; Weöres Sándor versei az operaváltozathoz (zenéjét szerezte Szőnyi Erzsébet); a vígjáték szövegváltozatairól („Sütő András művét e kötet számára átdolgozta, s így, e véglegesnek tekinthető szöveg először jelenik meg nyomtatásban”); a Mircea Moldovan rendezte filmváltozatról. // A Pompás Gedeon… bemutatóinak (MÁMSz, TÁMSz, Kaposvár, SÁMSz) adatai; szövegváltozatok. // Az Advent a Hargitán szövegváltozatairól.] ¤ Ismertető: S19420 Tarján Tamás: Könyvvilág, 1987. máj. S19440 Pomogáts Béla: Új Tükör, 1987. máj. 31. 1987

♦ Advent a Hargitán. Három játék. S. a. r., jegyz. Ablonczy László. Weöres Sándor verseivel. Bp.–Pozsony, 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó – Madách Könyvkiadó, 305 p. ISBN 963-15-3472-3. [Nem láttam, forrás: OSzK online-adatbázis. // Tartalom, mint az alapkiadásnál (A0760).] 1987

♦ *** És mégis… A Magyar Ifjúság évkönyve. Bp., 1987, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 180 p. ISBN 963-422-825-9. ISSN 0237-0905. [Lh: OSzK, HA 2267/1987. // Tart.: Sütő András: Tükörcserepek. (45–49.) /Két rövid írás, összefogva. A második írás a Tűzfelelősök./] 1987

♦ *** Rivalda 85–86. Nyolc magyar színmű. Bp., 1987, Magvető Kiadó, 795 p. ISSN 0133-8757. [Tart.: Sütő András: Advent a Hargitán. Színjáték két részben. (405–484) (A Nemzeti Színház bemutatójának szereposztásával, 1985. dec. 20. /sic!/)] ¤ Ismertető (forrás: MIB87: 102.): Vinkó József: Könyvvilág, 1987/5.: 10.; Tarján Tamás: Népszabadság, 1987. máj. 12.: 7.; Varjas Endre: Élet és Irodalom, 1987/22.: 10. 1987

♦ Sütő András: Nyáresti medvenézőben. Utunk Évkönyv 1987.: 129–136. 1987

♦ Sütő András: Csipkerózsika. Alföld, 1987/4.: 18–28. [S. A. jegyzetével + részletek a vita folyamán megjelent hozzászólásokból: Szász János, Szőcs István, Rácz Győző, Farkas Árpád, Deák Tamás, Gálfalvi Zsolt, Láng Gusztáv, Bajor Andor. // Átvette: Látóhatár, 1987. jún. // Ua. in: A0750 Sikaszói…: 141–162. és A0900 Csipkerózsika…: 157–179. // A Csipkerózsika-vita utólagos értékelése. – ® 16.] 1987

♦ Sütő András: A csendháborító. Új Szó, 1987. ápr. 5.: 12. [Első közlés: G08410 Új Élet, 1982/10.] 1987

♦ Sütő András: Volt egyszer egy édesszájú medve… Új Tükör, 1987. ápr. 5.: 39. és ápr. 12.: 39. és ápr. 19.: 39. [Ua. in: A0940 Vadpávamenyegző: 143–151.] 1987

♦ Sütő András: Szárnyas szeptember. /novella/ Új Tükör, 1987. ápr. 19.: 16–17. [Íródott 1956-ban.] 1987

♦ Sütő András: Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére. Magyar Ifjúság, 1987. máj. 1.: 27. [Szabó T. Attila emlékezete. // Átvette: G09220 Látóhatár, 1987/7. // Ua. kötetben, in: A0750 Sikaszói…] 1987

♦ Sütő András: Az Álomkommandó. Dráma három felvonásban. Alföld, 1987/6.: 7–49. [Átvette: Látóhatár, 1987. aug.] 1987

♦ Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. /részlet/ Új Szó, 1987. jún. 7.: 13. 1987

♦ Sütő András: Epilógus. Reformátusok Lapja, 1987. jún. 7.: 4. [Részlet ex: A0270 Anyám…] 1987

♦ Sütő András: Emlékcseppek Az álomkommandóhoz. /jegyzet/ FiSziMu, 1987. jún. 18.: 7. 1987

♦ Sütő András: Az Édes-anyanyelv dalaiból. Nők Lapja, 1987. jún. 20.: 13. [Részletek ex: A0510 Engedjétek…] 1987

♦ Sütő András: Torzók. Sorok egy égtartó ember emlékére. Látóhatár, 1987. júl.: 48–51. [Előbbi közlés: G09160 Magyar Ifjúság, 1987. máj. 1.] 1987

♦ Sütő András: A vámosok mindig éberek, ha valaki sírhantot rejteget a kézitáskájában… Magyar Hírek, 1987. júl. 25.: 12–14. [Két részlet a Kelet kapujában c. írásból (szövegromlással!); részlet a Római napok c. írásból; részlet az A0510 Engedjétek… c. kötetből. // Ugyanott a 60 éves író köszöntése. // Lásd még (téves címmel és forráshely-megjelöléssel), in: C480 Kántor László: Túlélő képek. és G09980 Székely Útkereső, 1991/1-2.] 1987

♦ Sütő András: Fácánkrónika. Magyar Ifjúság, 1987. aug. 21.: 24–27. [Ua. kötetben, in: A0940 Vadpávamenyegző: 185–198.] 1987

♦ Sütő András: Karácsonyi levél Béres Ferencnek. Új Tükör, 1987/52.: 19. [Nem láttam; forrás: MIB87: 424.] 1987

♦ Sütő András: Jó estét, kedves Nagyérdemű! FiSziMu, 1987. dec. 26.: 8, 9. [Jegyzet: A KÁMSz 1987. nov. 16-án mutatta be a Vidám sirató… c. darabját. A szerző ez alkalommal írta köszöntőjét a kolozsvári együttesnek. // Ua. in: Világszínház, 1988/5.: 4–5.] 1987

• Rádiójáték. 1987. jún. 18. *Kossuth Rádió* (Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása) Rádióra alkalmazta és rendezte: Seprődi Kiss Attila. Zene: Orbán György. ¤ Ismertető: S19670 Katona Imre József: RTV Újság, 1987. jún. 15-21. /előzetes/ 1987

• Eger, 1987. október 16. *Gárdonyi Géza Színház* Rendezte: Gali László. Díszlet, jelmez: Piros Sándor. Zene: Herczeg László, Szabó Viola. Segédrendező: Kaposi Tamás. ¤ Ismertető: S20320 (gábor): Népújság, 1987. okt. 15. /előzetes/ S20350 Gábor László: Népújság, 1987. okt. 24. S20360 Illés Jenő: FiSziMu, 1987. okt. 24. S20420 Csizner Ildikó: Új Tükör, 1987. nov. 8. S20660 Földes Anna: Színház, 1988. jan. S20720 Stuber Andrea: Kritika, 1988/2. S20770 Sulyok László: Nógrád, 1988. febr. 29. 1987

• Nagyvárad, 1987. július 14. *NÁMSz* Rendezte: Varga Vilmos. Díszlet, jelmez: Bíró I. Géza. ¤ Ismertető: S19960 Stanik István: Fáklya, 1987. júl. 22. S20200 Indig Ottó: Új Élet, 1987/17. S20570 Varga Gábor: Utunk, 1987. okt. 9. S20690 Kalmár Zoltán: A Hét, 1988. jan. 14. S20760 Sall László: Ifjúmunkás, 1988. febr. 20. S20900 Szőcs István: A Hét, 1988. máj. 5. S21810 *** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Néplap, 1990. márc. 1. /előzetes/ S21830 Tiszai Lajos: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Néplap, 1990. márc. 3. S22630 Pozderka Judit: Hajdú-Bihari Napló, 1990. máj. 24. S22610 Takács István: Népszava, 1990. máj. 19. 1987

• Kolozsvár, 1987. november 16. *KÁMSz* Rendezte: Tompa Gábor. Díszlet, jelmez: T. Th. Ciupe. ¤ Ismertető: S20240 T. Páll Árpád: Utunk, 1987. szept. 25. /előzetes/ S20560 Marosi Péter: Utunk, 1987. dec. 4. S20590 B. L.: FiSziMu, 1987. dec. 12. S20640 Kántor Lajos: Utunk, 1987. dec. S20730 T. Páll Árpád: Új Élet, 1988/4. S20890 Nánay István: Világszínház, 1988/5. 1987

Az álomkommandó. Dráma három felvonásban. Első közlés: G09170 Alföld, 1987/6. Kötetben: C510 Rivalda 87–88. Bp., 1989. 1987

• Gyula, 1987. júl. 19. *Várszínház* Rendezte: Sík Ferenc. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskuti Márta. [A budapesti Vígszínházzal közös produkció.] ¤ Ismertető: S19940 Stuber Andrea: Vasárnapi Hírek, 1987. júl. 19. S19950 Horváth Gábor: Esti Hírlap, 1987. júl. 21. S19970 A. T.: Békés Megyei Népújság, 1987. júl. 23. S19980 Domonkos László: Délmagyarország, 1987. júl. 25. S19990 Lukácsy András: Magyar Hírlap, 1987. júl. 25. S20000 Wallinger Endre: Dunántúli Napló, 1987. júl. 25. S20040 Zappe László: Népszabadság, 1987. júl. 27. S20050 Takács István: Népszava, 1987. júl. 29. S20060 Szekrényesy Júlia: Élet és Irodalom, 1987. júl. 31. S20120 Róna Katalin: FiSziMu, 1987. aug. 1. S20130 Tiszai Lajos: Szolnok Megyei Néplap, 1987. aug. 1. S20140 Dezső László: Dolgozók Lapja, 1987. aug. 4. S20150 Csáki Judit: Új Tükör, 1987. aug. 9. S20151 Bencze Gábor: Fővárosi Közmű, 1987. aug. 14. S20380 Kovács Dezső: Színház, 1987/11. 1987

• Budapest, 1987. szept. 25. (a gyulai ősbemutató utáni első pesti előadás). *Vígszínház* Rendezte: Sík Ferenc. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskuti Márta. [A Gyulai Várszínházzal közös produkció.] ¤ Ismertető: S20260 Bernáth László: Esti Hírlap, 1987. szept. 28. S20280 Lukácsy András: Magyar Hírlap, 1987. okt. 1. S20290 Bogácsi Erzsébet: Magyar Nemzet, 1987. okt. 3. S20300 Róna Katalin: FiSziMu, 1987. okt. 3. S20310 Takács István: Népszava, 1987. okt. 6. S20330 Szántó Erika: Képes 7, 1987. okt. 17. S20340 Földes Anna: Nők Lapja, 1987. okt. 24. S20370 Almási Miklós: Kritika, 1987/11. S20390 Szoboszlai Margit: Új Tükör, 1987. nov. 1. S20410 Kovács L. Péter: Pesti Műsor, 1987. nov. 4. S20430 Csáki Judit: Új Tükör, 1987. nov. 11. S20440 Dusza István: Új Szó, 1987. nov. 16. S20550 Schreiber György: Mozgó Világ, 1987/12. 1987

= H02500 Csillagvitéz. Báb-mesejáték. Dramaturg: Békés József. Rendezte: Cselényi László. (Bemutató: 1987. jún. 16. MTV1.) Vesd össze: H01300 Ördögűző tarisznya; H00250 Csillagvitéz; H02700 Kalandozások Ihajcsuhajdiában; H02900 Vigyorgó búbánat. ¤ Ismertető: S19680 P. L.: RTV Újság, 1987. jún. 15-21. S19690 (be): Esti Hírlap, 1987. jún. 17. 1987

♦ Páll Árpád: Színházi világtájak. Buk., 1987, Kriterion, 271 p. [Tart.: Temesvári emlékképek. (48–66) // Az írás tartalmazza a Vidám sirató (TÁMSz) kritikáját (63–65) • Azonos mondanivaló, különböző műfajok, avagy jegyzetek a drámaíró Sütő Andrásról. (1977) (240–250. // Egy lócsiszár…; Csillag… // Vesd össze: S10550 Igaz Szó, 1977/6.) • Mérföldkövek Harag György pályáján. (1971–1986) (251–270. // Az írás S. A. drámáiról is megemlékezik: 261–262.)] 1987

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék