kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1986: 113 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-113

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Advent a Hargitán. Színjáték két részben. New York, 1986, Püski, 31 p. 24 cm. [Különnyomat a G08820 Tiszatáj szegedi folyóirat 1985. decemberi számából.] 1986

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 3. kiad. Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 282 p. ISBN 963-15-2939-8. [Lh: OSzK, B 103.323. // A borítón id. Pieter Bruegel Téli vadászat c. festményének részlete. // A borító 3. oldalán életrajzi adatokkal. // Alapkiadás = A0270.] 1986

♦ Kalandozások Ihajcsuhajdiában. Mesejáték. Bp., 1986, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 112 p. 20 cm. ISBN 963-422-467-9. [A borító és az illusztrációk Reich Károly alkotásai. A fülszöveget Czine Mihály írta; Sütő András ajánlásával (kézirás-hasonmás, borító 4.) // A mű előzményei: Ördögűző tarisznya. Bábjáték 3 felv. Ion Creangă meséje nyomán, in: G05990 Művelődés, 1970. 4. sz., és: Csillagvitéz. Mesejáték 3 képben, Ion Creangă nyomán, in: C290 6 színjáték. Buk., 1983; a mesejátékot végül H02900 Vigyorgó búbánat címmel mutatta be a veszprémi Petőfi Színház (1993. jan.)] ¤ Ismertető: S19360 Czine Mihály: Népszava, 1987. jan. 17. S19370 Ablonczy László: FiSziMu, 1987. jan. 31. S19380 Pálfy G. István: Kritika, 1987. febr. S19390 Nógrádi Gábor: Új Tükör, 1987. febr. 1. S19400 Pálfy G. István: Magyar Ifjúság, 1987. febr. 20. S19430 Földes Anna: Magyar Nemzet, 1987. máj. 4. S19470 Olasz Sándor: Kincskereső, 1987/6. S19540 Cs. Nagy Ibolya: Alföld, 1987/6. 1986

♦ Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Második, átdolgozott, javított kiadás. Bp., 1986, Corvina. [Tart.: Sütő András: Egy csupor zsír. (203–206) // Az írást a kötet első kiadása nem tartalmazza!] 1986

♦ *** Magyar drámaírók – 20. század. [Antológia.] 1–3. kötet. Vál., szöveggond., jegyzet Nagy Péter. Bp., 1986, Szépirodalmi, 1201, 1332, 1157 p. ISBN 963-15-3217-8. [Tart.: Sütő András: Csillag a máglyán. (3. köt.: 819–908) // Életrajzi jegyzetek az 1154. oldalon.] ¤ Ismertető (forrás: MIB86: 68.): Tarján Tamás: Népszabadság, 1986. nov. 11.: 7. 1986

♦ *** Öröktűz. Elbeszélések az Isten-kereső emberről. Vál., szerk. Lukács László et al. Bp., 1986, Vigilia, 601 p. /Vigilia könyvek/ ISBN 963-02-4350-4. ISSN 0231-3081. [Tart.: Sütő András: Világítunk. (223–228.) (Részlet ex: A0270 Anyám…)] 1986

Ion Creangă: Gyermekkorom emlékei. Mesék – regék. Ford. Kiss Jenő [Gyermekkorom emlékei. + Regék] és Sütő András [Mesék]. Ill. Rusz Lívia. Buk., 1986, Ion Creangă Könyvkiadó, 293 p. 27 cm. Τ Tartalom: Sütő András: Ion Creangă. (5–7) • Gyermekkorom emlékei. (9–64) • Mesék [cikluscím]. Egy anyósnak három menye. (67–77) • A kecske és a három gidó. (78–90) • Kukurikú, nagy bojár! (91–98) • Karó Dani. (99–116) • A disznó meséje. (117–137) • Sztán, akinek ördög volt a szolgája. (138–166) • Fehér Szerecsen meséje. (167–236) • Apó lánya és Ettyem-Petty. (237–246) • Tarisznyás Iván. (247–266) • Mese az emberi butaságról. (267–272). Regék [cikluscím]. Ion Roată apó és a fejedelemségek egyesülése. (275–279) • Ion Roată apó és Cuza fejedelem. (280–287). – Jegyzetek. (289–290) • Ion Creangă életének és műveinek időrendi áttekintése. (291–293). 1986

Ion Creangă: Gyermekkorom emlékei. Mesék – regék. Ford. Kiss Jenő [Gyermekkorom emlékei. + Regék] és Sütő András [Mesék]. Ill. Rusz Lívia. Buk.–Bp., 1986, Ion Creangă Könyvkiadó – Móra Ferenc Könyvkiadó, 293 p. 27 cm. ISBN 963-11-6029-7. [Rmk. // Leírás: OSzK online-adatbázis szerint.] Τ Tartalom: mint az előbbi tételnél. 1986

= P0850">P0850Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Vál. és a jegyzeteket írta Sándor László. Előszó Sütő András. Bp., 1986, Kossuth Kiadó, 415 p. 21 cm. ISBN 963-09-2811-6. [Névmutatóval! // Tart.: Sütő András: Ceruzavonások Balogh Edgár arcképéhez /1985/. (7–13). A szöveg tartalmazza az Edgár és Rebeka c. írást (szövegváltozat a A0900 Csipkerózsika… c. kötetben közölthöz képest.) // A kötet Sütő Andrásra vonatkozó írásait lásd P0850">P0850.] 1986

♦ Sütő András: Részletek az Orbán Balázs kapui c. esszéből. Új Élet, 1986/1.: 7. [Vesd össze: A0590 Évek…: 160–164.] 1986

♦ Sütő András: Földi asztal, égi szék (Kelt 1985. dec.). Új Tükör, 1986. jan. 12.: 17. [Ua. kötetben, in: A0750 Sikaszóiés A0900 Csipkerózsika…; valamint lapokban, több helyen.] 1986

♦ Sütő András: Feljegyzések Sík Ferinek! Magyar Ifjúság, 1986. jan. 24.: 27. [A zenekíséretet illető szerzői instrukció, zu: Advent a Hargitán, Nemzeti Színház.] 1986

♦ Ion Creangă: A kicsi tű és a nagyverő. Ford. Sütő András. Napsugár, 1986. febr: 8, 9. 1986

♦ Sütő András: Fácándi Feri híres találmánya. /mese/ Új Élet, 1986/6.: 19, 21. [A Csipi Csóka rovatban. // Ua. in: Képes 7, 1986/24: 50. // A fácánkrónika c. írás (lásd még in: A0940 Vadpávamenyegző: 185–188.) részlete, kiegészítve. // Vesd össze: G08920.] 1986

♦ Sütő András: Vércseppes ösvényen. Ferenczy Csongor estje elé. Tiszatáj, 1986/3.: 8. [Lábjegyzet: a Tamás Menyhért verseiből készült pódiumműsor bevezetője.] 1986

♦ Sütő András: Főhajtás. Tiszatáj, 1986/3.: 9. [Lábjegyzet: A Kolozsvári Állami Magyar Színház együttese 1985. április 3-án ünnepelte tizedik évfordulóját annak, hogy Harag György rendezésében színre vitte az Egy lócsiszár virágvasárnapját. A jubileumi alkalomból Sütő András az alábbi levélben köszöntötte a társulatot és a közönséget. // Vesd össze: G08740 Igazság, 1985. márc. 31.] 1986

♦ Sütő András: Kacsó Sándor emlékezete. Magyar Ifjúság, 1986/18.: 28. [Gyászbeszéd 1984. febr. 21-én Kolozsvárott, a temetésen. // Nem láttam, forrás: MIB86: 260.] 1986

♦ Sütő András: Meséljünk együtt! Iskolás gyermekek változatai Fácándi Feri történetének folytatásához. Új Élet, 1986/10.: 19. [A Csipi Csóka rovatban. // Vesd össze G08880.] 1986

♦ Sütő András: Volt egyszer egy édesszájú medve. Napsugár, 1986. máj.: 8, 9. és 1986. jún.: 8, 9. 1986

♦ Sütő András: Kenderinges tündérlányok. A Hét, 1986. máj. 15.: 7. [Ion Creangáról. // Ua. in: Kincskereső, 1986/6.: 32–34.] 1986

♦ Sütő András: Babilon falai. Tiszatáj, 1986/6.: 11–16. [Vesd össze: G05350 Előre, 1967. szept. 1., és kötetben, in: A0900 Csipkerózsika…: 23–32.] 1986

♦ Sütő András: Kincses kultúrhistóriánk [jeles kutatója, Vita Zsigmond nyolcvanéves]. /köszöntő/ Igaz Szó, 1986/6: 572. 1986

♦ Sütő András: Egy és más a furmányosokról. Élet és Irodalom, 1986. júl. 11.: 6. [Replika Berkes Erzsébetnek, az írónő Szökésben a falvédőről c. írására (S19100 Élet és Irodalom, 1986. ápr. 18.). // S. A. írása után Berkes duplikája és a vita lezárása olvasható.] 1986

♦ Sütő András: A kulisszák mögött. /jegyzet/ Új Élet, 1986/15.: 16. [Kiss Törék Ildikó beugrása egy színházi vendégjáték alkalmával.] 1986

♦ Sütő András: Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. Vidám játék négy felvonásban. Alföld, 1986/8.: 5–52. [A színjáték 1985-ben átdolgozott szövege.] 1986

♦ Sütő András: Levél a fehér toronyból. Új Tükör, 1986. aug. 24.: 15–16. [Ua. kötetben: Mese és reménység címvált., in: A0780 A lőtt lábú…: 249–257.] 1986

♦ Sütő András: Balogh Edgár születésnapjára. Új Élet, 1986/19.: 14. 1986

♦ Sütő András: Írótársakról, nyelvünkről. /jegyzetek/ Alföld, 1986/10.: 22–28. [Az orchidea példája. Bevezető Bálint Tibor szerzői estjén, Marosvásárhelyt. (22–24) + A kék lábú madár nyomában. Egy amerikai magyar költőről. (Gyékényesi Györgyről; 24–25) + Újabb kölcsönszavainkról. (Márton Gyula, Péntek János és Vöő István könyvéről; 25–27) + Anyám történeteiből. (27–28)] 1986

♦ Sütő András: Tapsifületlen a nyúlbírónál. Napsugár, 1986. okt.: 8, 9. és nov.: 8, 9. [Ua. in: Új Tükör, 1986. dec. 28.: 38–39. és kötetben, in: A0940 Vadpávamenyegző: 125–130.] 1986

♦ Sütő András: Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc-emlékház. Népszava, 1986. okt. 18.: 8. [Ua. in: A0290 Rigó és apostol.] 1986

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék