kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1985: 46 tétel lapozás: 1-30 | 31-46

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Obiecała mi matka lekki sen. [= Anyám könnyű álmot ígér.] Z wegierskiego przełożila [Ford.] Hanna Kużniarska. Warszawa, 1985, Ksiażka i Wiedza, 269 p. 20 cm. ISBN 83-05-11366-3. [Lengyel nyelvű fordítás.] 1985

♦ *** Egyszer mindenkit szólítanak. Romániai magyar elbeszélők. 1–2. kötet. Vál., bev., függelék Nagy Pál. Kvár, 1985, Dacia Könyvkiadó, 295, 390 p. [Tart.: Sütő András: Jön a tenger! (2. kötet: 56–66., ajánlás nélkül, a rövid változat). // A Függelékben idézet a méltatásokból. (364–366) // Ua. kiadvány: C341 Rmk is.] ¤ Ismertető (forrás: MIB85: 118.): Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1985/13.: 5.; Izsák József: Élet és Irodalom, 1985/24.: 10.; Pomogáts Béla: Magyar Hírlap, 1985. aug. 10.: 8.; Pécsi Györgyi: Népszava, 1985. aug. 16.: 6.; Solt Ágoston: Könyvvilág, 1985/10.: 29.; Cs. Gyímesi Éva: Utunk, 1985/49.: 2. 1985

♦ *** Egyszer mindenkit szólítanak. Romániai magyar elbeszélők. 1–2. kötet. Vál., bev., függelék Nagy Pál. Kvár, 1985, Dacia Könyvkiadó, 295, 390 p. Rmk. [Ua. mint C340.] 1985

♦ *** Korok és kulisszák. Tizenöt évad magyar drámái. Bp., 1985, Magvető Könyvkiadó, 894 p. ISBN 963-14-0495-1. [Tart.: Sütő András: Egy lócsiszár… (645–673) + S. A. drámái magyarországi színpadokon. (893)] ¤ Ismertető (forrás: MIB85: 66.): Tarján Tamás: Népszabadság, 1985. dec. 17.: 7. 1985

♦ *** Múlhatatlan gyermekkor. [Antológia.] Vál., szerk., bev., jegyzet László Gyula. Bp., 1985, Móra Könyvkiadó, 343 p. ISBN 963-11-4333-3. [Tart.: Sütő András: Egy csupor zsír. (251–255)] 1985

♦ *** Talált kincs. Válogatás a Kincskereső c. folyóirat elmúlt 10 évi számaiból. Vál. Baka István, Simai Mihály; szerk. Grezsa Ferenc. Bp., 1985, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 249 p. ISBN 963-422-655-8. [Tart.: Sütő András: Bogár Zsuzsika búcsúzik. (62–72)] 1985

♦ Sütő András: Az Állami Magyar Színház együtteséhez és közönségéhez. Igazság, 1985. márc. 31.: 2. [Az Egy lócsiszár… bemutatójának 10 éves évfordulójára; KÁMSz. // Lásd még: G08900 Főhajtás. Tiszatáj, 1986. márc.: 9. // Vesd össze S27020 Kötő József írása in: RMSz, 1993. dec. 9. és A0950 Heródes…: 1985. ápr. 17-i feljegyzés.] 1985

♦ Ion Creangă: Facsaratos Fancsari. Ford. Sütő András. Új Élet, 1985/11.: 19. 1985

♦ Sütő András rövid levele Kiss Horváth Józsefhez. /kézírás-hasonmás/ Világ és Nyelv, 1985/3. [jún.]: 2. [Ugyanott: S18440 Kiss Horváth József írása arról, hogy eszperantóra fordította a Csillag a máglyán c. drámát.] 1985

♦ Sütő András: Közös ég alatt. Magyar Ifjúság, 1985. szept. 6.: 7. [Első közlés: G06090 Korunk, 1970/7. // Ua. in: Látóhatár, 1985/12.: 38–40.] 1985

♦ Sütő András: Jégmadár. Részlet egy színjátékból. Igaz Szó, 1985/10.: 284–294. [Az Advent a Hargitán munkacíme.] 1985

♦ Sütő András: Tapsifülesből Tapsifületlen. /mese/ Új Élet, 1985/19.: 19. 1985

♦ Sütő András: Gyászőrségben. Új Tükör, 1985. okt. 27.: 23. [„Most kaphattuk csak kézhez a Harag György halálára írt sorokat.” // Ua. Gyászkalaposan. Harag György ravatalánál címvált. in: A0750 Sikaszói…: 123–127. és in: R350 *** Harag György színháza. Bp., 1992.: 328–331.] 1985

♦ Sütő András: Jön a tenger. Rakéta Regényújság, 1985/47.: 18–20. [A rövidebb változat, ajánlás nélkül. // Ua. in: A0250 Misi…: 243–253.] 1985

♦ Sütő András: Advent a Hargitán. Színjáték két részben. Tiszatáj, 1985/12.: 2–31. [Az ősbemutató (Nemzeti Színház) színlapjával. // Keltezés a kézirat végén: Sikaszó, 1984. okt. 4. // A közlés után 3 további, a drámára vagy az íróra vonatkozó írás: S18600 Sík Ferenc, S18610 Sinkovits Imre és S18620 Görömbei András tollából.] 1985

♦ Sütő András: Egy színdarab [Advent a Hargitán] forrástájékáról. /vallomás/ FiSziMu, 1985. dec. 14.: 4, 5. [Ua. in: Látóhatár, 1986. márc.; G09510 Művelődés, 1990/1. és kötetben, in: A0760 Advent…: 213–219. és A0970 Színművek: 113–120.] 1985

• Szabadka, 1985. október 19. *Népszínház* Rendezte: Sándor János. Díszlet, jelmez: Molnár Zsuzsa. ¤ Ismertető: S18500 Barácius Zoltán: Magyar Szó, 1985. máj. 7. /előzetes/ S18530 Barácius Zoltán: Magyar Szó, 1985. jún. 19. /előzetes/ S18540 Barácius Zoltán: Magyar Szó, 1985. okt. 15. /előzetes/ S18550 Csordás Mihály: 7 Nap, 1985/43. S18560 *** Délmagyarország, 1985. okt. 21. S18570 Bartuc Gabriella: Magyar Szó, 1985. okt. 22. S18580 Gion Nándor: Híd, 1985. nov. S18850 (ablonczy): FiSziMu, 1986. jan. 25. S18860 Csordás Mihály: Üzenet, 1986. jan.-febr. 1985

Advent a Hargitán. Színjáték két részben. Első közlés (részlet): G08780 Igaz Szó, 1985/10. [Jégmadár munkacímmel!] Első teljes közlés: G08820 Tiszatáj, 1985/12. (Lásd még: G09580 Művelődés, 1990/2.) A genezisről lásd a G08830 sz. tételt (kötetben is). Kötetekben: A0720 Advent a Hargitán. New York, 1986. A0760">A0760 = A0770 Advent a Hargitán. Bp., 1987. C420 Rivalda 85–86. Bp., 1987. A0970 Színművek. Bp., 1995. A1150 Advent a Hargitán. Csíkszereda, 2004. [„A darabot a Nemzeti Színház az eredetileg 1985. december 20-i tervezett időpont helyett 1986. január 2-án mutatta be Sík Ferenc rendezésében. (…) A kötetben olvasható szöveg jelentősen eltér a Tiszatáj-beli, valamint a színházi előadás szövegétől. Sütő András a most közölt szöveget tekinti véglegesnek.” – Ablonczy László jegyzete, in: A0760">A0760 Advent… Bp., 1987.] 1985

♦ Héra Zoltán: Válasz a szfinxnek. Bp., 1985, Szépirodalmi, 448 p. ISBN 963-15-2975-4. [Tart.: Miért éppen magyarul? (S. A.: Engedjétek…) (169–173.) // Vesd össze: S12380 H. Z.: Könyv a nyelvátadásról. Népszabadság, 1978. jún. 14.] 1985

♦ *** Magyar–lengyel közelítések. Debrecen–Bp., 1985. [Tart.: D. Molnár István: Jerzy Andrzejewski és három magyar író mítosz-átértelmezései a hetvenes években. (69–85) // (Mesterházi Lajos, Sütő András és Kis Ervin egy-egy művéről. Sütőtől a Káin és Ábel a vizsgálat tárgya.) // Nem láttam; forrás: MIB86: 71. és 363.; Lázok2: 106.] 1985

♦ Görömbei András: Sütő András: Az Idő markában. /kvism/ Alföld, 1985/1.: 69–71. [Zu: A0710.] 1985

♦ Pomogáts Béla: Varázskörök. (Sütő András: Az Idő markában. Bp., 1984.) /kvism/ Üzenet (Szabadka), 1985. jan.: 57–58. 1985

♦ Bodor Pál: Sütő András: Az Idő markában. /kvism/ Magyar Nemzet, 1985. febr. 1.: 8. [Zu: A0710. // Nem láttam; forrás: MIB85: 337. // Ua. kötetben, in: P0910 B. P.: Az olvasás ihlete. Bp., 1988.: 128–130.] 1985

♦ Kiss Horváth József: A Csillag a máglyán – eszperantóul. Interjú Sütő András íróval. Világ és Nyelv, 1985/3.: 2-3. [Ugyanott: G08760 S. A. rövid levele Kiss Horváth Józsefhez (kézírás-hasonmás). // Vesd össze: A toleranciáról és Bábel örökségéről, in: A0750 Sikaszói…: 101–107. és A0880 Sárkány…: 345–351.] 1985

♦ Kreutzer Andrea – Csirpák Géza – Zipernovszky Kornél: Czine Mihály és Sütő András a Fábry-körben. Egyetemi Lapok, 1985. márc. 5. [Nem láttam; forrás: C680 *** In honorem Czine Mihály. Debrecen, 1999.: 327.] 1985

♦ *** Az Erdélyi Népi Demokratikus Ellenállási Mozgalom jelentése (1984 telén). Nemzetőr, 1985. márc. 15. (420. sz.): 3. [„A nyáron az Amerikai Egyesült Államokból Erdélybe látogatott egy Szekeres nevű közéleti férfiú, fölkereste Sütő András író fiát, ifjú Sütő András orvost és Király Károlyt, a marosvásárhelyi konzervgyár igazgatóját. Mindhárman Péter Károly lakásán találkoztak. Miután az amerikai vendég elment, őrizetbe vették Sütő András író fiát, apja közbenjárására szabadon engedték ugyan, de azután is többször kihallgatták a hatóságok. Péter Károly munkást, a megbeszélés házigazdáját letartóztatták és betegre verték. (…) A nyáron a marosvásárhelyi Új Élet szerkesztőségében házkutatást tartottak a hatóságok: Sütő András író, főszerkesztő asztalából mindent a földre dobáltak, majd pedig ugyanazok, akik végezték a házkutatást, elkezdték megjátszani a nyomozókat. Így bojkottálják az európai hírű írót, Sütő Andrást munkájában, közéleti tevékenységében.”] 1985

♦ Kállai Katalin: Veszprémiek Budapesten: Molnár, Sőtér, Sütő. Esti Hírlap, 1985. ápr. 13.: 2. [A Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten. Tk. Anyám könnyű álmot ígér.] 1985

♦ Balázs Ádám: „Engedjétek hozzám jönni a szavakat…” Sütő András dedikál. Magyar Hírek, 1985. ápr. 27.: 21. [Budapesten a Könyváruházban dedikálta A0710 Az Idő markában c. kötetét. // „Sütő András ezúttal a Magyar Televízió meghívására érkezett; tervbe vették a Csillagvitéz c. mesejátékának megfilmesítését. (…) A Magyar Televíziónál átvette azt az oklevelet, amellyel Borsod megye Tanácsa tüntette ki a Miskolci Tévéfesztiválon bemutatott Nem felfelé török, Uram c. interjú-filmért.”// Vesd össze: S17350, S17360 és S19680.] 1985

♦ P. Á. [Páll Árpád]: Van kinek, van miért tűnődni… FiSziMu, 1985. ápr. 27.: 26. [Egy lócsiszár…, KÁMSz; a bemutató 10 éves évfordulója.] 1985

♦ Barácius Zoltán: [Egy lócsiszár virágvasárnapja. Szabadka, Népszínház.] /előzetes/ Magyar Szó, 1985. máj. 7.: 12. [Nem láttam; forrás: MIB86: 362.] 1985

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék