kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1984: 70 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-70

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Gyermekkorom tükörcserepei. 2. kiadás. Vál., szerk. Ablonczy László. Bp., 1984, Móra Ferenc Könyvkiadó, 114 p. 24 cm. Pld.: 48.000. ISBN 963-11-3653-1. [Az 1982-es kiadás újraszedett szövege. A tartalom azonos az alapkiadással (A0630).] 1984

♦ Gyermekkorom tükörcserepei. 2. kiadás. Vál., szerk. Ablonczy László. Bratislava–Bp., 1984, Madách Kiadó – Móra Ferenc Könyvkiadó, 114 p. 24 cm. ISBN 963-11-3814-3. [Magyar–csehszlovák közös kiadás. A tartalom azonos az 1982-es alapkiadással (A0630).] 1984

♦ Az Idő markában. Esszék, naplójegyzetek. Vál., s. a. r. Ablonczy László. Bp., 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó. 436 p. 19 cm. ISBN 963-15-2505-8. [A könyvjelzőn kiadói ismertető. // Válogatás korábbi kötetekből (Rigó és apostol; Istenek és falovacskák; Évek – hazajáró lelkek) + három, magyarországi folyóiratokban megjelent interjú: Ablonczy Lászlóval (301), Hary Mártával (389), Pálfy G. Istvánnal (393).] Τ Tartalom: Nagyenyedi fügevirág. /cikluscím/ (5) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen-kollégium kapujában. (7–25) • Kopjafák. /cikluscím/ (27) • Az örök emlékezet földje. (29–33) • Orbán Balázs kapui. (34–38) • Ábel kacagása és szomorúsága. (39–53) • Csíkzsögödi tükörcserepek. (54–66) • Találkozások Veres Péterrel. (67–116) • Ablak egy koporsón. (117–120) • Tomcsa úr. (121–128) • Asztalos István fehér zsebkendői. (Ne szóljatok! + Anyajegyes irodalom.) (129–153) • A mecénás metamorfózisa. (Levett kalappal a marosvécsi úton. + Temetünk.) (154–166) • Búcsú Horváth Istvántól. (167–170) • Nagy István ravatalánál. (171–174) • Ölelkező párhuzamok. (175–181) • Fehér távirat. Kormos István halálára. (182–183) • A költő szívet hasogató Gondja. Nagy László ravatalánál. (184–189) – A Világ kapujában. /cikluscím/ (191) • Előhang. [A Rigó és apostol c. kötethez; eredetileg cím nélküli szöveg.] (193–194) • Sírkövek. Pusztakamarás. (195–197) • Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére. (198–203) • Erdővidéki napló. (204–215) • Velencei képeslap. (216–219) • Fekete rózsák. (Sóskúti-erdő. + Varsó – Auschwitz.) (220–230) • Római napok. (Keressük a hírünket. + Egy tüzér nyomában. + Kövek és színek.) (231–241) • Gond és jelkép. Segesvár. (242–246) • Kelet kapujában (+ Háfiz, nézz a csillagokba! [itt a Kelet kapujában alegységeként szerepel]) (247–261) • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc-emlékház. (262–265) • Az Angyalvár kulcsa. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában. (266–283) – Varázsköreim. /cikluscím/ (285) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt. (287–289) • Kötél – homokból. Beszélgetés Kántor Lajossal. (290–300) • Varázsköreim. Válasz Ablonczy László kérdéseire. (301–358). – Társak a Gondban. /cikluscím/ (359) • Levél az otthoniakhoz, Pusztakamarásra (1978. szilveszter). (361–362) • Romlatlan hűség. (363–368) • A tréfamester bánata. (369–371) • Kányádi Sándor ötvenéves. (372–374) • Sorsunk és a Költő. (375–383) [Azonos a Sorok Illyés Gyuláról c. írással (Évek…: 215.)] – Az Idő markában. /cikluscím/ (385) • Az Idő markában. (387–388) [Az idő kezében c. írás (Évek…: 143.) szöveg- és címváltozata.] • A kollektív magány. Válasz Hary Márta kérdéseire. (389–392) • „Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk…” Televíziós beszélgetés Pálfy G. Istvánnal. (393–407) – Perzsák. /cikluscím/ (409) • Perzsák. Perszepolisz. (411–430) – Búcsú Illyés Gyulától. /cikluscím/ (431) • Búcsú Illyés Gyulától. (433–436) ¤ Ismertető: S18000 Nádor Tamás: Könyvvilág, 1984. febr. S18010 Tarján Tamás: Népszabadság, 1984. febr. 7. S18060 Tandi Lajos: Délmagyarország, 1984. márc. 10. S18070 Gali Sándor: Pest Megyei Hírlap, 1984. márc. 11. S18160 Major Ottó: Új Tükör, 1984. máj. 27. S18230 Csányi László: Új Írás, 1984/8. S18260 Vekerdi László: Napjaink, 1984/8. S18280 Bakonyi István: Kritika, 1984. okt. S18410 Görömbei András: Alföld, 1985/1. S18430 Bodor Pál: Magyar Nemzet, 1985. febr. 1. S19300 Pomogáts Béla: Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/4. S19320 R. Takács Olga: Hungarológiai Értesítő, 1986/3-4. S21350 Somhegyi Gyula: Magyar Nyelvőr, 1989/3. 1984

♦ *** Égi s földi virágzás tükre. Kortársak Nagy Lászlóról. Vál. szerk. Balogh Ferencné. Bev. Czine Mihály. Veszprém, 1984, Veszprém megyei Tanács – Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 183 p. /Horizont közművelődési kiskönyvtár, 11./ ISBN 963-7651-46-2. ISSN 2030-6190. [Nagy László vál. bibliográfiájával. // Tart.: Sütő András: A költő szívet hasogató Gondja. Nagy László ravatalánál. (64–68. // Első közlés: G07800 Élet és Irodalom, 1978. febr. 11.)] 1984

♦ *** Illyés Gyula emlékkönyv. Szerk., vál. Illyés Gyuláné. Bp., 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 606 p. ISBN 963-15-2787-5. [Tart.: Sütő András gyászbeszéde. (527–530) // Ua. in: C740.] 1984

♦ *** A madárlátta kenyér. Házi olvasmányok az V–VIII. osztályosok számára. [Szöveggyűjtemény.] Összeáll. P. Dombi Erzsébet. Kvár, 1984, Dacia Könyvkiadó, 292 p. [Tart.: Jön az erdő. (250–251) • Az anyanyelv ösvényein. (252–257) // Két részlet ex A0270 Anyám…] ¤ Ismertető: Panek Zoltán: Igaz Szó, 1984/10.: 371–372. 1984

♦ *** Eroica. Selecţia textelor: Cornel Popescu, Al. Raicu. Buc., 1984, Editura Cartea Românească, 701 p. 21 cm. [Antológia tk. Kovács György, Szemlér Ferenc, Sütő András, Szász János írásaival. // Tart.: Sütő András: Demeter Stegaru. (= Zászlós Demeter.) (564–577) /Ford. nélkül./ (Vesd össze: G03490, G03730, G03840 és B260.)] 1984

♦ Sütő András: Azok a pisztrángos napok… Utunk Évkönyv 1984.: 63–68. 1984

♦ Sütő András: Volt egyszer egy királyfiú… FiSziMu, 1984. febr. 25.: 10–11. [Ion Creangaról.] 1984

♦ Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. (Harangos tejtestvérek. + Azok a pisztrángos napok.) Tiszatáj, 1984/5.: 10–16. 1984

♦ Sütő András: Csillagvitéz. Mesejáték három képben Ion Creangă nyomán. Alföld, 1984/7.: 6–19. [Vesd össze: C290 *** 6 színjáték. Buk., 1983.] 1984

♦ Sütő András: A lőtt lábú madár nyomában. Szárnyas barangolások Lászlóval. (Sikaszó, 1984. május.) Új Tükör, 1984. júl. 22.: 8–10. [Az alcím és a keletkezés dátuma csak ehhez a közléshez társítva. // Ua. in: A0780 A lőtt lábú…: 297–312.] 1984

♦ Sütő András: A testvériség fehér útjelzői. /cikk/ Új Élet, 1984/15.: 9. [A felszabadulás 40. évford.] 1984

♦ Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. Gergely pápa futamodásban, avagy régi idők kötéltáncosai. Élet és Irodalom, 1984. aug. 31.: 14. [Ua. in: Látóhatár, 1984. aug. és kötetben, in: A0750 Sikaszói…: 7–18.] 1984

♦ Sütő András: A bölcsőhely parancsai. Utunk, 1984. aug. 10.: 5. 1984

♦ Sütő András: Mert ahová te mégy, oda megyek… Kortárs, 1984. nov.: 1734–1751. [Ua. in: Látóhatár, 1985. febr.] 1984

♦ Sütő András: Jegyzetek. FiSziMu, 1984. nov. 10. [„Lapunk megjelenésével egyidőben ünnepi előadás keretében mutatja be Ajkán a Veszprémi Petőfi Színház Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. könyvének színpadi változatát. Az előadást Szabó József rendezi, aki a mű adaptációját is végezte.”] 1984

♦ Sütő András: Sikaszói zúzmarás levélke. Utunk, 1984. dec. 28.: 3. [Ua. in: Magyar Ifjúság, 1985. jan. 25.: 9–11.; Látóhatár, 1985. máj. és kötetben, in: A0780 A lőtt lábú…: 347–352.] 1984

• Veszprém, 1984. november 16. *Petőfi Színház* (Bemutató: Ajka, 1984. november 9.) Rendezte: Szabó József. Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Füzy Sári. ¤ Ismertető: S18320 Balogh Ödön: Napló, 1984. nov. 4. /előzetes/ S18340 Balogh Ödön: Napló, 1984. nov. 11. S18350 *** Napló, 1984. nov. 18. S18290 Beke Mihály András: Köznevelés, 1984/42. S18360 (ablonczy): FiSziMu, 1984. nov. 24. S18370 Balogh Ödön: Napló, 1984. nov. 25. S18390 Szekrényesy Júlia: Élet és Irodalom, 1984. dec. 7 S18400 Illés Jenő: Új Tükör, 1984. dec. 9. S18470 Kállai Katalin: Esti Hírlap, 1985. ápr. 13. S18510 Szakolczay Lajos: Színház, 1985/6. 1984

• Temesvár, 1984. május 8. *TÁMSz* Rendezte: Magdalena Klein. Díszlet, jelmez: Winterfeld Sándor. Zene: Elekes Csaba. ¤ Ismertető: S18150 Szőcs István: Előre, 1984. máj. 25. S18180 Páll Árpád: Utunk, 1984. jún. 15. S18210 Páll Árpád: Új Élet, 1984/14. 1984

Bocet vesel [= Vidám sirató]. Film. A Vidám sirató egy bolyongó porszemért alapján a forgatókönyvet írta Sütő András és Mircea Moldovan, rendezte Mircea Moldovan, 1984. (Bemutató: 1984. febr.) ¤ Ismertető: „A komédiából 1983-ban Mircea Moldovan rendezésében film készült, melyet 1984 februárjában mutattak be a romániai filmszínházak; a Magyar Televízió 1986. március 20-án sugározta. A film főcímében és a Rádió és Televízió Újságban félreérthetően szerepel a közlemény, miszerint »Írta: Sütő András és Mircea Moldovan.« Valójában a film forgatókönyvéhez, amely a drámához viszonyítva több motívumban módosult (…), Sütő Andrásnak nincs köze.” – Ablonczy László jegyzete, in: A0760 Advent a Hargitán. Bp., 1987.: 293. // Az információ utolsó részét a Magyar filmlexikon (Bp., 2005.) nem erősíti meg! 1984

• Békéscsaba, 1984. *Jókai Színház* Rendezte: Radu Dinulescu. ¤ Ismertető: S18040 (ablonczy): FiSziMu, 1984. febr. 25. 1984

♦ Bíró Béla: A tragikum tragédiája. Bukarest, 1984, Kriterion, 146 p. [Tanulmány, jegyzetekkel. // Sütő András drámáiról (Egy lócsiszár…, Csillag…, Káin és Ábel, A szuzai…) a köv. oldalakon: 5, 6, 102–121.] 1984

♦ Csordás Mihály: Követni az időt. Tanulmányok, esszék, kritikák. Szabadka, 1984. 112 p. [Tart.: Megvalósult ígéret. /kvism/ (A0270 Anyám…, 20–24. // Első közlés: S05830 Üzenet, 1972. ápr.) • A lázadás erkölcsi dilemmái. /kvism/ (A0440 Itt állok…, 35–38. // Első közlés: S08950 Magyar Szó, 1976. jan. 24.] 1984

♦ Görömbei András: Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai. Fakultatív tanári kézikönyv. (1. kötet: tanulmány, 2. kötet: szöveggyűjtemény.) Bp., 1984, Orsz. Pedagógiai Intézet, 91, 127 p. [Tart.: Sütő András. (10–16) // Nem láttam; forrás: MIB84: 106. és 343.] 1984

♦ Mátrai Betegh Béla: Évadról évadra. Vál., a szöveget gondozta, utószó Barta András. Bp., 1984, Szépirodalmi, 435 p. ISBN 963-15-2733-6. [Tart.: Csillag a máglyán. A KÁMSz előadása. (334–338. // Első közlés: S14990 Magyar Nemzet, 1980. febr. 6.) • Káin és Ábel. A KÁMSz előadása. (339–343. // Első közlés: S15020 Magyar Nemzet, 1980. febr. 8.)] 1984

♦ Nádor Tamás: Múzsák és mesterek. Párbeszéd művészekkel. Bp., 1984, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 361 p. ISBN 963-422-649-3. [„Jelen portréinterjúk először a Magyar Ifjúság »10 kérdés« című sorozatában láttak napvilágot.” // Tart.: Sütő András. (262–270) // Első közlés: S09790 Magyar Ifjúság, 1976. szept. 24.] 1984

♦ Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. [Esszék.] Bp., 1984, Szépirodalmi, 439 p. ISBN 963-15-2247-4. [Névmutató nélkül. S. A. említve: 110–111, 164. p. // Tart.: Megtalált világ. Sütő Andrásról. (269–280. // Első közlés: S06490 Kortárs, 1973/8.) • Esszéítélet. (Istenek és falovacskák.) /1973/ (281–287. // Első közlés: S06980 Tiszatáj, 1974. márc. // Ua. in: R490">R490 DTK: 221–225.) • Tűnődés útközben. Egy író játékai. (288–296. // Első közlés: S08010 Népszava, 1975. máj. 17.) • A vélekedés szabadsága. Alakok és helyzetek Sütő András színpadán. (297–320. // Első közlés: S10800 Új Írás, 1977/7., Alakok és helyzetek Sütő András színpadán címvált. // Ua. in: R490">R490 DTK: 146–160.) • A Csillag a máglyán Budapesten és Kolozsvárt. /1976/ (323–334. // Vesd össze: S08920 Utunk, 1976. jan. 16. // Részlet a szövegből in: R440 *** Rendezte Harag György. Bp., 2000.: 114–117.) • A Káin és Ábel Kolozsvárott. Sütő András drámája Harag György rendezésében. /1978/ (335–352. // Első közlés: S12760 Színház, 1978. okt.] ¤ Ismertető: Görömbei András: Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Tiszatáj, 1985/3.: 88–90. 1984

♦ *** Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1984. (Szerk. Szabó Zoltán.) Buk., 1984, Kriterion Könyvkiadó, 335 p. [Tart.: Lázok János: A céltól az eszközökig. (176–210) // A NyIrK, 1981/1. számában közölt tanulmány (S16070) bővített változata, 7 alfejezetben, jegyzetekkel. Az író útja a novelláktól a drámákig, a drámák elemzése, helyük a magyar irodalomban.] 1984

♦ Nádor Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. Sütő András: Az Idő markában. /interjú/ Könyvvilág, 1984. febr.: 5. [Zu: A0710. // Utóközlés: Nemzetőr, 1984. jún. 15. // Ua. kötetben: A0880 S. A.: Sárkány…: 254–260. és P0930 N. T.: Első olvasásra. Bp., 1988.: 212–215.] 1984

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék