kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1983: 62 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ A nagyenyedi fügevirág. A Bethlen-kollégium kapujában. H. n., é. n., k. n., 20 p. ISBN 963-02-2731-2. [Jegyzet az impresszumban: Ezt a könyvet a Szegedi Nyomda dolgozói Sütő András, a magyar irodalom és az alkotó európai szellem jeles képviselője iránti szeretetük jegyében jelentették meg. Szerkesztette és tervezte Szántó Tibor. A kötet a Szegedi Nyomdában készült, társadalmi munkában, 300 számozott példányban. Könyvárusi forgalomba nem kerül. // Címváltozat! // Az esszé rövidített szövegváltozata! // OSzK katalóguscédula és Q040 GMJ szerint a kiadási év: 1983.] 1983

♦ Perzsák. – A szuzai menyegző. Buk., [1983], Kriterion Könyvkiadó, 105 p. [Gálfalvi Zsolt ismertetője a borító 4. oldalán. // A borítólapon Csomafáy Ferenc fotója. // Megjelenés éve a címoldalon: 1982; az impresszumban: 1983.] [Tart.: Perzsák (5–21) • A szuzai menyegző. Dráma három felvonásban (22–105. p.) Az itt közölt változat befejezése különbözik az 1981-es kiadásétól!] ¤ Ismertető: S17380 Dóra Zoltán: Népújság (Eger), 1982. jún. 26. 1983

♦ *** Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból az általános iskola 5–8. osztályai számára. Összeáll. Tóth Emőke. Bp., 1983, Tankönyvkiadó, 365 p. ISBN 963-17-7213-6. [Tart.: Sütő András: A0270 Anyám… (Részletek: Csalogató. • Tanulság és újabb elgondolás.) (294–300) // Rövid életrajzi jegyzettel és ajánló bibliográfiával. // Lásd még: C240.] 1983

♦ *** Gyermekjátékok. A Zene és táncosztály módszertani kiadványa. Összeáll. Marian Judit. Bp., 1983, Népművelési Intézet, 1983. 129 p. ISBN 963-651-212-4. [Tart.: Sütő András: Kórémuzsika. (29–31. // Ex: A0590 Évek…) // Nem láttam, forrás: OSzK online-adatbázis.] 1983

♦ *** [Hat] 6 színjáték. Buk., 1983, Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács Etnológiai és Dialektológiai Kutatóintézet, 178 p. [Lh: OSzK, OB 58.364.] Τ Tartalom: Sütő András: Csillagvitéz. Mesejáték 3 képben Ion Creangă nyomán. (5–26. // Vesd össze: G08660 Alföld, 1984/7.) • Ion Băieşu: Az ökör meg a borjai. (27–46) • Fülöp Miklós: A nappaliőr álma. (47–76) • Györffi Kálmán: A rettenetes cilinder. (77–106) • Tudor Popescu: A fészek. (107–136) • Gyöngyösi Gábor: Grenadirmars. (137–178). 1983

♦ Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem… Önéletrajzi írások. Cikkek, vallomások Nagy Imréről. Bp., 1983, Európa Könyvkiadó, 407 p. ISBN 963-07-2891-5. [Tart.: Sütő András: Képzelt búcsúbeszéd Nagy Imre ravatala mellett (Csíkzsögöd, 1976. aug. 25.). (367–368. // Első közlés: G07330 Igaz Szó, 1976/9.) • Csíkzsögödi emlékcserepek. (369–377. // Első közlés: G07370 Igaz Szó, 1976/12.)] 1983

♦ Sütő András: Levél Plugor Sándornak. Alföld, 1983/1.: 88. [P. S. kiállítása kapcsán.] 1983

♦ Sütő András: Biztató. Falvak Dolgozó Népe, 1983. jan. 3.: 7. 1983

♦ Sütő András: Rînduri de pe malurile Mureşului, dintr-o redacţie maghiară din Transilvania, care caută cuvinte alese într-un moment în care ţara îl sărbătoreşte pe secretarul general al partidului, preşedintele statului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. România literară, 1983. jan. 26.: 5. [Az írás megjelenéséről hírt adott az Ország rovat in: Utunk, 1983. febr. 11.] 1983

♦ Sütő András: Rînduri de pe malurile Mureşului. Scînteia, 1983. febr. 13.: 4. [A „Tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Omagiul artelor” c. összeállításban. A teljes szöveg: „Nenumăratele indicaţii ale secretarului general al partidului nostru ne întăresc în credinţa că în viaţa noastră spirituală triumfă imperativul adevăratei frăţii, al preţuirii reciproce, al patriotismului socialist şi al simţămîntului internaţionalismului în sensul lui cel mai nobil. – Acum cînd poporul român şi naţionalitatea maghiară din România – împreună cu toţi cetăţenii de alt grai din patria noastră – omagiază din toată inima pe Preşedintele statului nostru, ne exprimăm credinţa fermă faţă de cele mai nobile idealuri ale activităţii sale revoluţionare de cinci decenii.”] 1983

♦ Sütő András: Jegyzetek. (Az örök Ékhó hangja. + Jókai örökségéről. + Egy tűzfelelős halálára. [Bölöni Sándorról.]) Tiszatáj, 1983/3.: 45–47. [Ua. in: Látóhatár, 1983/5.: 90–94.] 1983

♦ Sütő András: Búcsú Illyés Gyulától. Új Tükör, 1983. máj. 1.: 5. [Elhangzott ápr. 22-én, a költő temetésén. // Ua. in: Látóhatár, 1983. jún.: 19–22.; Szivárvány, 1983. 11. sz. füzet: 7–10. és angol nyelven in: New Hungarian Quarterly, 1983/91: 27–34. // Nem láttam, forrás: MIB83: 221.] 1983

♦ Sütő András: Tizenötmillió magyar búcsúszava. (Részlet) Kilátó (Belgium), 1983. aug. [„Hajdani időkben ő lett volna a Nagyságos fejedelem.” Eltemették Illyés Gyulát. // Az összeállításban idéznek S. A. sírbeszédéből is.] 1983

• Sepsiszentgyörgy, 1983. március 11. (Ablonczy szerint márc. 14.) *SÁMSz* Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása címen, az átdolgozott változat. Rendezte: Tompa Miklós. Díszlet: Deák Barna. Jelmez: Deák M. Ria. (Vendégjáték: Kolozsvár, 1983. jún. 23.) ¤ Ismertető: S17720 Sipos András: Brassói Lapok, 1983. márc. 18. /előzetes/ S17730 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1983. márc. 25. S17750 Halász Anna: Utunk, 1983. ápr. 22. S17770 *** FiSziMu, 1983. ápr. 23. S17790 Sipos András: Brassói Lapok, 1983. ápr. 29. S17820 Páll Árpád: Új Élet, 1983/9. S17870 Lázár László: Ifjúmunkás, 1983. máj. 22. S17810 Mihai Crişan: Teatrul, 1983/5. S17910 Krizsán Zoltán: Igazság, 1983. jún. 25. S17930 Szőcs István: Előre, 1983. júl. 8. 1983

• Nagyvárad, 1983. április 8. *NÁMSz* Rendezte: Kovács Levente. Díszlet, jelmez: Bíró I. Géza. Zene: Dankó János. ¤ Ismertető: S17740 Implon Irén: Fáklya, 1983. ápr. 5. /előzetes/ S17760 Implon Irén: Fáklya, 1983. ápr. 22. S17830 V. Roman: Familia, 1983/5. S17890 Páll Árpád: Új Élet, 1983/11. S17980 Krizsán Zoltán: Igazság, 1983. okt. 29. S17990 Szőcs István: Előre, 1983. nov. 6. 1983

Csillagvitéz. Mesejáték három képben Ion Creangă nyomán. Első közlés: C290 *** 6 színjáték. Buk., 1983. Folyóiratközlés: G08660 Alföld, 1984/7. Előzménye: H01300 Ördögűző tarisznya. [A Csillagvitéz genezise. – „Creangă meséjének, a Tarisznyás Ivánnak készíti el bábváltozatát Ördögűző tarisznya címmel. (…) Hogy most a Csillagvitéz címet írta föléje, az magyarázza, hogy a bábjátékot a közelmúltban átdolgozta. Sütő finomító művelete a műfaji megjelölésben is kitetszik: most mesejátéknak nevezi munkáját.” (S18200 Ablonczy László: Alföld, 1984/7.) // Újabb átírás után újabb címváltás következett: H02700">H02700 Kalandozások Ihajcsuhajdiában (egri Gárdonyi Géza Színház), melyet H02900">H02900 Vigyorgó búbánat címváltozattal állított színpadra a veszprémi Petőfi Színház (1993. jan.).] Előadás: Báb-mesejátékként (1987. jún. 16., MTV1), lásd: H06100. Vesd össze: H02700">H02700 Kalandozások Ihajcsuhajdiában és H02900">H02900 Vigyorgó búbánat. 1983

Egy lócsiszár virágvasárnapja. Tévéfilm, MTV, 1983. Rendezte: Zsurzs Éva. Díszlet: Mátay Lívia. Jelmez: Wieber Mariann. Operatőr: Lukács Lóránt. Dramaturg: Mezey Emőke. Zene: Hidas Frigyes. Gyártásvezető: Baji Tibor. [Forrás: Filmévkönyv 1983. A MAFILM Tévéfilm Főgyártásszervezés 1983-ban gyártott filmjeinek adatai.] (Bemutató: MTV-1, 1984. ápr. 20.) ¤ Ismertető: S18110 Lőcsei Gabriella: Magyar Nemzet, 1984. ápr. 25. S18120 Virág F. Éva: Magyar Hírlap, 1984. ápr. 26. S18140 Tamás István: Új Tükör, 1984. máj. 6. 1983

♦ Dobos László: Gondok könyve. Pozsony, 1983, Madách. 242 p. [Tart.: Két ünnepi levél. (Sütő Andráshoz /1970/ és Czine Mihályhoz /1979/.) (76–83. // Születésnapi köszöntők.)] 1983

♦ Farkas Árpád: Asszonyidő. Buk., 1983, Kriterion, 162 p. [Tart.: Pusztakamarási körtevirág. (91–99.) // Első közlés: S06620 Igaz Szó, 1973/10. // Ua. in: R490 DTK: 231–237.] 1983

♦ Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp., 1983, Magvető, 524 p. [Tart.: A „felemelt fő” dramaturgiája és filozófiája. (A drámatrilógiáról.) (97–121. // Első közlés: S12300 Korunk, 1978/6. // Ua. in: P0450 G. E.: Pandora visszatérése. Buk., 1979. és in: R490 DTK: 132–145. és in: R570 In memoriam…] 1983

♦ Iszlai Zoltán: A valóság közelében. Egy évtized prózái. Bp., 1983, Kossuth Kiadó, 319 p. /Esztétikai kiskönyvtár/ ISBN 963-09-2192-8. [Tart.: „Hogy megmaradjunk.” (1974) (16–20) (Sütő Andrásról, ált.)] 1983

♦ Mikó Ervin kérdez. Kvár, 1983, Dacia Könyvkiadó. [Tart.: Sütő András. (111–117. // Első közlés: S14890 Utunk, 1980. jan. 11.)] 1983

Réthy–Váczy = Réthy Andor – Váczy Leona: Magyar irodalom románul. Könyvészet, 1830–1970. Buk., 1983, Kriterion. 1049 p. [S. A. a névmutatóban az 1029. oldalon.] 1983

♦ Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok. Bp., 1983, Magvető Kiadó, 455 p. /Elvek és utak/ [Jegyzetekkel. „A tanulmányok szövege az esetleges megjelenéskor kisebb-nagyobb mértékben eltért a jelenlegitől; olykor címük is más volt.” // Tart.: Itt állok, másként nem tehetek (134–158. // Pályakép az íróról.) // Vesd össze: S09150 Színház, 1976/3. és S17620 Napjaink, 1982/12. // Ua. in: R490 DTK: 166–181. és in: R570 In memoriam…] 1983

♦ Tarján Tamás: Százszorszínház. Kritikák. Bp., 1983, Magvető, 529 p. ISBN 963-271-975-1. [Tart.: Egy lócsiszár… (József Attila Színház) (246–248. // Első közlés: S10220 Kritika, 1977/4.) • Csillag a máglyán (KÁMSz és Kaposvár) (249–254. // Első közlés: S09610 Kritika, 1976/6.)] 1983

LRGB = *** Literatura română. Ghid bibliografic. Buc., 1983. 1983

♦ *** Román írószövetségi díjak. /ism/ Élet és Irodalom, 1983. jan. 21.: 8. [S. A. a MIE díját kapta, 1981-re, A szuzai menyegző c. drámáért. // Ua. hír, in: Utunk, 1983. jan. 28. Ország rovat.] 1983

♦ Oltyán László: Beszélgetés díjazott művek szerzőivel – Sütő András. /interjú/ Vörös Zászló, 1983. jan. 29.: 3. [Kiosztották a Marosvásárhelyi Írói Egyesület 1981. évi alkotási díjait, tk. Sütő Andrásnak, A szuzai menyegző c. drámáért. – Részlet: „A dráma, amelyet most díjaztak (…) rövidesen megjelenik a Kriterion kiadásában. Sepsin játszták, Kolozsváron és Budapesten ugyancsak színre vitték (…). Egy filmes bizottság arról tárgyalt velem, hogy elkezdik a Vidám sirató c. vidám játékomnak a megfilmesítését. Rendezője Mircea Moldovan. (…) Sepsiszentgyörgyre készülök, többek között, ahol az egyik munkám kerül színpadra, a Pompás Gedeon átdolgozott és talán véglegesnek tekinthető formában, Tompa Miklós rendezésében, a bemutatót február 10-ére ígérik.”] 1983

♦ Kántor Lajos: Színházi közérzet, 1982/83. Korunk, 1983/2.: 108–114. [Tk. A szuzai menyegző, KÁMSz.] 1983

♦ Lázok János: Gondolat és/vagy cselekvés? A Csillag a máglyán marosvásárhelyi bemutatójának tanulságai. /tanulmány/ Korunk, 1983/2.: 143–150. 1983

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék