kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1982: 91 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-91

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Gyermekkorom tükörcserepei. Vál., szerk. Ablonczy László. Bp., 1982, Móra Ferenc Könyvkiadó, 114 p. 24 cm. Pld.: 46.000. ISBN 963-11-2598-X. [Elbeszélések, önéletrajzi írások. // A fedél – Móser Zoltán fotója alapján – Csejdy Virág munkája. // Fényképekkel illusztrálva (9–12, 27–30, 39–42, 61–68, 93–96, 101–104); a képek kísérőszövegét a szerző írta (kézírás-hasonmás). // Az írásokban több helyen is szövegromlás tapasztalható. // A 115. oldalon: Az írások mutatója (értsd: lelőhelye), hiányos adatokkal. // További kiadások: A0640, A0690, A0700.] Τ Tartalom: Főhajtás [a szerző bevezető sorai]. (5) • Biztató. (6–8) • Holt-tenger. (13) • Kék álhalál. (14–26) [Szövegromlással.] • Piros bölcső az ég peremén. (31–34) [Részletek, nem jelölt kihagyásokkal.] • Kórémuzsika. (35–37) [Részletek a Beszélgetés Szakolczay Lajossal a gyermekkor játékairól c. írásból, lásd Évek…: 166.] • A csitári hegyek alatt. (38) • Két tojásért – moziba! (43) [Részlet az Ablonczy Lászlóval készült interjúból, Tiszatáj, 1979/5.] • Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária! (44–49) • Egy csupor zsír. (50–55) • Misi, a csillagos homlokú. (56–60) • Bogár Zsuzsika búcsúzik. (69–78) • Szabadrablás az édenben. (79–81) [Részletek az Engedjétek… könyvből; SAM6.: 92–93, 95–96.] • Szavaink kaptárzúgása. (82–85) [Részletek az Engedjétek… könyvből; SAM6.: 98–102.] • Csak hazamehetnék már! (86–89) [Részletek az Engedjétek… könyvből; SAM6.: 115–116, 117, 118, 119–121.] • Fekete szalag a bika szarván. (90–92) [Részlet ex Anyám…, a Félszárnyú asszonyok (Negyedik suttogás) c. részből.] • Tűzfelelősök. (97–98) [A Hogy is volt? c. írás címváltozata; szövegromlással.] • A Bethlen-kollégium kapujában. (99–100) [Részlet a Nagyenyedi fügevirág c. írásból.] • Táltos kőparipán. (105–114) [Részletek az Engedjétek… kötetből; SAM6.: 50–60.; szövegromlással.] – Az írások mutatója (115). ¤ Ismertető: S17260 (g. gy.): Könyvvilág, 1982. máj. S17420 Olasz Sándor: Kincskereső, 1982/7. S17470 Földes Anna: Nők Lapja, 1982. júl. 10. S17540 Kocsis L. Mihály: Magyar Ifjúság, 1982/35. S17560 Szűcs Imre: Magyar Szó, 1982. szept. 18. S17580 Csáky Károly: Hét (Pozsony), 1982/42. S17630 Bozóky Éva: Evangélikus Élet, 1982. dec. 26. S17880 Gy. Nagy Zsuzsa: Pedagógiai Szemle, 1983/6. S18380 R. Takács Olga: Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. 1982

♦ Gyermekkorom tükörcserepei. Vál., szerk. Ablonczy László. Bp., 1982, Móra Ferenc Könyvkiadó. 114 p. 24 cm. ISBN 963-11-2776-1. [Rmk. // A tartalom megegyezik az alapkiadáséval (A0630).] 1982

♦ Három dráma. Bev. Gálfalvi Zsolt. Ill. Kalab Ferenc. Buk., 1982, Eminescu Könyvkiadó, 302 p. 20 cm. /Teátrum/ [Az egyes drámák előtt (17, 97, 207. p.) az országos bemutatók adatai. A kritikák részletei a forrás megjelölése nélkül.] Τ Tartalom: Gálfalvi Zsolt: Sütő András drámái és az Éden kristályfái. (5–14) • Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (15–89) • Szemelvények a megjelent kritikákból (Szakolczay Lajos, Rácz Győző). (90–93) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (95–198) • Szemelvények a megjelent kritikákból (Láng Gusztáv, Alexa Károly). (199–204) • Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltásban. (205–296) [A dráma befejezése = szövegváltozat!] • Szemelvények a megjelent kritikákból (Gáll Ernő, Illés Jenő). (297–301) • Életrajzi és könyvészeti adatok. (302) ¤ Ismertető: S17370 Gálfalvi Zsolt: Élet és Irodalom, 1982. jún. 25. 1982

♦ Három dráma. Bev. Gálfalvi Zsolt. Ill. Kalab Ferenc. Buk., 1982, Eminescu Könyvkiadó, 302 p. 20 cm. /Teátrum/ [Rmk. // A tartalom megegyezik az alapkiadáséval (A0650).] 1982

♦ *** Az anyám és én. Versek, novellák, regényrészletek az anyáról. Összeáll., bev., jegyzet Csire Gabriella. Buk., 1982, Ion Creangă Könyvkiadó, 393 p. [Tart.: Sütő András: A0270 Anyám… (224–230); az Eső és csizmagond c. rész.] 1982

♦ *** Rivalda 80–81. Nyolc magyar színmű. Bp., 1982, Magvető Kiadó, 721 p. ISSN 0133-8757. [Tart.: Sütő András: A szúzai menyegző. Dráma 2 részben (553–650). //A Nemzeti Színház bemutatójának szereposztásával.] ¤ Ismertető (forrás: MIB82: 89.): Ézsiás Erzsébet: Magyar Nemzet, 1982. máj. 30.: 8.; Bata Imre: Népszabadság, 1982. jún. 1.: 7.; Heltai Nándor: Petőfi Népe, 1982. jún. 2.: 5.; Filep Tibor: Hajdú-Bihari Napló, 1982. jún. 3.: 5.; Szekrényesy Júlia: Élet és Irodalom, 1982/22.: 11.; Nemes G. Zsuzsanna: Magyar Hírlap, 1982. aug. 7.: 8. 1982

♦ Sütő András: Búcsú Majtényi Eriktől. (Elhangzott Bukarestben, 1982. január 25-én, az író temetésén.) Igaz Szó, 1982/2.: 156–157. 1982

♦ Sütő András: Engedjétek… Jóbarát, 1982. febr. 25.: 9. (Részlet.) 1982

♦ Sütő András: A játék értelme. /jegyzet/ Tiszatáj, 1982/4.: 127–128. (Bevezető sorok: „Összeállításunkban az előző két [sepsiszentgyörgyi színházi] kollokviumra emlékeztetünk s az idei találkozó munkájához kívánunk sikereket.”) 1982

♦ Sütő András: A türelem ajándéka. /jegyzet/ Új Élet, 1982/8.: 17. [Megjelent a RoMIL 1. kötete.] 1982

♦ Sütő András: Forrás és példa. [Illyés Gyula születésnapjára.] Hevesi Szemle, 1982/4: 14. [Nem láttam, forrás: MIB82: 308.] 1982

♦ Sütő András: A horse dealer’s witsuntide. [??] Translated by Sergiu Marcus. With a presentation by Ion Ianoşi. Romanian Review, 1982/5-7.: 106–118. [Nem láttam, forrás: BB82.] 1982

♦ Sütő András: Egy nyitott könyv az asztalon. /jegyzet/ Új Élet, 1982/9.: 13. 1982

♦ Sütő András: A csendháborító. /jegyzet/ Új Élet, 1982/10.: 19. [Ua. in: G09130 Új Szó, 1987. ápr. 5.] 1982

♦ Sütő András: A csendháborító. Sikaszói naplójegyzet. Új Tükör, 1982/25.: 5. [Nem láttam, forrás: MIB82: 452.] 1982

♦ Sütő András: Az ünnepelt. /jegyzet/ Új Élet, 1982/11.: 12. [Bevezetés a 25 éves a Maros Művészegyüttes c. összeállításhoz.] 1982

♦ Sütő András: A költő emléke. /jegyzet/ Új Élet, 1982/12.: 19. 1982

♦ Sütő András: Áron csillaga. /jegyzet/ Új Élet, 1982/13.: 19. [Tamási Áronról.] 1982

♦ Sütő András: Találkozni jó. /jegyzet/ Új Élet, 1982/14.: 20. 1982

♦ Sütő András: A hiányzók emlékéről. /jegyzet/ Új Élet, 1982/15.: 20. [Tamási Áronról.] 1982

♦ Sütő András: A beszélgetés öröméről. /jegyzet/ Új Élet, 1982/16.: 19. 1982

♦ *** Kortársak Illyés Gyuláról. Nyelvünk és Kultúránk, 1982. szept. (48. sz.): 12–16. [Részletek Németh László, Babits Mihály, Cs. Szabó László, Déry Tibor és Sütő András írásaiból. // S. A.: Sorok Illyés Gyuláról c. írásának egy részlete, ex: A0590 Évek…: 219–220.] 1982

♦ Sütő András: „Nem felfelé török, Uram.” Sütő András műsora. Látóhatár, 1982. szept.: 77–92. [„A Magyar Televízióban, 1982. jún. 16-án az író születésének 53 (sic!) évfordulója előestéjén elhangzott műsor rövidített, szerkesztett szövege. A műsort szerkesztette Major Sándor, rendezte Kígyós Sándor. Közreműködött Illyés Kinga előadóművész.” // Lásd még: G11230 Somogy, 1996. júl.-aug. és H05800.] 1982

♦ Sütő András: Bajor Andor humoráról. /jegyzet/ Új Élet, 1982/17.: 19. 1982

♦ Sütő András: Jókai örökségéről. /jegyzet/ Új Élet, 1982/18.: 11. 1982

♦ Sütő András: Egy tűzfelelős halálára. /jegyzet/ Új Élet, 1982/19.: 13. [Bölöni Sándorról.] 1982

♦ Sütő András: Az örök Ékhó hangja. /jegyzet/ Új Élet, 1982/21.: 20. 1982

♦ Sütő András: Jegyzetek. (Találkozni jó. + A hiányzók emlékéről. + [Tamási] Áron csillaga. + A költő emléke.) Tiszatáj, 1982/12.: 7–10. 1982

• Marosvásárhely, 1982. május 28. *MÁMSz* Rendezte: Seprődi Kiss Attila. Díszlet, jelmez: Romulus Feneş és Nagy Árpád. Zene: Demény Attila. ¤ Ismertető: S17340 Varga Sándor: Vörös Zászló, 1982. jún. 18. S17390 Illés Jenő: FiSziMu, 1982. jún. 26. S17400 Lázár László: Ifjúmunkás, 1982. jún. 27. S17460 Jánosházy György: Utunk, 1982. júl. 9. S17410 Nagy Pál: Vatra, 1982. júl. S17480 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1982. júl. 23. S17520 Páll Árpád: Előre, 1982. aug. 19. S17670 Lázok János: Korunk, 1983/2. 1982

Nem felfelé török, Uram, hanem lefelé. Sütő András műsora. A műsort szerkesztette Major Sándor, rendezte Kígyós Sándor. (Bemutató: 1982. jún. 16., MTV.; második előadás: 1987. jún. 17.) Szövegkönyv: G08500 „Nem felfelé török, Uram.” Sütő András műsora. Látóhatár, 1982. szept.; G11230 Nem felfelé török, Uram, hanem lefelé. Somogy, 1996. júl.-aug. ¤ Ismertető: S17350 Akácz László: Pest Megyei Hírlap, 1982. jún. 19. S17360 H. K. [Honti Katalin]: Csongrád Megyei Hírlap, 1982. jún. 23. S18480 Balázs Ádám: Magyar Hírek, 1985. ápr. 27. S19680 P. L.: RTV Újság, 1987. jún. 15-21. 1982

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék