kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1980: 142 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-142

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Bp., 1980, Magvető Kiadó, 218 p. ISBN 963-271-239-0. [Csak a címadó írást tartalmazza; tartalomjegyzék nélkül. // A szerző fülszövegével. // Alapkiadás: A0510.] 1980

♦ Évek – hazajáró lelkek. Cikkek, naplójegyzetek (1953–1978). Buk., 1980, Kriterion Könyvkiadó, 241 p. 20 cm. [A hátsó borítón olvasható szöveg: részlet az előszóból. // Az írások nagy részét apróbb betűvel nyomtatott szerzői jegyzetek kísérik. // Tartalomjegyzék csak a kötött példányokban. // Lásd még: A0610.] Τ Tartalom: S. A.: Előszó (1979. júl.) (5–8) • Böjtre fogott istenek /1955/ (9–12) • A mütilénei szerelmesek /1955/ [vesd össze: G03130 Utunk, 1957. jan. 26.] (12–16) • Naplórészlet (1955. június) (16–17) • Álmodozás az új Korunkról [jegyzetekkel; vesd össze: G03000 Utunk, 1956. aug. 31.] (17–22) • Jónás [jegyzetekkel; vesd össze: G03010 Utunk, 1956. okt. 12.] (24–26) • Gyomirtás és abszolút hangmagasság [a jegyzet szerint korábban nem jelent meg] /1956/ (28–32) • Hazai képek. Szilágyi András riportkönyvének margójára [jegyzetekkel; vesd össze: G02830 Igaz Szó, 1955/8. és G07920">G07920">G07920">G07920 Igaz Szó, 1978/10.] /1955/ (32–40) • A vélemények különbözősége teszi lehetővé például a lóversenyt is. (Pudingfejű Wilson naplójából) [az írást megírása idején a „közléstől eltanácsolták”] /1957/ (46–50) • Bulgáriai napló, 1953. (50–57) • Tomcsa úr [három rövid írás; jegyzetekkel; vesd össze: G07920">G07920">G07920">G07920 Igaz Szó, 1978/10.] /1957, 1958, 1973/ (57–62) • Eső elől tóba? Tűnődés magunk fölött I. [jegyzetekkel; vesd össze: G03280 Igaz Szó, 1958/1.] (62–70) • Közelebb a provinciához! Tűnődés magunk fölött II. [jegyzetekkel; vesd össze: G03290 Igaz Szó, 1958/1.] (70–75) • Találkozások Veres Péterrel [V. P. leveleivel és jegyzetekkel; vesd össze: G07920">G07920">G07920">G07920 Igaz Szó, 1978/10.] (75–111) • Lantosok és kritikusok [jegyzetekkel] /1957/ (111–114) • Egy kezdő drámaíró gondjaiból (117–118); Az utazó halála [Arthur Miller] /1960/ (118–121) • Bevezető egy szavalóesthez [Kovács György; Bajor Andor] /é. n./ (121–122) • A költő és a színész szövetsége [Kovács György; jegyzetekkel; vesd össze: G07200 Igaz Szó, 1976/1.] (122–125) • Az én Latinovits-ereklyém /1977/ (125–126) • Rejtelmek ha zengenek [vesd össze: G07290 Új Élet, 1976/14.] /1977/ (127–128) • Levélféle Kőszegi Margithoz (Elhangzott Kőszegi Margit fél évszázados színészi jubileumán (128–131) • Sorok egy levél margójára [+ Kós Károly levele 1960-ból] (131–138) [vesd össze: G06740 Igaz Szó, 1973/12; ua. in: Kortárs, 1973/42 és A0820 Omló…: 83–91.] • Itt élünk e földön… [két rövidebb írás] /1957, 1972/ (138–141) • Visszalopott arcok /1978/ (141–143) • Az idő kezében [első változat: G06300; utóbbi, átírt változatának címe: Az Idő markában; minden közlés különbözik az előzőtől] /1971/ (143–145) • Sepsiszentgyörgy felé menet – premier előtti várakozásban [Veress Dániel: Véres farsang] /1970/ (145–150) • Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére /1964/ (150–155) • Előszó egy hangjátékhoz [Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya; vesd össze: G07150 Új Élet, 1975/24.] /1975/ (155–157) • Orbán Balázs képei [Előszó zu: F090 Orbán Balázs: Székelyföld képekben (Buk., 1971) c. könyvéhez; az eredeti közlés hosszabb egy mondattal.] /1970/ (158–160) • Orbán Balázs kapui [Ablonczy 2002.: 444. szerint ebből formálta Az élet és halál kapui c. írást] /1978/ (160–164) • Ajánló sorok egy Forrás-kötethez [tervezett előszó Kincses Elemér: Bekötött szemmel c. kötetéhez; jegyzetekkel] (164–166) • Beszélgetés Szakolczay Lajossal a gyermekkor játékairól [vesd össze: Kórémuzsika, in: A0630 Gyermekkorom…] /1975/ (166–169) • A szellem Odüsszeusza. Németh László halálára /1975/ (169–171) • Levél Kardos Lászlónak [vesd össze: G07380 Új Tükör, 1976. dec. 26.] /1976/ (171–173) • Csíkzsögödi tükörcserepek [vesd össze: G07310 Utunk, 1976. aug. 27.; G07330 Igaz Szó, 1976/9. és G07370 Igaz Szó, 1976/12.] (173–184) • Hagyomány és újítás [vesd össze: G07190 Igaz Szó, 1976/1.] (184–185) • Az Utunk hívó hangjai /1976/ (186–189) • Apáczai Csere János emlékezete [vesd össze: G07060 Igaz Szó, 1975/6.] /1977/ (189–190) • Az örök emlékezet földje /1977/ (190–194) • Kormos István halálára [első közlés Fehér távirat címmel, in: G07700 Élet és Irodalom, 1977. okt. 15.] (194–196) • Búcsú Horváth Istvántól /1977/ (196–199) • Nagy István ravatalánál /1977/ (199–202) • A költő szívet hasogató Gondja [utóbb: Nagy László ravatalánál alcímmel; e sírbeszéd egyes részletei megtalálhatók in: Eltemették Nagy Lászlót. Népszabadság, 1978. febr. 7. és in: Végső búcsú Nagy Lászlótól. Népszava, 1978. febr. 7.] /1978/ (202–206) • Kötél – homokból. Beszélgetés Kántor Lajossal /1978/ (206–215) (vesd össze: S12430). • Sorok Illyés Gyuláról [utóbb: Sorsunk és a Költő címváltozattal] /1978/ (215–222) • Naplójegyzet befejezett drámákról [műhelyvallomás, zu: Egy lócsiszár…; Csillag a máglyán; Káin és Ábel] /1977/ (222–226) • Beszélgetés Sinkovits Péterrel /1978/ (226–229) • A tréfamester bánata [Bajor Andorról; vesd össze: G07680 Igaz Szó, 1977/9.] /1978/ (229–231) • Levél az otthoniakhoz, Pusztakamarásra (1978. szilveszter) (231–232) • Kányádi Sándor ötvenéves /1979/ (232–234) • Szabad-e a nyelvből kultuszt csinálni? Beszélgetés Mezei Andrással /1978/ (234–241) [Vesd össze: S12020 Élet és Irodalom, 1978. ápr. 29. és G07830 Élet és Irodalom, 1978. máj. 27.] ¤ Ismertető: S15870 Robotos Imre: Hajdú-Bihari Napló, 1980. dec. 21. S16050 Török László: Igaz Szó, 1981/3. S16580 Kedei Mózes: Keresztény Magvető, 1981/1. S16600 Robotos Imre: Igaz Szó, 1981/6. S16750 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1981. júl. 10. 1980

♦ Mutter verspricht guten Schlaf. [= Anyám könnyű álmot ígér.] Roman. [Regény.] Aus dem Ungarischen [Ford.] von Helga Reiter. Berlin, 1980, Verlag Volk und Welt, 303 p. [Német nyelvű fordítás.] 1980

♦ Kain a Ábel. Přeložila [Ford.] Anna Rossová. Praha, 1980, Dilia, soksz., 92 lap. [Cseh nyelvű fordítás.] 1980

= R200 ♦ *** Csak tiszta forrásból. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Füzetei, 12. Bern, 1980. [Tart.: *** Sütő András Herder-díjas író (a hamburgi F.V.S. Alapítvány által adományozott Herder-díj oklevelének hasonmása és magyar fordítása) (89–91) • Csillag a máglyán (kerekasztal-beszélgetés Sütő András történelmi drámájának német fordítása megjelenése alkalmából; részt vett: Sütő András, Szépfalusi István, Szépfalusiné Wanner Márta, Bárczay Gyula, Frenkl Róbert, Cs. Szabó László, Balla Bálint) (92–114) • Sütő András: Európai szellemi közösségben. (Részlet. // Első közlés: G08070 Utunk, 1979. júl. 20. = a Herder-díj átvételekor elmondott rövid szöveg.) (115) • Ádám monológja a Káin és Ábelből. (115–116) • Szabad-e a nyelvből kultuszt csinálni? (117–122. // Mezei András kérdései Sütő Andráshoz. // Első közlés: S12020 Élet és Irodalom, 1978. ápr. 29. és G07830 máj. 27.)] 1980

♦ *** Évkönyv 1979/80. Szerk. Scheiber Sándor. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Bp., 1980. [Tart.: Sütő András: Fekete rózsák. (366–369. // Első közlés: G06020 Előre, 1970. ápr. 5.)] 1980

♦ *** Nyelvédesanyánk. Vál., szerk. Hernádi Sándor és Grétsy László. Bp., 1980, Móra Ferenc Könyvkiadó, 371 p. ISBN 963-11-2019-8. [„Kötetünk idézetgyűjtemény és antológia, melyben a magyar nyelvről szóló irodalmi igényű eszmefuttatások, illetve részleteik kaptak helyet.” // Tart.: Sütő András: /1/ Ahányszor. (46) • /2/ Cupp. (47) • /3/ Elveszett ékezetek. (129) •/4/ Jön az erdő. (205–208) • /5/ Anyanyelvi védőoltások. (208–209) // Az 5 írás részlet ex A0270 Anyám… (4.), ill. ex A0510 Engedjétek… (1–3. és 5.).] 1980

♦ *** Modern International Drama. The Magazine of Contemporary International Drama in Translation. Published by The Max Reinhardt Archive / State University of New York at Binghamton. Volume 13, No. 2. 1980, Spring. [A Max Reinhardt Intézet / Binghamton Egyetemének – New York állam – kiadványa, 1980 tavasz.] 97 p. 24 cm. [Angol nyelvű fordítás. Lh: OSzMI, 34.298.] @&@ Tartalom: Frank Zwillinger: Galileo Galilei. Drama in five acts. (5–50); András Süto: Star at the Stake. [Csillag a máglyán] Part I of the Trilogy [A trilógia első (sic!) része]. Translated by [Ford.] Jeno Brogyanyi. (53–97) [Az 52. oldalon az író és a fordító rövid bemutatása. Brogyányi – a Threshold Theater Company alapító tagja – most (értsd: 1980) fordítja a ’trilógia’ másik két drámáját. // Lh: OSzK, OC 63.245.] 1980

♦ Sütő András: Fekete rózsák. Irodalmi Újság (Párizs), 1980. jan.-febr.: 5. [A szerk. jegyzet szerint átvétel az Új Tükörből. // Nem láttam az Új Tükör-beli közlést.] 1980

♦ Sütő András: Egy színész halálára. [Péterffy Gyula.] Igaz Szó, 1980/3.: 258–259. 1980

♦ Sütő András: Halhatatlan testőreink. Új Szó, 1980. márc. 9.: 11. [Ua. in: A0410 Nyugtalan vizek.] 1980

♦ Sütő András: Születésnapi sorok. 75 éve született József Attila. Új Élet, 1980/7.: 16. [Vesd össze: G08210 Tiszatáj, 1980/7.] 1980

♦ Sütő András: „Az anyanyelvet is tanulni kell!” /jegyzet/ Új Élet, 1980/8.: 15. [Murádin László Igazság-beli cikkéről.] 1980

♦ *** Scena teatrului contemporan – tribună a mesajului militant umanist. – Sütő András: Înfloreşte arta teatrală a tuturor naţionalităţilor conlocuitoare din România. Scînteia, 1980. ápr. 30.: 4. [Válasz egy körkérdésre.] 1980

♦ (s. a.): Magolás. /jegyzet/ Új Élet, 1980/9.: 16. 1980

♦ *** A succes of the artistic movement in Romania – The Theatre Colloquium of the Nationalities. – Sütő András: The continuity of the dramatic movement. Romanian News, 1980. máj. 16.: 9. 1980

♦ Sütő András: A szúzai menyegző. Dráma három felvonásban. Tiszatáj, 1980/6.: 3–48. [Ua. in: Látóhatár, 1980. júl. és aug. ] 1980

♦ Sütő András: Kedves Bajor! Új Élet, 1980/13.: 17. [Bajor Andor: Szürke délután c. színjátékának bemutatója alkalmából. // Átvette: G08230 Tiszatáj, 1980/11.] 1980

♦ Sütő András: Születésnapi sorok József Attiláról. Tiszatáj, 1980/7.: 6, 7. [Vesd össze: G08140 Új Élet, 1980/7.] 1980

♦ Sütő András: Napló. Képes Újság, 1980/42.: 12–13. [Nem láttam, forrás: MIB80: 440.] 1980

♦ Sütő András: Kedves Bajor! Tiszatáj, 1980/11.: 107. [Lábjegyzet: „A KÁMSz Harag György rendezésében mutatta be Bajor Andor Szürke délután című darabját. Sütő András jegyzete ebből az alkalomból íródott.” // Első közlés: G08200 Új Élet, 1980/13.] 1980

♦ Sütő András: Az örök emlékezet földje. Részlet az Évek – visszajáró (sic!) lelkek c., most megjelent kötetből. Fáklya, 1980. nov. 16.: 3. [A0590.] 1980

♦ Sütő András: Károly bátyámnak. [A 90 éves Molter Károly köszöntése.] Igaz Szó, 1980/12.: 521. [Kézírás-hasonmás.] 1980

• Bukarest, 1980. február 15. *Lucia Sturdza Bulandra Színház* Floriile unui geambaş. Ford.: Veronica Bârlădeanu. Rendezte: Taub János. Díszlet: Mihai Mădescu. Zene: Ştefan Niculescu. ¤ Ismertető: S15140 Aurel Bădescu: Contemporanul, 1980. febr. 22. S15150 Radu Popescu: România liberă, 1980. febr. 22. S15230 Valeria Ducea: Teatrul, 1980/3. S15240 Natalia Stancu: Scînteia, 1980. márc. 2. S15250 Ileana Berlogea: România literară, 1980. márc. 6. S15270 Halász Anna: A Hét, 1980. márc. 7. S15210 Molnár Tibor: Új Élet, 1980/5. S15290 Gálfalvi Zsolt: Előre, 1980. márc. 16. S15510 *** A Hét, 1980. máj. 2. S15400 Adrian Dohotaru: Flacăra, 1980. ápr. 10. S15420 Doru Mielcescu: Tribuna României, 1980. ápr. 15. S15640 Marilena Calistru: Viaţa studenţească, 1980. jún. 4. 1980

• Galac, 1980. január 13. *Teatrul Dramatic* (Bocet vesel pentru un fir de praf rătăcitor) Ford. Gelu Păteanu. Rendezte: Adrian Lupu és Magdalena Klein. ¤ Ismertető: S14950 Alice Georgescu: Teatrul, 1980/2. 1980

• Budapest, 1980. március 5. *Népszínház* Az opera szövegkönyvét írta és rendezte: Kertész László; Szőnyi Erzsébet zenéje, Weöres Sándor dalszövegei. Díszlet: Csanádi Judit. Jelmez: Rimanóczy Yvonne. [A darab vígopera-változata; a darab egy műsorban szerepelt Schubert: Asszonyháború című művével.] ¤ Ismertető: S15280 Firon András: Esti Hírlap, 1980. márc. 11. S15370 Pernye András: Magyar Nemzet, 1980. ápr. 3. S15380 Szakály Éva: Vas Népe, 1980. ápr. 3. S15410 Várnai Péter: Magyar Hírlap, 1980. ápr. 13. S15540 Kroó György: Élet és Irodalom, 1980. máj. 3. S15550 Erdősi Mária: Déli Hírlap, 1980. máj. 4. S15580 D. L.: FiSziMu, 1980. máj. 17. S15470 Berlász Melinda: Muzsika, 1980/5. S17060 Csányi László: Tolna Megyei Népújság, 1981. nov. 24. 1980

• New York, 1980. március 6. *The Threshold Theater Company* (angol nyelven) Ford.: Brogyányi Jenő. Rendezte: Pamela Caren Billig. ¤ Ismertető: S17040 *** FiSziMu, 1981. nov. 14. 1980

A szúzai menyegző. Dráma három felvonásban. Első közlés: G08190 Tiszatáj, 1980/6. Kötetekben: A0620 A szuzai menyegző. Bp., 1981. C260 Rivalda 80–81. Bp., 1982. A0680 Perzsák. – A szuzai menyegző. Buk., 1983. A0860 A szúzai mennyegző [sic!]. Bp., 1990. A0890 Színművek. Bp., 1992. B450 The Wedding Feast at Suza. London, 1993. 1980

Mondod-e még? Fejezetek a Bethlen Kollégium történetéből. Tévéfilm. Rendezte: Dan Grigore Popa. A rendező munkatársa: Csáky Zoltán. A kísérőszöveget Sütő András írta (= G08270 Tiszatáj, 1981/3). Bemutató: RTV magyar adása, 1980. júl. 28. ¤ Ismertető: S15720 Halász Anna: A Hét, 1980. aug. 1. S15730 Sebestyén Mihály: Utunk, 1980. aug. 15. S17920 Tamás István: Új Tükör, 1983. júl. 3. 1980

♦ Ianoşi, Ion: Secolul nostru cel de toate zilele. Buc., 1980, Cartea Românească, 272 p. [Tart.: Sütő András drámatrilógiájáról. (144–153)] 1980

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék