kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1979: 192 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-192

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Lăsaţi cuvintele să vină la mine. [= Engedjétek hozzám jönni a szavakat.] Însemnări pe întinderi de zăpadă şi praf. În româneşte de Ladislau Hegedüs. Prefaţă de Fănuş Neagu. Buc., 1979, Kriterion, 183 p. 21 cm. /Biblioteca Kriterion/ Pld.: 23.600. [Román nyelvű fordítás.] ®Ismertető: S14440 Constantin Vişan: Scînteia tineretului, 1979. aug. 29. S14690 Nicolae Balotă: Contemporanul, 1979. nov. 9. S14910 Andrei Roman: Luceafărul, 1980. jan. 19. S14960 Ion Ianoşi: Scînteia, 1980. febr. 3. 1979

♦ Trei drame. (Floriile unui geambaş. O stea pe rug. Cain şi Abel.) Trad. de T. Z. Páskuy. Pref. de Ion Ianoşi. Buc., 1979, Kriterion, 247 p. Pld. 4000. /Biblioteca Kriterion/ [Román nyelvű fordítás. // Alapkiadás: A0560 Három dráma.] 1979

♦ Stern auf dem Scheiterhaufen. [= Csillag a máglyán.] Drama in drei Akten. Aus dem Ungarischen überstzt [Ford.:] Martha Szépfalusi-Wanner. Vorwort [Előszó:] von Paul Kruntorad. H. n., [1979], k. n. [Evangelische Akademie für Ungarn in Europa / Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern], 117 p. 21 cm. [Ny.: München.] [Német nyelvű fordítás. A védőborítón a Mondd! című Sütő-írás rövidített német változata olvasható. Kiadói fülszöveg: a dráma genezise, rövid bibliográfia.] ®Ismertető: S14410 Ritoók János: Korunk, 1979/7-8. 1979

♦ *** Forrás antológia 1969–1979. Kecskemét, 1979. 294 p. ISBN 963-02-1109-2. [Tart.: Sütő András: Kemény János ravatalánál. (236–243) // Korábbi közlés: G06450 Forrás, 1972. júl-aug. // Eredeti címe: G06350 A mecénás metamorfózisa. Igaz Szó, 1971/11. // Vesd össze: A0360 Istenek…: 166.] 1979

♦ *** Kakukkfű. Válogatás a mai magyar novellairodalomból. Újvidék, 1979, Tankönyvkiadó Intézet, 112 p. [Tart.: Sütő András: Virágot megette a kanyar. (43–52)] 1979

♦ *** Kincsesláda. Szemelvények a mai magyar irodalomból. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Bp., 1979, 524 p. 18 cm. ISBN 963-7030-85-9. [Tart.: Sütő András: Hétköznapok a keresztfán. (290–293) • Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária! (293–301)] 1979

♦ *** Rivalda 77–78. Hat magyar színmű. Bp., 1979, Magvető Kiadó, 565 p. ISSN 0133-8757. [Tart.: Sütő András: Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltásban. (315–414) //A Nemzeti Színház bemutatójának szereposztásával.] ¤ Ismertető (forrás: MIB79: 85.): Varjas Endre: Élet és Irodalom, 1979/21.: 10.; Leskó László: Somogyi Néplap, 1979. jún. 3.: 7.; P. M.: Petőfi Népe, 1979. jún. 6.: 5.; Vinkó József: Magyar Hírlap, 1979. júl. 1.: 10.; Ézsiás Erzsébet: Magyar Nemzet, 1979. aug. 5.: 13.; Szentmihályi Szabó Péter: Életünk, 1979/9.: 790–793. 1979

♦ Sütő András: Kämpfe von gestern – Lehren für heute. Literatur und Kritik, 1979/138.: 465–470. [Nem láttam, forrás: MIB79: 144. // Első közlés: G07920 Tegnapi küzdelmek – mai tanulságok. Igaz Szó, 1978/10.] 1979

♦ Sütő András: A szólás örömével (1978. okt. 20.). Új Élet, 1979/1.: 16. [Elhangzott a Temesvári Magyar Színházban, a 25. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen. (Fölolvasta Sinka Károly, 1978. dec. 15-én, az Anyám könnyű álmot ígér bemutatóján.) // Az írás címe az utóbbi közlésekben: Köszöntő (G08000 Tiszatáj, 1979. ápr.) valamint Prológus (+ alcím) in: A0750 Sikaszói… és A0900 Csipkerózsika…] 1979

♦ Sütő András: Stea pe rug. În româneşte de Dan Culcer. Actul 3, scena 2. Vatra, 1979. febr.: 8. [Csillag a máglyán. Részlet, 3. felvonás, 2. jelenet. // Előcím: Un nou laureat al premiului Herder. = Egy új Herder-díjas.] 1979

♦ Sütő András: The seventh daughter. Translated by Mary Lăzărescu. Romania Today, 1979/3.: 56–58. [= A hetedik.] 1979

♦ Sütő András: Köszöntő, a Temesvári Állami Magyar Színház 25. évfordulójára. Tiszatáj, 1979. ápr.: 109–110. [Lábjegyzet: „Elhangzott testvérmegyénk színházának jubileumán.” // Vesd össze: G07970 Új Élet, 1979/1.] 1979

♦ Sütő András: Graiul apelor de munte. În româneşte de Ladislau Hegedüs. Fragmente din romanul Lăsaţi cuvintele să vină la mine. România literară, 1979. ápr. 19.: 14–15. [Részlet ex: A0510 Engedjétek…] 1979

♦ Sütő András: A népélet a lélek univerzuma is. /ankét/ Korunk, 1979. máj.: 351–352. [Válasz egy Móricz Zsigmondra vonatkozó körkérdésre. Minden további közléstől (G08060 Alföld, 1979/7.; A0750 Sikaszói…: 54–56. és A0900 Csipkerózsika…: 134–136.) különböző szövegváltozat.] 1979

♦ Sütő András: Kicsi fűszál. Vörös Zászló, 1979. máj. 12.: 3, 4. [Részlet az Engedjétek… c. kötetből.] 1979

♦ Sütő András: Az én egyetemem. Falvak Dolgozó Népe, 1979. máj. 19.: 4. [Vesd össze: G06230 Igaz Szó, 1971/1.] 1979

♦ Sütő András: Jön a tenger! (1961) Új Élet, 1979/11.: 20–21. [A Novella-antológiánk sorozatban; Nagy Pál bevezetőjével. // A rövidebb változatot közlik, rövid ajánlással. Ua. in: A0250 Misi…] 1979

♦ Sütő András: A népélet: a lélek univerzuma is. Alföld, 1979/7.: 10–11. [Vesd össze: G08020 Korunk, 1979. máj.] 1979

♦ Sütő András: Európai szellemi közösségben. Bécs, 1979. máj. 4. Utunk, 1979. júl. 20.: 2. [A Herder-díj átvételekor elmondott rövid szöveg. // Ua. in: G09340 Délsziget, 1988/10. // Vesd össze: C211 = R200 *** Csak tiszta forrásból. Bern, 1980.] 1979

♦ Sütő András: Ádám Erzsébet vadrózsái. Népszabadság, 1979. szept. 9.: 14. 1979

♦ Sütő András: Erdővidéki napló. Falvak Dolgozó Népe, 1979. szept. 15.: 4–5. 1979

♦ *** Our poll. – What has 1979 meant to you? What do you except from 1980? Romanian News, 1979. dec. 26.: 6. [Hét megkérdezett személy válaszol a körkérdésre, tk. Sütő András.] 1979

• Komárom, 1979. december 14. *Magyar Területi Színház (Matesz)* Rendezte: Takáts Emőd. Díszlet, jelmez: Márton Miklós. ¤ Ismertető: S14810 Szigeti László: Új Szó, 1979. dec. 22. S14870 Gyurkovics Rozália: , 1980. jan. 9. S14901 Szuchy M. Emil: Duna, 1980. jan. 12. S15040 Miklósi Péter: Hét, 1980. febr. 9. S15120 – zolczer –: Új Ifjúság, 1980. febr. 19. S15690 Jana Melichárková: Film a divadlo, 1980/8. 1979

• New York, 1979. március 24. *The Threshold Theater Company (angol nyelven)* Ford. + díszlet: Brogyányi Jenő. Rendezte: Pamela Caren Billig. Jelmez: Hilary A. Sherred. ¤ Ismertető: S16540 *** Új Élet, 1981/15. S17040 *** FiSziMu, 1981. nov. 14. 1979

• Sepsiszentgyörgy, 1979. március 20. *SÁMSz* Rendezte és a jelmezeket tervezte: Völgyesi András. Díszlet: Márkos András. Zene: Csíky Csaba. (Vendégjáték Székesfehérvárott: 1979. okt. 6.; Budapesten: 1979. okt. 11.; Veszprémben: okt. 13.) ¤ Ismertető: S13870 Ferencz Levente: Hargita, 1979. márc. 23. S13910 Szakolczay Lajos: Magyar Nemzet, 1979. márc. 28. S13960 Magyari Lajos: Megyei Tükör, 1979. ápr. 6. S14010 Kántor Lajos: Utunk, 1979. ápr. 20. S14260 Krizsán Zoltán: Új Szó, 1979. jún. 4. S14330 Krizsán Zoltán: Igazság, 1979. júl. 5. S14500 Halász Anna: A Hét, 1979. szept. 7. S14530 Vaderna József: Fejér Megyei Hírlap, 1979. okt. 9. S14540 Ablonczy László: Esti Hírlap, 1979. okt. 12. S14550 Horváthy György: Napló, 1979. okt. 18. S14560 Rajk András: Népszava, 1979. okt. 19. S14570 Zappe László: Népszabadság, 1979. okt. 19. S14600 (máriássy): Élet és Irodalom, 1979. okt. 20. S14610">S14610 Bulla Károly: FiSziMu, 1979. okt. 20. S14610">S14610 Köröspataki Kiss Sándor: Új Tükör, 1979. okt. 28. 1979

• Marosvásárhely, 1979. december 1. *SzISzI* Rendezte: Kovács Levente. Díszlet, jelmez: Papp Judit. (1980. ápr. 19–26. között előadták a Sepsiszentgyörgyi Színházi Kollokviumon.) ¤ Ismertető: S14800 Varga Sándor: Vörös Zászló, 1979. dec. 18. S14820 Zsehránszky István: Ifjúmunkás, 1979. dec. 23. S14860 *** FiSziMu, 1980. jan. 5. S14850 Nagy Pál: Új Élet, 1980/1. S14900 Oláh Tibor: A Hét, 1980. jan. 11. S14920 Jánosházy György: Utunk, 1980. jan. 25. S15560 Kacsir Mária: A Hét, 1980. máj. 9. S15630 Teodor Şugar: Teatrul, 1980/6. 1979

Csillag a máglyán. Színes magyar film. Forgatókönyvét írta és rendezte Ádám Ottó. Operatőr: Illés György. (Bemutató: 1979. márc. 8.). ¤ Ismertető: S13320 Alexa Károly: Filmkultúra, 1979/1. S13730 Fencsik Flóra: Esti Hírlap, 1979. márc. 7. S13740 Geszti Pál: Magyar Hírlap, 1979. márc. 8. S13750 Rajk András: Népszava, 1979. márc. 8. S13760 Zay László: Magyar Nemzet, 1979. márc. 8. S13770 Zöldi László: Népszabadság, 1979. márc. 8. S13790 Fábián László: FiSziMu, 1979. márc. 10. S13810 Varjas Endre: Élet és Irodalom, 1979. márc. 10. S13830 Zsugán István: Új Tükör, 1979. márc. 11. S13850 Szakolczay Lajos: Utunk, 1979. márc. 16. S13900 L. L. [Leskó László]: Somogyi Néplap, 1979. márc. 25. S13950 Nyerges András: Kritika, 1979/4. S12170 Torday Alíz: FiSziMu, 1978. máj. 13. S12180 *** Magyar Hírlap, 1978. máj. 18. 1979

Anyám könnyű álmot ígér. Tévéfilm. Rendezte: Sík Ferenc. Dramaturg: Katona Márta. (Bemutató: 1979. nov. 22., MTV-1.) ¤ Ismertető: S13090 Szémann Béla: Fejér Megyei Hírlap, 1978. nov. 22. S13200 Ökrös László: Új Tükör, 1978. dec. 10.: 27. S13270 *** FiSziMu, 1978. dec. 23. S13890 Ablonczy László: FiSziMu, 1979. márc. 24. S14720 Zappe László: Népszabadság, 1979. nov. 24. S14700 (horpácsi): Déli Hírlap, 1979. nov. 24. 1979

♦ Bretter György: Itt és mást. Válogatott írások. Buk., 1979, Kriterion, 573 p. [S. A. a Névmutatóban az 573. oldalon. // Tart.: A hegyen túl is hegy van. /1975/ (472–479.) (Zu: A0270 Anyám…) // Első közlés: S09120 Korunk, 1976/3. // Ua. in: R490 DTK: 182–186.] 1979

♦ Fenyő István: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 1979, Szépirodalmi Könyvkiadó, 835 p. ISBN 963-15-1364-5. [Tart.: Forradalom és humanizmus. Sütő András történelmi drámáiról. (Egy lócsiszár…; Csillag…) (678–697. // Első közlés: S09000 Alföld, 1976/2.) • Milyen legyen a Korunk? (729–731.) (A Korunkban közölt hozzászólásokról, tk.: „Sütő András igazmondó írást követel az alkotó marxizmus jegyében.”)] 1979

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék