kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1978: 254 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-254

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 226 p. 21 cm. ISBN 963-15-1122-7. [Kiadói fülszöveg. // A borító- és kötésterv Würtz Ádám munkája; a szerző fényképét Molnár Edit készítette. // Alapkiadás = A0270.] 1978

♦ Káin és Ábel – Anyám könnyű álmot ígér. Bp., 1978, Magvető Kiadó, 218 p. ISBN 963-270-879-2. [A Budapesti Nemzeti Színház előadásának szereposztásával. Rend. Marton Endre. // Tart.: Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltásban. (5–120. p.) • Anyám könnyű álmot ígér. Riportdráma két részben. Sütő András naplóregényét színpadra alkalmazta Szabó József. (121–218. p.) // Lelőhely: OSzK: MB 85390.] ¤ Ismertető: S13230 Husz Mária: Népszava, 1978. dec. 16. 1978

♦ Nagyenyedi fügevirág. Esszék, tűnődések. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 362 p. 19 cm. ISBN 963-15-1012-3. [A szerző fényképét Molnár Edit készítette. // A könyvjelzőn kiadói jegyzet és életrajzi adatok. // A kötet válogatás az Istenek és falovacskák valamint a Rigó és apostol írásaiból. Ezekhez társul a Tíz kérdés című interjú. // Lehetséges szövegromlások és -eltérések!] Τ Tartalom: Arcképvázlatok /cikluscím/ (5) • Ábel kacagása és szomorúsága (7–20) • Tamási Áron rendes feltámadása (21–23) • Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben (24–43) • Nagy Imre égő csipkebokrai (Zsögöd 1. + Zsögöd 2. + „Látván látám az én népemnek nyomorúságát” + Csíkzsögödi emlékcserepek [a Csíkzsögödi tükörcserepek c. írás változata]) (44–63) • Minden bilincs a szerzőé (64–69) • Az én egyetemem (70–77) • Asztalos István fehér zsebkendői (Ne szóljatok! + Anyajegyes irodalom.) (78–100) • Ablak egy koporsón (101–104) • Romlatlan hűség (105–110) • Ölelkező párhuzamok (111–117) • Atlaszok. Illyés Gyulának (118–127). – Beszélgetések /cikluscím/ (129) • Istenek és falovacskák. Beszélgetés Huszár Sándorral (131–141) • Mi dolgunk a világon? Beszélgetés Hajdu Győzővel (142–160) • A bölcsőhely parancsai. Válasz Beke György néhány kérdésére (161–185) • Tíz kérdés. Válasz Nádor Tamás kérdéseire [utóbb (Sárkány…: 7–16.) Tíz kérdés Sütő Andráshoz címváltozattal] (186–195). – Úti tűnődések /cikluscím/ (197) • Előhang [= a Rigó és apostol kötet korábban címtelen előszava] (199–200) • Sírkövek. Pusztakamarás (201–203) • Rigó és apostol (Marosvécs. + Naumburg, NDK) (204–210) • Erdővidéki napló (211–221) • Velencei képeslap (222–225) • Fekete rózsák (Sóskúti erdő. + Varsó – Auschwitz.) (226–236) • Római napok (Keressük a hírünket. + Egy tüzér nyomában. + Kövek és színek.) (237–247) • Gond és jelkép. Segesvár (248–252) • Kelet kapujában (+ Háfiz, nézz a csillagokba! [itt a Kelet kapujában alegységeként szerepel]) (253–267) • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc emlékház (268–271) • Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában (272–288) • Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka (289–295) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt (296–298) • A mecénás metamorfózisa (Levett kalappal a marosvécsi úton. + Tetemünk. [helyesen: Temetünk]) (299–311) • Tévelygés Adria lányával. Velence (312–321) • Péntek asszony kastélyában. Alvinc (322–325) • Perzsák. Perszepolisz (326–345) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen-kollégium kapujában (346–362). ¤ Ismertető: S12420 Cs. Varga István: Népújság, 1978. jún. 18. S12800 –teles– [Köteles Pál]: Hajdú-Bihari Napló, 1978. okt. 3. S13980 Izsák József: Vörös Zászló, 1979. ápr. 14. 1978

♦ Három dráma. Buk., 1978, Kriterion Könyvkiadó, 220 p. 20 cm. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja (5–63) • Csillag a máglyán (65–145) • Káin és Ábel (147–220). // A szerző fülszövegével. // Lásd még: A0570.] ¤ Ismertető: S12690 Oláh Tibor: A Hét, 1978. szept. 22. S12740 Kántor Lajos: Könyvvilág, 1978. okt. S13100 Sinkovits Péter: Magyar Szó, 1978. nov. 28. S18270 Lázok János: NyIrK, 1984/2. 1978

♦ Három dráma. Buk., 1978, Kriterion Könyvkiadó, 220 p. 20 cm. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja (5–63) • Csillag a máglyán (65–145) • Káin és Ábel (147–220). // A szerző fülszövegével. // Rmk. // Nem láttam, forrás: PIM katalóguscédula és Q040 GMJ: 5.] 1978

♦ *** 21 színjáték. Buk., 1978, Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács – Etnológiai és Dialektológiai Kutatóintézet, 588 p. [Tart.: Sütő András: Fügedes. Farsangi játék két felvonásban. (469–505)] 1978

♦ *** A bölcsőhely parancsai. Szemelvények a hazai magyar emlékirat-irodalomból. Vál., gond., a tanulmányt írta Veress Dániel. Buk., 1978, Ion Creangă Könyvkiadó, 264 p. /Iskolai könyvbölcső, 7./ [Tart.: Sütő András: Az én egyetemem. (192–201. // Első közlés: G06230 Igaz Szó, 1971/1.)] ¤ Ismertető (forrás: MIB78: 63.): Farkas Jenő: Könyvtár, 1978/4.: 32.; Nagy Pál: Igaz Szó, 1978/12.: 518–519. 1978

= R160">R160 ♦ *** Csillag a máglyán. Szerk. Magyar Róza. Bp., [1978], A MAFILM Budapest Filmstúdió és a MOKÉP közös kiadványa. Soksz., 59 lap. /Budapest Stúdió Füzetei, 1./ [Tart.: Részletek a drámából. (6–11) // Bővebben lásd: R160">R160.] 1978

♦ *** Rivalda 76–77. Nyolc magyar színmű. Bp., 1978, Magvető Kiadó, 696 p. ISSN 0133-8757. [Tart.: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán (619–696). /A József Attila Színház bemutatójának szereposztásával./] ¤ Ismertető (forrás: MIB78: 76.): L. L. [Leskó László]: Somogyi Néplap, 1978. máj. 28.: 6.; Pavlovits Miklós: Petőfi Népe, 1978. jún. 11.: 5.; Prohászka László: Könyvvilág, 1978/6.: 2.; L. A. [Lukácsy András]: Magyar Hírlap, 1978. júl. 30.: 10. 1978

♦ Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Részlet a szerző hasonló című könyvéből. Utunk Évkönyv 1978.: 48–54. 1978

♦ Sütő András: A cradle in the sky. Romanian Review, 1978/1. [Piros bölcső az ég peremén. Részlet ex Anyám… Titus Popovici bevezetőjével. Ua. a francia, német, orosz ny. kiadásban is.] 1978

♦ Sütő András: Engedjétek… (Részlet) Látóhatár, 1978. jan.: 9–32. [Első közlés: G07740 Kortárs, 1977. dec.: 1925–1955.] 1978

♦ Sütő András: Káin és Ábel. Új Írás, 1978/2.: 3–31. [Vesd össze: G07720.] 1978

♦ Sütő András: A költő szívet hasogató Gondja. [Nagy László ravatalánál.] Élet és Irodalom, 1978. febr. 11.: 5. [Ua. kötetben, több helyen.] 1978

♦ *** Cultura socialistă – spaţiul egalei şi umanei afirmări. Opinii privind colocviul teatral din Sf. Gheorghe (1978. ápr. 15–23.) – Sütő András: „La noi merită să scrii, merită să faci teatru.” /ankét/ Scînteia tineretului, 1978. ápr. 29.: 4. 1978

♦ Sütő András: Ars poetica. Tribuna, 1978. máj. 4.: 7. 1978

♦ Sütő András: Kedves Mezei András! Az interjú folytatása. Élet és Irodalom, 1978. máj. 27. [Vesd össze: S12020 Mezei András: Megkérdeztük Sütő Andrást… Élet és Irodalom, 1978. ápr. 29.] 1978

♦ Sütő András: A játék értelme. /cikk/ Új Élet, 1978/11.: 17. [A nemzetiségi színházak kollokviuma Sepsiszentgyörgyön.] 1978

♦ Sütő András: Csipkerózsika. Korunk, 1978. jún.: 444–446. [A Csipkerózsika-vita elindítója. – ® 1. // Vesd össze: S13110.] 1978

♦ Sütő András és Harag György a Káin és Ábelről. (Elhangzott a Kolozsvári Rádió 1978. május 11-i Műhely c. adásában. Lejegyezte Németh Júlia.) Utunk, 1978. jún. 16.: 5. 1978

♦ Sütő András: Nagyenyedi fügevirág. (Részlet) , 1978. jún. 23.: 6. 1978

♦ Sütő András: Az írott szó: cselekvés. /cikk/ Új Élet, 1978/16.: 2. [Az apropó: N. Ceauşescu beszéde az irodalom és művészet ideológiai–művészeti kérdéseiről.] 1978

♦ Sütő András: Cuvîntul scris înseamnă acţiune. Teatrul, 1978/9.: 6–7. [Hozzászólás a Partidul – conştiinţa epocii noastre c. ankéthoz. // Vesd össze az előbbi tétellel (G07880), a cikkek címe azonos.] 1978

♦ Sütő András: Kinek gondja – kinek kacagása. Válasz Panek Zoltánnak. Igaz Szó, 1978. szept.: 247–253. [A Csipkerózsika-vita cikke. – ® 3. // Vesd össze: S13110.] 1978

♦ Sütő András: Orbán Balázs kapui. Új Tükör, 1978. szept. 3.: 5. 1978

♦ Sütő András: Tegnapi küzdelmek – mai tanulságok. (Részletek egy készülő könyvből.) [Találkozások Veres Péterrel. (302–313) ● Tomcsa úr. (314–316) ● Hazai képek. Szilágyi András riportkönyvének margójára. (317–324. // Lásd még: G02830.)] Igaz Szó, 1978/10.: 302–324. [Ua. in G07960 Literatur und Kritik, 1979/138. // Ua., kisebb-nagyobb módosításokkal, jegyzetekkel, in: A0590 Évek…: 75–92. + 57–62. + 32–45.] 1978

♦ Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. (Részlet) Nemzetőr, 1978. okt. 15.: 5. 1978

♦ Sütő András: Egyemberként mondunk NEM-et a fegyverkezési hajszára. Új Élet, 1978/23.: 2. [Hozzászólás az RKP KB plenáris gyűlésén; 1978. nov. 29. // Ua. in: Luceafărul, 1978. dec. 2.: 6.; Tribuna, 1978. dec. 7.; Utunk, 1978. dec. 8.] 1978

♦ Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. (Részlet) Munkásélet, 1978. dec. 27.: 4. 1978

• Marosvásárhely, 1978. október 12. *Nemzeti Színház (román társulat)* Floriile unui geambaş. Ford. Tudor Balteş. Rendezte: Dan Alecsandrescu. Díszlet: Mircea Matcaboji. Jelmez: Edit Schranz-Kunovits. ¤ Ismertető: S12730 Ion Calion: Vatra, 1978. okt. S12920 Izsák József: Vörös Zászló, 1978. okt. 21. S12930 Ion Chereji: Steaua roşie, 1978. okt. 22. S12970 Romulus Guga: Előre, 1978. okt. 29. S13000 Mircea Ghiţulescu: Steaua, 1978/11. S13660 Constantin Radu-Maria: Teatrul, 1979/3. S13840 Ioan Buducă: Viaţa studenţească, 1979. márc. 14. S15640 Marilena Calistru: Viaţa studenţească, 1980. jún. 4. 1978

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék