kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1977: 188 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-188

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. 2. kiad. Bp., 1977, Magvető Kiadó, 185 p. 19 cm. /Magvető Zsebkönyvtár/ ISBN 963-270-486-X. ISSN 0324-5713. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (5–78) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (79–185) // A fedélen Molnár Edit és Fábián József felvétele. // Alapkiadás: A0490.] 1977

♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Buk., 1977, Kriterion Könyvkiadó, 175 p. 20 cm. Pld.: 20.000 f. + 16.800 k. [A szerző fülszövegével. // A borítón Molnár Edit felvétele. // Csak a címadó írást tartalmazza; tartalomjegyzék nélkül. // Lábjegyzet az ötödik folyóiratközléshez (Kortárs, 1977. dec.): „Sütő András könyvéből eddig négy nagyobb közlemény jelent meg: G06920 Igaz Szó, 1974. dec. (= G07010 Kortárs, 1975. febr.), G07560 Igaz Szó, 1977. jún. és G07670 1977. szept., valamint G07300 Tiszatáj, 1977. júl. (vesd össze: G07170 Korunk Évkönyv 1976.) A publikációk a most közölt részletekkel kerekednek kötetté.”] ¤ Ismertető: S10480 G. Kiss Valéria: Alföld, 1977/6. S11180 Alexa Károly: Kortárs, 1977/12. S11230 Szőcs István: Utunk, 1977. dec. 2. és 1977. dec. 23. S11240 Kézdi Markó Béla: Vörös Zászló, 1977. dec. 3. S11250 Cseres Tibor: Élet és Irodalom, 1977. dec. 17. S11260 Cs. Nagy Ibolya: Hajdú-Bihari Napló, 1977. dec. 25. S11320 Barabás István: Előre, 1978. jan. 20. S11350 Bánkuti Katalin: Somogy, 1978/2. S11370 N. G.: Könyv és Nevelés, 1978/2. S11430 Gál Sándor: Hét (Pozsony), 1978. febr. 11. S11540 Görömbei András: Tiszatáj, 1978/3. S11550 Nagy Pál: Művelődés 1978/3. S11800 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1978. márc. 24. S11890 Pomogáts Béla: Jelenkor, 1978/4.: S11980 Homoródi József: Dolgozók Lapja, 1978. ápr. 19. S12260 Berkes Erzsébet: Kritika, 1978. jún. S12380 Héra Zoltán: Népszabadság, 1978. jún. 4. S12640 Utasi Mária: Üzenet (Szabadka), 1978. szept. S12720 Ablonczy László: Forrás, 1978. okt. S12880 Harsányi Sándor: Nemzetőr, 1978. okt. 15. S12940 Molnár László: (Pozsony), 1978. okt. 13. S13380 Lukácsy András: Magyar Hírlap, 1979. jan. 7. S13680 Haas György: Katolikus Szemle, 1979/1. S14230 Mészárosné Varga Mária: Magyar Nyelvőr, 1979/2. S15750 Rádics Károly: Somogyi Néplap, 1980. szept. 10. S15770 Czine Mihály: Népszava, 1980. szept. 27. S15840 Pákovics Miklós: Kritika, 1980. dec. 1977

♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Buk., 1977, Kriterion Könyvkiadó, 175 p. 20 cm. [Rmk. // Sütő András szerint (Erki Edit kérdésére válaszolva, Tükör, 1978. febr. 19.) ez a kiadás 13.000 példányban jelent meg. // Alapkiadás: A0510.] 1977

♦ Mîntuleţ în paradis. [= Fügedes a paradicsomban.] Farsă într-un act. [Vígjáték egy felvonásban.] Versiunea românească [Ford.]: Dominic Stanca şi Bihari András. Buc., 1977. Ed. Eminescu, 31 p. 19 cm. /Festivalul naţional „Cîntarea României”/ [Román nyelvű fordítás.] 1977

♦ [Anyám könnyű álmot ígér. Szlovák nyelvű fordítás. Ford. Marta Lesnát, utószó: Ludovit Garaj. 1977. // Nem láttam, forrás: S10820 Szilvássy József: Népszabadság, 1977. júl. 9.] 1977

♦ *** Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják… Népi kollégiumok 1939–1949. Bp., 1977, Akadémiai Kiadó. [Tart.: Sütő András: Tűzfelelősök. Levél Kardos Lászlóhoz a NÉKOSz megalakulásának 30. évfordulóján. (413–414)] // Ua. in: G07380 Új Tükör, 1976. dec. 26. és kötetben, címvált. in: A0590 Évek…: 171–173., kis szövegbeli eltéréssel.] 1977

♦ *** Rivalda 75–76. Nyolc magyar színmű. Bp., 1977, Magvető Kiadó, 825 p. ISSN 0133-8757. [Tart.: Sütő András: Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (629–740) /A Madách Színház bemutatójának szereposztásával./ – A Rivalda-kötetek OSzK-jelzete: P 41.964.] ¤ Ismertető (forrás: MIB77: 60.): Csontos Sándor: Könyvvilág, 1977/6.: 5.; Pavlovits Miklós: Petőfi Népe, 1977. jún. 5.: 5.; Vinkó József: Magyar Hírlap, 1977. jún. 12.: 10. 1977

♦ Sütő András: Az Utunk hívó hangjai. Utunk Évkönyv 1977.: 109–110. 1977

♦ Sütő András: Csíkzsögödi emlékcserepek. [Nagy Imre festőművészről.] Új Írás, 1977/1.: 93–98. (Vesd össze: G07370.) 1977

♦ Sütő András: Búcsú Horváth Istvántól. Utunk, 1977. jan. 14.: 2. 1977

♦ Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért. Komédia két részben. Igaz Szó, 1977. febr., külön fűzött melléklet: 1–36. [Az Igaz Szó drámapályázatán díjat nyert alkotás. A szöveg végén a keletkezés időpontja: Marosvásárhely, 1965–1974. // 2. közlés: G07600 Alföld, 1977/6. // A színjáték előzményei: A0220 Fügedes a paradicsomban és G06970 Fügedes a pokolban avagy Sáronnak nárcisza.] 1977

♦ Sütő András: Kenyér és vér a győzelemért. /cikk/ Új Élet, 1977/4.: 18. [Maros megye kenyeret és vért küldött Bukarestbe, a földrengés áldozatainak.] 1977

♦ Sütő András: Egy lócsiszár végnapjai. /vers/ Új Tükör, 1977. febr. 13. [Az Egy lócsiszár… elé írt verses prológus.] 1977

♦ Sütő András: Visszalopott arcok. Igaz Szó, 1977/3.: 191. [Jegyzet a bukaresti földrengés áldozatairól.] 1977

♦ Sütő András: Üzenet Gyergyószentmiklósra – diákoknak. Új Élet, 1977/6.: 11. 1977

♦ Sütő András: Puterea familiei socialiste. Scînteia, 1977. márc. 16. 1977

♦ *** Şedinţa comună a Comitetului Central al PCR, Marii Adunări Naţionale, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale şi activului central de partid şi de stat. Cuvîntul participanţilor la dezbateri. Scînteia, 1977. márc. 30. [S. A. hozzászólása. Ua. in: România liberă, márc. 30; Neuer Weg, márc. 31.] 1977

♦ Sütő András: Modeler la realité. Revue Roumaine, 1977/4.: 62–63. 1977

♦ Sütő András: Vechi tovarăşi de joacă, unde sînteţi? În româneşte de Tudor Balteş. Vatra, 1977. ápr.: 13. [= Hol vagytok, ti régi játszótársak?] 1977

♦ Sütő András: Nagy István ravatalánál. Utunk, 1977. ápr. 29.: 3. [Ua. in: G07640 Irodalmi Szemle, 1977/7. és kötetben, in: A0590 Évek…: 199–202.] 1977

♦ Sütő András üdvözlete Marosvásárhelyről a Forrás szerkesztőségének (1977. márc. 15.) /kézirás-hasonmás/ Forrás, 1977/5-6. [máj.-jún.]: borító 2. 1977

♦ Sütő András: Cînd vin berzele. În româneşte de Tudor Balteş. Vatra, 1977. máj.: 13. [Szó szerinti fordításban: Amikor jönnek a gólyák. Nem tudtam azonosítani.] 1977

♦ Sütő András: În mijlocul poporului, trăind viaţa poporului. Contemporanul, 1977. máj. 27.: 8. [Válasz a Miért ír? Kinek ír? körkérdésre.] 1977

♦ Sütő András: ♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Részlet egy készülő könyvből. Igaz Szó, 1977/6.: 494–506. [Ua. in: A0510 Engedjétek…: 40–64., kisebb eltérésekkel.] 1977

♦ Sütő András: Utazás táltos kőparipán. Részlet az Engedjétek… c. készülő műből. Művelődés (Könyvtár melléklet), 1977/6.: 13–15. 1977

♦ Sütő András: „Ez a dráma: az emberi kényszerűségek titkainak…” [A Csillag a máglyán c. darabról; kézírás-hasonmás.] Alföld, 1977/6.: borító 2. 1977

♦ Sütő András: [Cím nélküli szöveg Latinovits Zoltán Ady-lemezéről; gépírás-fotókópia.] Alföld, 1977/6.: borító 3. 1977

♦ Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért. Komédia két részben. Alföld, 1977/6.: 3–33. [Keltezés: Marosvásárhely, 1965–1974. // A borító belső oldalán a szerző bevezető sorai. // Első közlés: G07430 Igaz Szó, 1977. febr.] 1977

♦ Sütő András: Amikor Édes az ölébe veszen. Részlet a szerzőnek Engedjétek… c. könyvéből. A Hét, 1977. jún. 17.: 7. 1977

♦ Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Részlet a szerzőnek hasonló című könyvéből. Utunk, 1977. jún. 17.: 2, 3. [Ua. in: A0510 Engedjétek…: 64–76., kisebb változtatásokkal.] 1977

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék