kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1976: 167 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-167

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 4. kiadás. Buk., 1976, Kriterion Könyvkiadó, 235 p. 21 cm. Pld.: 13.000 f. + 12.000 k. [Az 1972-es, 3. kiadás utánnyomása, a borító Blaier Tamás Klára munkája. // Alapkiadás = A0270.] 1976

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 4. kiad. Buk., 1976, Kriterion Könyvkiadó, 235 p. 21 cm. [Rmk. // Alapkiadás = A0270.] 1976

♦ Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. Bp., 1976, Magvető Kiadó, 215 p. 19 cm. ISBN 963-270-319-7. [Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (5–90) • Csillag a máglyán. Dráma három felvonásban. (91–215) // A szerző fülszövegével. // A védőborító Molnár Edit és Fábián József fotóinak felhasználásával készült. // Címváltozat a kiadvány gerincén: Sütő András drámái. // Lásd még: A0500.] 1976

♦ Mîntuleţ în iad. [= Fügedes a pokolban.] Piesă intr-un act. [Színjáték egy felvonásban.] Traducerea şi adaptarea de [Ford.] Gh. Vlad şi Al. Szatmary. Buc., 1976, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste – Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice [Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács, Etnológiai és Dialektológiai Kutatóintézet], 52 p. 17 cm. /Teatru/ [Színház] [Román nyelvű fordítás. // Al. Tocilescu rendezői tanácsaival (47–52 p.)] 1976

♦ Mutter verspricht guten Schlaf. [= Anyám könnyű álmot ígér.] Tagebuchblätter. [Napló.] Ins Deutsche übertragen [Ford.] von Helga Reiter. Buk., 1976, Kriterion Verlag, 234 p. 20 cm. [Német nyelvű fordítás.] ¤ Ismertető: S15950 László Ferenc: Igazság, 1981. jan. 22. 1976

♦ Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek porban. Korunk Évkönyv 1976.: 210–226. [Vesd össze: G07300 Tiszatáj, 1976/7.] 1976

♦ Sütő András: A Kálvin–Szervét dráma születése. Kortárs, 1976. jan.: 88. [Zu: Csillag a máglyán.] 1976

♦ Sütő András: Hagyomány és újítás. Igaz Szó, 1976/1.: 44–45. [A Műhelygondok rovatban.] 1976

♦ Sütő András: Költő és színész szövetsége. Igaz Szó, 1976/1.: 79–80. [Jegyzet Kovács György verses lemezéről. // Ua. in: A0590 Évek…: 122–125., címváltozattal, jegyzettel.] 1976

♦ *** Milyen legyen a Korunk? /ankét/ Korunk, 1976. jan.-febr.: 106–112. [Válaszol: Balogh Edgár, Egyed Péter, Horváth Andor, Sütő András (110–111), Villányi Tibor.] 1976

♦ (s. a.): Hodosi képeslap. /jegyzet/ Új Élet, 1976/6.: 5. 1976

♦ Sütő András: Ilustrate de primăvară. Reportaj din actualitatea socialistă a ţării. Scînteia, 1976. márc. 18.: 1, 4. 1976

♦ *** Részlet Sütő András és Balogh Edgár válaszaiból a Milyen legyen a Korunk? kérdésre. Kritika, 1976/4.: 2. [Megjelent in: G07210 Korunk, 1976. jan.-febr.] 1976

♦ *** Pentru prezentul şi viitorul patriei, oameni cu spirit revoluţionar, constructori devotaţi ai socialismului, participanţi la congres răspund la întrebarea: cu ce sentimente, cu ce experienţă veniţi la marele forum? Scînteia, 1976. jún. 2. [Tk. Sütő András is válaszolt.] 1976

♦ *** Befejeződött a politikai nevelés és a szocialista kultúra kongresszusa. – Sütő András író felszólalása. /ism/ Vörös Zászló, 1976. jún. 5.: 1, 4. [„… a felszólaló hosszasan foglalkozott az alkotás kérdéseivel, s rámutatott, hogy megtiszteltetés, ha valaki kommunista író, magyar író lehet az RSzK-ban, s ez még inkább növeli a haza és történelme iránti kötelességeit, hozzájárulását a román nép és az együttélő nemzetiségek testvériségének megszilárdításához.”] 1976

♦ Sütő András elvtárs, író felszólalása [a politikai nevelés és a szocialista kultúra kongresszusán]. Előre, 1976. jún. 6.: 4. [Ua. in: Scînteia, 1976. jún. 5.; România liberă, jún. 5.; Neuer Weg, jún. 6.] 1976

♦ Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek porban (II.). /részlet/ Tiszatáj, 1976/7.: 9–28. [Vesd össze: Korunk Évkönyv 1976.: 210–226.] 1976

♦ Sütő András: Rejtelmek ha zengenek. /jegyzet/ Új Élet, 1976/14.: 18. [Ádám Erzsébet József Attila-estjéről.] 1976

♦ Sütő András: Az Utunk jelzései. Utunk, 1976. júl. 2.: 3. 1976

♦ Sütő András: Zsögöd. Utunk, 1976. aug. 27.: 2. 1976

♦ Sütő András: Egy-két szó József Attiláról. Népszabadság, 1976. aug. 28.: 7. [Nem láttam; forrás: MIB76: 235.] 1976

♦ Sütő András: Képzelt búcsúbeszéd Nagy Imre ravatala mellett. (Csíkzsögöd, 1976. aug. 25.) Igaz Szó, 1976/9.: 251–252. [Utóbbi közlések: G07360 Magyar Nemzet, 1976. okt. 3. és kötetben: C300 Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem… Bp., 1983.] 1976

♦ *** Art and civic commitment. /ankét/ Romanian Review, 1976. okt.-dec.: 94–113. [Tizenhét válaszadó közül S. A. az egyedüli magyar nemzetiségű.] 1976

♦ Sütő András: Vázaültetés Kemény Zsigmond emlékére. Előszó egy hangjátékhoz. Nők Lapja, 1976/39.: 13. [Első közlés: G07150 Új Élet, 1975/24.] 1976

♦ Sütő András: Képzelt búcsúbeszéd Nagy Imre ravatala mellett. (Csíkzsögöd, 1976. aug. 25.) Magyar Nemzet, 1976. okt. 3. [Első közlés: G07330 Igaz Szó, 1976/9. // Kötetben: C300. Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem… Bp., 1983.] 1976

♦ Sütő András: Csíkzsögödi emlékcserepek. Nagy Imre (1893–1976). Igaz Szó, 1976/12.: 478–482. [Vesd össze: A0590 Évek…: 173–184., címváltozattal, kisebb eltérésekkel és a Zsögöd c. írással, in: G07310 Utunk, 1976. aug. 27. // Csíkzsögödi emlékcserepek címmel in: A0550 Nagyenyedi…: 53–63. és in: C300 Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem… Bp., 1983.] 1976

♦ Sütő András: Tűzfelelősök. Levél Kardos Lászlóhoz a NÉKOSz megalakulásának 30. évfordulóján. Új Tükör, 1976. dec. 26.: 18. [„Mint már arról hírt adtunk, dec. 1-jén, a NÉKOSz megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a budapesti Madách Színházban ünnepi estet rendeztek. Az est közönségét, a volt népi kollegistákat Sütő András erdélyi író Kardos Lászlónak, a NÉKOSz volt főtitkárának címzett levélben köszöntötte. E levél azonban elkésve érkezett Budapestre, az ünnepi estén nem olvashatták fel.” // Lásd még kötetben: C130 *** Sej, a mi lobogónkat… Bp., 1977. + A0590 Évek…: 171–173. (Címvált.; kis szövegbeli eltéréssel.)] 1976

♦ Sütő András: Zoltán bácsi [Franyó Zoltán] születésnapjára. Utunk, 1976. dec. 31.: 5. 1976

• New York, 1976. október 12. *The Threshold Theater Company* (The Palm Sunday of a Horse Dealer) ¤ „A Magyar Ház meghívására a Threshold Theater Company próbaolvasásban bemutatja a mai magyar drámairodalom egyik remekművének, Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámájának angol nyelvű változatát [Brogyányi Jenő fordításában: The Palm Sunday of a Horse Dealer]. Helyszín: Magyar Ház, New York, [1976.] október 12., kedd este.” [Szórólap. OSzMI, Dokumentációs osztály, ’Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja’ iratgyűjtő.] 1976

• Szatmárnémeti, Művelődési Ház. 1976. január? ¤ Ismertető: S08900 *** Utunk, 1976. jan. 16. 1976

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék