kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1974: 107 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-107

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Nyugtalan vizek. Válogatott írások. Előszó Veress Dániel. Buk., 1974, Ion Creangă Könyvkiadó, 358 p. 17 cm. Pld.: 7800. [A fedőlapot tervezte Balázs Imre. // A szerző fényképét Erdélyi Lajos készítette.] Τ Tartalom: Veress Dániel: Sütő András költői világa [előszó] (3–8). – 1. rész A bölcsőhely parancsai /cikluscím/ (9) • Önéletrajz helyett… /1963/ (9–14) • Az új bocskor (15–69) • Egy csupor zsír (69–79) • Misi, a csillagos homlokú (79–87) • Virágot megette a kanyar (87–101). – 2. rész Jön a tenger /cikluscím/ (102) • Bogár Zsuzsika búcsúzik (102–119) • A hetedik (119–133) • Az ismeretlen kérvényező (133–158) • Szamár és pálmafa (158–170) • A dokumentum (171–181) • Jön a tenger [rövidebb ajánlással; rövidebb szövegváltozat] (182–196). – 3. rész Anyám könnyű álmot ígér (részletek) /1970/ (197) • Biztató (197–201) • Csalogató (201–205) • Tanulság és újabb elgondolás (205–212) • Holt-tenger (212–213) • Visszapillantás (214–215) • Nyugtalan vizek (215–220) • Jön az erdő (221–224) • A csitári hegyek alatt (225–226) • A vidámság bilincsei (226–228) • Beszélgetés lámpaoltás előtt (228–232) • Eső és csizmagond (232–238) • Látogatás gyümölcsoltó Gergelynél (239–244) • Egy halhatatlan színpadi alakítás (244–247) • Melyik vagy te, fiam? (247–255) • Egy különös látogató (255–264) • Reggeli újság (264–268) • Világítunk (268–278) • Jöhetsz, tél! (278–290) • Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária! (290–302) • Csonkaheti összegezés (302–305) • Mit is álmodtunk? (305–322) • Fulton Róbert nyomában (322–328) • Halál, hol a te fullánkod? (328–351) • Epilógus (352–356). – Halhatatlan testőreink [a szerző utószava] (357–358). ¤ Ismertető: S07020 Veress Dániel: Megyei Tükör, 1974. márc. 17. 1974

♦ *** Keserű órán. Antológia. Buk., 1974, Kriterion, 161 p. [Tart.: S. A.: Fekete rózsák. (103–108) // Részlet a hasonló c. írásból, vesd össze: A0290 Rigó…] 1974

♦ *** A tűzfelelős segédei. Ifjú kommunisták múlt és jelen tükrében. A szövegeket válogatta Petre Judit. Buk., 1974, Ion Creangă Könyvkiadó, 323 p. [Tart.: Sütő András: Tűzfelelősök. (237–238. // Első közlés: G06520 Utunk, 1972. okt. 13.) • Mit is álmodtunk? (239–255. // Részlet ex: A0270 Anyám…)] 1974

♦ Cornel Regman (szerk.): Nuvela şi povestirea românească contemporană, 1944–1974. [Kortárs román novellák és elbeszélések.] Studiu introductiv, antologie şi bibliografie de ~. [Bev., vál. és a bibl. összeáll. C. R.] Buc., 1974, Editura Eminescu, 608 p. [Címvált. a borítón: Nuvela românească contemporană. // Tart.: S. A. életrajzi és bibl. adatai. (255–257) • S. A.: Demeter Stegaru (= Zászlós Demeter). Ford. N. A. Străvoiu. (257–271) (Vesd össze: G03490, G03730, G03840 és B260.)] 1974

Asztalos István: Miért kerek az alma? [Elbeszélések.] A bevezetőt írta Sütő András. Ill. Soó Zöld Margit. Bukarest, 1974, Ion Creangă Könyvkiadó. 245 p. 21 cm. /Minden gyermek könyve/ [Tart: Sütő András: Bevezető helyett: Asztalos István fehér zsebkendőiről (5–10). Ez a szöveg (kezdete: „A csöndes félelem, hogy Asztalos István…”; vége: „Ülj ide mellém, Asztalos Pista. Nekem szólj, ha jönnek a meszesgödrök.”) beépítve az Asztalos István fehér zsebkendői c. írásba, in: A0360 Istenek…: 64–68. // Ua. ro. ny.: F120.] 1974

Asztalos István: Miért kerek az alma? [Elbeszélések.] A bevezetőt írta Sütő András. Ill. Soó Zöld Margit. Bukarest, 1974, Ion Creangă Könyvkiadó. 245 p. 21 cm. Pld.: 5200. /Minden gyermek könyve/ [Rmk. // Vö. F140.] 1974

♦ Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrik. [Új erdélyi magyar líra.] Ausgewählt von [Vál.] István Szépfalusi. Vorwort von [Bev.] András Sütő. Salzburg, 1974, Otto Müller Verlag, 99 p. [Tart.: S. A.: Lectori salutem! (előszó; 5–6. p.) Ford. Martha Szépfalusi. (Az előszót magyar ny. lásd: G06910 Utunk, 1974. aug. 30.) – A kötetben Kányádi Sándor, Székely János, Páskándi Géza, Hervay Gizella, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Magyari Lajos, Király László, Farkas Árpád, Csiki László versei. – A kötet szereplőiről életrajzi és bibliográfiai adatok (S. A. adatai is: 98).] ® Ismertető: *** Utunk, 1974. máj. 10.; *** Tiszatáj, 1974/6.; Tamás Gáspár Miklós: Utunk, 1974. júl. 5.; Ódor László: Élet és Irodalom, 1974. okt. 12.; Csiky Ágnes Mária: Nemzetőr, 1975. máj. 1974

♦ Sütő András: Rendes feltámadás. Hargita Kalendárium 1974.: 128–129. [Elhangzott a farkaslaki Tamási-emlékmű avató ünnepségén. // Vesd össze: G06510, G06950.] 1974

♦ Sütő András: Nagy István hetvenéves. Népszabadság, 1974. febr. 24. [Vesd össze: G04410.] 1974

♦ Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban. Heinrich von Kleist krónikája nyomán. Igaz Szó, 1974/3.: 366–407. [Ua. kötetekben. // A 365. oldalon Vigh István rajza a szerzőről. // Ism.: S07040 Kántor Lajos: Igazság, 1974. márc. 31.] 1974

♦ Sütő András: Kék álhalál. (Részlet az Advent c. készülő regényből.) Utunk, 1974. márc. 1.: 3, 4. [Ilyen című regénye nincs Sütő Andrásnak! // Lásd még in: G06940 Kortárs, 1974. dec. és kötetekben. // Ism.: S07010 Veress Dániel: Megyei Tükör, 1974. márc. 10.] 1974

♦ Sütő András: Mutter verspricht leichten Schlaf. Romanfragmente. Aus dem ungarischen von Helga Reiter. Neue Literatur, 1974/5.: 38–50. [= Anyám könnyű álmot ígér. Részletek.] 1974

♦ Sütő András: Kendilónai esték. Új Élet, 1974/11.: 12, 13. [Riport; idézetek a régi jegyzetekből.] 1974

♦ Sütő András: Harangtisztán. Elhangzott Ádám Erzsébet előadóestjén. A Hét, 1974. jún. 7.: 7. 1974

♦ Sütő András: Nép és költészet megtalálta egymást. Művelődés, 1974/7.: 53. [1974. máj. 18-án a Szoc. Egységfront Maros Megyei Tanácsa a Kultúrpalotában rendezte meg – Dal a szocialista Romániához címmel – a bukaresti és marosvásárhelyi költők közös estjét. Köszöntő beszédet román és magyar nyelven Sütő András mondott.] 1974

♦ Sütő András vallomása a felszabadulásunk óta eltelt 30 esztendőről {In: (n. p.) [Nagy Pál]: A testvériség hullámhosszán. /ankét/ Új Élet, 1974/15.: 7. // Tk. Kós Károly, Nagy István, Balogh Edgár, Létay Lajos, Sütő András.} 1974

♦ Sütő András: Az egyenjogúság gránittalapzata. /vezércikk/ Új Élet, 1974/16.: 3. [Az RKP XI. kongresszusa.] 1974

♦ Sütő András: Frăţia – rodul lui august. /cikk/ Teatrul, 1974/8.: 39–40. 1974

♦ Sütő András: Olajágas galambsereg. Kortárs, 1974. aug.: 1205–1206. [Szenczi Molnár Albert.] 1974

♦ Sütő András: Pămîntul frăţiei. Însemnări. Scînteia, 1974. aug. 15.: 1, 4. 1974

♦ Sütő András: La porţile timpului. România literară, 1974. aug. 22.: 6. 1974

♦ Sütő András: Roadele de aur ale lui August. România liberă, 1974. aug. 22.: 4. 1974

♦ Sütő András: Lectori salutem! (A F160 Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrik c. kötet /Salzburg, 1974/ bevezetője.) Utunk, 1974. aug. 30.: 4. [Jegyzet: „Amint jeleztük már, nemrégen jelent meg Salzburgban az Otto Müller Verlag kiadásában a romániai magyar költők egy csoportjának kisantológiája. Ottani sajtóvisszhangja szerint a kötet szép sikert aratott. Alább annak bevezető szövegét közöljük.”] 1974

♦ Sütő András: ♦ Engedjétek hozzám jönni a szavakat! Jegyzetek hómezőn. Igaz Szó, 1974/12.: 481–504. [Ua. in: G07010 Kortárs, 1975/2.; kötetben in: A0510 Engedjétek…, kisebb javításokkal.] 1974

♦ Sütő András: Ilustrată veneţiană. Fragment din volumul Rigó és apostol. În româneşte de Andrei Fischof. Vatra, 1974. dec.: 8. [= Velencei képeslap.] 1974

♦ Sütő András: Kék álhalál. /elbeszélés/ Kortárs, 1974. dec.: 1856–1864. [Első közlés: G06790 Utunk, 1974. márc. 1.] 1974

♦ Sütő András: Tamási Áron rendes feltámadása. /emlékbeszéd/ Alföld, 1974/12.: 18–19. [Lábjegyzet: „A Farkaslakán, 1972. szeptember 24-én elmondott beszédnek részleteit közölte az G06510 Utunk 1972. okt. 6-i száma és a G06760 Hargita Kalendárium 1974-es kötete. Ez alkalommal adjuk közzé a teljes, hiteles szöveget.” – Nem azonos a hasonló című írással, in: A0360 Istenek…: 20–22.] 1974

♦ Sütő András: Artistul are obligaţia să trăiască exact ceea ce trăieşte poporul. Flacăra, 1974. dec. 7.: 2, 3. 1974

Egy lócsiszár virágvasárnapja. Dráma három felvonásban. Heinrich von Kleist krónikája nyomán. (1974) Első közlés: G06780 Igaz Szó, 1974/3. Kötetekben: A0440 = A0450 = A0460 Itt állok, másként nem tehetek… Két dráma. Buk., 1975 A0490 = A0500 Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. Bp., 1976. és 1977. A0560 = A0570 Három dráma. Buk., 1978. C170 Rivalda 76–77. Bp., 1978. B400 Trei drame. Buc., 1979. A0650 = A0660 Három dráma. Buk., 1982. A0790 = A0800 Színművek. Bp., 1989. A1120 Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. – Káin és Ábel. Mvh., 2003. 1974

• Kaposvár, 1974. október 4. *Csiky Gergely Színház* Rendezte: Zsámbéki Gábor. Díszlet, jelmez: Pauer Gyula. Zene: Jeney Zoltán. [Vendégjáték Budapesten, 1974. nov. 23.; Zalaegerszegen, 1974. nov. 25.–27. Díszelőadás a Kaposvárra látogató Sütő András tiszteletére: 1974. dec. 19. Vendégjáték: Dunaújvárosban, 1975. okt. 19.; Sopronban, 1975. okt. 21.–24.; Debrecenben, 1976. ápr. 14.; Pécs, 1976. jún. 15. // Az MTV1 felvételről közvetítette a kaposváriak előadását: 1976. ápr. 21.] ¤ Ismertető: S07290 *** Dunántúli Napló, 1974. okt. 7. S07300 Alexa Károly: Magyar Hírlap, 1974. okt. 8. S07310 E. Fehér Pál: Népszabadság, 1974. okt. 9. S07320 Troszt Tibor: Somogyi Néplap, 1974. okt. 9. S07330 Sziládi János: Magyar Nemzet, 1974. okt. 11. S07340 Bulla Károly: FiSziMu, 1974. okt. 12. S07370 P. G. I.: Magyar Ifjúság, 1974. okt. 25. S07380 Szekrényesy Júlia: Élet és Irodalom, 1974. okt. 26. S07440 Barta András: Somogyi Néplap, 1974. nov. 26. S07450 Fencsik Flóra: Esti Hírlap, 1974. nov. 26. S07460 M. K.: Zalai Hírlap, 1974. nov. 28. S07480 Berkes Erzsébet: Kritika, 1974. dec. S07490 Fiola Pálné: Somogy, 1974. dec. S07510 Rajk András: Népszava, 1974. dec. 1. S07520 Demeter Imre: Budapester Rundschau, 1974. dec. 9. S07530 Szakolczay Lajos: Utunk, 1974. dec. 13. S07540 *** Hétfői Hírek, 1974. dec. 16. S07550 T. T.: Somogyi Néplap, 1974. dec. 20. S07570 Belia Anna: Színház, 1975/1. S07610 Tarján Tamás: Kritika, 1975/1. S07720 Csányi László: Tolnamegyei Népújság, 1975. febr. 11. S07750 Szántó Erika: Színház, 1975/3. S07940 Saád Katalin: Színház, 1975/5. S07980 L. L. [Leskó László]: Somogyi Néplap, 1975. máj. 13. S08340 K. D.: Fejér Megyei Hírlap, 1975. okt. 21. S08350 K. D.: Dunaújvárosi Hírlap, 1975. okt. 21. S08360 K. A.: Kisalföld, 1975. okt. 24. S09530 Cs. Nagy Ibolya: Hajdú-Bihari Napló, 1976. máj. 16. S09660 Ablonczy László: Hajdú-Bihari Napló, 1976. jún. 27. S09870 Rédey Pál: Evangélikus Élet, 1976. okt. 31. S10410 Pálfy G. István: Alföld, 1977/6. 1974

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék