kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1973: 93 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-93

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Istenek és falovacskák. Esszék, újabb tűnődések. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó, 221 p. 20 cm. Pld.: 9700 f. + 4000 k. (= 13.700). [A szerző fülszövegével. // Kisebb-nagyobb eltérések az első közlések és az itteni szövegek között!] Τ Tartalom: Arcképvázlatok /cikluscím/ (5) • Ábel kacagása és szomorúsága [Tamási Áron] (7–19) • Tamási Áron rendes feltámadása (20–22) • Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben (23–40) • Nagy Imre égő csipkebokrai (Zsögöd I. + Zsögöd II. [első közlésben (Igaz Szó, 1963/5.): Laikus vázlat egy festő arcképéhez címváltozattal] + „Látván látám az én népemnek nyomorúságát”) (41–49) • Minden bilincs a szerzőé [szövegváltozatok: Sorok Nagy Istvánhoz (Igaz Szó, 1964/2.; Ember és mű összhangja (Igaz Szó, 1969/12.)] (50–54) • Az én egyetemem [első közlésben (Igaz Szó, 1971/1.) A Falvak Népe évfordulójára alcímmmel] (55–61) • Asztalos István fehér zsebkendői (Ne szóljatok! [rövidebb változata in: Igaz Szó, 1970/3.] + Anyajegyes irodalom. [első közlés: Utunk, 1973. márc. 2., Ceruzajegyzetek Asztalos Istvánról alcímmel]) (62–82) • Ablak egy koporsón [Szabó Pál halálára] (83–85) • Romlatlan hűség [Balogh Edgár 65 éves] (86–90) • Ölelkező párhuzamok [emlékezés Nicolae Tăutura] (91–96) • Atlaszok. Illyés Gyulának (97–105). – Beszélgetések /cikluscím/ (107) • Istenek és falovacskák. Beszélgetés Huszár Sándorral [első közlésben (Utunk, 1969. jún. 6.) rövid bevezetővel] (109–117) • Mi dolgunk a világon? Beszélgetés Hajdu Győzővel [első közlésben (Igaz Szó, 1970/8.) Négyszemközti beszélgetés helyett alcímmel ] (118–134) • A bölcsőhely parancsai. Válasz Beke György néhány kérdésére [vesd össze Igaz Szó, 1972/10.] (135–154). – Újabb úti tűnődések /cikluscím/ (155) • Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka [Tamási Áron; vesd össze Igaz Szó, 1972/2.] (157–162) • Mondd! Szusszanásnyi megállás a Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt (163–165) • A mecénás metamorfózisa. (Levett kalappal a marosvécsi úton. [Kemény János; vesd össze Igaz Szó, 1971/11., Forrás, 1972/4.] + Temetünk.) (166–176) • Tévelygés Adria lányával. Velence (177–185) • Péntek asszony kastélyában. Alvinc [első közlésben (Igaz Szó, 1970/11.) gazdagabb a szöveg és nincs alcím] (186–189) • Perzsák. Perszepolisz [első közlésben (Igaz Szó, 1973/2.) műfaji megjelölés a tartalomjegyzékben: úti tűnődések; kisebb szövegeltérés!] (190–206) • Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen Kollégium kapujában [első közlésben (Igaz Szó, 1972/4.) az alcím: A Bethlen Kollégium évfordulójára] (207–221). ¤ Ismertető: S06500 Szőcs István: Előre, 1973. aug. 18. S06510 Lászlóffy Aladár: Igazság, 1973. aug. 22. S06520 Rácz Győző: Utunk, 1973. aug. 24. S06530 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1973. aug. 31. S06540 Kuti Márta: Vörös Zászló, 1973. szept. 2. S06550 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1973. szept. 7. S06570 Szepesi Attila: Népszabadság, 1973. szept. 16. S06580 Tar Károly: Ifjúmunkás, 1973. szept. 20. S06590 Váli József: Hargita, 1973. szept. 23. S06600 Pomogáts Béla: Népszava, 1973. szept. 29. S06630 Lászlóffy Csaba: Korunk, 1973/10. S06640 Robotos Imre: Fáklya, 1973. okt. 7. S06650 Szekér Endre: Petőfi Népe, 1973. okt. 16. S06660 Fekete Judit: Magyar Nemzet, 1973. okt. 27. S06670 Kántor Lajos: Korunk, 1973/11. S06690 Bulla Károly: FiSziMu, 1973. nov. 3. S06700 Földesi József: Magyar Hírlap, 1973. nov. 10. S06720 Cseke Péter: Falvak Dolgozó Népe, 1973. nov. 28. S06770 Kovács Sándor Iván: Kritika, 1973. dec. S06780 Alexa Károly: Kortárs, 1973/12. S06790 Tánczos Gábor: Élet és Irodalom, 1973. dec. 8. S06810 Gion Nándor: Magyar Képes Újság (Zágráb), 1973. dec. 15. S06890 Ablonczy László: Forrás, 1974. febr. S06900 Csetvei Mária: Üzenet (Szabadka), 1974. febr. S06910 Iszlai Zoltán: Napjaink, 1974/2. S06930 Nagy Pál: Igaz Szó, 1974/2. S06950 Csordás Mihály: 7 Nap, 1974. febr. 22. S06980 Szakolczay Lajos: Tiszatáj, 1974. márc. S06990 Tolvaj Bertalan: Irodalmi Szemle, 1974. márc. S07000 *** Utunk, 1974. márc. 1. S07060 Takács Péter: Életünk, 1974/2. S07090 Tóth Sándor: Korunk, 1974/5. S07170 Görömbei András: Alföld, 1974/7. S07420 Gálfalvi Zsolt: A Hét, 1974. nov. 1. S07580 Lászlóffy Aladár: Igaz Szó, 1975/1. S07620 Gálfalvi György: Igaz Szó, 1975/1. S07830 Szabó Zoltán: Új Látóhatár, 1975/2. 1973

♦ Istenek és falovacskák. Esszék, újabb tűnődések. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó, 221 p. 20 cm. [Rmk. // A tartalom megegyezik az alapkiadáséval = A0360.] 1973

♦ Rigó és apostol. Úti tűnődések. 2. kiadás. Kvár, 1973, Dacia Könyvkiadó, 129 p. 18 cm. Pld.: 21.600 k. [A szerző fülszövegével. A 80–81. között képmelléklettel, a szerző jegyzeteivel (kézírás-hasonmás). // Alapkiadás = A0290.] Τ Tartalom: *** [S. A. címtelen bevezetője; utóbb adott cím: Előhang] (5–6) • Sírkövek. Pusztakamarás. (7–10) [Az első közlésben (Előre, 1969. nov. 16.): Kamarási kövek címmel.] • Rigó és apostol. (Marosvécs. + Naumburg, NDK.) (11–18) • Erdővidéki napló. (19–32) [Az első közlés (Utunk, 1969. jún. 20.) után módosított szöveg.] • Velencei képeslap (33–36) • Fekete rózsák (Sóskuti erdő. + Varsó – Auschwitz.) (37–49) • Római napok (Keressük a hírünket. + Egy tüzér nyomában. + Kövek és színek.) (50–62) [Az első közlésben (Előre, 1970. jan. 11. és jan. 18.) alcímek nélkül.] • Gond és jelkép. Segesvár (63–68) [Az első közlésben (Előre, 1969. nov. 23.) alcím nélkül.] • Kelet kapujában. (69–81) • Háfiz, nézz a csillagokba! (82–85) [Az első közlésben (Előre, 1969. dec. 28.) alcímmel: Shiráz.] • Az utolsó köntös. Weimar, Liszt Ferenc emlékház (86–90) [Az első közlésben (Előre, 1969. nov. 30.) a cím: Weimar, Liszt Ferenc emlékház.] • Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában (91–107). 1973

♦ Rigó és apostol. Úti tűnődések. 2. kiadás. Kvár, 1973, Dacia Könyvkiadó, 129 p. [Rmk. A tartalom megegyezik az alapkiadáséval.] // Alapkiadás = A0290.] 1973

♦ Rigó és apostol. Úti tűnődések. H. n., 1973, Kaláka Publishing, 110 p. 19 cm. [Ny.: International Printing Industries, Lyndhurst, New Jersey. // Az alapkiadás (= A0290) hasonmása.] 1973

♦ *** Farkasűző furulya. Válogatás a hazai magyar ifjúsági prózából. Vál., bev. Dáné Tibor. Kvár, 1973, Dacia Kiadó, 214 p. /Tanulók könyvtára, 133./ [Tart.: S. A.: Bogár Zsuzsika búcsúzik. (137–150)] 1973

♦ *** Kincskeresők. Válogatás a hazai magyar gyermekirodalomból. Szerk. Farkas János. Buk., 1973, Ion Creangă Könyvkiadó, 389 p. /Iskolai könyvbölcső, 3./ [Tart.: S. A.: Egy csupor zsír. (145–153. // Első közlés: G02700 Igaz Szó, 1955/3.] 1973

♦ *** Tájékoztató a nagyenyedi Bethlen Kollégium alapításának 305. évfordulója alkalmából Nagyenyeden rendezett ünnepségről /1972. okt. 15./ Gépirat, [1973] 21 p. 21 cm. [Lh: OSzK, MB 71.794] Τ Tartalom: Előszó. (3) [„Ez a kis füzet az ünnepséggel kapcsolatban csak a sajtóban megjelent anyagot tartalmazza.”] • Nicolae Ceauşescu elvtárs a Román Kommunista Párt főtitkárának, a Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa elnökének üzenete a nagyenyedi Bethlen Gábor líceum tanerőihez, tanulóihoz, pártszervezetéhez és ifjúsági szervezeteihez. (5–6) [Előre, 1972. okt. 17.] • Vita Zsigmond: Enyedi jubileum. A Bethlen Gábor Líceum fennállásának 350. évfordulójára. (7–10) [Előre, 1972. okt. 15.] • Sütő András: Emlékbeszéd Nagyenyeden. 1972. okt. 15. (11–16) [G06600 Forrás, 1973. jan.-febr.] • *** A 350 éves Bethlen Gábor Kollégium ünnepén. (17–21) [S06100 Igazság, 1972. okt. 17.] 1973

Ion Creangă: A disznó meséje. A meséket Sütő András, a regéket Kiss Jenő fordította. Buk., 1973, Ion Creangă Könyvkiadó, 93 p. 16 cm. Pld.: 15.000. /Az én első könyvem 8./ Τ Tartalom: A kecske és a három gidó. (S. A.) = Capra cu trei iezi. (5–22) • Kukurikú, nagy bojár! (S. A.) = Punguţa cu doi bani. (23–32) • A disznó meséje. (S. A.) = Povestea porcului. (33–63) • Apó lánya és Ettyem-Petty. (S. A.) = Fata babei şi fata moşneagului. (64–77) • A kicsitű és a nagyverő (S. A.) = Acul şi barosul. (78–84) • Ion Roată apó és a fejedelemségek egyesülése. (K. J.) = Moş Ion Roată şi Unirea. (85–93). 1973

Asztalos István: De ce mărul este rotund? [Miért kerek az alma?] Il. Soó Zöld Margit. Prefaţă de Sütő András. Buc., 1973, Editura Ion Creangă, 286 p. 21 cm. Pld.: 32.500. /Biblioteca pentru toţi copiii/ [Tart: Sütő András: In loc de prefaţă: Batistele albe ale lui Asztalos István (= Bevezető helyett: Asztalos István fehér zsebkendői) (5–11). // Lásd magyarul is: F140 és F150.] 1973

Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa. Válogatott írások. Vál. Katona Ádám. Az utószót írta Sütő András. Buk., 1973, Kriterion, 462 p. [Tart.: S. A.: Ceruzajegyzetek Veres Péterről. (459–462)] 1973

♦ Sütő András: Szamár és pálmafa. /próza/ Utunk Évkönyv 1973.: 42–45. [Első közlés: G04820 Utunk, 1965. dec. 31. // Az 1973-as Utunk Évkönyvet ismerteti: Nagy Pál, Vörös Zászló, 1973. febr. 4.: 3.] 1973

♦ Sütő András: Emlékbeszéd Nagyenyeden [1972. okt. 15-én, a Kollégium fennállásának 350. évfordulóján]. Forrás, 1973/1. [jan.-febr.]: 61–63. [Ua. in: C110 *** Tájékoztató a nagyenyedi Bethlen Kollégium…] 1973

♦ Sütő András: Tíz esztendeje [halt meg Tomcsa Sándor]. /jegyzet/ Igaz Szó, 1973/1.: 141. 1973

♦ Sütő András: Perzsák. Perszepolisz. (Úti tűnődések.) Igaz Szó, 1973/2.: 155–166. [Ua. in: A0360 Istenek… 190–206. A kötetbeli közlés apróbb változtatással.] 1973

♦ Sütő András: Anyajegyes irodalom. Ceruzajegyzetek Asztalos Istvánról. Utunk, 1973. márc. 2.: 1, 6, 7. [Ua. in: A0360 Istenek…] 1973

♦ *** Elkötelezett irodalom. Kerekasztal-beszélgetés romániai magyar írókkal. /ankét/ Üzenet, 1973. ápr.: 265–275. [Lábjegyzet a 275. oldalon: „Február elején neves romániai magyar írók jártak Vajdaságban és Baranyában. Közülük hatan – Farkas Árpád, Gálfalvi Zsolt, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Sütő András, Szemlér Ferenc – Szabadkára is ellátogattak és 6-án – dr. Rehák Lászlóval, a Létünk főszerkesztőjével együtt – részt vettek a lapunk által szervezett kerekasztal-beszélgetésen, majd irodalmi estet tartottak a Népkörben. A beszélgetés során elhangzott véleményeket, valamint az író-olvasó találkozón elmondott bevezetőt és összekötő szöveget (G. Zs. szövege uott: 276–281.) azzal a szándékkal közöljük, hogy olvasóinkat megismertessük jeles vendégeinkkel és a romániai magyar irodalom öneszmélő törekvéseivel.”] 1973

♦ Sütő András: Am Tor des Ostens. Aus dem ungarischen von Helga Reiter. Neue Literatur, 1973/4.: 55–63. [= Kelet kapujában.] 1973

♦ Sütő András: Robinson 1001. Részlet egy forgatókönyből. Igaz Szó, 1973/6.: 914–916. 1973

♦ Sütő András erdélyi író beszéde a ravatalnál [Gyékényesi György temetésén]. Nemzetőr, 1973. júl.-aug.: 5. 1973

♦ Sütő András: Nagy Imre képtár [avatása] Zsögödön [1973. júl. 28.]. Új Élet, 1973/17.: 12. [Részlet az avatóbeszédből.] 1973

♦ Sütő András: Nagyenyedi fügevirág. Kortárs, 1973. aug.: 1272–1279. [Alcím nélkül; teljes szöveg. // Ua. in: A0360 Istenek…] 1973

♦ Sütő András: Ki a feledékeny? Új Élet, 1973/19.: 13. [Glossza A Hét kritikájáról.] 1973

♦ Sütő András: A mecénás metamorfózisa. Magyar Nemzet, 1973. nov. 4. [Ua. in: A0360 Istenek… // Nem láttam, forrás: Bánkuti.] 1973

♦ Sütő András: Hogy megmaradjak, Uram. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1973. dec. [Nem láttam, forrás: Bánkuti.] 1973

♦ Sütő András: Reggeltől estig. /vezércikk/ Új Élet, 1973/24.: 2. 1973

♦ Sütő András: Sorok egy levél margójára. Igaz Szó, 1973/12.: 861–862. [Uott (862–864. p.): S06750 Kós Károly: Levél Sütő Andráshoz. Kolozsvár, 1960. okt. 13. // Ua. in: S06760 Kortárs, 1973/12. (kötetben /S. A. + Kós/: A0590 Évek…: 131–138. és A0820 Omló egek alatt: 83–91.)] 1973

♦ Sütő András: Hol vagytok, ti régi játszótársak? Kortárs, 1973. dec.: 1910–1911. [Ua. in: Utunk Évkönyv 1974.: 159–162.] 1973

= G06660 Robinson 1001. Részlet egy forgatókönyből. Igaz Szó, 1973/6. 1973

• Arad, 1973. december 10. *Művelődési Ház magyar csoportja* Színpadra alkalmazta és rendezte: Znorovszky Attila. ¤ Ismertető: S06800 *** Vörös Lobogó, 1973. dec. 9. S06820 L. L.: Ifjúmunkás, 1973. dec. 20. S06850 Szekernyés János: Előre, 1974. jan. 4. S06860 Cseke Péter: Falvak Dolgozó Népe, 1974. jan. 16. S06880 (–): Új Élet, 1974/4. S06920 Kocsik József: Művelődés, 1974/2. S06960 Anavi Ádám: Szabad Szó, 1974. febr. 24. S07150 Elekes Ferenc: Ifjúmunkás, 1974. jún. 27. S07200 *** Utunk, 1974. júl. 5. S09311 Bede Zsóka: Békés Megyei Népújság, 1976. ápr. 11. S09500 Ilie Ivănuş: A Hét, 1976. máj. 14. 1973

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék