kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1972: 87 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-87

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Misi, a csillagos homlokú. [2. kiadás] Az előszó és a jegyzetek Nagy Pál munkája. Kvár, 1972, Dacia Könyvkiadó, 366 p. /Tanulók könyvtára, 96./ [Lábjegyzet a 8. oldalon: „Jelen kötetünk a Tanulók könyvtára sorozat 69-70 számaként 1968-ban megjelent, hasonló című kötet (A0250) változatlan újrakiadása, s így bevezető tanulmánya Sütő András később megjelent köteteit nem érintheti. E hézag valamelyes pótlására az Anyám könnyű álmot ígér valamint a Rigó és apostol című kötetekről szóló tanulmányokból szemelvényeket közlünk, melyeket Kozma Dezső válogatott egybe.” Lásd a Függelékben: Sütő András újabb kötetei cím alatt.] Τ Tartalom: Nagy Pál: Előszó (5–27) • Hajnali győzelem /1948/ (29–52) • Bogár Zsuzsika búcsúzik /1952/ (53–65) • A hetedik /1952/ (66–76) • Háromnegyed ész /1952/ (77–99) • Egy pakli dohány /1953/ (100–114) • Virágot megette a kanyar /1953/ (115–125) • Az új bocskor /1953/ (126–167) • Októberi cseresznye /1954/ (168–176) • Az ismeretlen kérvényező /1954/ (177–195) • A dokumentum /1954/ (196–204) • Egy csupor zsír (205–212) • Misi, a csillagos homlokú (213–219) • Karikás költekezik /1959/ (220–229) • Zászlós Demeter ajándék-élete /1960/ (230–249) • Jön a tenger! [Rövidített változat. Ajánlás: „A vízierőművek építőinek ajánlom”.] /1961/ (250–261) • Szamár és pálmafa [Szövegváltozat.] /1965/ (262–271) • Tékozló szerelem. Vidám játék három felvonásban /1962/ (273–348). – Függelék (349): Életrajzi áttekintés (351–352) • Szemelvények bírálatokból, értékelésekből [Balogh Edgár, Geo Bogza, Kacsó Sándor, N. Tertulian, Marosi Péter, Radu Cosaşu, Gálfalvi Zsolt, Dinu Săraru, Szőcs István, B. Elvin] (353–356) • Sütő András újabb kötetei [szemelvények Hajdu Győző, Szőcs István, Gálfalvi Zsolt, Kocsis István, Kántor Lajos, Gáll Ernő, Veress Dániel 1970 utáni írásaiból] (357–362) • Sütő András: Önéletrajz helyett… /1963/ (363–366). ¤ Ismertető: S05810 (kormos gyula): Utunk, 1972. márc. 10. S05850 Rácz Albert: Könyvtári Szemle, 1972/2. S05950 Sz. I.: Fáklya, 1972. jún. 1. 1972

♦ Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. 3. kiadás. Buk., 1972, Kriterion Könyvkiadó, 235 p. Pld.: 28.000 f. + 14.850 k. (= 42.850) [Adat a címnegyedívben: „22.350–65.200 pld.” (értsd: az első három kiadás összesen 65.200 példányban jelent meg; 42.850 + 22.350 = 65.200). // Alapkiadás = A0270.] 1972

♦ Pompás Gedeon. Vidám játék három felvonásban. Csíkszereda, 1972, Hargita Megyei Szocialista Művelődés és Nevelés Bizottság, Népi Alkotások és Műkedvelő Mozgalom Megyei Irányító Központja, soksz., 78 lap. 30 cm. /Színpadi füzetek, 3./ [Alapkiadás: A0260.] 1972

♦ Doroga do raju. [= A0220 Fügedes a paradicsomban.] Farsz. [Vígjáték.] Buk., 1972, Rada kul’turii i szocialisztiicsnogo viihovanja, 43 p. [Ukrán ny. fordítás. // Románból ford. Sztepan Tkacsuk.] 1972

♦ Un leagăn pe cer. [= A0270 Anyám könnyű álmot ígér.] Pagini de jurnal. În româneşte de Romulus Guga. Prefaţă Titus Popovici. Buc., 1972, Kriterion, 236 p. /Biblioteca Kriterion/ [Román nyelvű fordítás.] ¤ Ismertető: S04670 Barabás István: Előre, 1970. szept. 2. S06240 Ilie Constantin: Luceafărul, 1972. dec. 16. S06250 Constantin Zărnescu: Tribuna, 1972. dec. 21. S06320 Ioan Adam: Scînteia, 1973. febr. 13. S06330 Boris Buzilă: România liberă, 1973. febr. 22. S06350 Dan Culcer: Vatra, 1973/3. S06360 Robotos Imre: Familia, 1973/3. S06390 George Mirea: Cronica, 1973. ápr. 27. S06410 Dávid Gyula: Igaz Szó, 1973/5. S06430 Voicu Bugariu: Orizont, 1973. máj. 10. S06480 Maria Banuş: Contemporanul, 1973. júl. 6. 1972

Ion Creangă: Kukurikú, nagy bojár! Ford. Sütő András. Ill. Adrian Ionescu. Buk., 1972, Ion Creangă Könyvkiadó, 16 p. 33 cm. 1972

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya. Regény. Az előszót írta Sütő András. Buk., 1972, Kriterion, 345 p. [Tart.: S. A.: Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben. (Marosvásárhely, 1964.) (5–22) // Vesd össze: G04540 Igaz Szó, 1964/9.] 1972

♦ Sütő András: Újabb úti tűnődések. (Tonnás hegyibeszéd. Farkaslaka. + Tévelygés Adria lányával. Velence.) Igaz Szó, 1972/2.: 155–166. [Ua. in: A0360 Istenek… 157–162. + 177–185.] 1972

♦ Sütő András: Nagyenyedi fügevirág. A Bethlen Kollégium évfordulójára. Igaz Szó, 1972/4.: 483–494. [Ua. in: A0360 Istenek… 207–221. A kötetben kis szövegromlással.] 1972

♦ Sütő András: Un deceniu de la încheierea cooperativizării. (Jurnal.) Astra, 1972/4.: 4. 1972

♦ Sütő András: Nem meghökkenteni: hatni akarunk. /jegyzet/ A Hét, 1972. máj. 19.: 1, 6. [Az Írók Országos Konferenciájáról. – „Vitaindítóként elhangzott a Marosvásárhelyei Írói Egyesület 1972. május 9-i közgyűlésén.”] 1972

♦ Sütő András: Számunk képzőművésze: Szécsi András. /portré/ A Hét, 1972. jún. 16.: 9. 1972

♦ Sütő András: Baconban létrejött a Benedek Elek nevét… [cím nélküli ismertető a művelődési egyesület megalakulásáról]. Művelődés, 1972/7.: 1. 1972

♦ Sütő András: Dramaturgul şi izvoarele misiunii sale. Teatrul, 1972/7.: 29. [Ism.: „Sütő András a romániai magyar drámáról ír.” (Utunk, 1972. aug. 11. Ország rovat.)] 1972

♦ Sütő András: Kemény János ravatalánál. Forrás, 1972/4. [júl-aug.]: 40–44. [Ua. in: C180 Forrás antológia 1969–1979. Kecskemét, 1979.: 236–243. // Címváltozat! Az írás eredeti címe: A mecénás metamorfózisa. (G06350 Igaz Szó, 1971/11.) // Vesd össze: A0360 Istenek…: 166.] 1972

♦ Sütő András: Nicolae Tăutu emlékére. Igaz Szó, 1972/7.: 132–133. 1972

♦ Sütő András [önmagáról]. Brassói Lapok, 1972. aug. 26.: 7. [Rövid vallomás, A BL írói albuma c. sorozatban. Részlet: „Örömest ugrottam fejest a közösségi harcokba, amelyek akkor, 1945-ben az új korszak reggeli óráiban, becsületes, gondolkodó főt nem hagyhattak közönyös állapotban. (…) 1945–1957 között szerkesztettem ifjúsági lapot, nem is egyet. Főszerkesztője voltam a Falvak Népének, azután helyettes főszerkesztője Marosvásárhelyet az Igaz Szónak, majd újra főszerkesztő az Új Életnél, melyet azóta is szerkesztek. Voltam közben a Magyar Népi Szövetség aktivistája, utazó szervezője, művelődési és tömegnevelési ifjúsági felelőse és még sok mindene, mellyel most a szót nem szaporítom.”] 1972

♦ Sütő András: Csiga. /vers/ Tiszatáj, 1972/10. [Beépítve Veress Dániel tanulmányába; lásd: S06070.] 1972

♦ Sütő András: Zaharia Stancunak, Bukarest. [Levél, kézírás-hasonmás.] Igaz Szó, 1972/10.: 482–483. 1972

♦ Sütő András: Atlaszok. Illyés Gyulának. Igaz Szó, 1972/10.: 547–552. [Ua. in: G06540 Kortárs, 1972/11. és A0360 Istenek… 97–105.] 1972

♦ Sütő András: Rendes feltámadás. Utunk, 1972. okt. 6.: 6. [Elhangzott Farkaslakán 1972. szept. 24-én, a Szervátiusz Jenő és Tibor faragta Tamási Áron-emlékmű avatásán. (A beszéd szövege még megtalálható a Tündöklő Jeromos c. Tamási-darab műsorfüzetében. SÁMSz, 1974/75-ös évad.) // Vesd össze: G06950 Alföld, 1974/12.] 1972

♦ Sütő András: Tűzfelelősök. Utunk, 1972. okt. 13.: 9. [Emlékezés a Bethlen Gábor Kollégiumra. // Vesd össze a Hogy is volt? című Sütő-szöveggel. // A kollégium évfordulójáról az Igazság is megemlékezett (S06100 Igazság, 1972. okt. 17.), Sütőről egy képet közöltek: az egykori tanítvány a szónoki emelvényen.] 1972

♦ Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. (Részlet.) Jóbarát, 1972. okt. 19.: 12. [Biztató.] 1972

♦ Sütő András: Atlaszok. Illyés Gyulának. Kortárs, 1972. nov.: 1134–1138. [Első közlés: G06500 Igaz Szó, 1972/10. // Ua. kötetben, in: A0360 Istenek…: 97–105.] 1972

♦ Sütő András: Mutter verspricht leichten Schlaf. (Romanfragment.) Aus dem ungarischen von Erika Scharf. Neue Literatur, 1972/11.: 58–77. [= Anyám könnyű álmot ígér. Részlet.] 1972

♦ Sütő András: Nagy Imre önarcképe alá. /jegyzet/ Igaz Szó, 1972/11.: 707. 1972

♦ Sütő András: Satul contemporan îşi aşteaptă cineaştii. Scînteia, 1972. nov. 27.: 1. 1972

♦ Sütő András: Új esztendei kézfogások. /vezércikk/ Új Élet, 1972/24.: 3. 1972

• Temesvár, 1972. október 15. *TÁMSz* Rendezte: Tompa Miklós. Díszlet, jelmez: Winterfeld Sándor. (Az RTV magyar adása 1973. jan. 28-án közvetítette felvételről.) ¤ Ismertető: S06130 Pongrácz P. Mária: Szabad Szó, 1972. okt. 22. /interjú/ S06180 Nagy Pál: A Hét, 1972. nov. 3. S06200 Pongrácz P. Mária: Szabad Szó, 1972. nov. 28. S06210 Szekernyés János: Előre, 1972. nov. 30. S06310 Halász Anna: Előre, 1973. febr. 2. 1972

♦ Beke György: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a magyar–román irodalmi kapcsolatokról. Buk., 1972, Kriterion. 634. p. [Tart.: Sütő András (376–398). // Névmutatóval. // Első közlés: S06050 Igaz Szó, 1972/10. // Ua. in: A0360 Istenek…135–154. és A0880 Sárkány…: 53–77.] 1972

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék