kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1967: 58 tétel lapozás: 1-30 | 31-58

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Félrejáró Salamon. Harmadik, javított kiadás. Ill. Deák Ferenc. Buk., 1967, Irodalmi Könyvkiadó, 125 p. 20 cm. Pld.: 4000 f. + 2000 k. [A szerző előszavával. // Az elbeszélés megjelent a Falvak Dolgozó Népe c. hetilapban is, 1957. okt. 8.–1958. febr. 4. között, 14 folytatásban. // Az elbeszélés – kisebb módosításokkal –, a Tártkarú világ című kötetben is megjelent (1959); a harmadik kiadás további javításokat tartalmaz. // Első kiadás: A0110.] ¤ Ismertető: S03770 (kormos gyula): Utunk, 1967. okt. 20. S03780 *** Korunk, 1967. nov. S03790 Kovács János: Előre, 1967. nov. 23. S03820 *** Vörös Zászló, 1968. jan. 24. S03840 Kelemen János: Élet és Irodalom, 1968. febr. 17. 1967

♦ Félrejáró Salamon. Harmadik, javított kiadás. Ill. Deák Ferenc. Buk., 1967, Irodalmi Könyvkiadó, 125 p. 20 cm. [Rmk. // Nem láttam, forrás: PIM katalógus-cédula és Q040 GMJ: 4.] 1967

♦ Sütő András: [Válasz egy körkérdésre: Cum stăm cu dramaturgia originală?] Contemporanul, 1967. febr. 10.: 1, 3. [Ism.: S03560 Nagy Pál, Vörös Zászló, 1967. febr. 25.] 1967

♦ Sütő András: Lapunk kétszázadik számát… /cikk/ Új Élet, 1967/8. [ápr.]: 12. 1967

♦ Sütő András: ♦ Kölcsöntűz visszajár. (Részlet az Anyám könnyű álmot ígér c. könyvből.) Utunk, 1967. ápr. 28.: 5, 6. [Ua. in: Falvak Dolgozó Népe, 1967. máj. 24. és máj. 31.] 1967

♦ Sütő András: A zenei anyanyelvről. /cikk/ Művelődés, 1967/6.: 44. [A népdalkultúra fejlesztésének szükségességéről.] 1967

♦ Sütő András: Pompás Gedeon. Vidám játék három felvonásban. Igaz Szó, 1967/6.: 795–834. és 1967/7: 18–34. 1967

♦ Sütő András: [Cím nélküli rövid vallomás, Balogh Edgár ajánlása és egy fotó társaságában.] Igaz Szó, 1967/6.: borító 4. [Balogh Edgár Sütőről: „… bármit farag ki, ha sikerül, ha nem, szeretjük, mert szép, mert eredeti, mert igaz.” // Sütő vallomása: „Míg az emberi társadalom fenntartása csak közösségi úton lehetséges, – az irodalom létjogosultságát is egyedül a közösségi gond adhatja meg. Nincs művészet csak a közösségért és a közösség útján; minden másfajta elképzelés valójában visszaélés a társadalom türelmével, az emberi élet alapját jelentő munkával.”] 1967

♦ Ion Creangă: A kicsi tű és a nagyverő. Ford. Sütő András. Vörös Lobogó, 1967. jún. 11.: 3. [Nem láttam, forrás: DS2: 400.] 1967

♦ Sütő András: Dai? – ai? Povestire. Trad. Nic. A. Străvoiu. Gazeta literară, 1967. júl. 13.: 7. [Nem tudtam azonosítani, RéthyVáczy: 936. sem.] 1967

♦ Sütő András: Leagănul. Din ciclul „Amintirile satului natal”. În romîneşte de Nic. A. Străvoiu. România liberă, 1967. júl. 30.: 3. [= Piros bölcső az ég peremén.] 1967

♦ Sütő András: Augusztus ege alatt. /vezércikk/ Új Élet, 1967/16. [aug.]: 3. 1967

♦ Sütő András: Piros bölcső az ég peremén. Dolgozó Nő, 1967/8.: 18–19. 1967

♦ Sütő András: Rădăcinile veacurilor. Scînteia tineretului, 1967. aug. 22.: 4. 1967

♦ Sütő András: Semnele vremii aceleia s-au adeverit. (Reportaj de pace – pe un itinerar de război.) Scînteia, 1967. aug. 22.: 2–3. [Több hasonló cikk mellett.] 1967

♦ Sütő András: Variációk – két húron. Vörös Zászló, 1967. aug. 22.: 1. [Képviselői élmények a radnóti választókerületből.] 1967

♦ *** Ősi népművészetünk örök szépsége. Vélemények a [Máramaros tartomány és MMAT közötti] távolsági vetélkedőről. Vörös Zászló, 1967. aug. 30.: 3. [Tk. Sütő András véleményét is idézik.] 1967

♦ Sütő András: Az otthonteremtés öröme. /cikk/ Új Élet, 1967/18.: 3. [Új tömbházakba költöznek a lakók.] 1967

♦ Sütő András: Babilon falai. (Részletek egy hosszabb útinaplóból.) Előre, 1967. szept. 1.: 5. [Vesd össze: G08950 Tiszatáj, 1986/6., és kötetben, in: A0900 Csipkerózsika…: 23–32.] 1967

♦ Sütő András: Alfalusi napok. Napló. Előre, 1967. szept. 20.: 1, 2. 1967

♦ Sütő András: Mindig előre. Jóbarát, 1967. szept. 28. (1. évf. 1. szám): 4. [Köszönti a Pionírszervezet induló folyóiratát. „Amikor azt mondjuk hát: mindig előre! – a pártnevelte, a párt nemes eszméit hordozó kommunista közösség lépteihez igazítjuk léptünk. És önmagunk legjobb szándékához, képességéhez; mindahhoz, amit igen-igen egyszerű és régi szóval emberinek szoktak nevezni.”] 1967

♦ Sütő András: Nagy István. Igaz Szó, 1967/10.: borító 4. [N. I. fényképe mellett egy húsz soros szöveg, idézet S. A. egy korábbi írásából.] 1967

♦ Sütő András: ♦ Anyám könnyű álmot ígér. (Részlet egy készülő könyvből.) Vörös Zászló, 1967. okt. 28.: 3. 1967

♦ Sütő András: Mondd! Előre, 1967. nov. 9.: 4. [175 éves a KÁMSz. // Nem azonos a későbbi kötetbeli közlésekkel: A0710 Az Idő markában. (287–289), amely szintén különbözik A0920 Az élet és halál kapuiban c. kötetben olvasható változattól (325–327).] 1967

♦ Sütő András: Casa frăţiei. Aniversarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. Teatrul, 1967/12: 100–101. [Vesd össze: G04990 Casa frăţiei. România liberă, 1966. máj. 7.] 1967

♦ Sütő András: Századok húsz esztendeje. /cikk/ Művelődés, 1967/12.: 8. [1947. dec. 30. huszadik évfordulójára. // „A párt eszméinek sugárzásában zajlik szemünk előtt a hatalmas folyamat, mit egyszerű szóval így hívunk: népművelés.”] 1967

♦ Sütő András képviselő felszólalása a Művelődés- és Művészetügyi Állami Bizottság megszervezéséről szóló törvénytervezet vitájában. Vörös Zászló, 1967. dec. 29.: 2. [Részlet: „Mint RSzK-beli magyar író büszkeséggel állíthatom, hogy hazánk kulturális felemelésének hatalmas programjában a román néppel együtt az együttlakó nemzetiségek teljes egyenlőségnek örvendenek, s megvan minden anyagi és szellemi lehetőségük, hogy anyanyelvükön fejlesszék kultúrájukat, hogy ápolják irodalmi-művészeti örökségüket, hogy hozzájáruljanak szocialista kultúránk teljes érvényre juttatásához.”] 1967

Pompás Gedeon. Vidám játék három felvonásban. (Változata: Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. Vidám játék négy felvonásban.) Első közlés: G05230 Pompás Gedeon. Vidám játék három felvonásban. Igaz Szó, 1967/6. és 1967/7. (Munkacíme: Istenes Gedeon arany trombitái.) Átdolgozott változat: G08990 Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. Vidám játék négy felvonásban. Alföld, 1986/8. Kötetben: A0260 Pompás Gedeon. Buk., 1968.; A0350 Pompás Gedeon. Csíkszereda, 1972.; A0760">A0760 = A0770 Advent a Hargitán. Három játék. Bp., 1987. (Tart.: Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása: 113–210.); A0790 = A0800 Színművek. Bp., 1989. (Tart.: Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása: 5–111.); A1150 Advent a Hargitán. Csíkszereda, 2004. (Tart.: Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása: 7–100.) Genezis: „Könyv alakban 1968-ban Bukarestben megjelent, majd a szerző átdolgozta (…). Ezt a változatot játszotta Tompa Miklós rendezésében a TÁMSz, majd Komor István elképzelésében a Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1971 novemberében. [Nota bene: a kaposvári bemutató 1971-ben, a temesvári 1972-ben volt! – K. P.] (…) A szentgyörgyi bemutató tanulságai nyomán S. A. 1985 őszén újraírta Gedeonját. Ezt közöljük most. Az író úgy mondta: ez az utolsó, a végső változat.” (S19200 Ablonczy László: A játékról – személyesen. Alföld, 1986/8.) – Vesd össze: „Kisebb módosításokkal a TÁMSz mutatta be Tompa Miklós rendezésében. (…) Újabb átdolgozás előzte meg a SÁMSz bemutatóját. (…) E kötet számára 1985 őszén Sütő András vidám játékát ismét átdolgozta, melyet az Alföld 1986. augusztusi száma közölt. Ez a szöveg tekinthető véglegesnek.” (Ablonczy László jegyzete, in: A0760">A0760 Advent a Hargitán. Bp., 1987.: 304–305.) 1967

• Marosvásárhely, 1967. május 5. *MÁMSz* Rendezte: Harag György. Díszlet, jelmez: Florica Mălureanu. ¤ Ismertető: S03630 Szőcs István: Utunk, 1967. máj. 19. S03680 Kacsir Mária: Előre, 1967. jún. 8. 1967

Castelanii [= Kastélylakók; fordították még Lagzi a kastélyban és Lakodalom a kastélyban címmel is (tekintve, hogy a színházi ősbemutatón Nuntă la castel címen játszotta egy bukaresti színház)]. A Tékozló szerelem alapján a forgatókönyvet írta Sütő András, rendezte Gheorghe Turcu, 1967. ¤ Ismertető: S03720 o. t. [Oláh Tibor]: Vörös Zászló, 1967. szept. 20. S03730 Domahidi Gyula: Vörös Zászló, 1967. szept. 22. S03740 K. M. [Koch Mária]: Vörös Zászló, 1967. szept. 23. S03750 Kacsir Mária: Előre, 1967. szept. 23. 1967

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék