kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1966: 55 tétel lapozás: 1-30 | 31-55

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Mîntuleţ im Paradies. [= A0220 Fügedes a paradicsomban.] Farce in einem Akt. [Vígjáték egy felvonásban.] Kronstadt [Brassó], 1966, Regionshaus für Künstlerisches Volksschaffen, 96 p. 15 cm. Pld.: 800. /Das Amateur-Theater/ [Címváltozat a borítón: Mîntuleţ in paradis. // Német ny. fordítás; románból ford. Hans Schuller.] 1966

Illyés Gyula legszebb versei. Válogatta Sütő András. Az előszót írta A. E. Baconsky. Buk., 1966, Ifjúsági Könyvkiadó, 129 p. 16 cm. Pld.: 2000. 1966

♦ Sütő András: Davidov – Rómában. /jegyzet/ Igaz Szó, 1966/1.: 132. 1966

♦ Sütő András: Vers és buzgalom. Néhány megjegyzés az irodalmi összeállításokról. Vörös Zászló, 1966. jan. 8.: 3. [A Caragiale-fesztivál tanulságai.] 1966

♦ Sütő András: Poezie şi exces de zel. – După bienala de teatru. Scînteia tineretului, 1966. jan. 9.: 3. 1966

♦ *** A IV. Ion Luca Caragiale Biennális Színjátszó Fesztivál. Vélemények és elgondolások a finálé után. /ankét/ Művelődés, 1966/2.: 20–21. [A műkedvelő mozgalom feladatairól; tk. Sütő András.] 1966

♦ *** Primatul textului. Discuţie despre al IV-lea Festival bienal de teatru I. L. Caragiale. Îndrumătorul cultural, 1966/2: 24–26. [Kerekasztal-beszélgetés a színházi fesztiválról. Hozzászólt tk. Sütő András is.] 1966

♦ Sütő András: A Korunk születésnapjára. Korunk, 1966. febr.: 179. 1966

♦ Sütő András: Neobişnuita danie. În româneşte de Nic. A. Străvoiu. Luceafărul, 1966. febr. 12.: 4. [Nem tudtam azonosítani, RéthyVáczy: 936. sem.] 1966

♦ S.: A „zeneértő” jogán. /jegyzet/ Új Élet, 1966/5.: 14. [Csíky Boldizsárról.] 1966

♦ Sütő András: Lírai napló. (Itthon. + Ezer esztendeig… + Láz. + Útitárs. + Sóhaj. + Utolsó szava is…) /versek/ Igaz Szó, 1966/3.: 323–327. [További versek: G06110 Igaz Szó, 1970/8.] 1966

♦ Cuvîntul tovarăşului Sütő András la lucrările Congresului Cooperativelor agricole de producţie. Scînteia, 1966. márc. 9. [Hozzászólás a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kongresszusán. Ua. in: România liberă, márc. 9.; Scînteia tineretului, márc. 10.; Neuer Weg, márc. 10.; Előre, márc. 10.; Agricultura socialistă, márc. 12.; G04940 Vörös Zászló, márc. 11.] 1966

♦ Sütő András: Oameni în timp şi spaţiu. Gazeta literară, 1966. márc. 10.: 2. 1966

♦ Sütő András elvtárs felszólalása a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kongresszusának munkálatain. Vörös Zászló, 1966. márc. 11.: 3. [Részlet: „… a román dolgozókat és az együttlakó nemzetiségek dolgozóit összefűző testvériség hatalmas hajtóereje országunk fejlődésének…”] 1966

♦ Sütő András: Reîntîlnire cu satul natal. Fragmente dintr-un volum de amintiri. În româneşte de Nic. A. Străvoiu. Scînteia, 1966. márc. 19.: 4. [Részlet ex A0270 Anyám…] 1966

♦ Sütő András: Negyvenötödik születésnapján [köszönti az RKP-t.] /vezércikk/ Új Élet, 1966/8.: 2. [„Negyvenöt esztendő: kicsiny szelet az Idő végtelenségében.”] 1966

♦ Sütő András: A hajnal emberei. /cikk/ Vörös Zászló, 1966. máj. 7.: 1. [A párt megalakulásának 45. évfordulója apropóján. // Részlet: „… a társadalmi-emberi igazság – minden igazi művész örök csodaszarvasa – azokban a művekben ragyogott föl igazán, amelyeknek alkotói eljutottak a párt tudományos, marxista-leninista világnézetéhez.”] 1966

♦ Sütő András: A szülőföld hangjai. – Két öreg a tornác küszöbén. Előre, 1966. máj. 7.: 1, 2. 1966

♦ Sütő András: Casa frăţiei. România liberă, 1966. máj. 7.: 2. [Cikk a párt 45. évfordulójára. // Vesd össze: G05410 Teatrul, 1967/12.] 1966

♦ Sütő András: Karok. /cikk/ Dolgozó Nő, 1966/6.: 2, 3. [Az Országos Nőkonferencia tiszteletére.] 1966

♦ Sütő András: Tamási Áron halálára. Igaz Szó, 1966/6.: 827–829. 1966

♦ Sütő András: Bajor Andor. Igaz Szó, 1966/6.: borító 4. [Pár soros jellemzés.] 1966

♦ Sütő András: Apám így mesélte… Előre, 1966. jún. 22.: 2. [A Napló rovatban.] 1966

♦ Sütő András: Mester és Műhely. Utunk, 1966. jún. 24.: 2. [Emlékezés Gaál Gáborra.] 1966

♦ Sütő András: ♦ Anyám könnyű álmot ígér. Részlet egy készülő könyvből. (Világítunk. + Jöhetsz, tél!) Utunk, 1966. jún. 24.: 6–8. 1966

♦ Sütő András: Jöhetsz, tél! Falvak Dolgozó Népe, 1966. júl. 20.: 6. 1966

♦ Sütő András: Nu mă mai sperii, iarnă! În româneşte de Nic. A. Străvoiu. Albina, 1966. júl. 28.: 4. [= Jöhetsz, tél!] 1966

♦ Sütő András: Lumini pe Mureş. Scînteia, 1966. aug. 22.: 3. 1966

♦ Sütő András: Jóleső gond. Előre, 1966. aug. 27.: 1. [A Napló rovatban. // Marosvásárhelyen Eminescu és Petőfi szobrot állítanak a közeljövőben.] 1966

♦ Sütő András: Pirosbetűs munkanapok. /cikk/ Vörös Zászló, 1966. szept. 1.: 1. [A párt- és államvezetők látogatásáról a MAT-ban.] 1966

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék