kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1965: 48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Fügedes a paradicsomban. Vidám játék egy felvonásban. Mvh., 1965, MMAT Néptanácsa Művelődés- és Művészetügyi Bizottság – Népi Alkotások Tartományi Háza, 30 p. 21 cm. [A borítólap Deák Ferenc munkája. // Lásd még ro., német és ukrán ford.: B300B330.] ¤ Ismertető: S03590 Zsidó Enikő: Korunk, 1967. máj. 1965

♦ Mîntuleţ în paradis. [= A0220 Fügedes a paradicsomban.] Farsă într-un act. [Vígjáték egy felvonásban.] Versiunea românească [Ford.]: Dominic Stanca şi Bihari András. Tg.-Mureş, 1965, Sfatul Popular al Regiunii Mureş-Autonomă Maghiară, Comitetul Regional de Cultură şi Artă – Casa Regională a Creaţiei Populare. 31 p. 21 cm. [Ro. ny. ford.] 1965

♦ Mîntuleţ în paradis. [= A0220 Fügedes a paradicsomban.] Farsă într-un act. Versiunea românească [Ford.]: Dominic Stanca şi Bihari András. Buk., 1965, Comitetul de Stat pt. Cultură şi Artă – Casa Centrală a Creaţiei Populare. 31 p. 21 cm. /Teatru pentru amatori/ [Ro. ny. ford. // Nem láttam; forrás: P0751 Réthy–Váczy: 932.] 1965

Ion Creangă: A kecske és a három gidó. Ford. Sütő András. Ill. Deak Ion. Buk., 1965, Ifjúsági Könyvkiadó, 16 p. + 20 tábla. [Nem láttam, forrás: DS1: 403., DS2: 398.] 1965

Ion Creangă: Kukurikú, nagy bojár! Ford. Sütő András. Ill. Adrian Ionescu. Buk., 1965, Ifjúsági Könyvkiadó, 29 p. 33 cm. 1965

Ion Creangă: Kukurikú, nagy bojár! Ford. Sütő András. Ill. Dumitru Dobrică. Buk., 1965, Ifjúsági Könyvkiadó, 16 p. [Rmk. // Nem láttam, forrás: DS2: 398.] 1965

♦ Goda Gábor: O lume de ceară. Nuvele. In româneşte de [ford.] Teodor Mazilu şi Gheorghe Hacker. Cuvînt înainte [Bev.] de Sütő András (5–10). Buc., 1965, Editura pt. Literatura Universală, 195 p. [Alapkiadás: Fontos történetek. Bp., 1961.] 1965

♦ Sütő András: ♦ Anyám könnyű álmot ígér. Tudósítás a szülőföldről. Igaz Szó, 1965/1.: 14–29. [A kötetben más az alfejezetek tagolása és címe; a szöveg kisebb eltérésekkel.] 1965

♦ Sütő András: Határmezsgyéjén az ó- és újesztendőnek. /cikk/ Vörös Zászló, 1965. jan. 3.: 1. [„… elkezdett és be nem fejezett művek gondjával állok az újszülött hónap: január elé. (…) Az újszülött hónap bölcsőjénél történelmi erő áll: a RMP – elmúlt esztendők hőse és az új esztendő győzelmeinek biztosítéka.”] 1965

♦ s. a.: Az író és választói. Új Élet, 1965/4.: 3. [Nagy István író, képviselőjelölt.] 1965

♦ Sütő András: A tanítónő és a tanító. /kritika/ Igaz Szó, 1956/3: 415–417. [Bródy Sándor színdarabja a Székely Színházban.] 1965

♦ Sütő András: Egy különös látogató. /elbeszélés/ Élet és Irodalom, 1965. márc. 7.: 10. 1965

♦ Sütő András: Fotografie de familie. În romîneşte de Nic. A. Străvoiu. Gazeta literară, 1965. márc. 18.: 5. [Nem tudtam azonosítani, RéthyVáczy: 936. sem.] 1965

♦ Sütő András: Amintire nepieritoare. Gazeta literară, 1965. márc. 25.: 3. [Gh. Gheorghiu-Dej halálára.] 1965

♦ Sütő András: Erős volt mindig. /nekrológ/ Utunk, 1965. márc. 26.: 7. [Gh. Gheorghiu-Dej halálára.] 1965

♦ Sütő András író, az Új Élet folyóirat főszerkesztőjének felszólalása a tartományi pártkonferencia munkálatain. Vörös Zászló, 1965. jún. 22.: 2. [Részlet: „… úgy gondolom: az az író, aki a mi valóságunk igazságához ragaszkodik, nem tévedhet sem az idillizmus, sem a negativizmus ingoványába. (…) mi valamennyien, akik tollunkkal szolgáljuk hazánkat, párttagok és párton kívüliek, teljes egységben sorakozunk fel a párt köré, annak kipróbált Központi Bizottsága mellé, hogy hű segítői lehessünk magasztos céljainak megvalósításában.”] 1965

♦ Sütő András: A szocialista eszmék termékeny talaján. /cikk/ Művelődés, 1965/7.: 4–5. [„Pártunk IV. kongresszusának küszöbén állunk…” – ez lett az RKP IX. kongresszusa. // Ua. ro. nyelven: Pe terenul fertil al ideilor socialismului. Îndrumătorul cultural, 1965/7. és németül, in: Volk und Kultur, 1965/7.] 1965

♦ Sütő András: Cartea de aur a victoriilor noastre. – Îndemn la noi fapte patriotice. /cikk/ Scînteia tineretului, 1965. júl. 1. (5015. sz.): 3. 1965

♦ Sütő András: Colecţia. Gazeta literară, 1965. júl. 8.: 3. [Réthy–Váczy: 933. szerint = Egy különös látogató.] 1965

♦ Sütő András: ♦ Somn lin mi-a promis maică mea. Fragment de roman. În româneşte de Nic. A. Străvoiu. Albina, 1965. aug. 12.: 4. [Részlet az Anyám könnyű álmot ígér c. készülő kötetből.] 1965

♦ Sütő András: Öt éves írói tervem. Utunk, 1965. aug. 13.: 6. [Válasz egy körkérdésre.] 1965

♦ Sütő András képviselő felszólalása az RSzK alkotmány-tervezetéről szóló vitában. Előre, 1965. aug. 22.: 6. [Ua. in: Scînteia, aug. 22.; Scînteia tineretului, aug. 22.; Neuer Weg, aug. 22. // Lásd még: G04760.] 1965

♦ Sütő András képviselő felszólalása az RSzK alkotmány-tervezetének általános vitáján. Vörös Zászló, 1965. aug. 22.: 3. [Részlet: „A párt IX. kongresszusán nagy elismeréssel nyilatkoztak irodalmunkról és művészetünkről (…) számunkra ez az értékelés ösztönzés arra, hogy – erőfeszítéseinket megtízszerezve – magas művészi színvonalon megírt, időtálló műveket adjunk a nép kezébe.” // Sütő – második magyarként, Péterfi István mellett – részt vett az Alkotmányozó Bizottságban is.] 1965

♦ Sütő András: Össznépi kincs. Ifjúmunkás, 1965. aug. 22. [Az új alkotmányról.] 1965

♦ Sütő András: Exemplul cel mai grăitor. Scînteia, 1965. aug. 26.: 1, 3. 1965

♦ Sütő András: Stăpîni pe soartă. Scriitori în Adunarea constituantă. Gazeta literară, 1965. aug. 26. 1965

♦ Sütő András: La masa frăţiei. Familia, 1965. szept.: 2. [Első közlés: G02910 Contemporanul, 1955. dec. 23.] 1965

♦ Sütő András: Pohárköszöntő. (Elhangzott az Írószövetség marosvásárhelyi fiókjának a 75 éves Molter Károly tiszteletére rendezett ünnepi gyűlésén, 1965. dec. 2-án.) Igaz Szó, 1965/12.: 949–950. 1965

♦ Sütő András: Szamár és pálmafa. Utunk, 1965. dec. 31.: 3. [Ua. in: G06590 Utunk Évkönyv 1973.: 42–45. + kötetek.] 1965

Fügedes a paradicsomban. Vidám játék egy felvonásban. Első közlés: A0220 Fügedes a paradicsomban. Mvh., 1965. Fordítások: B300 Mîntuleţ în paradis. Tg.-Mureş, 1965.; B310 Mîntuleţ în paradis. Buk., 1965.; B370 Mîntuleţ în paradis. Buc., 1977.; B320 Mîntuleţ im Paradies. Kronstadt, 1966.; B330 Doroga do raju. Buk., 1972. Vesd össze: H01700 Fügedes a pokolban avagy Sáronnak nárcisza és H02200 Fügedes. 1965

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék