kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1964: 32 tétel lapozás: 1-30 | 31-32

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ *** Dramaturgia română contemporană. Prefaţă, tabel cronologic şi note de Valeriu Râpeanu. Vol. 1, 2. Buc., 1964. /Biblioteca pentru toţi, 245–246./ [Tart.: Nuntă la castel c. színjáték (vesd össze: G04180) és jegyzetek a kötetben szereplő írókról – a 2. kötetben: 507–583. // Nem láttam, forrás: Valeriu Râpeanu: O antologie a dramaturgiei româneşti 1944–1977. Buc., 1978, Vol. 2.: 740.; Réthy–Váczy: 932.] 1964

♦ *** Nuvela română contemporană. Culegere I–III. Prefaţă, tabel cronologic şi note de N. Manolescu. Buc., 1964, EPL, 450, 494, 472 p. [Tart.: S. A.: Demeter Stegarul îşi dăruieşte viaţa. 3. kötet: 77–98. (Vesd össze: G03490, G03730, G03840.) // Nem láttam, forrás: Réthy–Váczy: 603, 936.] 1964

♦ Sütő András: Sorok Nagy Istvánhoz. Igaz Szó, 1964/2: 287–290. [Átírt változata: Minden bilincs a szerzőé, in: A0360 Istenek…: 50–54. // Ez utóbbiból részlet, in: G06770 Nagy István hetvenéves. Népszabadság, 1974. febr. 24.: 5. // Másik változata: G05850 Ember és mű összhangja. Igaz Szó, 1969/12.] 1964

♦ Sütő András állami díjas író felszólalása az értelmiségi dolgozók tartományi tanácskozásán. Vörös Zászló, 1964. febr. 26.: 2. 1964

♦ Sütő András: Apa vieţii. Scînteia, 1964. márc. 7. [Pusztakamarási riport.] 1964

♦ –ő –s: Piros csillagok. /cikk/ Új Élet, 1964/9.: 4. [Élmunkások kitüntetése.] 1964

♦ Sütő András: Kerti napló. Levél almavirág-ügyben. /cikk/ Új Élet, 1964/10.: 15. 1964

♦ Sütő András: Útinapló. Beszélgetés egy bakterrel. /riport/ Új Élet, 1964/11.: 15. [Közlekedési baleset.] 1964

♦ *** Írók, költők ünnepköszöntője. Szerkesztőségi kerekasztal-beszélgetés. Vörös Zászló, 1964. júl. 5.: 3. [20 éve szabadult fel Románia a fasiszta iga alól. A beszélgetésen részt vett tk. Sütő András, Katona Szabó István, Zeno Ghiţulescu, Kemény János. Részlet S. A. beszédéből: „… a mi nemzedékünk, mely közvetlenül a felszabadulás után jelentkezett az irodalom frontján – olyan nemzedék, melyet a párt eszméi indítottak útjára. Kezdeti próbálkozásainkon még ott volt számtalan irodalmi áramlat hímpora; hogy utunk a szocialista-realista irodalom felé vezetett: az a párt eszméinek tulajdonítható. (…) A mindennapi élet azt igazolta, hogy az egyetlen törekvés, mely a dolgozó osztályok érdekeit a gyakorlatban megvalósítja: a Román Munkáspárt politikája. Érthető, hogy azok az írók, akik az írásban nem puszta szórakozást, nem szavakkal való enyelgést kerestek, tekintetüket a párt felé fordították. Így születtek meg azok az írások, melyek nem pusztán »szegénypártiak« voltak, hanem magát a harcot – a népi hatalom megteremtéséért, a földreformért, majd a munkás-paraszt hatalomért vívott küzdelmet szolgálták. Első írásomat a földreform hőseinek ajánlottam. A többit a magánparaszti világból a szocialista közösség felé induló parasztoknak. – Az átmenet konfliktusai, örömei és drámái kötötték le érdeklődésemet.”] 1964

♦ Sütő András: A befejezett mű. /cikk/ Igaz Szó, 1964/8.: 234–235. [Augusztus 23. ünnepén az 1962-es bukaresti nagygyűlésre emlékezik, amikor tizenegyezer dolgozó földműves ünnepelte a kollektivizálás befejezését.] 1964

♦ Sütő András: Gaál Gábor [halálának 10. évford.]. Új Élet, 1964/15.: 12. 1964

♦ Sütő András: A huszadik augusztus. /vezércikk/ Új Élet, 1964/16.: 3. [1944–1964; Aug. 23.] 1964

♦ Sütő András: 1949 nyarán. Tudósítások „A bőség útja” kollektív gazdaságból. Új Élet, 1964/16.: 12. [Emlékezés az 1949-es kendilónai riportútra.] 1964

♦ Sütő András: Tegnapi és mai olvasók. /jegyzet/ Vörös Zászló, 1964. aug. 12.: 1, 3. 1964

♦ Sütő András: Földosztók. /emlékezés/ Utunk, 1964. aug. 21.: 5. 1964

♦ Sütő András: Élet és ábránd. Kemény Zsigmond olvasása közben. Igaz Szó, 1964/9.: 368–378. [Vesd össze: F110. // ® Ism.: S03220 E. Fehér Pál: Élet és Irodalom, 1964. nov. 7.] 1964

♦ Sütő András: Kemény Zsigmond [születésének 150. évfordulójára]. Utunk, 1964. szept. 4.: 2. 1964

♦ Sütő András: Sorok egy orvos emlékére… Előre, 1964. szept. 10.: 2. [A Napló rovatban.] 1964

♦ Sütő András: Őszi gondok. Előre, 1964. okt. 6.: 1. [A Napló rovatban.] 1964

♦ Sütő András: ♦ Anyám könnyű álmot ígér. Tudósítás a szülőföldről. (Egy napon így szólt anyám… + Szárnyas gondok között. + Istenes ügyekről. + Csöndes beszélgetés lámpaoltás előtt.) Igaz Szó, 1964/12.: 755–774. [A kötetben más az alfejezetek tagolása és címe; kisebb szövegeltérésekkel.] 1964

♦ Ion Creangă: A kicsi tű és a nagyverő. Ford. Sütő András. Pionír, 1964. dec. 19.: 3. [Nem láttam, forrás: DS2: 400.] 1964

♦ Sütő András: Ion Creangă. /publ/ Utunk, 1964. dec. 25.: 1. 1964

♦ Kacsó Sándor: Írók – írások. Buk., 1964, Irodalmi Könyvkiadó. [Tart.: A parasztkérdés irodalmunkban. (223–233.) Szabó Gyula és Sütő András köteteiről (Emberek indulnak, Egy pakli dohány, Félrejáró Salamon). // Első közlés: S01540 Korunk, 1957/1.] ® Ismertető: Nagy Pál: Író az irodalomról. Vörös Zászló, 1965. ápr. 17. 1964

= D080 ♦ Râpeanu, Valeriu: Dramaturgia română contemporană. Prefaţă, tabel cronologic şi note de V. R. Vol. 1–2. Buc., 1964. /Biblioteca pentru toţi, 245–246./ [A 2. kötet tart.: S. A.: Nuntă la castel c. színjáték + jegyzetek a kötetben szereplő írókról. // Nem láttam, forrás: P0410 Râpeanu, Valeriu: O antologie a dramaturgiei româneşti 1944–1977. Buc., 1978, 2. kötet: 740. és P0751 Réthy–Váczy: 939.] 1964

♦ Constantin Cubleşan: Cireşe tomnatice. [= Októberi cseresznye.] Steaua, 1964/1.: 112–113. [A ro. ny. kötetről. // Zu: B280.] 1964

♦ Sőni Pál: Kristályok. /krit/ [Tk. Sütő Andrásról.] Utunk, 1964. jan. 31.: 2. 1964

♦ Sőni Pál: Hősök – gondolatok. /krit/ [Tk. Sütő Andrásról.] Utunk, 1964. febr. 7.: 1, 2. 1964

♦ *** Érdemrendek és érmek átadása Marosvásárhelyen. Vörös Zászló, 1964. aug. 21.: 1. [Tk. Sütő András megkapta a Augusztus 23. Érdemrend 4. fokozatát.] 1964

♦ *** Dramaturgia română contemporană. (EPL, 1964) /kvism/ Korunk, 1964. nov.: 1610. [Zu: P0080 = D080. // A kötetben a magyar drámairodalmat S. A. Tékozló szerelem c. műve képviseli.] 1964

♦ (e. f. p.) [E. Fehér Pál]: Kemény Zsigmond ébresztése. Élet és Irodalom, 1964. nov. 7. [S. A. G04540 Élet és ábránd c. írásáról, in: Igaz Szó, 1964/9.] 1964

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék