kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1963: 42 tétel lapozás: 1-30 | 31-42

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Tékozló szerelem. Vidám játék három felvonásban. Buk., 1963, Irodalmi Könyvkiadó, 103 p. 18 cm. Pld.: 1500. [A Fecskeszárnyú szemöldök és a Szerelem, ne siess! összevonásából és átdolgozásából. // Ősbemutató: Nuntă la castel címmel, 1962. máj., Teatrul de comedie, Buk. // MÁMSz bem.: 1962. máj. 31. // A borítón jelenet a KÁMSz előadásából. // Lásd még: B290.] 1963

♦ Cireşe tomnatice. [= Októberi cseresznye.] Schiţe şi povestiri. Trad. Remus Luca, Constantin Olariu, Nicolae Străvoiu, Alexandru Aldea. Prefaţă Gálfalvi Zsolt (III.–XIII. p.) Buc., 1963, Editura pt. Literatură, 349 p. Pld.: 30.000. /Biblioteca pentru toţi, 189./ [Román nyelvű fordítás. // Lh: OSzK, OA 23.030.] Τ Tartalom: Un pachet de tutun. /1953/ = Egy pakli dohány. (1–17) • Opinci noi. /1953/ = Új bocskor. (18–59) • Căluţul din vis. /1959/ = Misi, a csillagos homlokú. (60–67) • Demeter Stegaru. /1962/ = Zászlós Demeter. (68–89) • Izbîndă în zori de zi. /1949/ = Hajnali győzelem. (90–115) • Cireşe tomnatice. /1954/ = Októberi cseresznye. (116–126) • Suzana Bogár pleacă. /1952/ = Bogár Zsuzsika búcsúzik. (127–139) • Cuvîntul tău să fie cuvîntul nostru. /1952/ = Szavad legyen a mi szavunk… (140–155) • A şaptea fată. /1952/ = A hetedik. (156–167) • Necazul neîntrecutului cosaş. /1954/ = A vezérkaszás bánata. (168–195) • Candidatul necunoscut. /1954/ = Az ismeretlen kérvényező. (196–216) • Documentul. /1954/ = A dokumentum. (217–226) • Mămăliguţă cu brînză. /1954/ = Túróspuliszka. (227–240) • Rătăcirile lui Solomon. /1955/ = Félrejáró Salamon. (241–338) • Karikás risipitorul. /1959/ = Karikás költekezik. (339–349). ¤ Ismertető: S03170 Constantin Cubleşan: Steaua, 1964/1. 1963

♦ Nuntă la castel. [= A0210 Tékozló szerelem.] Comedie în trei acte. [Vígjáték három felvonásban.] În româneşte de [Ford.] Margareta şi V. Em. Galan. Buc., 1963, Editura pt. Literatură, 84 p. 19 cm. /Teatru/ [Román nyelvű fordítás. // A borítón és a kiadvány belsejében fényképek a Teatrul de Comedie, a MÁMSz, NÁMSz, SzÁMSz előadásaiból. – Az 5. oldalon az ősbemutató adatai (szereposztás is): Teatrul de Comedie, Buk., 1962. ápr. 24.; rend. Lucian Giurchescu.] 1963

♦ *** A böcstelen. Négy falusi egyfelvonásos. Bp., 1963, Népművelési Intézet, soksz., 101 p. 20 cm. /Színjátszók kiskönyvtára, 50./ [Minden színjátékhoz Rusz József írt rendezői utószót.] Τ Tartalom: Kodolányi János: A böcstelen. Komédia egy felvonásban. (3–25) • Debreczeni László – Somlai Pál: A szerencse fia. Vígjáték három képben. (26–65) • Karcsai Kulcsár István: Társtalanul. Színpadi játék, Sipkay Barna: Gesztenyék c. elbeszélése nyomán. (66–73) • Debreczeni László – Somlai Pál: Szerelem ne siess! Sütő András vidám, egyfelvonásos játékát magyar színpadra alkalmazta D. L. – S. P. /Kézirat gyanánt./ (74–99. // Vesd össze: G04050 S. A.: Szerelem, ne siess! Igaz Szó, 1961/9. = G04060 Művelődés, 1961/10.) • Rusz József: Rendezői utószó (100–101). 1963

Ion Creangă: Karó Dani. Ford. Sütő András. Ill. Noël Roni. Buk., 1963, Ifjúsági Könyvkiadó, 24 p. [Nem láttam, forrás: DS2: 398.] 1963

Bukarestiné Kretovits Erzsébet – Kapusyné Zoltán Ildikó – Sütő András: Olvasókönyv és nyelvtan az 5. osztály számára. Buk., 1963, Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 235 p. [A tankönyvet 1964–1968 között évenként újranyomták.] 1963

♦ Sütő András: Margó. /jegyzet/ Új Élet, 1963. jan. 10.: 14. [Reflexiók Asztalos István, Nagy István, Oláh Tibor írásaira.] 1963

♦ Sütő András: Emléksorok egy író [Tomcsa Sándor] halálára. Új Élet, 1963. febr. 10.: 16. 1963

♦ S. A.: Margó. /glossza/ Új Élet, 1963. febr. 10.: 18. 1963

♦ Sütő András: Încălţările. Scînteia, 1963. márc. 16.: 3. [Nem tudtam azonosítani; RéthyVáczy: 936. tévesen azonosítja az Eső és csizmagond c. írással!] 1963

♦ Sütő András: Artiştii satului. Însemnări despre un concurs de amatori din comuna Ernei. /cikk/ Scînteia, 1963. ápr. 25.: 3. 1963

♦ Sütő András: Jegyzetek egy műkedvelő versenyen. /cikk/ Vörös Zászló, 1963. ápr. 30.: 2. [Részlet: „… világos a cél, a szándék: az új szocialista tudat kialakítása, a kommunista ember erkölcsi normáinak felvirágoztatása az élet minden területén…”] 1963

♦ Sütő András: Laikus vázlat egy festő arcképéhez. Igaz Szó, 1963/5.: 801–802. [Portré Nagy Imréről. // Kötetben (címváltozattal: Zsögöd II.) beépítve a Nagy Imre égő csipkebokrai című írásba, in: A0360 Istenek…: 41–49.] 1963

♦ Sütő András: Victoria noului în lupta împotriva vechiului reflectată în literatură. Gazeta literară, 1963/26. [Hozzászólás egy vitához. // Nem láttam, forrás: RéthyVáczy: 937.] 1963

♦ Sütő András: A szülőföld hangjai. /cikk/ Új Élet, 1963/13.: 4. 1963

♦ *** Hozzászólások [az Írószöv. Bürójának beszámolójához; tk. Sütő András]. Utunk, 1963. júl. 5.: 3. [A régi ellen harcoló győztes új tükröződése az irodalomban. Az Írószövetség Bürójának beszámolója.] 1963

♦ Sütő András: Glasul nou al pămîntului natal. /cikk/ Albina, 1963. júl. 18.: 4. [Vesd össze: G04350 A szülőföld hangjai. Új Élet, 1963/13.] 1963

♦ Sütő András: Önéletrajz helyett… Igaz Szó, 1963/8.: 243–245. /Irodalom és iskola/ [Ua. kötetben, in: A0250 Misi…1.: 346–349; A0410 Nyugtalan…: 9–14. és in: R570 In memoriam…] 1963

♦ Sütő András + Kovács György + Nina Cassian: Írók a pártosságról. Utunk, 1963. aug. 23.: 1. 1963

♦ Sütő András: Sorok egy állami gazdaságban. /riport/ Új Élet, 1963/20.: 6, 7. 1963

• Nagyvárad, 1963. március 30. *NÁMSz* Rendezte: Szombati Gille Ottó. Díszlet: Nagy Sándor. Jelmez: Zisiade Eliza. 1963

• Komárom, Magyar Területi Színház (*MATESZ*), 1963. ápr. 5. Rendezte: Konrád József. Díszlet: Perger Frantisek. ¤ Ismertető: S03070 Fónod Zoltán: Új Szó, 1963. ápr. 13. 1963

• Temesvár, 1963. június 30. *TÁMSz* Rendezte: Emil Josan. 1963

♦ Kántor Lajos: Írástól – emberig. Buk., 1963. [Tart.: Emberek útközben. (S. A. novelláiról.) // Első közlés: S02210 Utunk, 1959. okt. 30.] 1963

♦ Nicolae Manolescu: Sütő András: Karikás risipitorul. Contemporanul, 1963. jan. 4.: 3. [Zu: B260.] 1963

♦ Szőcs István: A gondolati anyag nagysága is számít. Utunk, 1963. jan. 11.: 2. [Vita Sütő Andrással, a Tékozló szerelemről (lásd még S02940 és G04230.] 1963

♦ Kenyeres Zoltán: Az ismeretlen kérvényező. Sütő András novellái. /kvism/ Élet és Irodalom, 1963. febr. 2.: 7. 1963

♦ Miron Dragu: În vitrinele librăriilor. Sütő András: Karikás risipitorul. Scînteia, 1963. febr. 18.: 2. [Zu: B260.] 1963

♦ E. Tudor: Sütő András: Karikás risipitorul. /kvism/ Viaţa romînească, 1963/3.: 175–177. [Zu: B260.] 1963

♦ Gálfalvi Zsolt: Növekvő olvasótábor várja az írott szót. Vörös Zászló, 1963. márc. 3.: 3. [A falusi könyvhónap rendezvényei között számos író-olvasó találkozó volt a tartományban, tk. Sütő Andrással is.] 1963

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék