kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1962: 78 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-78

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Karikás risipitorul. [= Karikás költekezik.] În româneşte de [Ford.] N. A. Străvoiu. Buc., 1962, Editura pt. Literatură, 141 p. [Román nyelvű fordítás.] Τ Tartalom: Cireşe tomnatice = Októberi cseresznye (5–16) • E mult pînă îţi cunoşti omul… = ??? (17–36) • Pentru o căniţă de untură = Egy csupor zsír (37–46) • Vine marea! = Jön a tenger! (47–60) • La taifas = ??? (61–69) • Karikás risipitorul = Karikás költekezik (70–82) • Copacii care cîntă = Mezőségi muzsikafák (83–86) • În arena uriaşilor = Óriások küzdőtere. (87–91) • Comoara Mării Moarte = A Holt-tenger kincse. (92–96) • Demeter Stegaru îşi dăruieşte viaţa = Zászlós Demeter ajándék-élete (97–119) • Căluţul din vis = Misi, a csillagos homlokú. (120–128) • Pozna = ??? (129–141).] ¤ Ismertető: S02970 Eugen Simion: Gazeta literară, 1962. dec. 20. S02990 Nicolae Manolescu: Contemporanul, 1963. jan. 4. S03020 Miron Dragu: Scînteia, 1963. febr. 18. S03030 E. Tudor: Viaţa romînească, 1963/3. S03100 Dinu Vrancea: Steaua, 1963/5. S03130 Marin Sorescu: Scînteia tineretului, 1963. jún. 2. S03140 Nicolae Ciobanu: Luceafărul, 1963. jún. 8. 1962

♦ Pobornik pokoja. [= A nyugalom bajnoka.] Perevod sz vengerszkogo [Magyarból ford.:] E. Loginovszkoj i A. Kovacsa. Predislovie [Előszó:] Eudzsen Luka. Buhareszt, 1962, Redakcija Narodnaja Rumünija, 69 p. 20 cm. Pld.: 13.500. /Biblioteka Narodnaja Rumünija 1, 1962/ [Orosz nyelvű fordítás.] 1962

Ion Creangă: Fehér Szerecsen. Ford. Sütő András. Ill. Coca Creţoiu. Buk., 1962, Ifjúsági Könyvkiadó, 78 p. [Nem láttam, forrás: DS2: 397. és KEK katalóguscédula.] 1962

Ion Creangă: Fehér Szerecsen. Ford. Sütő András. Ill. Noël Roni. Buk., 1962, Ifjúsági Könyvkiadó, 79 p. 27 cm. Pld.: 11.240 (6100 f. + 5140 k.) [Rmk.] 1962

Ion Creangă: A kecske és a három gidó. Ford. Sütő András. Ill. Demetrescu. Buk., 1962, Ifjúsági Könyvkiadó, 16 p. [Nem láttam, forrás: DS1: 403.] 1962

Ion Creangă Válogatott munkái. Az előszót Házy István írta. [Ford. Kiss Jenő, Vigh Károly, Sütő András.] Buk., 1962, Ifjúsági Könyvkiadó, 254 p. 17 cm. Pld.: 6120. /Tanulók könyvtára, 8./ Τ Tartalom: (S. A. fordításai): A kecske és a három gidó. (125–135) • Fehér Szerecsen. (136–199); Kukurikú, nagy bojár! (200–205) • Tarisznyás Iván. (214–232). 1962

♦ Sütő András állami díjas író: A párt eszméinek fénykörében. Vörös Zászló, 1962. jan. 6.: 3. [Részlet: „Az imperializmus bértollnokai ezerszer is kétségbe vonhatják, a történelmi igazságot nem lehet véka alá rejteni, mert tagadhatatlan, hogy szocialista-realista irodalmunk egész képviselete a párt eszményeinek fénykörében alkot. Művészi törekvései eggyéfonódtak a párt törekvéseivel, az emberi boldogságról szőtt álmai a párt vezetésével kiteljesülő szocializmusban válnak valóra.”] 1962

♦ Sütő András: Tűnődés – téli estén. /cikk/ Pionír, 1962. jan. 10. 1962

♦ Sütő András: Az álruhás királyfi. /cikk/ Új Élet, 1962. márc. 10.: 7. [Ion Creangă születésének 125. évford.] 1962

♦ Sütő András: Nagy napra virradva… Vörös Zászló, 1962. márc. 11.: 1. [Részlet: „Öröm és büszkeség tölti el mindannyiunk szívét, hogy tartományunk a teljesen kollektivizált tartományok soraiba lépett. A nagy fordulat egyben igazolása annak is, hogy hazánk e ájainak román, magyar és német nemzetiségű lakói a párt ragyogó eszméiben találták meg életük értelmét, boldogságuk megteremtésének lehetőségeit…”] 1962

♦ Sütő András: Pozna. În româneşte de N. A. Străvoiu. Luceafărul, 1962. márc. 15.: 3. [Nem tudtam azonosítani.] 1962

♦ S. A.: A boldogság otthonai. /vezércikk/ Új Élet, 1962. márc. 25.: 3. [Kollektivizálásról.] 1962

♦ Sütő András: Sorok egy kép alá. /jegyzet/ Új Élet, 1962. márc. 25.: 6. [Péterfy László: Cipővásárló c. képéről.] 1962

♦ Sütő András: Nuntă la castel. Comedie în trei acte. (Tg.-Mureş, 16 ianuarie 1962.) În romîneşte de Margareta şi V. Em. Galan. Teatrul, 1962/4: 16–50. [Bevezeti a rendező, L. Giurchescu. // = G04200 Tékozló szerelem.] 1962

♦ S. A.: Tavaszi áradat. /vezércikk/ Új Élet, 1962. ápr. 10.: 3. [Kollektivizálásról.] 1962

♦ Sütő András: Tékozló szerelem. Második felvonás. Igaz Szó, 1962/7.: 3–21. [„A bukaresti Vígszínház és a marosvásárhelyi Állami Színház bemutatója után több színház is műsorra tűzte Sütő András Tékozló szerelem című vidám játékát. Ebből az alkalomból közöljük a darab második felvonását.”] 1962

♦ Sütő András: Căluţul din vis. + Comoara. În romîneşte de Nic. A. Străvoiu. Gazeta literară, 1962. nov. 15.: 5. [G03420 Misi, a csillagos homlokú. + G03930 A Holt-tenger kincsei. (ua. kötetben, in: D150 *** Stăpîn pe-al său destin, poporul! Buc., 1988.)] 1962

♦ Sütő András: Karikás risipitorul. Scînteia, 1962. dec. 8.: 3. [Részlet a ro. ny. kötetből (B260).] 1962

♦ Sütő András: Margó. /jegyzet/ Új Élet, 1962. dec. 10.: 14. [Replika Szőcs Istvánnak a Tékozló szerelem kritikája ügyében (S02940 Utunk, 1962. nov. 2.); Szőcs duplikáját lásd in: S03000 Utunk, 1963. jan. 11.] 1962

♦ Sütő András: Vigoarea talentului popular. Însemnări de la spectacolul festiv dat de laureaţii celui de-al III-lea Festival bienal de teatru I. L. Caragiale. Scînteia tineretului, 1962. dec. 22.: 1, 3. 1962

♦ S. A.: Talpára állított világ. /vezércikk/ Új Élet, 1962. dec. 28.: 3. [Dec. 30. ünnepére.] 1962

♦ Sütő András: Margó. /jegyzet/ Új Élet, 1962. dec. 28.: 14. [Reflexiók Fodor Sándor, Szőcs István, Kemény János írásaira.] 1962

Tékozló szerelem. Vidám játék három felvonásban. = Nuntă la castel. Comedie în trei acte. [Nota bene: a román nyelvű előadás címét visszafordították, így ez címváltozatként is előfordul: Lakodalom a kastélyban.] // A Fecskeszárnyú szemöldök és a Szerelem, ne siess! c. színdarabok összevonásából és átdolgozásából. // „Bukarestben mutatták be először a darabot, aztán adódott egy csomó tanulság, s csak átírás, átrendezés után – a címet is cserélték – jött a második premier.” (S02880 Balogh Edgár: Korunk, 1962/7-8.) [Vesd össze: „A MÁMSz Sütő András Szerelem, ne siess c. színjátékát próbálja.” (S02670 Utunk, 1962. ápr. 27.) és H. A.: A Szerelem, ne siess fővárosi ősbemutatója előtt. (S02600 Előre, 1962. márc. 28.) // A genezisről lásd még: S02510 Udvarfalvi Zoltán: Vörös Zászló, 1961. dec. 17.] Első közlés: G04180 Sütő András: Nuntă la castel. Teatrul, 1962/4: 16–50. Első magyar nyelvű közlés (csak a második felvonás!): G04200 Igaz Szó, 1962/7. Kötetben, in: A0210 Tékozló szerelem. Buk., 1963.; B290 Nuntă la castel. Buc., 1963.; D080 *** Dramaturgia română contemporană. Buc., 1964. 2. kötet: 507–583.; A0250 Misi, a csillagos homlokú. Buk., 1968.; A0330 Misi, a csillagos homlokú. Kvár, 1972. 1962

• Bukarest, 1962. ápr. 24. *Teatrul de comedie* Nuntă la castel címmel, ford. Margareta şi V. Em. Galan. Rendezte: Lucian Giurchescu. Díszlet, jelmez: Dan Nemţeanu. ¤ Ismertető: S02600 H. A.: Előre, 1962. márc. 28. /előzetes/ S02660 Szász János: Előre, 1962. ápr. 26. S02680 V. Mîndra: Gazeta literară, 1962. máj. 3. S02700 Gálfalvi Zsolt: Vörös Zászló, 1962. máj. 6. S02720 Kacsir Mária: Utunk, 1962. máj. 11. S02740 Valentin Silvestru: Contemporanul, 1962. máj. 11. S02750 Călin Căliman: Scînteia tineretului, 1962. máj. 14. S02760 Victor Bîrlădeanu: Scînteia, 1962. máj. 20. S02800 Dinu Săraru: Luceafărul, 1962. jún. 1. S02780 Nagy Pál: Igaz Szó,1962/6. S02820 H. A.: Új Élet, 1962. jún. 10. S02870 Al. Popovici: Teatrul, 1962/8. 1962

• Marosvásárhely, 1962. május 31. *MÁMSz* Rendezte: Kovács György. Díszlet: Háry Lajos. A rendező asszisztense: Hunyadi András. ¤ Ismertető: S02770 Áts Gabriella: Vörös Zászló, 1962. máj. 31. /előzetes/ S02780 Nagy Pál: Igaz Szó,1962/6. S02830 Gálfalvi Zsolt: Vörös Zászló, 1962. júl. 1. S02840 Bokor András: Vörös Zászló, 1962. júl. 6. S02850 Kovács János: Előre, 1962. júl. 7. S02860 *** Új Élet, 1962. júl. 10. S02940 Szőcs István: Utunk, 1962. nov. 2. [KÁMSz, SzÁMSz, MÁMSz] 1962

• Szatmárnémeti, 1962. szeptember 9. *SzÁMSz* Rendezte: Kovács Ádám. Díszlet, jelmez: Szatmári Ágnes. (A bukaresti és marosvásárhelyi bemutató után a SzÁMSz is bemutatta a darabot, a „nyári szabadság előtt, kollektivista nézőknek”, közvetítette a Kolozsvári Rádió magyar adása is. A sorozatos előadásokra az őszi évadnyitáskor kerül sor. S02900 Utunk, 1962. aug. 17.) ¤ Ismertető: S02920 Ion Manuţiu: Tribuna, 1962. okt. 4. S02940 Szőcs István: Utunk, 1962. nov. 2. [KÁMSz, SzÁMSz, MÁMSz] 1962

• Petrozsény, 1962. szeptember. *Teatrul de Stat Valea Jiului* Rendezte: Marcel Soma. ¤ Ismertető: S02910 *** Előre, 1962. szept. 19. 1962

• Kolozsvár, 1962. október 14. *KÁMSz* Rendezte: Szabó József. Díszlet: Cs. Erdős Tibor. Jelmez: F. Halay Hajnal. ¤ Ismertető: S02930 Marosi Péter: Igazság, 1962. okt. 27. S02940 Szőcs István: Utunk, 1962. nov. 2. [KÁMSz, SzÁMSz, MÁMSz] 1962

• Sepsiszentgyörgy, 1962. november 30. *SÁMSz* Rendezte: Szabó József. Díszlet, jelmez: Biró I. Géza. 1962

• Iaşi, 1962. december? *Vasile Alecsandri Nemzeti Színház Stúdiószínháza* Rendezte: Teofil Vîlcu. Díszlet: Marga Ene. ¤ Ismertető: S02980 Mircea Radu Iacoban: Tribuna, 1962. dec. 20. 1962

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék