kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1961: 35 tétel lapozás: 1-30 | 31-35

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Az ismeretlen kérvényező. [Elbeszélések.] Ill. Arz Helmuth. Buk., 1961, Ifjúsági Könyvkiadó, 97 p. 20 cm. Pld.: 5000 f. + 1000 k. [Kiadói fülszöveg.] Τ Tartalom: Az új bocskor (5–51) • Misi, a csillagos homlokú (52–59) • Az ismeretlen kérvényező (60–81) • Bogár Zsuzsika búcsúzik (82–97). 1961

♦ Az ismeretlen kérvényező. [Elbeszélések.] Ill. Arz Helmuth. Buk., 1961, Ifjúsági Könyvkiadó, 97 p. 20 cm. [Rmk. Megjelent 630 példányban a MNK számára. // Tartalom: lásd A0170.] ¤ Ismertető: S02550 K. P. [Kolozs Pál]: A Könyv, 1962/2. S02570 *** Magyar Nemzet, 1962. febr. 14. S02580 Ny. [Nyerges András]: Élet és Irodalom, 1962. febr. 17. S03010 Kenyeres Zoltán: Élet és Irodalom, 1963. febr. 2. 1961

♦ Szerelem, ne siess! Vidám játék egy felvonásban. Mvh., 1961, A MMAT Néptanácsa – Népi Alkotások Tartományi Háza, 30 p. 20 cm. [Borítólap: Szotyori Anna. // Lásd még A0200 és ro. ford.: B250.] 1961

♦ Szerelem, ne siess! Vidám játék egy felvonásban. Buk., 1961, Irodalmi Könyvkiadó, 58 p. 17 cm. /Műkedvelők színháza/ [Tart.: Szerelem, ne siess! (3–47) • Marosi Ildikó: Rendezői tanácsok. (49–58)] 1961

♦ Dragoste, nu te pripi. [= A0190 Szerelem, ne siess!] Comedie într-un act. [Vígjáték egy felvonásban.] Traducere şi adaptare de [Ford. és átdolgozta] Aurel Martin. Buc., 1961, Casa Centrală a Creaţiei Populare, soksz., 42 p. 21 cm. /Teatru pentru amatori/ [Román nyelvű fordítás.] 1961

♦ *** Pentru viaţă nouă = Az új életért. Culegere de materiale de repertoriu pentru alegerile din 5 martie 1961 – Műsoranyag az 1961 március 5-i választásokra. Editată de Casa Regională a Creaţiei Populare, Tg.-Mureş = Kiadja a Népi Alkotások Tartományi Háza, Mvh. 83 p. [22 írást tartalmazó kétnyelvű kiadvány. // Tart.: Sütő András: Szavad legyen a mi szavunk. Színdarab egy felvonásban, két képben. (23–38) // Vesd össze: G03080 és G02140.] 1961

♦ *** A román irodalom kis tükre – Antologia literaturii române. 1–4. kötet. Buk., 1961–1964. Irodalmi Könyvkiadó. 635, 826, 684, 1482 p. [Tart.: Ion Creangă: Fehér Szerecsen. Ford. Sütő András. 2. kötet: 255–295. // Nem láttam, forrás: DS1: 81, 798.; DS2: 399. // A kötetek ismertetőjét lásd: DS2: 25, 68–69.] 1961

♦ Sütő András: A holt-tenger (sic!) kincsei. Előre, 1961. jan. 7.: 2. [A Napló rovatban. // Gázkutakat fúrnak a Mezőségen. // Ua. kötetben, ford., in: B260 Karikás, risipitorul: 92–96. és D150 *** Stăpîn pe-al său destin, poporul! (311–314.)] 1961

♦ Sütő András: Candidatul necunoscut. Trad. R. Luca. Cravata roşie, 1961/2.: 6–9. [Az ismeretlen kérvényező. // Nem láttam, forrás: Réthy–Váczy: 934.] 1961

♦ Sütő András: Az emberközelség melege… /jegyzet/ Igaz Szó, 1961/2.: 168–170. 1961

♦ Sütő András: Egységünk messzesugárzó példája. /vezércikk/ Új Élet, 1961. febr. 25.: 3. [Választásokról.] 1961

♦ Sütő András: Jön a tenger! /novella/ Igaz Szó, 1961/3.: 323–329. [® Ism.: S02470 Izsák József, Igaz Szó, 1961/6.: 857–859.] 1961

♦ Sütő András: A messzelátó torony őre. Előre, 1961. ápr. 29.: 2. [A Napló rovatban.] 1961

♦ Sütő András: A párt eszméinek vonzókörében. /cikk/ Igaz Szó, 1961/5.: 690. [Az RKP alapításának 40. évfordulójára.] 1961

♦ Sütő András: Decemberi emlék. Napsugár, 1961. máj.: 19. 1961

♦ Sütő András: În arena uriaşilor. Luceafărul, 1961. máj. 1.: 7. [Vesd össze: G03900 Óriások küzdőtere. Előre, 1960. dec. 18. // Ua. kötetben, in: B260 Karikás risipitorul: 87–91.] 1961

♦ Sütő András: Vine marea! Gazeta literară, 1961. máj. 25.: 3. [= G03970 Jön a tenger!] 1961

♦ Sütő András: Jöhetsz, tél! Előre, 1961. jún. 18.: 2. [A Napló rovatban.] 1961

♦ Sütő András: Zsögödi látogatás [Nagy Imrénél]. Új Élet, 1961. aug. 23.: 14. 1961

♦ Sütő András: Szerelem, ne siess! Vidám játék egy felvonásban. Igaz Szó, 1961/9.: 326–348. [Ua. in: G04060 Művelődés, 1961/10.] 1961

♦ Sütő András: Szerelem, ne siess! Vidám játék egy felvonásban. Művelődés, 1961/10.: 53–61. [Első közlés: G04050 Igaz Szó, 1961/9.] 1961

♦ Sütő András: Búcsú Mihail Sadoveanutól. Előre, 1961. okt. 20.: 8. [Ua. in: G04080 Új Élet, 1961. okt. 25.] 1961

♦ Sütő András: Búcsú Mihail Sadoveanutól. /nekrológ/ Új Élet, 1961. okt. 25.: 12. [Első közlés: G04070 Előre, 1961. okt. 20.] 1961

♦ Sütő András: Galiba. Részlet egy kisregényből. Igaz Szó, 1961/12.: 870–876. [+ A szerző arcképe és életrajzi adatai. // Nem sikerült kiderítenem, hogy minek a részlete.] 1961

♦ Sütő András: Dragoste, nu te pripi! Comedie într-un act. Traducere şi adaptare de Aurel Martin. Tribuna, 1961. dec. 7.: 4–7. [= G04050 Szerelem, ne siess!] 1961

= G04050">G04050 Szerelem, ne siess! Vidám játék egy felvonásban. Folyóirat-közlés: G04050">G04050 Igaz Szó, 1961/9. = G04060 Művelődés, 1961/10. = G04100 Dragoste, nu te pripi! Tribuna, 1961. dec. 7. Kötetben: A0190 Szerelem, ne siess! Mvh., 1961.; A0200 Szerelem, ne siess! Buk., 1961.; B250 Dragoste, nu te pripi. Buc., 1961.; C070 *** A böcstelen. Bp., 1963. (Szerelem ne siess! Sütő András vidám, egyfelvonásos játékát magyar színpadra alkalmazta Debreczeni László és Somlai Pál: 74–99.) 1961

♦ (–r –n) [Polgár István]: Rövid beszélgetés Sütő Andrással. Vörös Zászló, 1961. ápr. 2.: 3. [Előcím: Alkotó művészeink a 40. évforduló köszöntésére. Részlet: „Kérdés: Mivel készül pártunk fennállásának negyvenedik évfordulójára? – S. A.: Amivel készültem, Jön a tenger címmel jelent meg az Igaz Szóban. Ezt a novellát népünk legjobb fiainak a kommunistáknak ajánlottam. Pártunk erejét, bölcsességét és nagyságát próbáltam ezzel az írással érzékeltetni. Hogy mennyire sikerült, azt az olvasó fogja eldönteni.”] 1961

♦ Nagy Pál: Alkotó művészeink a 40. évforduló tiszteletére. – Az író műhelyében. Vörös Zászló, 1961. ápr. 16.: 3. [Részlet: „Hazai magyar novellairodalmunk ez évi legkiemelkedőbb alkotását olvashattuk nemrég az Igaz Szó márciusi számában. Sütő András a Jön a tenger!-rel írásművészetének eddig ismeretlen, járatlan területén csillogtatta meg alkotó erejének érettségét. A feltartózhatatlanul előretörő új győzelmének drámai sűrítettségű rajza ez a kis remekmű – s egyben Sütő András mindig újat kereső szenvedélyének örvendetes dokumentuma is.”] 1961

♦ Oláh Tibor – Izsák József: Irodalmunk központi hősei – a kommunisták. /tanulmány/ Igaz Szó, 1961/5.: 765–777. [Tk. Sütő Andrásról is.] 1961

♦ Balogh Edgár: Irodalompolitikai jegyzetek. Korunk, 1961. jún.: 742–748. [Említve S. A. is.] 1961

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék