kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1960: 53 tétel lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Fecskeszárnyú szemöldök. Vidám játék egy felvonásban. Buk., 1960, Nyomtatványok és Kiadványok Állami Kiadója. 31 p. 20 cm. Pld.: 1100. [Lh: OSzK, OB 30354. // Lásd még:B230.] 1960

♦ Aripă de rîndunică. [= A0160 Fecskeszárnyú szemöldök.] Comedie într-un act. [Vígjáték egy felvonásban.] În romîneşte de [Ford.] Ion Chinezu. Buc., 1960, Ed. de Stat pt. Imprimate şi Publicaţii, 38 p. 20 cm. Pld.: 5130. /Teatru/ [Színház.] [Ro. nyelvű fordítás.] 1960

♦ A şaptea bucurie. [= A hetedik.] Buc., 1960, ESPLA, 362 p. 20 cm. Pld.: 11.000 + 4000. /Biblioteca ţăranului muncitor/ [Román nyelvű fordítás. // Ford. Remus Luca (R. L.), Alexandru Aldea (A. A.), Constantin Olariu (C. O.).] Τ Tartalom: Un pachet de tutun (R. L.) = Egy pakli dohány (5–19) • Opinci noi (R. L.) = Új bocskor (20–57) • Cotitura a mîncat vaca (A. A.) = Virágot megette a kanyar (58–67) • Izbîndă în zori de zi (A. A.) = Hajnali győzelem (68–90) • Scrisorile domnului Marişan (A. A.) = Marisán úr levelei (91–107) • Suzana Bogár pleacă = Bogár Zsuzsika búcsúzik (108–119) • Cuvîntul tău să fie cuvîntul nostru (A. A.) = Szavad legyen a mi szavunk… (120–134) • A şaptea fată = A hetedik (135–144) • Cînd îţi lipseşte o doagă (A. A.) = Háromnegyed ész (145–165) • S-au scuturat trandafirii… (A. A.) = Elnyílt már a rózsa… (166–171) • Griji (R. L.) = Bonyodalom. [?] (172–192) • O femeie şi jumătate (R. L.) = Asszony a talpán (193–209) • Candidatul necunoscut (R. L.) = Az ismeretlen kérvényező (210–228) • Mămăliguţă cu brînză (R. L.) = Túróspuliszka (229–241) • Documentul (R. L.) = A dokumentum (242–249) • Necazul neîntrecutului cosaş (R. L.) = A vezérkaszás bánata (250–274) • Rătăcirile lui Salamon (C. O.) = Félrejáró Salamon (275–362). ¤ Ismertető: S02250 Mircea Braga: Steaua, 1960/2. 1960

♦ *** Te slăvim, ţară nouă! Culegere de reportaje. Buc., 1960, ESPLA, 408 p. [Tart.: S. A.: Oameni şi locuri. (316–322) // Vesd össze: G03540 Scînteia, 1959. aug. 2. // Nem láttam, forrás: Réthy–Váczy: 600, 937.] 1960

Ion Creangă: Fehér Szerecsen. Válogatott művek. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő, Sütő András, Miklós Gyula. Bp., 1960, Európa Könyvkiadó, 258 p. /A világirodalom klasszikusai/ [Nem láttam, forrás: BLR: 333.; GMJ: 29.] 1960

Ion Creangă: Kukuriku, nagy bojár! [Punguţa cu doi bani.] Ford. Sütő András. Ill. Ioana Olteş. Buk., 1960, Ifjúsági Könyvkiadó, 15 p. 21 cm. Pld.: 4120. 1960

♦ Sütő András: Omul liniştii. Povestire. Viaţa românească, 1960/1.: 11–72. [Ism.: S02330 Eugen Simion, Contemporanul, 1960. máj. 13. // Szó szerinti fordításban: A csönd embere. Nem tudtam azonosítani.] 1960

♦ Ion Creangă: Az oktondi ember meséje. Ford. Sütő András. Vörös Zászló, 1960. jan. 3.: 4. 1960

♦ Sütő András: Téli virágok. Új Élet, 1960. jan. 25.: 7. [Riport Nagykendről.] 1960

♦ Sütő András: Mihók báró. Részletek egy kisregényből. Új Élet, 1960. márc. 10.: 14. 1960

♦ Sütő András: Új szépségek bölcsőringatója. /emlékezés Asztalos Istvánra/ Utunk, 1960. márc. 18.: 3. 1960

♦ Sütő András: Csendes beszélgetés. /próza/ Vörös Zászló, 1960. ápr. 17.: 5. 1960

♦ Sütő András: Mezőségi muzsikafák. [Értsd: a vezetékes rádió tartóoszlopai.] /jegyzet/ Utunk, 1960. ápr. 22.: 7. [Ua. románul: G03750 Gazeta literară, 1960. máj. 12.] 1960

♦ Sütő András: Zászlós Demeter ajándék élete. /elbeszélés/ Igaz Szó, 1960/5.: 664–674. 1960

♦ *** Az új irodalom útján. (Hozzászólások az RNK Írószövetsége nemzeti kisebbségek irodalmával foglalkozó bizottság ülésén, 1960. márc. 30-án. Tk. Sütő András.) Utunk, 1960. máj. 6.: 2. 1960

♦ Sütő András: Copacii care cîntă. În romîneşte de Nic. A. Străvoiu. Gazeta literară, 1960. máj. 12.: 5. [= G03720 Mezőségi muzsikafák.] 1960

♦ Sütő András: Bukfenc. /glossza/ Új Élet, 1960. máj. 25.: 9. [Szőcs István kritikájáról.] 1960

♦ Sütő András: Olvasás közben. Igaz Szó, 1960/6.: 904–912. [Olvasónapló – Fr. Sagan, E. Hemingway, Arthur Miller, Ionesco, Pratolini könyveiről.] 1960

♦ Hajdu Győző – Sütő András: Ars poetikák nyomában. Legfiatalabb költőink művészi gyakorlatáról. /krit/ Utunk, 1960. jún. 10.: 4, 6. [Zu: Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Jancsik Pál, Hervay Gizella, Fábián Sándor.] 1960

♦ Sütő András: Naplómból. Előre, 1960. jún. 11.: 3. 1960

♦ Sütő András: Álmok, számadatok. /vezércikk/ Új Élet, 1960. jún. 25.: 2. [Az RMP III. kongresszusa.] 1960

♦ Sütő András: A kommunizmus röppályáján… /cikk/ Igaz Szó, 1960/7.: 9–10. [Az RMP III. kongresszusáról.] 1960

♦ Sütő András: Au înflorit toţi trandafirii… În româneşte de Nic. A. Străvoiu. Luceafărul, 1960. júl. 1.: 4. [= G02180 Elnyílt már a rózsa…] 1960

♦ Sütő András: 100.000 traktor. /vezércikk/ Új Élet, 1960. júl. 25.: 3. 1960

♦ Sütő András: Demeter stegarul. În româneşte de N. A. Străvoiu. Viaţa românească, 1960/8.: 64–74. [= G03490 = G03730 Zászlós Demeter (ajándék élete).] 1960

♦ Sütő András: Új osztály. /vezércikk/ Új Élet, 1960. aug. 10.: 3. 1960

♦ Sütő András: Légy jó mindhalálig. /vezércikk/ Új Élet, 1960. szept. 10.: 3. [Iskolakezdés.] 1960

♦ (S): Ösztöndíjasok. /cikk/ Új Élet, 1960. szept. 25.: 16. [A stílus alapján Sütő András lehet a szerző.] 1960

♦ Sütő András: Mindig a néppel. /jegyzet/ Igaz Szó, 1960/10.: 537–538. [ M. Sadoveanuról.] 1960

♦ Sütő András: Köszöntő szavak helyett… Előre, 1960. okt. 29.: 3. [Mihail Sadoveanu 80 éves. // Vesd össze: G02871.] 1960

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék