kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1958: 36 tétel lapozás: 1-30 | 31-36

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sütő András: A közművelődés időszerű kérdései. – Író és olvasó mélyülő kapcsolata. /cikk/ Művelődés, 1958/1.: 18. 1958

♦ Sütő András: Eső elől tóba. Tűnődés magunk fölött. Igaz Szó, 1958/1.: 93–98. [Asztalos István és Szabó Gyula kötetei ürügyén a hazai irodalomról. Ua. kötetben, in: A0590 Évek…: 62–70., kisebb változtatásokkal, jegyzettel.] 1958

♦ Sütő András: Közelebb a provinciához. Tűnődés magunk fölött. Igaz Szó, 1958/2.: 216–219. [Ua. in: A0590 Évek…: 70–75., kisebb változtatásokkal, jegyzettel.] 1958

♦ Sütő András: Idegen életek küszöbén. Tűnődés magunk fölött. Igaz Szó, 1958/3.: 396–398. [Székely János verseiről: „a mi számunkra, kik a szocialista forradalom végigvitelére vállalkoztunk” nem elfogadható Székely verseinek hangvétele, a költő befelé fordulása. – Sz. J. ezt követően önkritikát gyakorolt, lásd: S01940 Székely János: A valóság kötelez. Önvizsgálat és felismerés. Igaz Szó, 1958/12. // Sütő duplikáját lásd: G03400 Új bor. Igaz Szó, 1959/1. // A Sütő–Székely-vita visszhangjáról lásd még: S01850 Izsák József: Tűnődés a tűnődésen. Igaz Szó, 1958/5. és S01981 Láng Gusztáv: Valóság és világnézet. Utunk, 1959. jan. 15. // A vita utóéletéről lásd: S27250 Székely János: A bűntudat természetrajza. Árgus, 1994/1. (Ua. in: S30620 Székelyföld, 1999/3.: 7–29.) – Sütő válaszát ez utóbbi közlésre, lásd G11770 Székelyföld, 1999/5.: 130–132. // Székely János: A bűntudat természetrajza c. írására a Földes-vitában is hivatkoznak.] 1958

♦ Sütő András: Így biztonságosabb. /cikk/ Művelődés, 1958/3.: 40. [A Disputa rovatban; előcím: Legyen közkincs a vers. A szerk. vitazáró cikke (1958/5.: 37.) idéz S. A. írásából.] 1958

♦ Sütő András: Problemele reflectării actualităţii în literatura contemporană. Gazeta literară, 1958/10. [Nem láttam, forrás: P0751 RéthyVáczy: 937.] 1958

♦ Sütő András: Gond és eszmény. /beköszöntő/ Művészet, 1958. ápr. (1. évf. 1. sz.): 3. [A múlt sanyarú emlékei: „A kisebbségi magyar – román munkástestvérének mindenben sorstársa – örült, hogy élt; a bizonytalanság riadalmában tengődő színház csak félszemmel ügyelhetett az eszményeire.”] 1958

♦ –ő. –s.: Öngól. /jegyzet/ Igaz Szó, 1958/4.: 638. [Nemecz Alajos Tomcsa Sándort kritizáló írása ürügyén.] 1958

♦ Sütő András: A barátság szimbóluma. /cikk/ Előre, 1958. ápr. 7.: 1. [A Konstanca tartományi kultúrcsoportok vetélkedőjén látott „barátság táncáról”.] 1958

♦ Sütő András megnyitó beszéde [a MAT békeharcosainak konferenciáján]. Vörös Zászló, 1958. jún. 10.: 1, 3. 1958

♦ Sütő András: Az alkotás érdekében. /cikk/ Művészet, 1958. júl.: 3. [„A párt – miközben önmagát is megtisztítja a revizionista frakcionistáktól, a mindenfajta elhajlóktól és ellenséges elemektől – egész szellemi és művészeti életünk ideológiai tisztaságának megvédésére figyelmeztet. (…) az elhagyott társadalmi bázis vonzása, a kispolgári világ miazmás légköre, a szocialista valóság felületes ismerete vagy szubjektivista megítélése, a távlatvesztés veszélye, a marxista önképzés szúnyatagsága, a szamaritánus meghatódottság az eszmék harcában, az újabban Descartes-tal takaródzó kétkedőknek, a permanens csalódás lovagjainak eszmei hatása, a világnézeti ellentmondások, – mindez együttvéve élő és ható erővé válik a művész munkájában, magatartásában, ha pártos elkötelezettsége nem fakad szilárd elvi meggyőződésből.”] 1958

♦ Sütő András: Ünnepi számvetés. /cikk/ Művészet, 1958. aug.: 3. [„Pártos szellemű művészeink – a polgári-revizionista esztétikai nézetek ellen küzdve – továbbra is arra törekszenek, hogy alkotásaikkal, a festmény, a zenemű, a film, a színpadi szó közvetett vagy közvetlen hatóerejével a dolgozó nép nevelését szolgálják.”] 1958

♦ Sütő András: Fecskeszárnyú szemöldök. Vidám játék egy felvonásban. Igaz Szó, 1958/12.: 716–733. 1958

• Galac, ro. színház, 1958/59. *Teatrul de Stat din Galaţi* Rendezte: Valeriu Moisescu. ¤ Ismertető: S01900 Mircea Hulubaş: Contemporanul, 1958. szept. 19. S01910 Mariana Pîrvulescu: Romînia liberă, 1958. okt. 17. S01920 I. R.: Teatrul, 1958/10-11. 1958

• Torda, ro. színház 1958. dec.(?) *Teatrul de Stat din Turda* Rendezte: Vintilă Rădulescu. ¤ Ismertető: S01950 C. Paraschivescu: Contemporanul, 1958. dec. 26. S01970 C. Paraschivescu: Teatrul, 1959/1. 1958

∗ Fecskeszárnyú szemöldök. Vidám játék egy felvonásban.Első közlés: G03390 Igaz Szó, 1958/12. Kötetben: C060 *** Négy vidám játék. Mvh., 1959. B230 Aripă de rîndunică. Buc., 1960. ¤ Ismertető: (a kötetről) S02220. Kántor Lajos: Igaz Szó, 1959/11. 1958

Încurcătură [= Bonyodalom]. Az RTV filmje. Átdolgozta Eva Dragomir és Georgeta Tomescu, 1958. ¤ Ismertető: S01890 *** Utunk, 1958. szept. 11. 1958

♦ Tittel A. et al.: Literatura română. Clasa a VIII-a. Manual pentru şcolile cu limba de predare ale naţionalităţilor conlocuitoare. Buc., 1958, EDP, 144 p. [Későbbi kiadások: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963. // Tart.: Sütő Andrásról ismertető és részlet a Suzana Bogár pleacă c. elbeszélésből. // Nem láttam, forrás: P0751 Réthy–Váczy: 598, 600, 934.] 1958

♦ Gálfalvi Zsolt: Írók, könyvek, viták. Irodalomkritikai cikkek és tanulmányok. Mvh., 1958, ÁIMK, 252 p. [Névmutató nélkül. S. A. említve a 61. oldalon is. // Tart.: A0080 Egy pakli dohány. Sütő András novelláskötete. (99–108) // Első közlés: S01050 Utunk, 1954. okt. 1.] 1958

♦ Robotos Imre: A Félrejáró Salamon filmváltozatáról. /krit/ Utunk, 1958. jan. 9.: 12. [Gh. Turcu: O mică întîmplare.] 1958

♦ Jánosi János: Emberség és igazság. Utunk, 1958. febr. 6.: 8. [Vita az 1957-es írói termésről, tk. Sütő András írásairól.] 1958

♦ Kiss József – Bartos Dénes – Csillag István: Mit vár a falusi olvasó? Falvak Dolgozó Népe, 1958. márc. 4. [Magyarpécskai kollektivisták olvasói levele; a Félrejáró Salamon folytatásokban való közlése (1957. okt. 8.–1958. febr. 4.) után nyilvánítottak véleményt az írásról. „… miért nem ír Sütő András elvtárs másik ilyen szép történetet a lapban? Nagyon jó hatása lenne.”] 1958

♦ Kacsir Mária: Új évfolyam kezdetén. Jegyzetek az Igaz Szó januári és februári számához. Előre, 1958. ápr. 13.: 2. [Tk. S. A.: Eső elől a tóba és Közelebb a provinciához c. írásairól.] 1958

♦ Hajdu Győző: Menet közben. /cikk/ Igaz Szó, 1958/5: 650–665. [Visszatekintés a folyóirat 5 éves történetére és munkatársaira, tk. Sütő Andrásra.] 1958

♦ Izsák József: Tűnődés a tűnődésen. Igaz Szó, 1958/5.: 766–770. [Sütő András Tűnődés magunk fölött alcímű cikksorozatáról, in: Igaz Szó, 1958/1., 2., 3. sz. (lásd: G03280, G03290, G03300)] 1958

♦ *** Köszöntjük a Művészetet. Vörös Zászló, 1958. máj. 4.: 4. [Az induló új folyóiratról, S. A. főszerkesztőről.] 1958

♦ *** A háború ellen, a nyugodt életért. – A Magyar Autonóm Tartomány békeharcosainak konferenciája. Vörös Zászló, 1958. jún. 10.: 1. [„Az értekezletet Sütő András kétszeres állami díjas író nyitotta meg.” Lásd: G03360 Sütő András megnyitó beszéde. – Uott, a 3. oldalon: A Tartományi Békebizottság tagjai, tk. Sütő András.] 1958

♦ Szemlér Ferenc: Înflorirea literaturii maghiare din R.P.R. Gazeta literară, 1958. aug. 21. és aug. 28. [Említve S. A. is.] 1958

♦ *** (Hír a Krónika rovatban): A bukaresti televízió a közeljövőben bemutatja Sütő András Bonyodalom c. tévére alkalmazott novelláját, Eva Dragomir és Georgeta Tomescu átdolgozásában. Utunk, 1958. szept. 11.: 8. [A novella magyar eredetijét nem találtam, román fordításban több helyen is szerepel: Încurcătură (= Griji?) címvált. Talán a Gond c. novelláról van szó (?). ] 1958

♦ Mircea Hulubaş: Înnoirea piesei Mireasa desculţă la Teatrul din Galaţi. Contemporanul, 1958. szept. 19.: 5. [A Mezítlábas menyasszony Galacon, felújítás. // Részlet a magyar cikkrecenzióból (OSzMI): „Sajnos a színpadi szerzők egy része elhanyagolja régebben kiadott műveik revideálását és esetleges átírásának feladatát. Pl. Sütő András és Hajdu Zoltán megelégszenek azzal, hogy a Mezítlábas menyasszonyt a Galaci Állami Színház műsorára tűzte, de nem érdekli őket a darab szövegezésének időszerű módosítása.”] 1958

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék