kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1956: 41 tétel lapozás: 1-30 | 31-41

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Félrejáró Salamon. Ill. Feszt László. Mvh., 1956, ÁIMK, 85 p. 20 cm. Pld.: 6000. [A Tártkarú világ c. kötetbe elbeszélésként sorolták be, az OSzK katalóguscéduláin kisregényként és regényként szerepel. // Lásd még A0120 (2. kiadás), A0230 (3. kiadás); B210 ro. ford.] ¤ Ismertető: S01530 Marosi Péter: Igaz Szó, 1956/12. S01540 Kacsó Sándor: Korunk, 1957/1. 1956

♦ Félrejáró Salamon. 2. kiad. Bp., 1956, Új Magyar Könyvkiadó, 158 p. Pld.: 4000. [Lh: OSzK, MA 11.381. // Rmk. // A kiadó nevének változata a védőborítón: Európa Könyvkiadó. // Első kiadás: A0110.] ¤ Ismertető: S01660 Fülöp János: Élet és Irodalom, 1957. jún. 7. 1956

♦ Sieg in Morgengrauen. [= A0010 Hajnali győzelem.] Skizzen und Novellen. [Karcolatok és novellák.] Aus dem Ungarischen übertragen von [Ford.] Mariana Şora. Buk., 1956, Verlag für Fremdsprachige Literatur, 286 p. 20 cm. [Német nyelvű fordítás.] @&@ Tartalom: Die Siebente. = A hetedik. (5–17) ● Ein Päckchen Tabak. = Egy pakli dohány. (18–36) ● Die neuen Opanken. = Az új bocskor. (37–87) ● Eine Frau, die ihren Mann stellt. = Asszony a talpán. (88–109) ● Der unbekannte Bittsteller. = Az ismeretlen kérvényező. (110–132) ● Maisbrei mit Käse. = Túrós puliszka. (133–149) ● Sieg in Morgengrauen. = Hajnali győzelem. (150–177) ● Salamon geht fehl. = Félrejáró Salamon. (178–286). 1956

♦ *** Lengyel földön. Kovács György, Sütő András, T. G. Maiorescu, Dános Miklós riportjai. Mvh., 1956, ÁIMK, 117. p. 16 cm. Pld.: 1600. [Sütő András ennek a riportútnak a hatására írta meg később a Fekete rózsák c. szövegét.] Τ Tartalom: Kovács György: Lengyel földön. (5–26) • T. G. Maiorescu: A vielicskai sóbányában. (70–73) • Sütő András: Auschwitzban /1955 augusztusában/. (74–85. // Első közlés: G02840 Falvak Dolgozó Népe, 1955. szept. 6.) • Dános Miklós: Felejthetetlen élmények. (86–117) 1956

♦ *** Szavad legyen a mi szavunk. [Mvh.], 1956, A Népi Demokrácia Frontja Magyar Autonóm Tartományi Tanácsa, 71 p. [14 írást tartalmazó képviselőválasztási propagandafüzet. // Tart.: Sütő András: Szavad legyen a mi szavunk… (8–18) // Első közlés: G02140 Utunk, 1952. nov. 14.] 1956

♦ *** Omagiu lui Mihail Sadoveanu cu prilejul celei de-a 75 aniversări (1855–1955). Buc., 1956, ESPLA, 400 p. [Tart.: Sütő András: Scrisoare lui Mihail Sadoveanu. (358–359) // Első közlés: G02870 Marosvásárhelyi levél. Igaz Szó, 1955/11.] 1956

Ion Creangă: Fehér Szerecsen. 2. kiadás. Ford. Sütő András. Ill. Coca Creţoiu. Buk., 1956, Ifjúsági Könyvkiadó, 77 p. 20 cm. Pld.: 10.000. /Tanulók könyvtára/ 1956

Ion Creangă Válogatott munkái. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő, Sütő András, Vigh Károly. Bev. Oláh Tibor. Mvh., 1956, ÁIMK, 305 p. /Román klasszikusok/ Τ Tartalom: Oláh Tibor: Ion Creangă [előszó]. (5–13) • Emlékeim /cikluscím/ (Ford. R. B. M., K. J.) (15) • Gyermekkorom emlékei. (17–89) • Duhu atya. (90–95) • Ion Roată apó és a fejedelemségek egyesülése. (96–100) • Az a zsivány Nichifor apó. (101–116) • Mesék [cikluscím]. (117) (Ford. S. A. és V. K.) • Egy anyósnak három menye. (119–126) (S. A.) • A kecske és a három gidó. (127–135) (S. A.) • Kukurikú, nagy bojár! (136–140) (S. A.) • Karó Dani. (141–154) (S. A.) • A disznó meséje. (155–168) (V. K.) • Sztán, akinek ördög volt a szolgája. (169–190) (S. A.) • Fehér szerecsen. (191–240) (S. A.) • Két leány. (241–246) (V. K.) • Tarisznyás Iván. (247–261) (S. A.) • A lusta ember meséje (262–263) (V. K.) • Mese az emberi butaságról. (264–267) (V. K.) • Öt kenyér. (268–271) (V. K.) • Szép Vitéz, a kanca fia. (272–283) (V. K.) • Egyéb művek [cikluscím] (285) • Életrajzi töredék. (287–288) (V. K.) • A kicsitű és a nagyverő. (289–291) (S. A.) • A len és az ing. (292–294) (V. K.) • A rászedett medve. (295–296) (V. K.) • Az oktondi ember meséje. (297–299) (S. A.) • Egy lecke. (300–303) (V. K.). 1956

♦ Sütő András: Pohárköszöntő szilveszter éjjelén. /cikk/ Dolgozó Nő, 1956/1.: 11. 1956

♦ Sütő András: Egy versolvasó megjegyzései. /jegyzet/ Igaz Szó, 1956/2.: 231–235. [Erdélyi magyar költők műveiről.] 1956

♦ Sánta János: A pléhzenekar. Szatirikus jelenet. Művelődési Útmutató, 1956/3.: 4–8. [Ezen a néven ez az egy műve íródott. // Vesd össze: S01590 Sütő András Rezesbanda című egyfelvonásosa megkapta az 1956 évi Vasile Alecsandri-díjat. Utunk, 1957. máj. 4. // „A novellák tovább íródnak, sőt az idő fordulása nézőpontot módosít az íróban is, a Pléhzenekar című szatirikus jelenetétől eltekintve újabb játék nem születik.” (S11590 Ablonczy László: Sütő András-bemutatók előtt. FiSziMu, 1978. márc. 4.) // Ro. fordítása, szintén álnéven, in: G02980 Cultura poporului, 1956/7.] 1956

♦ Sütő András: Despre oameni, meleaguri şi străvechi legende… Scînteia, 1956. márc. 17.: 2. [Riport a MAT-ból.] 1956

♦ Sütő András: Tisztelt Dohányigazgatóság! /jegyzet/ Vörös Zászló, 1956. ápr. 13.: 2. 1956

♦ Sütő András: Vár a világ. Pionír, 1956. jún. 1. [Gyermeknapi köszöntő.] 1956

♦ Sütő András: Pornesc oamenii. (Fragment) Albina, 1956. jún. 13.: 4. [Emberek indulnak.] 1956

♦ Santa Ianoş [Sütő András]: Fanfara. Comedie într-un act (trei tablouri). Cultura poporului, 1956/7.: 7–13. [G02940 A pléhzenekar fordítása.] 1956

♦ Sütő András: Shakespeare: 1000 példány? /jegyzet/ Utunk, 1956. aug. 3.: 2. 1956

♦ Sütő András: Álmodozás az új Korunkról. /jegyzet/ Utunk, 1956. aug. 31.: 1. 1956

♦ Sütő András: Jónás. /publ/ Utunk, 1956. okt. 12.: 3. 1956

♦ Sütő András: Tiszta lelkiismeretű emberek barátsága. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1956. okt. 16.: 1. [A Román–Szovjet Barátsági Hónap köszöntése. „… a felszabadító szovjet nép hozott számunkra teljes emberi megújulást…” – Az írást kézírásos szignó zárja, mely utóbb általánossá vált (főleg a cikkek, állásfoglalások végén). Ennél korábbi szignót nem jegyeztem meg, s a továbbiakban sem követem.] 1956

♦ *** Lelkiismeretünk parancsszava. A Magyar Autonóm Tartományban élő íróknak és a marosvásárhelyi irodalmi intézmények dolgozóinak nyilatkozata [a magyarországi eseményekről]. Marosvásárhely, 1956. nov. 2. Vörös Zászló, 1956. nov. 4.: 1, 2. [Aláírja 16 író (tk. Sütő András), az ÁIMK 3 szerkesztője és az Igaz Szó szerkesztőségének 3 dolgozója. // Ua. in: Igaz Szó, 1956/11.: 1649–1651.; Előre, 1956. nov. 6.; Utunk, 1956. nov. 7. és kötetben, in: C050 *** A szocializmus védelmében. Mvh., 1957.: 39–45.] 1956

♦ Sütő András: Bizalom. /jegyzet/ Előre, 1956. nov. 6.: 2. [November 7. köszöntése.] 1956

♦ Sütő András: Üzenet Marosvásárhelyről. Falvak Dolgozó Népe, 1956. dec. 4.: 1. [A lap 500. számát üdvözli: „Az ünnepelt szám: az ötszázadik ütközet a párt lobogója alatt a visszahúzó erők, a sötétség, az elmaradottság ellen. (…) Ötszáz lapszám munkatársainak, levelezőinek és szerkesztőinek, szívemhez nőtt s örök teremtő nyugtalanságban, javító, tisztító szándékban fáradozó barátaimnak ezt a lenini tanítást küldeném most üzenetül…”] 1956

• Nagybánya, ro. színház 1956. febr. *Teatrul de Stat din Baia Mare* 1956

= G02940 Sánta János [Sütő András]: A pléhzenekar. Szatirikus jelenet. Művelődési Útmutató, 1956/3. = G02980 Santa Ianoş [Sütő András]: Fanfara. Comedie într-un act. Cultura poporului, 1956/7. Megjegyzés: címváltozat: Rezesbanda (Vesd össze: S01590 Sütő András Rezesbanda című egyfelvonásosa megkapta az 1956 évi Vasile Alecsandri-díjat. Utunk, 1957. máj. 4.) 1956

♦ *** Să cunoaştem scriitorii patriei noastre. Buc., 1956, ESPLA, 163 p. [Tart.: Sütő András (143–148) // Nem láttam; forrás: P0170 Réthy: 438.; P0751 Réthy–Váczy: 597, 938.] 1956

♦ Radu Cosaşu: Schiţele lui Sütő András. Gazeta literară, 1956. febr. 23.: 5. 1956

♦ *** Mireasa desculţă la Teatrul de Stat din Baia Mare. Piesa se bucură de un succes deosebit. /fotó + hír/ România liberă, 1956. febr. 24.: 2. 1956

♦ *** Sütő András állami díjas író választói között. /ism/ Vörös Zászló, 1956. márc. 2. [A tartomány néptanácsi képviselő-jelöltje.] 1956

♦ *** A MAT néptanácsának alakuló ülésszaka. /hír/ Vörös Zászló, 1956. márc. 20.: 1. [A tartományi néptanács végrehajtó bizottságának egyik tagjává Sütő Andrást választották. – Megbizatása 1958-ig tartott. Vesd össze a Vörös Zászló 1958. márc. lapszámaival.] 1956

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék