kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1955: 63 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-63

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Sütő András: Marosvásárhelyi levél [Mihai Sadoveanunak]. Igaz Szó, 1955/11.: 10. [Ua. kötetben: Scrisoare lui M. S., in: D040 *** Omagiu lui Mihail Sadoveanu… Buc., 1956.] 1955

♦ [Sütő András?]: A mester életútja. Vörös Zászló, 1955. nov. 5. (261. sz.): 2. [Mihail Sadoveanuról. // Az újságban szerző nélkül jelent meg a méltatás; DS1: 689. szerint az írás szerzője Sütő András és az írás azonos a Köszöntő szavak helyett… c. szöveggel, in: G03890 Előre, 1960. okt. 29.: 3. // Mivel a forrás a második állításban téved (tehát: a két szöveg nem azonos!), valószínű, hogy a Sütőnek vindikált szerzőség sem reális.] 1955

♦ Sütő András: Cel mai frumos cuvînt. Veac nou, 1955/51. [Nem láttam, forrás: P0751 RéthyVáczy: 937.] 1955

♦ Sütő András: O forţă care intervine activ în viaţa noastră. /cikk/ Scînteia, 1955. dec. 21.: 3. [„Cele mai bune creaţii ale literaturii noastre, aflate în slujba ideilor partidului, a cauzei poporului, înseamnă o uriaşă forţă spirituală în construirea socialismului.”] 1955

♦ Sütő András: Bálint Pali könyves (Asztalos István: Szél fuvatlan nem indul c. regényének hőséről). Utunk, 1955. dec. 23.: 3. [A Kommunista hősök irodalmunkban c. összeállításban.] 1955

♦ Sütő András: La masa frăţiei. Contemporanul, 1955. dec. 23.: 1, 6. [Ua. in: G04800 Familia, 1965. szept.] 1955

• Konstanca, ro. színház 1955/56 *Teatrul de Stat din Constanţa* 1955

= G02800 Alexandru Kiriţescu: Vine combina! Comedie într-un act (două tablouri). Adaptare după nuvela Necazul neîntrecutului cosaş de Sütő András. Cultura poporului, 1955/6. Előzmény: A vezérkaszás bánata. /novella/ in: A0080 Egy pakli dohány. Buk., 1954.: 96–121. és G02550 Sütő András: Necazul neîntrecutului cosaş. Viaţa românească, 1954/7. 1955

• Kolozsvár, 1955. szeptember 18. (Több egyfelvonásossal közösen.) *KÁMSz* Rendezte: Patkós György. 1955

• Nyárádszereda, Művelődési Otthon színjátszó csoportja, 1965. ¤ Ismertető: S03410 Bölöni Sándor: Falvak Dolgozó Népe, 1965. dec. 21. S03420 Nagy Pál: Előre, 1966. jan. 16. 1955

♦ Sőni Pál: Irodalmi bírálatok. Buk., 1955, ÁIMK, 142 p. [Tart.: Sütő András novellái. (Emberek indulnak.) (87–95)] 1955

♦ *** Új állami díjasok. Dolgozó Nő, 1955/1.: 13. [Rövid ismertető az 1953-as évben megjelent kiadványokra adott díjakról; tk. Sütő András. Részlet az író Asszony a talpán c. írásából.] 1955

♦ Gergely Róza: Sütő András: Az új bocskor. /kvism/ Művelődési Útmutató, 1955/1.: 64. 1955

♦ Kilyén János: Olvassunk jó könyveket! – Sütő András: Egy pakli dohány. /ism/ Falvak Dolgozó Népe, 1955. jan. 18.: 3. 1955

♦ *** Acest pămînt mi-e patrie şi mie. Călăuza bibliotecarului, 1955/2.: 9–12. [Az B070 Încurcătura c. kötetről. // Nem láttam; forrás: Réthy–Váczy: 930.] 1955

♦ Nagy István: A múltról újat vagy semmit. Igaz Szó, 1955/2.: 119–122. [Tk. S. A. Az új bocskor c. írásáról.] 1955

♦ *** Művészeink életéből. Vörös Zászló, 1955. ápr. 20.: 2. [„Dolgozó népünk értékeli és szereti művészeinket. Íróink, költőink, festőművészeink, zeneszerzőink közel férkőztek hozzánk, mert új életünk felépítéséért, szabadságunk, boldogságunk megvédéséért, népünk kulturális színvonalának emeléséért küzdenek. – A marosvásárhelyi írók és költők írásaikban Lenin születésének 85. évfordulóját méltatják. Sütő András állami díjas író az Igaz Szó folyóiratnak Leninnek a tömegek erejébe vetett hitéről címmel készül írni. Most készülő regényének tárgyát mai életünkből merítette. Főhőse egy néptanácsi elnök.”] 1955

♦ Sőni Pál: Még egyszer Fodor Sándor novellájáról. Utunk, 1955. ápr. 22.: 2. [A novella 1955. márc. 18-án jelent meg, S. A. kritikát írt róla (G02750">G02750 Utunk, 1955. ápr. 1.), majd a szerkesztőség és Csehi Gyula is beleszóltak a vitába, vesd össze: G02750">G02750, G02820, S01250, S01290.] 1955

♦ Székelyhidi Ágoston: Sütő András: Egy pakli dohány. /kvism/ Alföld, 1955/5.: 91–93. [A Bp., 1955. kiadásról.] 1955

♦ *** Prózairodalmunk kérdéseinek széleskörű megvitatásáért. Utunk, 1955. jún. 17.: 3. [Tk. S. A. és Sőni Pál vitája Fodor Sándor Az állatfelelős c. novellájáról (Utunk, 1955. márc. 18.). // Vesd össze: G02750, G02820, S01230, S01290.] 1955

♦ *** Sütő András: Októberi cseresznye. /kvism/ Vörös Zászló, 1955. jún. 19.: 2. 1955

♦ Nagy István: Mit tegyünk szépprózánk magasabb színvonaláért? Utunk, 1955. jún. 24.: 2. [Említve S. A. is.] 1955

♦ Csiky Ferenc [et al.]: Asztalos István, Gagyi László, Horváth István, Kovács György és Sütő András elvtársaknak. Igaz Szó, 1955/7.: 4–5. [Olvasói levél a felsőrákosi Láng kollektív gazdaság tagjaitól. Részlet: „… úgy vesszük észre, hogy az író elvtársak ma már nem szólnak mai életünkről, aktuális kérdéseinkről olyan serénységgel, amellyel Asztalos István elvtárs szólt annak idején a szövetkezetek egyesítése körüli nacionalista megnyilatkozásokról s a kommunisták harcáról. De nem tapasztaljuk ezt a serénységet Kovács György, Horváth István és Sütő Andrásnál sem. Mi az oka ennek?”] 1955

♦ Csehi Gyula: A növekedés nehézségei és legyőzésük útjai. Utunk, 1955. júl. 1.: 2. [A Fodor-novella körüli vitáról. Vesd össze: G02750, G02820, S01230, S01250.] 1955

♦ Berényi György: Sütő András: Egy pakli dohány. Szabad Nép, 1955. júl. 30.: 4. [Nem láttam; forrás: BF70: 352. és MIB55: 333.] 1955

♦ Rajk András: Sütő András: Egy pakli dohány. Népszava, 1955. aug. 2.: 2. [Nem láttam; forrás: MIB55: 333.] 1955

♦ Hegedüs Géza: Három erdélyi elbeszélőről. Irodalmi Újság (Bp.), 1955. aug. 6.: 7. [Sütő András: Egy pakli dohány. + Asztalos István: Jóska. + Nagy István: Javíthatatlanok.] 1955

♦ T. Polgár István: Sütő András: Egy pakli dohány. Irodalmi Tájékoztató, 1955/9.: 134. [Rövid ismertető a Könyv c. könyvtárosi szakfolyóirat mellékletében. Lelőhely: OSzK HA 1645 jelzet; egy kötetbe kötve a Könyv 1955-ös számaival.] 1955

♦ (f. k.) [Fábián Kata]: Sütő András: Egy pakli dohány. Művelt Nép, 1955. szept. 11.: 6. [Nem láttam; forrás: BF70: 352. és MIB55: 333.] 1955

♦ Marosi Péter: Új irodalom született. Művelődési Útmutató, 1955/12.: 69. [Tk. Sütő Andrásról: „Novellái a dolgozó parasztság osztálytudatának kialakulásáról, a munkás-paraszt szövetség megerősödéséről, s közvetve a falusi pártszervezetek és a kollektív gazdaságok szervezéséről szólnak (…) a szocialista humanizmus szépségét hirdetik.”] 1955

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék