kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1955: 63 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-63

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Egy pakli dohány. Novellák és karcolatok. Bp., [1955], Szépirodalmi Könyvkiadó, 174 p. Pld.: 2100. [A fedőlapot rajzolta M. Dumitrescu. // Rmk. Készült 2100 példányban a Szépirodalmi Könyvkiadó (Bp.) számára, az ÁIMK (Buk.) gondozásában. // A kiadási év az OSzK cédulakatalógusa szerint. // Lh: OSzK, MB 24.024.] Τ Tartalom – lásd: A0080. 1955

♦ Októberi cseresznye. Elbeszélések. Buk., 1955, ÁIMK, 131 p. 16 cm. Pld.: 8000. /Kincses könyvtár/ [Lh: OSzK, OA 20.394 // A címlapot Feszt László rajzolta. // Vesd össze: B280.] Τ Tartalom: Új bocskor. [Az új bocskor címváltozata.] /1953/ (5–45) • Bogár Zsuzsika búcsúzik /1952/ (46–59) • Háromnegyed ész /1952/ (60–82) • Szavad legyen a mi szavunk… /1952/ (83–98) • Októberi cseresznye /1954/ (99–107) • A hetedik /1952/ (108–118) •Túróspuliszka /1954/ (119–131). ¤ Ismertető: S01260 *** Vörös Zászló, 1955. jún. 19. 1955

♦ Ein ganzer Kerl. [= Asszony a talpán.] Aus dem Ungarischen übertragen von [Ford.] Renate Molitoris. Buk., 1955, Staatsverlag für Kunst und Literatur, 38 p. 17 cm. Pld.: 1590. [Német nyelvű fordítás.] 1955

♦ Die neuen Opanken. [= Az új bocskor.] Erzählungen. [Elbeszélések.] Deutsch von [Ford.] Hermine Pilder. Buk., 1955, Jugendverlag, 67 p. Pld.: 2000. [Német nyelvű fordítás.] @&@ Tartalom: Die neuen Opanken. = Az új bocskor. (3–46) ● Der unbekannte Gesuchtsteller. = Az ismeretlen kérvényező. (47–67)] 1955

♦ Sedma kči. [= A hetedik.] Pripovetka. [Novellák.] Buk., 1955, Državno izd. preduzece za književnost i umetnost, 47 p. 17 cm. {Szerb nyelvű fordítás. // Tart.: [A hetedik.] (3–18) ● [Egy képviselőnő levelei.] (19–47).} 1955

Veres Péter: Nevastă rea. [Rossz asszony.] In româneşte de [ford.] P. Mureşan. Cuvînt înainte [Bev.] de Sütő András (3–9). Buc., 1955, ESPLA, 305 p. [Két kisregény: Rossz asszony (címvált.: Asszonyhűség) és Almáskert. // Alapkiadás: Almáskert. Bp., 1954.] 1955

♦ [Sütő András: Böjtre fogott istenek. (Utunk, 1955?!) // Az írás megjelent in: A0590 Évek…: 9–12. és A0900 Csipkerózsika…: 137–141. (Ez utóbbi az életmű-kiadás 5. kötete, de nem adja meg az első közlések lelőhelyét!) // S. A. egy Ablonczynak adott interjúban (A0710 Az Idő markában: 316.) ezt nyilatkozta: „Böjtre fogott istenek című esszékísérletemet 1955-ben az Utunk közölte.” – Egy másik helyen (A1140 Heródes napjai: 31. 1984. aug. 28. bejegyzés) ezt olvashatjuk: „Erről írtam talán 1955 őszén Böjtre fogott istenek című olvasónaplómban (Utunk, Kolozsvár).” – Kétszer végiglapoztam az 1955-ös kollekciót, de az írást nem találtam!] 1955

♦ Ion Creangă: Egy anyósnak három menye. Ford. Sütő András. Falvak Dolgozó Népe Naptára 1955.: 176–179. [Nem láttam, forrás: DS1: 407.] 1955

♦ Sütő András: Fraţii. Fragment din schiţa Mămăligă cu brînză. Almanahul cooperaţiei 1955.: 46–51. [Túrós puliszka. // Nem láttam, forrás: Réthy–Váczy: 932, 935.] 1955

♦ Sütő András: Asszony a talpán. Dolgozó Nő, 1955/1.: 13. [Részlet az elbeszélésből. + Új állami díjasok. Rövid ismertető az 1953-as évben megjelent kiadványokra adott díjakról.] 1955

♦ Sütő András: Bukarestben… /cikk/ Igaz Szó, 1955/1.: 48–49. [Igaz Szó-est a fővárosban. Ua. in: G02720 Falvak Dolgozó Népe, 1955. márc. 29.] 1955

♦ Sütő András: A világirodalom mestere. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1955. jan. 11.: 5. [Gorkij és a szovjet írók össz-szövetségi kongresszusa.] 1955

♦ Sütő András: A tiszta lelkiismeretű emberek ereje. /vezércikk/ Művelődési Útmutató, 1955/2.: 1–2. [Békeharc.] 1955

♦ Sütő András: Egy csupor zsír. /karcolat/ Igaz Szó, 1955/3.: 36–39. 1955

♦ Sütő András: Ezért [„… írjuk alá a Béke Világtanács felhívását az atomfegyverek betiltására.”] /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1955. márc. 8.: 3. 1955

♦ Sütő András: Bukarestben… Falvak Dolgozó Népe, 1955. márc. 29.: 4. [A bukaresti irodalmi estről (lásd Falvak Dolgozó Népe, 1954. nov. 30.). // Első közlés: G02670 Igaz Szó, 1955/1.] 1955

♦ Sütő András: A lenini bizalom alapja. /cikk/ Igaz Szó, 1955/4.: 3–4. [Lenin-évforduló.] 1955

♦ Sütő András: Az író illetékességéről. Igaz Szó, 1955/4.: 101–106. [Veres Péter: Gyepsor c. könyvéről.] 1955

♦ Sütő András: Hozzászólás Vargyas Áron felvételéhez. [Vitacikk Fodor Sándor: Az állatfelelős c. novellájáról.] Utunk, 1955. ápr. 1.: 2. [A vitáról lásd még Sőni Pál, a szerk. és Csehi Gyula írásait. // Vesd össze: G02820, S01230, S01250, S01290.] 1955

♦ Sütő András: A mi mindennapi bosszúságunk… /jegyzet/ Vörös Zászló, 1955. ápr. 16.: 2. 1955

♦ Sütő András: Lenin hitének betonalapja. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1955. ápr. 19.: 3. 1955

♦ Sütő András: A harcban tanul meg a költő énekelni. /cikk/ Igaz Szó, 1955/5.: 73–75. [A mai bolgár irodalomról.] 1955

♦ Sütő András: Elszánt akarattal a béke megvédéséért. – A népek iránti baráti szándékkal, a békés alkotó munka jelszavával. Vörös Zászló, 1955. máj. 22.: 1. [Küldöttség indul Bukarestbe, a békeharcosok országos értekezletére viszik a MAT dolgozóinak üzenetét.] 1955

♦ Alexandru Kiriţescu: Vine combina! Comedie într-un act (două tablouri). Adaptare după nuvela Necazul neîntrecutului cosaş de Sütő András. Cultura poporului, 1955/6.: 14–21. [Horia Popescu rendezői tanácsaival: 22–23.] 1955

♦ Sütő András: Kritika vagy kriticizmus. Igaz Szó, 1955/6.: 124–125. [Reflexió Kovács Jánosnak az Igaz Szó kritikai rovatáról írt cikkére (Előre, 1955. máj. 15.).] 1955

♦ Sütő András: Írói szándék és megvalósítás. Utunk, 1955. jún. 10.: 3. [Válasz Sőni Pálnak, Fodor S. novellájával kapcsolatosan. „Mert higgye meg Sőni elvtárs: a mi legdrágább kincsünk a népnek a párt iránti bizalma és aki ezt a bizalmat ássa alá, az főbenjáró bűnt követ el.” // Vesd össze: G02750, S01230, S01250, S01290.] 1955

♦ Sütő András: Hazai képek. Szilágyi András riportkönyvének margójára. /kritika/ Igaz Szó, 1955/8.: 111–116. [Lásd még: G07920. // Ua. kötetben in: A0590 Évek…: 32–40.] 1955

♦ Sütő András: Auschwitzban. /riport/ Falvak Dolgozó Népe, 1955. szept. 6.: 3. [Ua. in: C030 *** Lengyel földön. Mvh., 1956.] 1955

♦ Sütő András: Félrejáró Salamon. /elbeszélés/ Igaz Szó, 1955/10.: 3–15. és 1955/11.: 37–48. és 1955/12.: 28–41. 1955

♦ Sütő András: Kedves pusztakamarási barátaim! Művelődési Útmutató, 1955/11.: 5. [Válasz „A mi falunk – a te falud” című olvasói levélre (uo. 1955/10.), amelyet Sütő András falusfelei (Marina Vasile, ifj. Járai Mihály, ifj. Szász Ferenc) írtak az írónak.] 1955

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék