kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1953: 43 tétel lapozás: 1-30 | 31-43

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Emberek indulnak. Elbeszélések. Ill. Bene József. Buk., 1953, ÁIMK, 158 p. Pld.: 6000. [Lásd még: B090. // Állami díjjal kitüntetett kötet.] Τ Tartalom: Hajnali győzelem /1948/ (5–25) • Bogár Zsuzsika búcsúzik /1952/ (26–38) • Anikónén’ felébred /1950/ (39–86) • A hetedik /1952/ (87–97) • Háromnegyed ész /1952/ (98–118) • Elnyílt már a rózsa… /1952/ (119–124) • Marisán úr levelei /1950/ (125–142) • Szavad legyen a mi szavunk… /1952/ (143–158). ¤ Ismertető: S00740 Földes László: Igaz Szó, 1953/4. S00760 K. M.: Könyvtáros, 1953/11. S00770 Lázár József: Művelődési Útmutató, 1953/12. S00780 Sőni Pál: Előre, 1953. dec. 11. S00790 Gálfalvi Zsolt: Igazság, 1953. dec. 23. S00800 Gálfalvi Zsolt: Utunk, 1953. dec. 25. S00840 *** Vörös Zászló, 1953. dec. 31. S00860 Marosi Péter: Utunk, 1954. jan. 1. S00870 Varga Imre: Magyar Nemzet, 1954. jan. 31. S00900 Diószegi András: Szabad Nép, 1954. márc. 1. S00910 B. Gy.: Falvak Dolgozó Népe, 1954. márc. 2. S01540 Kacsó Sándor: Korunk, 1957/1. 1953

♦ Emberek indulnak. Elbeszélések. Ill. Bene József. Bp., [1953], Szépirodalmi Könyvkiadó, 158 p. [Rmk. Készült 6000 példányban a Szépirodalmi Könyvkiadó számára, az ÁIMK gondozásában. // Lh: OSzK, OB 17.745.] Τ Tartalom – lásd A0040. ¤ Ismertető: S00870 Varga Imre: Magyar Nemzet, 1954. jan. 31. S00900 Diószegi András: Szabad Nép, 1954. márc. 1. 1953

♦ Deputata. [= Egy képviselőnő levelei.] Buc., [1953], ESPLA, 32 p. 17 cm. [Román nyelvű fordítás. // Kiadás éve Réthy, LRGB és BLR szerint: 1953, a KEK jövedéki naplója szerint: 1954 (jelzet: 423.899).] 1953

♦ Incurcătură. Buc., 1953, ESPLA, 47 p. 17 cm. Pld.: 60.000. /Colecţia Albina/ [Román nyelvű fordítás. // A cím m. fordítása: Bonyodalom. Nem találtam ilyen című Sütő-elbeszélést. Ugyanezt (?) az írást Griji címmel is lefordították. A cselekmény azzal indul, hogy Bagi János meg akarja venni Karikás házát. // Vesd össze: B130-ban a G02320 Gond c. írással.] ® Ismertető: S01200 * * * Călăuza bibliotecarului, 1955/2. 1953

♦ O minte de trei sferturi. [= Háromnegyed ész.] + Dragoş Vicol: Huţulca. Coperta de Iliescu Dumitru. Frontiscipii şi vignete de Vasoi Traian şi Manolescu Maria. Buc., 1953, Ed. Tineterului, 47 p. 17 cm. Pld.: 30.000. /Colecţia „Ogoare noi”/ [Román nyelvű fordítás. // Két szerző egy-egy írása, ugyanabban a kötetben.] @&@ Tartalom: Sütő András: O minte de trei sferturi. = Háromnegyed ész. (5–32) (Vesd össze: G02240 és G02290.) ● Dragoş Vicol: Huţulca. (33–47). 1953

♦ Pornesc oamenii. [= Emberek indulnak.] În româneşte de [Ford.] Alexandru Aldea. Il. Bene József. Buc., 1953, ESPLA, 142 p. Pld.: 15.100. [Román nyelvű fordítás.] Τ Tartalom: Izbîndă în zori de zi. /1948/ = Hajnali győzelem. (5–27) • Suzana Bogar pleacă. /1952/ = Bogár Zsuzsika búcsúzik. (28–40) • A şaptea fată. /1952/ = A hetedik. (41–51) • Cînd îţi lipseşte o doagă. /1952/ = Háromnegyed ész. (52–72) • S-au scuturat trandafirii. /1952/ = Elnyílt már a rózsa… (73–79) • Scrisorile domnului Marişan. /1950/ = Marisán úr levelei. (80–98) • Cuvîntul tău să fie cuvîntul nostru. /1952/ = Szavad legyen a mi szavunk… (99–114) • Încurcătură. /1953/ = Bonyodalom. (???) (115–142). ¤ Ismertető: S00810 N. Tertulian: Scânteia, 1953. dec. 25. S00820 Ov. S. Crohmălniceanu: Contemporanul, 1953. dec. 25. S00830 Páll Árpád: România liberă, 1953. dec. 29. S00850 Dan Costa [Cornel Regman]: Steaua, 1954/1. S00880 * * * Călăuza bibliotecarului, 1954/3. 1953

Ion Creangă: Fehér Szerecsen. [Harap Alb.] Ford. Sütő András. Ill. Coca Creţoiu. Buk., 1953, Az IMSz KV Ifjúsági Könyvkiadója, 72 p. 20 cm. Pld.: 4000. 1953

Ion Creangă: Fehér Szerecsen. Ford. Sütő András. Ill. Coca Creţoiu. Buk., 1953, Ifjúsági Könyvkiadó, 72 p. 20 cm. [Rmk. Készült 3000 példányban a MNK számára az Ifjúsági Könyvkiadó gondozásában.] 1953

Olesz Goncsar: Útközben. Ford. Szőcs Ráchel és Sütő András. Buk., 1953, ARLUS – Az Orosz Könyv kiadása, 17 p. 21 cm. Pld.: 3000. 1953

♦ Sütő András Állami Díjas író: Évezredek zengik majd Sztálinunk nagyságát. /nekrológ/ Falvak Dolgozó Népe, 1953. márc. 11.: 5. 1953

♦ Sütő András: Marx–Engels–Lenin–Sztálin eszméi legyőzhetetlenek. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1953. márc. 17.: 7. 1953

♦ Sütő András: Elnyílt már a rózsa. Karcolat. Művelődési Útmutató, 1953/4.: 9–10. 1953

♦ Sütő András: Candidatul necunoscut. Trad. R. Luca. Cravata roşie, 1953/16.: 14–17. [Az ismeretlen kérvényező. // Nem láttam, forrás: Réthy–Váczy: 934.] 1953

♦ Sütő András: Képmagyarázat helyett. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1953. ápr. 28.: 5. [„… így van ez ma is azokban az országokban, ahol a tőke uralkodik. A világnak azon a táján, ahol milliók vándorolnak az országutakon, esőben, fagyban, sápadt asszonyaikkal, gyermekeikkel. De már nincs így nálunk, a mi szabad hazánkban és mindazokban az országokban, amelyeket a Szovjetunió szabadított ki az imperializmus vérszennyes karmaiból.”] 1953

♦ Sütő András: O minte de trei sferturi. Trad. Ioanichie Olteanu. Contemporanul, 1953. máj. 8.: 4. [Háromnegyed ész.] 1953

♦ Sütő András: Versenyben az idővel. /cikk/ Utunk, 1953. máj. 8.: 1. 1953

♦ Sütő András: A hetedik. /elbeszélés/ Művelődési Útmutató, 1953/5-6.: 59–61. 1953

♦ Sütő András: Hazánk címerét a szívem fölött viselem. Falvak Dolgozó Népe, 1953. jún. 16.: 7. [Riport Demeter György kitüntetett alsóidecsi kollektivistáról.] 1953

♦ Sütő András: A Maros partjain. Falvak Dolgozó Népe, 1953. jún. 30.: 7. [Riport az alsóidecsi kollektív gazdaságról.] 1953

♦ Sütő András: Háromnegyed ész. /elbeszélés/ Igaz Szó, 1953. 1-2. sz. (jún.-júl.): 25–36. 1953

♦ Sütő András: Hazánk címerét a szívem fölött viselem. Vörös Zászló, 1953. júl. 2.: 2. [Riport Demeter György alsóidecsi kollektivistáról.] 1953

♦ Sütő András: Jövőnkért. /cikk/ Utunk, 1953. júl. 31.: 1. 1953

♦ Sütő András: Gond. /elbeszélés/ Igaz Szó, 1953/3. (aug.): 84–94. [Bagi János sok pénzt kap a kollektív gazdaságtól, ebből származnak a bonyodalmak.] 1953

♦ Sütő András: A legkedvesebb ajándék. /próza/ Utunk, 1953. aug. 14.: 4. 1953

♦ Sütő András: Bogár Zsuzsika búcsúzik. /próza/ Dolgozó Nő, 1953/10.: 6–7. 1953

♦ Sütő András: Egy pakli dohány. /próza/ Utunk, 1953. okt. 9.: 3. 1953

♦ Sütő András válasza Banovits Lászlónak. Művelődési Útmutató, 1953/11.: 55. [B. L., a biharpüspöki kultúrotthon igazgatója (uo. 1953/10.) Asztalos Istvántól és Sütő Andrástól színdarabokat kért „a falusi dolgozók életéről”. S. A. vállalta: „két hónapon belül egyfelvonásos darabot írok a kultúrotthonok számára”.] 1953

♦ Sütő András: Scrisorile unei deputate. (Fragment) Viaţa românească, 1953/11.: 212–221. [Egy képviselőnő levelei.] 1953

♦ Sütő András: Virágot megette a kanyar. /próza/ Utunk, 1953. dec. 25.: 3. 1953

♦ *** Din literatura noastră nouă. Studii literare. Buc., 1953, ESPLA, 249 p. [Tart.: Földes László: Pornesc oamenii. (118–122. // Első közlés: Igaz Szó, 1953/4.) // Nem láttam; forrás: R231 LRGB: 296.; R121 BLR: 953.; P0751 Réthy–Váczy: 596, 938.] 1953

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék