kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1952: 35 tétel lapozás: 1-30 | 31-35

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ A şaptea bucurie. Suzana Bogár cîntă. [= A hetedik. + Bogár Zsuzsika énekel.] Buc., 1952, Ed. Tineretului. 61 p. 17 cm. /Ogoare noi/ [Román nyelvű fordítás. // Nem láttam; forrás: R231 LRGB: 294. és P0230 Regman: 255.] 1952

♦ Ion Creangă Válogatott munkái. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő, Sütő András. Buk., 1952, ÁIMK, 374 p. 17 cm. Pld.: 5100. /Haladó hagyományaink, 9./ @&@ Tartalom (S. A. fordításai): Egy anyósnak három menye. (193–204) ● A kecske és a három gidó. (205–216) ● Karó Dani. (217–235) ● A kicsitű és a nagyverő. (236–246) ● Sztán, akinek ördög volt a szolgája. (247–279) ● Tarisznyás Iván. (280–301) ● Fehér Szerecsen. (302–374). ® Ismertető: Oláh Tibor: Irodalmi Almanach, 1953.: 103–108. [Nem láttam, forrás: DS1: 403.] 1952

Ion Creangă Válogatott munkái. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő [Emlékeim]; Sütő András [Mesék]. Bp., 1952, Szépirodalmi, 374 p. [Rmk. Megjelent 5200 példányban az ÁIMK gondozásában. // Tartalom, mint az előző tételnél.] 1952

♦ Ion Luca Caragiale: A bérlő. Ford. Sütő András. Falvak Népe, 1952/3. [Nem láttam, forrás: P0081 DS1: 339.] 1952

♦ S. A.: „Gyere velünk elvtárs a kultúrotthonba…” /riport/ Falvak Népe, 1952. jan. 22.: 7. [Az írástudatlanság elleni harc – levelezők tudósításai nyomán.] 1952

♦ Sütő András: A şaptea bucurie la casă. În româneşte de I. Pervain. Almanahul literar, 1952/4.: 39–44. [A hetedik.] 1952

♦ Sütő András: Bakó Marci hetedik leánya. /novella/ Falvak Népe, 1952. ápr. 8.: 2. [Utóbbi címváltozata: A hetedik.] 1952

♦ Sütő András: A hetedik. /próza/ Utunk, 1952. ápr. 11.: 4. 1952

♦ S. A.: Az utcafelelősök további felvilágosító munkával gyorsítják a vetés ütemét. /cikk/ Falvak Népe, 1952. ápr. 15.: 2. 1952

♦ S. A.: Nem a kulák beteg, hanem a néptanács ébersége hiányos Csíkszentsimonban. /cikk/ Falvak Népe, 1952. máj. 5.: 4. 1952

♦ S. A.: Példamutató utcai újság Makfalván. /cikk/ Falvak Népe, 1952. jún. 3.: 7. [A kulákság elleni harc szép példája.] 1952

♦ Sütő András: Cum a ajuns pe scenă „Mireasa desculţă”. Tînărul scriitor, 1952/8.: 15–17. [Nem láttam, forrás: Réthy: 437.; BLR: 952.; RéthyVáczy: 937. // Vesd össze: G01870 Honnan indult el a mezítlábas menyasszony a színpadra? Utunk, 1951. febr. 2.] 1952

♦ –ő. –s.: A vendég. /jelenet/ Falvak Dolgozó Népe, 1952. aug. 12.: 7. [Bagi András és a beszolgáltatás.] 1952

♦ Sütő András: Amire nincs példa a történelemben. Falvak Dolgozó Népe, 1952. aug. 19.: 3. [Nagy barátunk, a Szovjetunió.] 1952

♦ S. A.: A MNSz helyi szervezetei fokozott felvilágosító munkával lendítsék előre a terményfelvásárlást. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1952. szept. 2.: 5. 1952

♦ Sütő András: Szavad legyen a mi szavunk. /próza/ Utunk, 1952. nov. 14.: 3. 1952

♦ Sütő András: Cuvîntul tău să fie cuvîntul nostru. Contemporanul, 1952. nov. 21.: 4. [= Szavad legyen a mi szavunk.] 1952

♦ Sütő András – Hajdu Zoltán: Tűzön-vízen át. Filmforgatókönyv. (részlet) Utunk, 1952. dec. 5.: 2. 1952

♦ S. A.: Fokozzuk a kultúrotthonok nevelő tevékenységét. /cikk/ Falvak Dolgozó Népe, 1952. dec. 16.: 7. 1952

♦ Sütő András: Elnyílt már a rózsa… /próza/ Utunk, 1952. dec. 26.: 3. [Ford. lásd: G03820.] 1952

• Bukarest, 1952. febr. *Teatrul Muncitoresc / Vasutas Színház* Rendezte: Gh. Dem. Loghin. ¤ Ismertető: S00620 (sz.) [Szász János]: Utunk, 1952. febr. 29. S00640 Szekeres Lajos: RMSz, 1952. márc. 8. 1952

• Nagyszeben, 1952. júl. *Teatrul de Stat din Sibiu* Rendezte: Radu Stanca. ¤ Ismertető: S00680 (l.): Utunk, 1952. júl. 25. 1952

= G02110 A vendég. /jelenet/ Falvak Dolgozó Népe, 1952. aug. 12. 1952

= G02160 Tűzön-vízen át. Filmforgatókönyv Hajdu Zoltánnal. Utunk, 1952. dec. 5. [Részlet.] 1952

♦ Gálfalvi Zsolt: Két írásról. [G02010 Sütő András: Bogár Zsuzsika énekel. + Kovács György: Szomjúság. in: RMSz, 1951. dec. 29.] /krit/ Utunk, 1952. jan. 11.: 4. 1952

♦ (sz.) [Szász János]: A „Mezítlábas menyasszony” – románul. /ism/ Utunk, 1952. febr. 29.: 4. [Buk., Vasutas Színház.] 1952

♦ Gálfalvi Zsolt: A Népművelődés [1951/]12. száma. Irodalmi Almanach, 1952/1.: 125–126. [Kiemeli Sütő András novelláját, mely „kimagaslik a többi írás közül”. Gálfalvi szerint – tévesen! – a novella címe: Bogár Zsuzsika énekel (helyesen: … búcsúzik). // Egy másik közlésben (RMSz, 1951. dec. 29.) valóban így írták a címet: Bogár Zsuzsika énekel, a Népművelődésben azonban: Bogár Zsuzsika búcsúzik címmel jelent meg a karcolat.] 1952

♦ Szekeres Lajos: Sütő András és Hajdu Zoltán: Mezítlábas menyasszony. Bemutató a bukaresti Munkásszínházban. /ism/ RMSz, 1952. márc. 8. 1952

♦ *** Harcos üdvözletünk a húsz éves (sic!) „Falvak Népének”. Világosság, 1952. márc. 11.: 3. [„… hazánk felszabadulását követő időkben újjászületett a Falvak Népe, s mint a Magyar Népi Szövetség lapja, fontos feladatot töltött be a háborús romok eltakarításáért, népgazdaságunk megteremtéséért folyó küzdelemben. Szabadon harcolhatott azért, hogy hazánk dolgozó földműveseit a Párt köré tömörítse, majd Pártunk irányvonalát alkalmazva, dolgozó parasztságunkat osztályharcos szellemben a mezőgazdaság szocialista átalakítására mozgósítsa. – A Falvak Népe a felszabadulás utáni jó feltételek között az egyre jobban kiterebélyesedő népi demokratikus rendszerben a román és más nemzetiségű dolgozók közötti testvéri kapcsolatok megszilárdításáért a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségének elmélyítéséért, a békéért és a szocializmus építéséért harcolt.”] 1952

♦ *** Hazai novellák oroszul. /kvism/ [Tk. S. A.: Új barázdák fordulnak.] Utunk, 1952. máj. 1.: 6. 1952

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék