kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1951: 53 tétel lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


♦ Salamon László: Mezítlábas menyasszony. Sütő András és Hajdu Zoltán háromfelvonásos színművének bemutatója a KÁMSz-ban. Világosság, 1951. jan. 13.: 3. [Ideológiai felvezetés, az előadásról csak másnap jelent meg a kritika; lásd alább.] 1951

♦ Tamás Gáspár: [Sütő András – Hajdu Zoltán:] Mezítlábas menyasszony. Bemutató a KÁMSz-ban. (ill: 2 jelenet az előadásból) /krit/ Utunk, 1951. jan. 13.: 6. 1951

♦ Salamon László: A Mezítlábas menyasszony bemutató előadásáról. Világosság, 1951. jan. 14.: 4. 1951

♦ *** Mireasa desculţă. (Piesă de Sütő András şi Hajdu Zoltán.) /ism/ Steaua, 1951/1-2.: 121. [Zu: B040.] 1951

♦ *** Sütő András – Hajdu Zoltán: Mezítlábas menyasszony. /kvism/ Népművelődés, 1951/2: 42. 1951

♦ *** Sütő András: Anikó nén’ felébred. /kvism/ Népművelődés, 1951/2: 43. [Zu: A0020.] 1951

♦ Kenyeres Pál: Mezítlábas menyasszony. Bemutató a KÁMSz-ban. RMSz, 1951. febr. 1.: 4. 1951

♦ *** Irodalmi vita Sztálin tartomány falvaiban. RMSz, 1951. febr. 4.: 2. [Az MNSz szervezésében irodalmi vitákat tartottak, ahol a Falvak Népe által szétosztott hatvanezer kötet anyagát dolgozták fel a dolgozó földművesekkel. Sütő András a zetelaki földművesek vitáját vezette. (Vö. RMSz, 1950. okt. 23.: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére hatvanezer könyvet ad a Falvak Népe hetilap a falusi dolgozóknak. A címekből: Küzdelem a kolhozért; Tavasz Szákenben; Szél fuvatlan nem indul. – Lásd még: Tanulságos mérleg a marostartományi Falvak Népe akcióról. RMSz, 1951. ápr. 4.: 3.] 1951

♦ Gálfalvi Zsolt: Maria Banuş: A nagy nap. /kvism/ Irodalmi Almanach, 1951/3. (márc.): 598–600. [„Sütő András jól gördülő, a szereplők népi jellegű, ízes beszédstílusát visszaadó fordításában.” // Zu: E030.] 1951

♦ Kovács Ferenc: Mezítlábas menyasszony. Sütő András és Hajdu Zoltán színjátéka. /kvism/ Irodalmi Almanach, 1951/1. (márc.): 187–191. [Zu: A0030.] 1951

♦ (–án.) [Orbán Lajos]: Milyen darabokat adjanak elő a falusi színjátszók? Világosság, 1951. márc. 23.: 4. [„… a falusi színjátszók megnövekedett képességeit és lendületét a szocialista építés közvetlen kérdéseivel foglalkozó darabok színrehozásában kell hasznosítani. Nagyszámú ilyen darab jelenik meg állandóan a Népművelődésben s könyvalakban is (pl. Sütő András – Hajdu Zoltán: A mezítlábas menyasszony). Ezek a darabok a mezőgazdaság szocialista átalakításának kérdését s a falu osztályharcának más problémáit tárgyalják s egyre nagyobb művészi igénnyel íródnak. Lebecsülésük tehát saját eredményeink aláértékelésével egyenlő tehát, a kozmopolitizmus egyik rejtettebb megnyilvánulási formáját jelenti.”] 1951

♦ *** Román, magyar írók közös harca a művészi minőségért, a szoc. realizmusért. Hozzászólások az Írószöv. kvári fiókja teljes ülésén elhangzott jelentésekhez. [Tk. Marosi Péter: Sütő Andrásról és Hajdu Zoltánról.] Utunk, 1951. márc. 23.: 3. 1951

♦ Laurenţiu Fulga: Mireasa desculţă. O frumoasă realizare dramatică a literaturii de limba maghiară din ţara noastră. Flacăra, 1951. ápr. 5.: 2. [Zu: B040.] 1951

♦ *** A KÁMSz vendégjátéka sztálintartományi és más vidéki helységekben május 22-től június 13-ig. Színrekerül: Mezítlábas menyasszony, Sütő András és Hajdu Zoltán vidám színjátéka. Falvak Népe, 1951. máj. 13.: 7. (ua. máj. 20.) [Az előadások helyszínei (szünnap nélkül, mindenütt egy-egy előadás): Dicsőszentmárton, Medgyes, Segesvár, Székelykeresztúr, Szentkeresztbánya, Székelyudvarhely, Sztálinváros, Uzon, Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Lemhény, Kézdivásárhely, Csíkszentsimon, Csíkszereda, Gyimes, Csíkszentdomokos, Csíkszentmiklós, Szárhegy, Ditró, Régen, Beszterce, Bethlen, Dés.] 1951

♦ *** Vidéki körútra indult a kolozsvári Állami Magyar Színház. Világosság, 1951. máj. 27.: 4. [„Hétfőn este indult el Kolozsvárról az ÁMSz együttese, és minden nap más és más székelyföldi faluközpontban mutatja be a székely falvak dolgozói előtt a Kolozsváron is nagy sikerrel játszott Hajdu Zoltán és Sütő András színjátékát a Mezítlábas menyasszonyt.”] 1951

♦ *** (A KÁMSz előadássorozatának népszerűsítése, Dorián Ilona fotójával.) Falvak Népe, 1951. jún. 3. [„Az a tény, hogy hazánk egyik nagy magyar színháza falvakba látogat el és a mai falu életéről szóló színdarab előadásával segíti a dolgozó földműveseket mindennapi munkájukban, a kulákok, a kollektív gazdálkodás ádáz ellenségei ellen vívott küzdelmükben újabb szép bizonyítéka Pártunk és kormányunk egészséges, helyes kultúrpolitikájának.”] 1951

♦ Perényi János [színész]: „Ez a mi posztunk a béke arcvonalán.” /rip/ Utunk, 1951. jún. 8.: 3. [Turnén Sütő A.–Hajdu Z.: Mezítlábas menyasszony c. darabjával.] 1951

♦ Marosi Péter: Felszabadult színjátszásunk fejlődése. RMSz, 1951. aug. 12.: 3. [A Mezítlábas menyasszonyt a KÁMSz és a NÁMSz előadásain (a székhelyen és a kiszállásokon) 50 ezer néző látta.] 1951

♦ Balla Ernő: Ion Creangă: Fehér Szerecsen és más mesék. [Ford. Sütő András] /kvism/ Utunk, 1951. aug. 17.: 7. 1951

♦ Márki Zoltán: Szabad ország – szabad irodalom. RMSz, 1951. aug. 23.: 2. [Tk. Sütő András is említve.] 1951

♦ T. G. [Tamás Gáspár]: A NÁMSz Kolozsváron. (Egy vendégjáték kiértékelése az Írószövetség kolozsvári fiókja tagjainak részvételével.) /ism/ [Sütő A.–Hajdu Z.: Mezítlábas menyasszony] Utunk, 1951. szept. 21.: 4. 1951

♦ Robotos Imre: Az Irodalmi Almanach munkájáról. RMSz, 1951. nov. 13.: 2, 3. [Tk. S.A.: Győzelem c. novellájáról.] 1951

♦ *** Hogyan segítette a kritika irodalmunkat? Gaál Gábor és Iosif Pervain vitaindító előadása. Irodalmi Almanach, 1951/6. (dec.).: 960–977. [Tk. a Sütőről írt bírálatokról is.] 1951

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék